最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: 6日5夜濟州釜山獨樂樂, 描述: 3/3/2016 - 8/3/2016
  本主題由 加肥 於 2016-5-15 17:19 移動 

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


行前準備
B2qJ
Ml)K }

l P)O{"c1wi:FMix ChatZ 一切要由2015年9月講起...w'd
a+{;ro"jIV[b"N

無錯! 我係半年前就買左今年3月去濟州釜山既機票哈哈
7U$c:_ `o1D無辦法啦, 多數平機票都要遲啲出發既日子先有
u:_:{(vj~        sMix ChatZ )Qv{{a uI(IA
f4|D

無記錯既話, 嗰時HKE做緊320蚊單程機票優惠,
i4{FV        |-j%z+E9g5q,f&ha呢個價錢比起之前既1蚊, 8蚊機票當然無咁吸引,
0[K ya,L-[mixchatz.com不過同平時去濟州既價錢比, 呢個算OK啦 mixchatz.com!N6uM
Y?

都因為佢唔算好平, 所以先比我買到, 唔係一早唔夠快比人搶哂
2E4@$~(N'~#ns5C6q;lB0Nv N
但係呢, 我就發現得3月3號濟州出發先有呢個價錢, 回程無哂平飛

O&NP9M8l[FQ[c
咁點算呢...叮! 釜山3月8回程好似有平, 我又未去過釜山, 一於濟州去釜山回, 試埋搭內陸機哈哈
;{VgJF!D
^}&~

#vo Yy pAe|_X*amixchatz.com結果, 我就喺3月獨自踏上呢個韓國闖蕩之旅 (用得戴口罩emoji...因為我真係病住去 )
9VV;y%uB#B2e'c(Q:b        bXc
Tk1eR'~

2016年3月3日     UO676     02:30-06:35
v9X;KbsK5F2z香港國際機場客運大樓2 到 濟州國際機場
/s2T4B.cn*r;^ F$^HKD320(票價, 唔包行李) + HKD208(稅) = HKD528mixchatz.com3MMo0O$}
N


u&\Z[5?6TR2016年3月8日     UO674     14:25-17:20
lUQB|A?WO'c|金海國際機場 到 香港國際機場客運大樓2
C)u:|A1Q        fLP6Y@KRW4500(票價) + KRW23000(稅) + KRW31500(20kg行李) + KRW5000(手續費*) = KRW64000 / HKD428
mixchatz.com1X5gq8[4u;O1W,[
*如果淨買單程外地回香港係要收手續費既, 所以如果大家來回同一個地方, 最好就唔好分開去程回程買機票啦!`s/^6o0f3|;a9h
當然...趕時間搶平機票既時候又唔同講法, 買左先算嘛, 機票差價補得番手續費 D TIL3ZM

n3Ygww;b不過等等, 咁濟州去釜山嗰程呢?mixchatz.com ~1u#g?f a
我好好彩咁10月有一日突然記起要買內陸機票, 跟住去search下之前去首爾搭過既Jeju Air, 居然見到佢咁岩做緊promotion, 於是就買左hahaY^V*|4]:T&?'u
Mix ChatZ L$}Jg
YvN&N

2016年3月6日     7C502     08:45-09:45mixchatz.comaA-i        o w(UA"|t
濟州國際機場 到 金海國際機場
8o+mA$|6U5QMix ChatZ KRW16500(票價, 包15kg行李) + KRW5100(稅) = KRW21600 / HKD150
bi!`"M3eDEug7P
m{9SB"J

`C1oN zDnDaum Maps介紹-fD*aW,g+?D*Z

SZkhC.w行程介紹之前, 我都想同大家分享下我今敞旅程最好既助手 - Daum Maps
yB1qx.pokmixchatz.com去過韓國旅遊既人plan行程既時候大多會聽過韓巢Konest
{fz4{
]#ja
佢提供中文版既韓國地圖同公車資料, 方便唔識韓文既旅客可以到韓國輕鬆定位搵路;Wp_,pnI'B
不過有傳聞話韓巢地圖喺濟州定位唔太準, 用總部喺濟州既Daum Maps會好啲, 濟州資料更新比其他地圖快C
zA^r"W{

