最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: 6日5夜濟州釜山獨樂樂, 描述: 3/3/2016 - 8/3/2016
  本主題由 加肥 於 2016-5-15 17:19 移動 

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


發表於 2016-4-4 11:25 
[廣告] 本站名字為「MixChatZ」
行前準備Mix ChatZ :w6QM.HZ1a-n"~

V[M"Ka+~I%s

一切要由2015年9月講起...
/`JdoI無錯! 我係半年前就買左今年3月去濟州釜山既機票哈哈
dbNW$V'},M8u,h(BMix ChatZ 無辦法啦, 多數平機票都要遲啲出發既日子先有 G        I[s$aOu8~

w4I6M$Y        @m"V7MMix ChatZ 無記錯既話, 嗰時HKE做緊320蚊單程機票優惠,
)d$I%FG        ]呢個價錢比起之前既1蚊, 8蚊機票當然無咁吸引,Mix ChatZ #Gk+r5r7}4zE;N
不過同平時去濟州既價錢比, 呢個算OK啦
%_4t!aFm!AS Mmixchatz.com都因為佢唔算好平, 所以先比我買到, 唔係一早唔夠快比人搶哂
$wlK[(C;N
"^M1Ya@`C
w
但係呢, 我就發現得3月3號濟州出發先有呢個價錢, 回程無哂平飛
WGG%J8wkSgMix ChatZ 咁點算呢...叮! 釜山3月8回程好似有平, 我又未去過釜山, 一於濟州去釜山回, 試埋搭內陸機哈哈
t-J w8[hmixchatz.com,m+b1W        Wte5^
結果, 我就喺3月獨自踏上呢個韓國闖蕩之旅 (用得戴口罩emoji...因為我真係病住去 )
%aT1S/B        \^3?5]mixchatz.comMix ChatZ jC,bV:w4p
2016年3月3日     UO676     02:30-06:35
b)pTd~}"n;r9o香港國際機場客運大樓2 到 濟州國際機場Mix ChatZ $y`$B
PHG

HKD320(票價, 唔包行李) + HKD208(稅) = HKD528
Iny;LRN6z7j7F@Omixchatz.commixchatz.com:fx5hN9R
2016年3月8日     UO674     14:25-17:202KBlIoH]        I9|{
金海國際機場 到 香港國際機場客運大樓2
6ku gJ.Tmixchatz.comKRW4500(票價) + KRW23000(稅) + KRW31500(20kg行李) + KRW5000(手續費*) = KRW64000 / HKD428
3brf F~*I-L
*如果淨買單程外地回香港係要收手續費既, 所以如果大家來回同一個地方, 最好就唔好分開去程回程買機票啦0J a#_"Yi
當然...趕時間搶平機票既時候又唔同講法, 買左先算嘛, 機票差價補得番手續費
K;\6X-kq u(omixchatz.com ^4b#j0H(l{%G
不過等等, 咁濟州去釜山嗰程呢?
4If#G%P+cp:Kmixchatz.com我好好彩咁10月有一日突然記起要買內陸機票, 跟住去search下之前去首爾搭過既Jeju Air, 居然見到佢咁岩做緊promotion, 於是就買左haha:w9l.qWd-Mw2oV:qpY

/_5p        atW$xmixchatz.com2016年3月6日     7C502     08:45-09:45

i&g'?4h.F4@?5y n Uu
濟州國際機場 到 金海國際機場d#?9f De8e*Mi5i
KRW16500(票價, 包15kg行李) + KRW5100(稅) = KRW21600 / HKD150

