最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: 6日5夜濟州釜山獨樂樂, 描述: 3/3/2016 - 8/3/2016
  本主題由 加肥 於 2016-5-15 17:19 移動 

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


行前準備,{`x+{q:f

%?RNW zMix ChatZ 一切要由2015年9月講起...8cav;G1s
c

無錯! 我係半年前就買左今年3月去濟州釜山既機票哈哈
3d#_c|)v3W5`Xmixchatz.com無辦法啦, 多數平機票都要遲啲出發既日子先有
y2p[*E8V.lS

mixchatz.come?`)p(\AvM:S7I
無記錯既話, 嗰時HKE做緊320蚊單程機票優惠,Ak3k1a
gg,C

呢個價錢比起之前既1蚊, 8蚊機票當然無咁吸引,Mix ChatZ Hbz\nx*hB
不過同平時去濟州既價錢比, 呢個算OK啦 .@"i;Z0xq2t4u(w
都因為佢唔算好平, 所以先比我買到, 唔係一早唔夠快比人搶哂 6s8I9_](Ain-?m0i
L BMh7j*B(R
但係呢, 我就發現得3月3號濟州出發先有呢個價錢, 回程無哂平飛 (GPQfhl]l
咁點算呢...叮! 釜山3月8回程好似有平, 我又未去過釜山, 一於濟州去釜山回, 試埋搭內陸機哈哈
        a|OO o*j#C&P6V
%VL0VFnHw7^f7[結果, 我就喺3月獨自踏上呢個韓國闖蕩之旅 (用得戴口罩emoji...因為我真係病住去 )
'm
j(wLf

"swp qSwO2016年3月3日     UO676     02:30-06:35
J8{I NZ香港國際機場客運大樓2 到 濟州國際機場L
VJq5}"}
j*Dh

HKD320(票價, 唔包行李) + HKD208(稅) = HKD528K
HC
t G2{j


6RrZ
\Qg J
2016年3月8日     UO674     14:25-17:20#K!J(x _#E
J
Bk

金海國際機場 到 香港國際機場客運大樓2)K:O#}#^M7a\2I'@c$q
KRW4500(票價) + KRW23000(稅) + KRW31500(20kg行李) + KRW5000(手續費*) = KRW64000 / HKD428

yZ?v/vF'aMix ChatZ *如果淨買單程外地回香港係要收手續費既, 所以如果大家來回同一個地方, 最好就唔好分開去程回程買機票啦$lyS4_:A9m&MK
當然...趕時間搶平機票既時候又唔同講法, 買左先算嘛, 機票差價補得番手續費 5h*Mbf @$L g


B"V&b gp$dWMix ChatZ
不過等等, 咁濟州去釜山嗰程呢?
FLj0C-g        BC2r我好好彩咁10月有一日突然記起要買內陸機票, 跟住去search下之前去首爾搭過既Jeju Air, 居然見到佢咁岩做緊promotion, 於是就買左haha8^ i:}P{R8Z\

eq8ouY!?$d0t

2016年3月6日     7C502     08:45-09:45
9w'P{&R(q4Z7TG濟州國際機場 到 金海國際機場
,`%r
~/FI)c#d`I
KRW16500(票價, 包15kg行李) + KRW5100(稅) = KRW21600 / HKD150
Mix ChatZ rZ3Zs pA

-ik*J(?3Wg@,ewgG2\o Y0Zf
Daum Maps介紹d[v1u/J8b![

3Xn.\w} Gt行程介紹之前, 我都想同大家分享下我今敞旅程最好既助手 - Daum Mapsmixchatz.comq.|4U.B7Is(H"{C/C
去過韓國旅遊既人plan行程既時候大多會聽過韓巢Konest
VV$pB        Bnk_佢提供中文版既韓國地圖同公車資料, 方便唔識韓文既旅客可以到韓國輕鬆定位搵路
1` xd6{{Mix ChatZ 不過有傳聞話韓巢地圖喺濟州定位唔太準, 用總部喺濟州既Daum Maps會好啲, 濟州資料更新比其他地圖快\ Cix9tS%j
既然人地咁講, 為保險我就用Daum Maps啦
\$K'E[6J,b)xq2LA"h a6sg
可惜Daum Maps有個缺點, 就係無中文版mixchatz.comJH"Q3Sv
不過睇完網上教學點用之後, 我覺得佢其實好適合去旅遊前會plan好行程既人 (即使唔識睇韓文)
ewd6U
LR L
而我就係呢種會搵好想去咩地方, 同個地方既韓文名/地址既人haha
P;mXN
c}S+FSC
如果你同我一樣, 歡迎繼續睇落去, 睇下Daum Maps點樣喺當地幫到你輕鬆到達目的地 9t^2a$O J!V,{}H
&uIuZ~y
當你諗好哂想去既景點同餐廳之後 (至少要有佢地既韓文名, 有埋地址仲好)
P3wBr%zDaum Maps網址: http://map.daum.net/
)?S-ewL_(V如果只想搵佢個位置, 其實你只需要進入Daum Maps再search店名就可以啦 (同Google Maps用法一樣, 只係變左全韓文 )
bK nx1p8@v'eMix ChatZ 但我想介紹俾大家既當然唔係咁簡單, 而係另一個用法 - 將地點加入我的最愛, 到時直接click就得 mixchatz.com^#Y;gH(Tc`9W9_
不過首先你要申請做會員, 點申請我就唔教啦, 大家可以上另一個網睇: http://kpopn.niusnews.com/=K38t0p84
z5f wH|K'wQ"H6B不過要注意, Daum Maps後來加多左個驗證碼步驟, 要打韓文
Oj@0TM-Imixchatz.com對於唔識韓文既人, 手機下載Google Translate個app, 佢既圖片翻譯做韓文功能會係你既好幫手T&Fmr t,Tv
"加入我的最愛"同"Google Translate App圖片翻譯"既詳細介紹可以睇呢度:lRT7l&_Il
http://elfinsostar.pixnet.net/blog/post/58649872-~$L`2U:MXm5^8K{7?
Mix ChatZ
]:h`:p2\0clQl
E

