最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: 6日5夜濟州釜山獨樂樂, 描述: 3/3/2016 - 8/3/2016
  本主題由 加肥 於 2016-5-15 17:19 移動 

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


發表於 2016-4-4 11:25 
[廣告] 本站名字為「MixChatZ」
行前準備
)Hhc%xAM2C J
{nP;f$h
V8x }/XF:K1g
一切要由2015年9月講起...

C#l6[!m3IYaT
無錯! 我係半年前就買左今年3月去濟州釜山既機票哈哈Mix ChatZ f"C`MY$A
無辦法啦, 多數平機票都要遲啲出發既日子先有 a`hix
mixchatz.com8CY`E        kqv
無記錯既話, 嗰時HKE做緊320蚊單程機票優惠,Itt a,F
呢個價錢比起之前既1蚊, 8蚊機票當然無咁吸引,
0IIR_CYFX \EMix ChatZ 不過同平時去濟州既價錢比, 呢個算OK啦 *Cd_/n{)H2pE
都因為佢唔算好平, 所以先比我買到, 唔係一早唔夠快比人搶哂
Q0@6_cLvDvU
,WP!A%qT+]e但係呢, 我就發現得3月3號濟州出發先有呢個價錢, 回程無哂平飛
NkG[,ex4JMix ChatZ 咁點算呢...叮! 釜山3月8回程好似有平, 我又未去過釜山, 一於濟州去釜山回, 試埋搭內陸機哈哈3C%X)d1M4M)nm
D


)E!xPD,z結果, 我就喺3月獨自踏上呢個韓國闖蕩之旅 (用得戴口罩emoji...因為我真係病住去 )_M\~!l*aW@N

EkB
x        R[/KbP4}Jmixchatz.com
2016年3月3日     UO676     02:30-06:35
K        v}#a
`Q&X0Wh
香港國際機場客運大樓2 到 濟州國際機場
)fm6t        V[NHKD320(票價, 唔包行李) + HKD208(稅) = HKD528
wn6O3bMmixchatz.com
4s8OVsf[G[J2016年3月8日     UO674     14:25-17:20
MW)eX
dT&e{smixchatz.com
金海國際機場 到 香港國際機場客運大樓2
.e!Z;gR3jgw"t)oKRW4500(票價) + KRW23000(稅) + KRW31500(20kg行李) + KRW5000(手續費*) = KRW64000 / HKD428
mixchatz.com|
}
HEy

*如果淨買單程外地回香港係要收手續費既, 所以如果大家來回同一個地方, 最好就唔好分開去程回程買機票啦2|jsP$s"d
當然...趕時間搶平機票既時候又唔同講法, 買左先算嘛, 機票差價補得番手續費
@:zgK3Egf5H;hPW!|
不過等等, 咁濟州去釜山嗰程呢?
H+}9fn4m8p+V_EN DA#B我好好彩咁10月有一日突然記起要買內陸機票, 跟住去search下之前去首爾搭過既Jeju Air, 居然見到佢咁岩做緊promotion, 於是就買左haha r*^wm3o        t"x

ufG
c-Gy'_ ck%~/I
2016年3月6日     7C502     08:45-09:45
:Qx3\H4m(H濟州國際機場 到 金海國際機場
[3hQ#~#Y(_8_-vmixchatz.comKRW16500(票價, 包15kg行李) + KRW5100(稅) = KRW21600 / HKD150
Mix ChatZ C9xP\&@@f$c:`
Mix ChatZ Pkno{        Oz
/EK2^$Bh.z@6\_
Daum Maps介紹
0mAyY\)TJMix ChatZ 0a[RB^c Nb
行程介紹之前, 我都想同大家分享下我今敞旅程最好既助手 - Daum MapsMix ChatZ 3n#?'Ym7Q4_5v|%Xk sp
去過韓國旅遊既人plan行程既時候大多會聽過韓巢Konest5y[e2G6VIx5^
佢提供中文版既韓國地圖同公車資料, 方便唔識韓文既旅客可以到韓國輕鬆定位搵路mixchatz.com&wQs+RU7w-AvIG
不過有傳聞話韓巢地圖喺濟州定位唔太準, 用總部喺濟州既Daum Maps會好啲, 濟州資料更新比其他地圖快NwN%BE+glq
既然人地咁講, 為保險我就用Daum Maps啦
2@s\3iq%E;]Mix ChatZ 0k_[Oj'p \
可惜Daum Maps有個缺點, 就係無中文版
Y@GfX@;i;R不過睇完網上教學點用之後, 我覺得佢其實好適合去旅遊前會plan好行程既人 (即使唔識睇韓文)
o?!IzmrBkB而我就係呢種會搵好想去咩地方, 同個地方既韓文名/地址既人haha
/l1V2wg        Qaa d6kKj如果你同我一樣, 歡迎繼續睇落去, 睇下Daum Maps點樣喺當地幫到你輕鬆到達目的地 *|_yjTq;P$W9Q
c@g [P O
當你諗好哂想去既景點同餐廳之後 (至少要有佢地既韓文名, 有埋地址仲好)%W0?
k G!f3T

