最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: 睇左反斗奇兵3同唐山大地震 (有少少劇透)

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


發表於 2010-8-9 16:56 
[廣告] 本網站內容介紹
原來我好耐冇 update 過 mixchatz 啦 @@
iWRS0d {}r
5hu7BD g.O+x:K今次等我講下我 8 月 4 同 8 月 6 睇既兩套電影先. 就係 反斗奇兵3 同 唐山大地震 啦.-HHZ*m
`"VH        h0t


`&fegSR4r`,d!?1T(|pq&y0T
?O1qT-g.\M
咁呢. 因為我冇興趣寫影評 (想寫都寫唔到啦. 我都唔識睇戲既 XD)+M&V(ZAzP
所以大家唔好當呢篇野係影評. 我寫既只係我睇完既感覺 :)mixchatz.com1Y8b2]0| nj
U^4g XB
反斗奇兵3 其實本身冇諗過睇. 因為一向對迪士尼既動畫冇咩興趣 (我覺得D人物唔得意 -_-)

m I
JwV8C
只係阿妹見到好多人都話好感動好好睇. 就叫我陪佢去睇.;l        q,^'\M}        R        S F0k7c
而我見呢套動畫係 3D. 就以試下睇 3D 電影既心態應承陪佢去睇勒.
E1IHwh?lu
f
:W/v;t2a i*D ],[P't
至於 唐山大地震. 都係本身冇諗過睇. 係陪一隻生日既海狗睇既 (生日快樂)1YRa"K#V3x[
o個次係我第一次坐電影院山頂位. 其實我覺得個位幾正嫁. 哈哈.k!Nf{0X"X[

1z|-I.U)MzMix ChatZ 好啦. 話說未睇之前已經知道呢兩套都係感人既戲.\,C!zX Q:j,\q
esp 唐山大地震. 所以睇之前都有諗過我會唔會喊.#H[4eh.?2G:|K0W6A
#\#O1p9MB        F.]
最後睇完哂兩套出黎既結果係. 兩套我都係有眼濕濕既. 不過冇喊.
2I0D|&qgQ(好正常. 因為我唔鍾意o係其他人面前喊 -0-)U-^x'G&Lx
但係. 估唔到既係. 兩套戲相比. 我居然覺得 反斗奇兵3 感人D *0*        J
d9i        vL

mixchatz.com;V~5_x]
@#j

反斗奇兵3 係以友情黎感動人. 而 唐山大地震 就係以親情感動人.
!wm&nW wn \        S對於我呢個正宗巨蟹座. 即係重家庭既人黎講. 理應會俾 唐山大地震 感動多D. 但事實唔係 -_-
        T?$H;ZY5C7j I}
Z$?P%K|+p0E3bmixchatz.com點解會咁呢. 我覺得係因為 唐山大地震 有D位解釋得唔夠清楚. 令我冇左個 moodO;@{H+M9l ~
(都可能係我自己 miss 左既 XD)Mix ChatZ &`1g$e B vO
好似有一幕講個阿媽最終決定救細佬唔教家姐.wC#oIvi
我一直等緊佢解釋點解係救細佬. 但我睇到最後都係唔知.
%c)Nu$LUJLmixchatz.com其實我睇 唐山大地震 之前有不經意咁睇左一D yahoo 既影評.
$iw#]%V6GR        scmixchatz.com我見到有一篇有講到點解個阿媽救細佬. 點解佢會知既?
[`UYV'e5RMix ChatZ 其實係咪套電影入面暗示左. 只係我 get 唔到咁解 -_-?
f5xcN?$L4a/pmixchatz.com不過算啦. 總知最後就係我掛住等解釋. 分左神. 所以冇咁感動掛.
ICQ5H3@%zo
7WRRX~l)K(H其實講得清楚D既話. 唐山大地震 只係間接令我眼濕濕. 反斗奇兵3 先係直接令我眼濕濕.;C a        uo/iJP

8O@KRV8T0AMix ChatZ 我睇 唐山大地震 有眼濕濕係因為佢個畫面令我諗到如果我同阿妹好似對姊弟咁.
(A4^v\mk{唔知我阿媽會救邊個呢? 如果真係發生呢D事. 我一定會叫阿媽救細妹. 唔好理我.)]-N6Wq4m(e
(有睇我之前打既一篇野就會知點解. 我唔想承受失去親人 -0-)
l2@-h0S!AT0L'L-V之後又諗我係個家姐會點. 會唔會好似佢咁憎左阿媽呢.
Y.OyU        B/M        r再諗自己生o係香港真係好好. 因為好少會發生呢D事. 好感恩. 所以眼濕濕./};L1c4S*O o

ytA2Tl/b;?MMix ChatZ 至於 反斗奇兵3. 我眼濕濕唔係因為佢個畫面令我諗到D咩而感動. 而係我真係為個畫面而感動.
Z
G#M#l0d!vj%V[S$R
好似有一幕係講D玩具以為自己死硬啦. 於是決定唔再反抗. 而係手拖手一齊等跌入溶爐死.
*o R-y,A[`D-R6`睇到呢一幕我真係俾佢地既友情感動到而眼濕濕.)Jq
ukmeR-x

所以我話佢係直接令我眼濕濕. 唔似 唐山大地震 咁係間接 (其實你地明唔明 -_-?)
,AN3_4yg!^"l"\
PRmixchatz.com

'I_ A6n2i"L所以我覺得 反斗奇兵3 係感人D既zv'[#X2W;i2?
Mix ChatZ
V@-y6`1Ybx'x

講完感人. 講下其他野先.Mix ChatZ )T6x Yc1tO)Z
D$@5OCk4G#C
唐山大地震 入面做既地震場面雖然得幾分鐘. 但已經好震撼呢.(CSk(m0l        i7R"h
睇住D樓係咁塌. D人好驚. 一下子成個唐山平左. D人冇左家園不得止. 仲要冇埋親人. 真係好慘...
Zxv-cq&HRs其實我都想知點解老天爺要整場害死咁多人既地震出黎...
Z9{X#y9f/`
/vr7r-j,jOgy-M i6U8Omixchatz.com至於 反斗奇兵3 呢. 估唔到迪士尼既動畫又幾好睇個 wor :)mixchatz.comcV|'B4o9l-xT
同埋D人物都唔係全部唔得意既. 裡面有D ka呢啡 玩具好得意

B{.c@(vimixchatz.com
呢套戲除左有感人既位. 都有好笑既位. 令人喜怒哀樂既都有齊. 唔錯.Mix ChatZ @5\ Yf]` m4uAS@
而且 3D 電影個感覺好正. 真實左可以令人感受更大.
t3u0Q'J l#`e睇完有D想睇番 反斗奇兵1,2 添. 話哂我都係鍾意玩玩具既人 (指公仔 only <- 天使熊)
S9ZD3k)lXWMix ChatZ 反斗奇兵講玩具有生命. 而我都有呢個信念. 所以幾岩我丫. 呵呵.
|Q4H9d/VAL/G(我會幻想我D公仔o係我訓緊既時候會郁. 我同佢地訴苦佢地會聽到)


Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]