最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: 6日5夜濟州釜山獨樂樂, 描述: 3/3/2016 - 8/3/2016
  本主題由 加肥 於 2016-5-15 17:19 移動 

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


發表於 2016-5-15 13:49 
[廣告] Mixchatz 大改革完成
第一日 3 MAR 2016 (THU)
yr;]C8R+T5zf$]*~


WSm|I}k.X FG原計劃:
-k\8T/j6d*d3@l
oe2]!b/]-Imixchatz.comc6Om lJ
s+sD1M

落實行程:s/E4Q.zj
2:30 HK -> 6:35 Jeju -> 機場櫃員機提款 -> Kodakkodak Guesthouse -> 信不信由你博物館 -> A Twosome Place -> 泰迪熊博物館 -> 每日偶來市場
tg%W'vE%P O
x

Mix ChatZ C6K3_ S0}
坐左3個幾鐘飛機, 終於到濟州啦, 到埗之後第一件事當然係去兌錢先啦 Mix ChatZ )z|W
V$GHI:G

其實上網睇過資料, 最抵兌韓幣既地方係當地既找換店
4h y-c1vSA4T5~7AMix ChatZ 不過基於濟州無首爾咁發達, 比較少找換店, 所以我決定喺機場櫃員機兌左啲先...
6M;xN;E
\i[b
後來番香港睇番紀錄, 發現櫃員機匯率都唔太差, 我兌左50萬won, 匯率係0.00634Mix ChatZ W``#b#}6P?
加埋每次HKD20手續費, 實際匯率可以當係0.00639
f_~'|:Fmixchatz.com而上網睇首爾找換店匯率大約係0.00632, 所以差唔多啦
2?8[.E7[7B2w.L-i)R
5co5^ yuaV講番櫃員機位置, 據我記得濟州機場唔大, 好似入境之後落一層向便利店方向行前少少就見到E}w9|'{z
我係用中間全灰色部機兌既, 至於點兌, 因為我無影相, 介紹大家去下面既網站看圖haha8L$N-}'u0_R
http://blog.ulifestyle.com.hk/bl ... 06/韓國atm提款方法/Mix ChatZ o+l#xLI9L+H4yI

#P"J
~ kBmixchatz.com

T8zT&b2GW B l2B!K4@XAvY#Zu
有錢就係時候出發去Kodakkodak Guesthouse放低行李再去玩啦 'g dGQ%i%b/v
我決定坐600號巴士到"New Kyeongnam Hotel"站落車再行大約5-10分鐘路過去
1luf/W%A"q6`!m600號巴士其實係當地既機場大巴, 會由機場來回濟州區域同西歸浦區域著名既景點酒店, 對於初到當地既觀光客黎講比較易搭mixchatz.comVT Dk ~
去機場出口Gate 5就搭到啦, 上車之後同司機講你會邊度落, 再俾錢司機就得, 會有張車飛俾番你
#w3l v|M)Y2y'pB我第一日住既地方屬於西歸浦區域, 所以全程5500won, 坐大約75分鐘#} K8t6C+EOL-`^
韓巢有600號巴士既詳細路線圖加地圖, 大家可以睇下岩唔岩自己搭:
qb2Now9n;gthttp://cn.konest.com/contents/airbus_map.html?no=188
y:]p&qL
I4n}\y&^L*o~"hMix ChatZ
qiBJ:hTW/y8j:J b uK}_ j
Kodakkodak Guesthouse到!
`a`
gO A:~7YWmixchatz.com
一入到去間野無人, 以為接待人員可能出左去, 坐一陣之後覺得唔對路, 唔可以再等
4K)F5[zt fRmixchatz.com所以決定敲下大堂唯一既一度門...點知真係有人應門 @T
Wk(\G

有位叔叔開門, 望入去係一間鋪哂被既房, 睇黎係接待人員 (屋主?) 訓既地方
y;Vqh.yt#Fmixchatz.com之後呢位叔叔睇過我張BOOK房紙就俾左條鎖匙我啦, 好簡單又快既check-in程序
:mML0U7q A1pmixchatz.com[,aR @%EvvAv:XT(`
其實我呢6日都book左附浴室既單人房, 本身有諗過住share room, 但臨book既時間就轉軑 mixchatz.com.}yWw:y8P
我都覺得自己好矛盾, 有時想識新朋友, 但有時又想摺埋自己唔講野, 因為平時講太多...d.\? T8n5J1S\dJ4[
同埋有無私人浴室都係我既考慮因素haha"i8d        M        Nxm+F
不過最後我都幾慶幸自己呢個trip book左單人房, 因為之前講過, 我係咳住去旅行, 唔使講野真係幾好 rF_7f~+A P

@ rc@#]E)[s*a

間房雖然望落舊, 不過都幾舒服, 浴室都乾淨
5BG~'A
m{:Q['X
其實間房無蛇蟲鼠蟻對我黎講已經好夠 9{yY        TR_!} e"E

v$Z/MZ6v C
d i"_r{%Nq6@mixchatz.comd8X0Nf7M

| |"U6m+Q2o8}mixchatz.com
_^9D,CMeUkC F7U因為一陣要再趕時間搭車去中文區既博物館, 無時間食個正式既早餐, 所以食住件機場便利店買既手卷頂住先
)G9VD:hB)z啲手卷全部都係韓文, 我一位字都唔識, 於是是旦選左個
-C*^l.p
Z:t{c
最後發現...呢件應該係泡菜味手卷, 仲諗住咳緊唔食咁多辣野添 8X#qTXrN*J"uC