既然人地咁講, 為保險我就用Daum Maps啦
;C0u7Z$p3bJ
;}9c^ nDCo-a可惜Daum Maps有個缺點, 就係無中文版
!e*_ MGOs
^s `7Q
不過睇完網上教學點用之後, 我覺得佢其實好適合去旅遊前會plan好行程既人 (即使唔識睇韓文)Mix ChatZ 4kFM5vjQz
而我就係呢種會搵好想去咩地方, 同個地方既韓文名/地址既人haha
F!UAo
g0}d|
如果你同我一樣, 歡迎繼續睇落去, 睇下Daum Maps點樣喺當地幫到你輕鬆到達目的地 O9p Ej3Q/tui
        o:a#p5xS4k
當你諗好哂想去既景點同餐廳之後 (至少要有佢地既韓文名, 有埋地址仲好)
.e6rmS~mixchatz.comDaum Maps網址: http://map.daum.net/
*~
koU~U
vDzMix ChatZ
如果只想搵佢個位置, 其實你只需要進入Daum Maps再search店名就可以啦 (同Google Maps用法一樣, 只係變左全韓文 )
)i&^{;@'Nmixchatz.com但我想介紹俾大家既當然唔係咁簡單, 而係另一個用法 - 將地點加入我的最愛, 到時直接click就得
,k8Ei"W6x
r,P(P"Zp-SMix ChatZ
不過首先你要申請做會員, 點申請我就唔教啦, 大家可以上另一個網睇: http://kpopn.niusnews.com/=K38t0p84mixchatz.com:zy.E5R{_A
不過要注意, Daum Maps後來加多左個驗證碼步驟, 要打韓文
3oxz9G0D'_*K對於唔識韓文既人, 手機下載Google Translate個app, 佢既圖片翻譯做韓文功能會係你既好幫手
$X"S:\v+D]
Dazq
"加入我的最愛"同"Google Translate App圖片翻譯"既詳細介紹可以睇呢度:mixchatz.com?-G#Ol\n.kV
http://elfinsostar.pixnet.net/blog/post/58649872
qjxPc#s$JMix ChatZ
G;a"DGh(Q當你將所以景點都擺哂入我的最愛之後, 下一步就係用手機下載Daum Maps個app
B c+m5R \OWR3W跟住就可以咩都唔駛做, 等到當地之後慢慢輕鬆搵路搵車啦'`){ PC BiA
Daum Maps個app點用其實上面提及既網站都有簡單介紹, 不過我都唔可以咁懶既, 用幾張圖片示範一下俾大家睇啦mixchatz.com8T.CbP"v@

ihv#H"E0K9KBO當我第一日想知道點由hostel去第一個景點 - 信不信由你博物館
%{-n^Y E0~V打開個app, 依圖所示click右上角再click星星目錄 (未登入會叫你登入)
6E3B
h6PR*T        k^mixchatz.com
Mix ChatZ (p9n)a3Is7T.p
r        @


a*g*n ?8a)n"[mixchatz.com跟住選中間"我的最愛", 會出現如下圖所示我儲存左改埋名既一堆景點
2s(|.R        Xh(g
R1C-hmixchatz.com
F4SU6] T#O o*l0^ n!X
-f/C(U7m
G K

選左信不信由你博物館之後, 會去到地圖, click箭咀, 代表想搵點去呢度
-~'|^.u:uP'O,G$I
`&kP`Ll@"}:^mixchatz.com
*k_0rUH1_t/n
r
跟住click一下上面個框, 選由邊度出發去信不信由你博物館
"q
Tu3b0Do`{_        _
:W'c*Ry/We.iF
mixchatz.comCov hy        {zn
又係選中間"我的最愛"B qDbEY*L

R*zC5aH(A/H+M5LMix ChatZ Mix ChatZ         D.PF fP*EG1vZ
我由hostel出發, 當然就係選hostel個名啦

R8p^`U FD
x3?mixchatz.com
,b5_-n\ hA~

r8z+Rzz_4MO        |umixchatz.com跟住只要click一下巴士既圖示

d'O#tVbLf
Mix ChatZ l/\-S,W#o
Yz


vgY1?CMix ChatZ 所有可以搭既巴士路線就會出哂黎, 以110號巴士做例子
K%w3w;~c:C.O D$g9x"rmixchatz.com;h'q-kt1qc/Ck
A        YF$G@
click入去就會出現詳細資料, 包括會經過既站名, 搭幾耐, 幾多個站, 邊度落車等
e%`h%W/ZY0bv H(好重要!!! 濟州既巴士就算有行車顯示屏, 有時都只會得個站既韓文名, 我都係靠睇住個app先知自己仲有幾多個站先落車 )?+cw bmw4~YM
想睇地圖既話, 只要click右下角既地圖圖示就得
h0oF3Y'e$uB/Q d

Mix ChatZ 7ra4El^o
-V1d9k'x
V swB#{

可以click一下左上角既定位, 咁就可以一邊行車一邊睇自己去到條路線既邊個位
-~*ebZ
N9Gi? x
A
用法大致上係咁啦, 對於唔識韓文既我, 當時需要用到既功能都只係咁多, 唔敢亂按haha 其他就靠你地自己發掘啦
3S-Bj)xBmixchatz.com~z"E
PLm'Y(JzW-o

Mix ChatZ "t;f xs(X5d
k~ {|$_7}$c.h
最後, 下頁正式開始行程介紹, 未睇詳細介紹之前不妨入下以下網址, 以Google Maps睇下我住過同去過玩既景點啦
,liMbs&s[https://www.google.com/maps/d/em ... vlRMb57DGIoL5e2Qv1g


Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]