最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: 睇左反斗奇兵3同唐山大地震 (有少少劇透)

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


發表於 2010-8-9 16:56 
[廣告] 本站名字為「MixChatZ」
原來我好耐冇 update 過 mixchatz 啦 @@
M g So
A"O!N

%}^4` _:?5D?L今次等我講下我 8 月 4 同 8 月 6 睇既兩套電影先. 就係 反斗奇兵3 同 唐山大地震 啦.
+|'Z.uej"N

F(H/^,_X,D{mixchatz.com

iL%l&Tz
?s,bCPl4O{咁呢. 因為我冇興趣寫影評 (想寫都寫唔到啦. 我都唔識睇戲既 XD)^1Z*_M[`8N
j6G

所以大家唔好當呢篇野係影評. 我寫既只係我睇完既感覺 :)Mix ChatZ {6GbH?2d
&tY;?4fj2X
反斗奇兵3 其實本身冇諗過睇. 因為一向對迪士尼既動畫冇咩興趣 (我覺得D人物唔得意 -_-)R8DY h#[c~^
只係阿妹見到好多人都話好感動好好睇. 就叫我陪佢去睇.Mix ChatZ #`T(f'Q:x6Q
而我見呢套動畫係 3D. 就以試下睇 3D 電影既心態應承陪佢去睇勒.
,q7pV;y2N
Eq7n6Hv+Xp至於 唐山大地震. 都係本身冇諗過睇. 係陪一隻生日既海狗睇既 (生日快樂)
`$H(F
@0L5g&}Mix ChatZ
o個次係我第一次坐電影院山頂位. 其實我覺得個位幾正嫁. 哈哈.
'w H5PK0vW].K2L`Q xd\Vt5].A5Z&z5tf1c
好啦. 話說未睇之前已經知道呢兩套都係感人既戲.Lz.t7kI5aJ@
esp 唐山大地震. 所以睇之前都有諗過我會唔會喊.fI0V'H!d+Cn

%](qh+r,liuv最後睇完哂兩套出黎既結果係. 兩套我都係有眼濕濕既. 不過冇喊.
#x3J Axz-i5ncU(好正常. 因為我唔鍾意o係其他人面前喊 -0-)
c%`&Zc{mixchatz.com但係. 估唔到既係. 兩套戲相比. 我居然覺得 反斗奇兵3 感人D *0*
0X&LESl A#f
QC

l|3L`c_M
VMix ChatZ
反斗奇兵3 係以友情黎感動人. 而 唐山大地震 就係以親情感動人.
-fENia對於我呢個正宗巨蟹座. 即係重家庭既人黎講. 理應會俾 唐山大地震 感動多D. 但事實唔係 -_-2^+Z#~IO3[!O~g

g:fJ)w^點解會咁呢. 我覺得係因為 唐山大地震 有D位解釋得唔夠清楚. 令我冇左個 mood{&O;M_5z%JWWsr d
(都可能係我自己 miss 左既 XD)mixchatz.comB7Qu*f${:lQ'\5d
好似有一幕講個阿媽最終決定救細佬唔教家姐.
V+V k
}
v0[
我一直等緊佢解釋點解係救細佬. 但我睇到最後都係唔知._mYw)l]U t
Y
K

其實我睇 唐山大地震 之前有不經意咁睇左一D yahoo 既影評.
[&R6xD9ay我見到有一篇有講到點解個阿媽救細佬. 點解佢會知既?;Q.H9Y8n0U']+yc
其實係咪套電影入面暗示左. 只係我 get 唔到咁解 -_-?GZ"B ~
E!JpLhY

不過算啦. 總知最後就係我掛住等解釋. 分左神. 所以冇咁感動掛. F)@] T?/O]%c

0?        HW(x+Nrmixchatz.com其實講得清楚D既話. 唐山大地震 只係間接令我眼濕濕. 反斗奇兵3 先係直接令我眼濕濕.
}*r
oa4X5S!W;k){9M

mixchatz.comz"w;F{|.`
s

我睇 唐山大地震 有眼濕濕係因為佢個畫面令我諗到如果我同阿妹好似對姊弟咁.
.F[C8f/I唔知我阿媽會救邊個呢? 如果真係發生呢D事. 我一定會叫阿媽救細妹. 唔好理我.
'X\$z{$b{yU7H(有睇我之前打既一篇野就會知點解. 我唔想承受失去親人 -0-)I&sgv~
之後又諗我係個家姐會點. 會唔會好似佢咁憎左阿媽呢.Mix ChatZ "l        J7HF0}#a&E
o:g

再諗自己生o係香港真係好好. 因為好少會發生呢D事. 好感恩. 所以眼濕濕.a2s#j[,s d:U
3c
P,R/xG

至於 反斗奇兵3. 我眼濕濕唔係因為佢個畫面令我諗到D咩而感動. 而係我真係為個畫面而感動.mixchatz.comM.T I"CZ'B)T2}4q[
好似有一幕係講D玩具以為自己死硬啦. 於是決定唔再反抗. 而係手拖手一齊等跌入溶爐死.
^~0kb;_
t!ZO`
睇到呢一幕我真係俾佢地既友情感動到而眼濕濕.t        ?x]aX]
所以我話佢係直接令我眼濕濕. 唔似 唐山大地震 咁係間接 (其實你地明唔明 -_-?)h&g-S%L[
-g
|o;at&?

所以我覺得 反斗奇兵3 係感人D既mixchatz.com4zT `&Xry9C,u/n&i

I)HYuf+m:F;H"tj#[Mix ChatZ 講完感人. 講下其他野先.m2|BzA!x
v+R8_


        |        Q)B"W        E3[4Tj`7H/PWmixchatz.com唐山大地震 入面做既地震場面雖然得幾分鐘. 但已經好震撼呢.
:B`3w3C5os\mixchatz.com睇住D樓係咁塌. D人好驚. 一下子成個唐山平左. D人冇左家園不得止. 仲要冇埋親人. 真係好慘...
1X)V?i+H#g其實我都想知點解老天爺要整場害死咁多人既地震出黎...
9?Wy-o4{z]`I/Jn+sx"e2S        fv)y
至於 反斗奇兵3 呢. 估唔到迪士尼既動畫又幾好睇個 wor :)
w1v&e.E7{H&kHy        u&Pmixchatz.com同埋D人物都唔係全部唔得意既. 裡面有D ka呢啡 玩具好得意
LD$iR3Qq%u~mixchatz.com呢套戲除左有感人既位. 都有好笑既位. 令人喜怒哀樂既都有齊. 唔錯.8}SXEoOnX:nC
而且 3D 電影個感覺好正. 真實左可以令人感受更大.
Y(V!G~]3~fMix ChatZ 睇完有D想睇番 反斗奇兵1,2 添. 話哂我都係鍾意玩玩具既人 (指公仔 only <- 天使熊)
fC*?Mc*J Q反斗奇兵講玩具有生命. 而我都有呢個信念. 所以幾岩我丫. 呵呵.(w,F_ `wJ.d#N!S%[
(我會幻想我D公仔o係我訓緊既時候會郁. 我同佢地訴苦佢地會聽到)


Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]