Lq4U,H$gF?0O#m

eVD5\M4P1_
Tt'||#smixchatz.com出發去搭車, 之前plan行程時明明搵過mixchatz.com,wC?)c2`+D$P&{
"BUS 120/130 (中文觀光園區入口 중문관광단지입구정류장站) or BUS 5/110 (中文觀光園區內 중문관광단지정류장站)"0Gyy-yt
可以到中文區既信不信由你博物館同泰迪熊博物館
:Q;DAjK8r*s        L_5LSTD        lMix ChatZ pu|,bU@6n;o}t/H
點知...行行行去車站 (下圖係經過既風景 )Snc2WEtV"OLY2G
Mix ChatZ PmA(l9mY
S#iz


"y{/X:H^OMix ChatZ /JEg+J/h
車站係搵到啦, 但等左十幾廿分鐘都無車係咩玩法
.m*P)\4\AE!d5y.P到最後, 我決定搭番600號巴士去, 因為我知佢會經過, 同班次密hahaX7e8o)ty-gm
呢一程要2000won, 雖然應該貴過我原本plan坐既巴士, 不過錢可以換時間都好
DQ#S,`1b
Y olO
搭左半個鐘左右車, 終於到啦, 係咁搭車搭到有啲暈車浪哈哈`})N,P@-u:jbTr!K8w
mixchatz.com'k K)}2n_dq![%T
首先去信不信由你博物館

U rEE5eGMix ChatZ
其實...係幾有趣既, 我留左都有一個鐘以上慢慢睇
` vZ-K X
F'i
佢的確幾岩鍾意睇新奇野既人, 但我估唔係咁多人鍾意去旅行去博物館, 加上呢個博物館其實其他國家都有, 即係唔夠獨特 mixchatz.coma/Dv:u!^KU+k
所以如果要我介紹景點, 其實我唔會推薦佢haha
r7M+|j7ZMix ChatZ 因為我都算係鍾意戶外多過戶內景點既人, 只係今次係自己一個去, 唔太敢去山卡拉既地方-@.?u*r        B
x-gUt

同埋係第一日, 所以先選啲hea啲既博物館行下
p4a)xKd&q6O2@eEI tW(H;o
kA'|Cj?
ca*Y'u
e`+Q

佢既外觀係幾型 7{|H"Rb7g3xP9E
9{#o
k9X&Q|&e:Ow


0}(Y$u&Qqmixchatz.com
$l(Hw"@"^6Ov0q9@;QMix ChatZ 篩選左幾幅我最鍾意既圖, 因為好有style, 好岩做影相背景
9w h:Xp5J}Q可惜我係自己一個, 只可以用自拍神棍, 影唔到型相
_~^Z'vB ag@-vQ4A(eoE;HJD%Fk

b6uZ+a|3q4}!n
R@R.rr2Y'y(swB-`\x,D4f e

PjdLc+x呢個係成個館我覺得最特別既展品, 紙巾咁柔軟同薄都可以整到條婚紗裙, 勁!
#S4F
TCQ9A0s
其他展品就等大家自己去睇, 保持神秘感ma
Q2[g~VUF(u
pMix ChatZ

*B~oT.d#J/rMix ChatZ
J'P-m'i@obmixchatz.com
m,ehX!_1Kp9H"S
n
參觀完信不信由你博物館, 去泰迪熊博物館前食個午餐先, 嗰時好似都已經3點幾
iC
O |-G5M@

我見到有漢堡包店, 但唔知係咪因為咳, 唔係好想食/h'et'ckV        J
]

最後選左呢間A Twosome Place食個甜品做午餐~不得不講!!!好好味呀, 個多士係岩岩整好熱辣辣既
Vc+_g
jMix ChatZ
sD9z(U$@(G,F3]
Mix ChatZ b)i}#ra%A$^f
mixchatz.comC{m@FJ
好, 食完hea左陣再出發去泰迪熊博物館
6r#CQN-Ra5u我諗呢度吸引遊客既魅力同信不信由你博物館一樣, 唔知會唔會係更唔吸引呢5T3ER"@`d1o
原因唔係佢既展品差, 而係我諗除非係鍾意泰迪熊或者其他熊仔, 唔係既話應該無咩興趣行 mixchatz.com5t%?psG:n_rY5@"N%g
就好似我唔會去Hello Kitty既博物館
],Cy4iL.V/m-Zv)K
P7c/uS!W BlQ-_對於我黎講, 雖然我唔係鍾意泰迪熊, 但對熊仔係多一份親切感既
ulA N4sI(x4C/@所以當我見到啲展品有咁多唔同衣著既泰迪熊, 都係睇得幾開心 T] J"pA$u R
啲相只係show左好少部份既展品, 有興趣睇更多既自己去啦
L5^[:@-Zd r8is Iy#w6u.v*o7g3N