當你將所以景點都擺哂入我的最愛之後, 下一步就係用手機下載Daum Maps個app
F'BF.O W#k
T.jmixchatz.com
跟住就可以咩都唔駛做, 等到當地之後慢慢輕鬆搵路搵車啦
Z        Lat,rLoDaum Maps個app點用其實上面提及既網站都有簡單介紹, 不過我都唔可以咁懶既, 用幾張圖片示範一下俾大家睇啦9a4\7twr1aXR9P

d/tUS(^r
aj
當我第一日想知道點由hostel去第一個景點 - 信不信由你博物館r1U"O8i%v
打開個app, 依圖所示click右上角再click星星目錄 (未登入會叫你登入)3plEWU+^U:~H

"Hi3A3z@.lO#ge
_3Fl%Jf'P,GWmixchatz.com跟住選中間"我的最愛", 會出現如下圖所示我儲存左改埋名既一堆景點
1A_U/h1z x R6Xmixchatz.com
y{0i4_^9fxzB(Sp2Fu
!U        LO1w+}3ty$TEmixchatz.com選左信不信由你博物館之後, 會去到地圖, click箭咀, 代表想搵點去呢度
l5w-u-hO+GyzMix ChatZ
*O]#wRC2A%eJq$btMix ChatZ
.nT8tTO"D*d!{跟住click一下上面個框, 選由邊度出發去信不信由你博物館
?!Jm
]M:OdMix ChatZ
:e1wT*E t
mixchatz.com*H3GTlN6a~y
又係選中間"我的最愛":?
v+`'Q M

8sK#q?
G!K:tB

.{5OF9^L
我由hostel出發, 當然就係選hostel個名啦        Xg-LtT
7gPThuE
,mf5?#YU.Cq`7E
跟住只要click一下巴士既圖示mixchatz.com+~sW?JA        t)Jj)];Q
mixchatz.com
@n.Y_
c%[+}


*H5G0{,h        oi)C6m所有可以搭既巴士路線就會出哂黎, 以110號巴士做例子
3V`4Y9U-I;xgugmixchatz.com
I`.l,YOXY3G#J7Rmixchatz.com
a.{1^Q)_qL5}mixchatz.comclick入去就會出現詳細資料, 包括會經過既站名, 搭幾耐, 幾多個站, 邊度落車等
r/S&t^X'[w`|(好重要!!! 濟州既巴士就算有行車顯示屏, 有時都只會得個站既韓文名, 我都係靠睇住個app先知自己仲有幾多個站先落車 )5C5zT9]6CB
想睇地圖既話, 只要click右下角既地圖圖示就得
9M|/E.Z%NS!w[        q
-e.ub%jJI IV,zmixchatz.com

xd5Y {{)s/]%s%\D
可以click一下左上角既定位, 咁就可以一邊行車一邊睇自己去到條路線既邊個位
+ic*FDy[o'j用法大致上係咁啦, 對於唔識韓文既我, 當時需要用到既功能都只係咁多, 唔敢亂按haha 其他就靠你地自己發掘啦
MG n+ZFI;|
PE3d%]/rmixchatz.com
V*QIm7|B2]!_f?2p        rz&E2@Y3a
最後, 下頁正式開始行程介紹, 未睇詳細介紹之前不妨入下以下網址, 以Google Maps睇下我住過同去過玩既景點啦
;v3j!goRJ/@)phttps://www.google.com/maps/d/em ... vlRMb57DGIoL5e2Qv1g


Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]