Daum Maps網址: http://map.daum.net/
*wa p W7B2AB)y如果只想搵佢個位置, 其實你只需要進入Daum Maps再search店名就可以啦 (同Google Maps用法一樣, 只係變左全韓文 ).M j.I&ieDYX
{zC

但我想介紹俾大家既當然唔係咁簡單, 而係另一個用法 - 將地點加入我的最愛, 到時直接click就得
-io;I4i)?G+I不過首先你要申請做會員, 點申請我就唔教啦, 大家可以上另一個網睇: http://kpopn.niusnews.com/=K38t0p84
3NuP(}Mm不過要注意, Daum Maps後來加多左個驗證碼步驟, 要打韓文
6i` w,@5y~'\5S&Aw'aMix ChatZ 對於唔識韓文既人, 手機下載Google Translate個app, 佢既圖片翻譯做韓文功能會係你既好幫手uN*}1}+mB{
"加入我的最愛"同"Google Translate App圖片翻譯"既詳細介紹可以睇呢度:Mix ChatZ  GM`.l%Z
f}a

http://elfinsostar.pixnet.net/blog/post/58649872
F-E5[2{w!E(e

j ?
S@7[Sy        {|"ZE

當你將所以景點都擺哂入我的最愛之後, 下一步就係用手機下載Daum Maps個appv2\nB8_+{_
跟住就可以咩都唔駛做, 等到當地之後慢慢輕鬆搵路搵車啦Mix ChatZ j:li&y$z0Y]s
Daum Maps個app點用其實上面提及既網站都有簡單介紹, 不過我都唔可以咁懶既, 用幾張圖片示範一下俾大家睇啦mK'm,MJW,mt$q
Mix ChatZ M_        L6?v anJJ
當我第一日想知道點由hostel去第一個景點 - 信不信由你博物館mixchatz.comU q@(c*@-n+K0m
打開個app, 依圖所示click右上角再click星星目錄 (未登入會叫你登入)ZO%LvE+n

ua A-~c(Z&A3Zl\ x
ZZl2t"N

跟住選中間"我的最愛", 會出現如下圖所示我儲存左改埋名既一堆景點4ARc6`+I.w

C'X4P+L@%{,oHmixchatz.comf`/FK-UQ}
選左信不信由你博物館之後, 會去到地圖, click箭咀, 代表想搵點去呢度mixchatz.com@^)R\men`

+mvPm`Zs$B
kiL-JG6|S2Ykmixchatz.com跟住click一下上面個框, 選由邊度出發去信不信由你博物館C~x0Mn^7jFA4N?
Mix ChatZ Y+R)b:[?        N2XL
dU'^[e$JSm2I
又係選中間"我的最愛"Mix ChatZ $J3})Z uDej7ZY"J
mixchatz.comh ]7g7G~$I        U3t
mixchatz.comI3xXC#D
我由hostel出發, 當然就係選hostel個名啦

Ks3D;Y1z&`3|mixchatz.com
kPa YfdbFM
s
MaXU.O

跟住只要click一下巴士既圖示
(hg2S CKr}(G!Io"a3M,sg.U%o
|$H(mr_
所有可以搭既巴士路線就會出哂黎, 以110號巴士做例子
2x
w(L(^i/@

        @ o5N        sI C&PZ9Irmixchatz.com
/I/f3\2MufWclick入去就會出現詳細資料, 包括會經過既站名, 搭幾耐, 幾多個站, 邊度落車等mixchatz.com5h%v6a.a8a+v _X
(好重要!!! 濟州既巴士就算有行車顯示屏, 有時都只會得個站既韓文名, 我都係靠睇住個app先知自己仲有幾多個站先落車 ) T1pQ!e;u&QIR
想睇地圖既話, 只要click右下角既地圖圖示就得
}        I1l,[KL
|f~pg NQ&G5iy^/K5I%^5V$o(\;IC        {
可以click一下左上角既定位, 咁就可以一邊行車一邊睇自己去到條路線既邊個位

h!M*k$eR~
pU9Rv;E
用法大致上係咁啦, 對於唔識韓文既我, 當時需要用到既功能都只係咁多, 唔敢亂按haha 其他就靠你地自己發掘啦
C
x1g%y(Nr}D~
mixchatz.comy:g)d9gGB&s5w1Y
v;h$[8mqi4[
8Qk7kJD3Vr
最後, 下頁正式開始行程介紹, 未睇詳細介紹之前不妨入下以下網址, 以Google Maps睇下我住過同去過玩既景點啦 mixchatz.com`4]
y_'G6t5Sf

https://www.google.com/maps/d/em ... vlRMb57DGIoL5e2Qv1g


Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]