%s'gnh(d]
.te5vu%c        o
)\\;~7q^6`V+t:@$x6j mvHm~f-yH#j


c [%S%E&YX
y?mixchatz.com

y7YB"dA2]mixchatz.com
9|-wp{        L6GZOMix ChatZ )ru6o f:aM&BB%L$P[)Y
D&GA7L1|4a

4Nacb${H~S5L];W]g
v


4vi6K"Q d)o'x
O
5x2Z N^*m4p

        Mr%V}U?
)@*G\+AM
L8i(CKL
`\:V]:Z

1T;H%n`.V&Rmixchatz.com
LQI^%`y@用左成個下晝參觀兩個博物館, 好奢侈
,h+zhj#`@/imixchatz.com係時候回程啦, 又係搭番600號巴士, 所以點解我一開始話600號係遊客既好朋友 Mix ChatZ .TQ5r _.Qvp

+@Z*k"k@:["@3}本身諗住去埋天地淵瀑布先去每日偶來市場搵野食, 點知天公不造美...
ox"xbSE落雨搞到無咩心情周圍去, 所以決定直接去每日偶來市場MP n3~n-aT
呢個係沿途見到既風景, 幾靚, 好似就係天地淵瀑布既起點
)lu        vY.J-\a
,M v[0W7sp8M Prk3l
c4~1X
x4rE.p!?
mixchatz.comU8v6zdyEf7pG
去到市場既時候都7,8點啦, 買左支好好味既濟州特產漢拏柑汁
#]} zf]#i唔知係因為我肚餓定點, 呢枝柑汁比起我另一個地方買既真係甜好多好味好多Mix ChatZ ~_\oB-M)oU7@ c F
所以去到濟州想試漢拏柑汁我推介大家幫襯呢間,Mix ChatZ 3]:U0_ X        qrjb$y
都幾易認, 好似得呢間會喺樽外加個生果套 Mix ChatZ %~d(N cv y
0KK.bo`5S

:R9C3DDqJmixchatz.com
6N*W'tc.N至於今日既晚餐...據我記得, 係唔好食既豬雜, 我係買番guesthouse食的
k3d'h4F'^NK,k(ceMix ChatZ 其實我本身想買血腸, 但唔識溝通既情況下就變左淨豬雜 (LpJT |x,L
而豬雜我本身都唔怕食, 可惜佢比左好多唔好食既豬肝我, 同埋有苦味既豬腸...
0x3P;V ^3]2w        o我既第一日就係咁過
eS'o,NCMix ChatZ
Xk@*l#]tto


引用:
[住宿] Kodakkodak Guesthouse (꼬닥꼬닥 게스트하우스)
FG$^]I!@1yVJ地址: 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 306-8 (서귀포)]kO4ui
Mix ChatZ ad#p        hm(P$p1H-T"G
信不信由你博物館 (믿거나 말거나 박물관)
e KJvqUmixchatz.com地址: 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로110번길 32 (색달동)
HER.R$}6]mixchatz.com開放時間: 09:00-19:00 (旺季至21:00)
z8O5m2X7MW普通成人票價: 10000won7H        n)GO\R
網址: www.ripleysjeju.com)Z5eL
G9s B?2h&]-d9R,u


r5r.Dx4Tz&WMix ChatZ [午餐] A Twosome Place (투썸플레이스)
}ZG+kwv%u*~k地址: 제주 서귀포시 색달동 2864-104| Y%DW2vL
營業時間: 08:00-23:00%IIS6^0zPCP
網址: http://twosome.co.kr
;}H*C~un{k7FMix ChatZ Mr9N,~X,C+~j        d
泰迪熊博物館 (제주 테디베어뮤지엄)Mix ChatZ y6J;\,E.ek@9k
地址: 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로110번길 31 (색달동)p m4jrTO!Y!ULL
開放時間: 09:00-19:00 (旺季09:30-19:30)
T*M2HM#n        @"n!?mixchatz.com普通成人票價: 10000woniI?q(R B]_|
T'l&s8a

網址: http://www.teddybearmuseum.com;E2SLe.A%F&M']
X0EwB|*k
[晚餐] 每日偶來市場 (서귀포매일 올레시장)Mix ChatZ "}9yR)y_'vg&[G
h8R

地址: 제주특별자치도 서귀포시 중정로73번길 22 (서귀동)
m,Yx~c多數店家營業時間: 07:00-21:00
7}||;B$}?m,P3hmixchatz.com網址: http://sgp.market.jeju.kr
6Y8uO'?t!GD ?sov_Ls2G#eV
[因為落雨無去到] 天地淵瀑布 (천지연폭포)
lm'a
[W@]Z{
地址: 제주특별자치도 서귀포시 남성중로 (천지동)
9uJ$C{!BXMix ChatZ 開放時間: 日出-22:00Mix ChatZ pN
w%o
c

普通成人票價: 2000won
.K2x0KlV{o網址: http://www.jejutour.go.kr

,R;[9bD sJ{Mix ChatZ bfndp
資料更新至 08/2016Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]