^        cC/a n        l-A\Mix ChatZ Aca6t'Rz:f
vY-\v,I
Daum Maps介紹
5u3O9f$Ucqj$d
(~@I.JO*|A-~1RH行程介紹之前, 我都想同大家分享下我今敞旅程最好既助手 - Daum Maps
4u&MYhl-p|*M去過韓國旅遊既人plan行程既時候大多會聽過韓巢Konest;\l8xX3}%R0gVHY
佢提供中文版既韓國地圖同公車資料, 方便唔識韓文既旅客可以到韓國輕鬆定位搵路
_\R9jtz|Mix ChatZ 不過有傳聞話韓巢地圖喺濟州定位唔太準, 用總部喺濟州既Daum Maps會好啲, 濟州資料更新比其他地圖快 mE!nhL&ol
既然人地咁講, 為保險我就用Daum Maps啦
[k l!qV"eO
z{M
JV-W-SoF T
可惜Daum Maps有個缺點, 就係無中文版
T8Q#MUDlUBix不過睇完網上教學點用之後, 我覺得佢其實好適合去旅遊前會plan好行程既人 (即使唔識睇韓文)$V1o U D+I[
而我就係呢種會搵好想去咩地方, 同個地方既韓文名/地址既人hahaC0R_&X2{)I3V!h
如果你同我一樣, 歡迎繼續睇落去, 睇下Daum Maps點樣喺當地幫到你輕鬆到達目的地
1Q+l'z(U Q        ^'Lmixchatz.com
Kf"s%AUv當你諗好哂想去既景點同餐廳之後 (至少要有佢地既韓文名, 有埋地址仲好)Mix ChatZ ^q7|b9f|:t j,~7o
Daum Maps網址: http://map.daum.net/js#P8b q$nR%x9R2m
如果只想搵佢個位置, 其實你只需要進入Daum Maps再search店名就可以啦 (同Google Maps用法一樣, 只係變左全韓文 )
%W7m
LPuL6o
但我想介紹俾大家既當然唔係咁簡單, 而係另一個用法 - 將地點加入我的最愛, 到時直接click就得
*px(TqBY9H不過首先你要申請做會員, 點申請我就唔教啦, 大家可以上另一個網睇: http://kpopn.niusnews.com/=K38t0p84/["B3tszb
不過要注意, Daum Maps後來加多左個驗證碼步驟, 要打韓文
U        z&\2`6DE對於唔識韓文既人, 手機下載Google Translate個app, 佢既圖片翻譯做韓文功能會係你既好幫手Mix ChatZ N~Z.]VYX
"加入我的最愛"同"Google Translate App圖片翻譯"既詳細介紹可以睇呢度:_j#{TUnu
http://elfinsostar.pixnet.net/blog/post/58649872iAYP/tS
t'e.J@`y.h9B(@
當你將所以景點都擺哂入我的最愛之後, 下一步就係用手機下載Daum Maps個app
Z*X)ik'BDy){-`8tMix ChatZ 跟住就可以咩都唔駛做, 等到當地之後慢慢輕鬆搵路搵車啦-h"SM+N
ItD

Daum Maps個app點用其實上面提及既網站都有簡單介紹, 不過我都唔可以咁懶既, 用幾張圖片示範一下俾大家睇啦        e9cc `{)rAq+B

D*\?O L#kl6x當我第一日想知道點由hostel去第一個景點 - 信不信由你博物館mixchatz.comIX*k-v3E%{#j.q
打開個app, 依圖所示click右上角再click星星目錄 (未登入會叫你登入)
g;d%e2K[e
H,[
mixchatz.com$Mi-H,Ys
mixchatz.com6As)s0E%p)Hc8B O
跟住選中間"我的最愛", 會出現如下圖所示我儲存左改埋名既一堆景點mixchatz.com"VD1j N
j/J        U X

mixchatz.com"[ na5I5C
h2nFs%`
選左信不信由你博物館之後, 會去到地圖, click箭咀, 代表想搵點去呢度
!c2u~)h2g#f x#a1F
s;s0Y-aH?Wmixchatz.com
&n{H%^dIfo%}/x)Rmixchatz.com跟住click一下上面個框, 選由邊度出發去信不信由你博物館cex2c!n
!}X?c|
Jh+~

        B\+b%n5Ks
g#I

又係選中間"我的最愛"
5O(k*i&s+Ks
|NuIyd*m0VJ:~K P2xf&j
我由hostel出發, 當然就係選hostel個名啦f0? W U}1V q

1U8T3C/[4OR
7VdIR/w k8^nBM跟住只要click一下巴士既圖示Mix ChatZ 5y6J.uJ+s3Q*H3j

+U        d az'Q@.Irz$}
0hji'q!vv/g0~&Imixchatz.com所有可以搭既巴士路線就會出哂黎, 以110號巴士做例子
&j|$J'Y0B.^Y A

JL;olZ$e#l2h Z(bx
Mix ChatZ #[ a"Y^ NT%q
Q!X,l

click入去就會出現詳細資料, 包括會經過既站名, 搭幾耐, 幾多個站, 邊度落車等
/vr7p$@-uo6KD(好重要!!! 濟州既巴士就算有行車顯示屏, 有時都只會得個站既韓文名, 我都係靠睇住個app先知自己仲有幾多個站先落車 )*^"@ m7o9T(M1E;{;M
想睇地圖既話, 只要click右下角既地圖圖示就得s4pK4j+^O[bvXj"wC
PVw'n'U5k

KAg&P X&ir可以click一下左上角既定位, 咁就可以一邊行車一邊睇自己去到條路線既邊個位 W6HRf,cC2\a
用法大致上係咁啦, 對於唔識韓文既我, 當時需要用到既功能都只係咁多, 唔敢亂按haha 其他就靠你地自己發掘啦WT{-K$d k~q!g
mixchatz.com$K-M3L4D x*E,G:W

.].|F\Fz-LB
,B!kXm hKb^S/S [ X;S最後, 下頁正式開始行程介紹, 未睇詳細介紹之前不妨入下以下網址, 以Google Maps睇下我住過同去過玩既景點啦 I U/g#ctT
https://www.google.com/maps/d/em ... vlRMb57DGIoL5e2Qv1g


Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]