最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: [策略類] 惡靈古堡 之 雨傘的合同 (RETUC) *附有修改版, 描述: 射擊、解謎並有既一個 RPG 遊戲
  本主題由 加肥 於 2010-6-27 19:56 提升 

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


發表於 2010-6-25 18:34 
[廣告] 本站名字為「MixChatZ」

'S/JF [[,HfgMix ChatZ
2_,PV/Q7L        VM
^.t

Z3L-EF4~1[t4B        r3L%v{$d(hN)X4I@o

Y        `?        x uj s-^.imixchatz.comV?`3gUip A{
7Vv]d2Xec PB6W

Y6n1hzq+D1T"J*g一切由做戰地記者開始......
rwQ(x4`'g'\)}其實遊戲中已經有提到遊戲背景. 所以我冇諗住o係到講 -_-
[6Bh@
pnTt6\b.B

!E(sQ1`z咁呢. 其實我第一次玩依個遊戲係o係幾年前.
%^m+}1B3X
z~M
o個時第一次見人用 RPG maker 黎整射擊遊戲. 覺得 WMY 好勁.
GwC$gB&`(j?vsmixchatz.com而且玩落個推理故仔都唔錯. 可以試下做偵探. 好正. 所以已經好想推薦俾其他人.
:mQl-CN        im9G*W'd不過o個時冇個人網頁. 都唔知去邊到推薦. 所以玩完就算啦.
*N pY*\`"jP而依家有啦. 當然要即刻分享下啦
q~U4m G
\+@(Ze)qTy

:H0eC_`
大家拉下會見到有三樣野可以下載. 咁我依家就解釋下係咩黎啦.
o l Ei$yH9v#wxHMix ChatZ
A5Ju'e/y        Bmixchatz.com1. RETUC_origin.zip
MY-g.E(IZ kmixchatz.com其實描述到都講左佢係原裝版. 呢個 file 係冇作出過任何修改既遊戲檔.
:{_O.XH,K(t即係同 WMY 大大所發佈既遊戲檔完全一樣. 呢到只係幫手提供載點者 -0- \/ut0O-O(EXZ9S
Nd/No9M?Cm)e
2. RETUC_modbymixchatz.zip
vT
sC8h
哈哈. 呢個就係本文章重點所在. 依個係由我修改成既喪屍唔郁版.
6_.q%u_8^R"W其實我有呢個諗頭係因為我幾年前玩o個時. 發現某D喪屍太勁. 好易就令我死左.
_R6G(k/dvi;Un成日都殺唔死佢地. 搞到我卡左o係到. 冇得玩落去 (因為有時迫你要殺死佢)
7Yoh$x3RI.V+H咁我玩呢個遊戲最重要係想知故事發展. 所以唔甘心玩唔到落去 -_-'o4t
EyZV

因此o個時我就整到D喪屍唔郁. 咁就可以易玩D啦mixchatz.comA;WaCn(n
x?6r*`Y({
X3|

咁都過左幾年. 我之前修改左既遊戲 file 都已經冇左.
&s1Q.J2eN)w{所以呢次我提供既係我近日重新修改既. 都用左幾個鍾整嫁. 因為好多怪 -_-5vO
^$qW'bv0ll

而且. 我見係幾年前玩. 都已經唔係好記得個故仔.mixchatz.comAIJn,~2f
所以特意為測試自己修改既呢個版本. 我再重新玩多一次.
9]%l`
C:m{kTKmixchatz.com
經過兩日既重玩測試. 將漏改既都改埋啦. 而且最後我重順利得到 S 級評價.
f;q9Y&Y.rx$m E;u所以呢個版本證實係可以順利破關既. 大家唔使擔心玩到一半玩唔到 =)0O].@7Y\o
v3f/tc0f
咁呢. 其實呢個版本唔止改左喪屍. 怪物唔郁. 重有幾樣野都改左. 如下: b#]3B        b+dU|r
- 美利市街道加左部 save 機. 方便睇完遊戲背景之後即 save.
oq)D3ss^&tS唔怕有咩出錯要重玩時要睇多次個遊戲背景 (個遊戲背景都好長下 -0-)F aMhB o
- 有一段係要玩遊戲機. 我改左所有人都唔會周圍郁. 方便你攻擊佢.
        K-u%Gq3ACWCbd"w而每次要攻擊既人就係o個D個身係咁郁既人mixchatz.comd,p5zI
D(c%z

- 到打 boss 時. 唔再係普通咁射擊. 而係要入一個畫面先.{E C.hXd2T1?D/O
本身個 boss 係會o係個畫面內周圍郁. 但我修改成唔郁. 你只要狂對住佢個身射到死就得

^'q'Hls
- 最後係. 因為要得到 S 級評價係要殺敵點數達 700.)WQ|(D L8fR&p
如果你臨近結束時仲差好多先到 700. 你可以去貨倉到殺一隻個樣同裡面其他怪唔同既怪. 殺左佢之後殺敵點數就可以加多 500 啦.
#GpP oe.P_-[a其餘 200 請你自己打其他怪獲得. 就當感受下呢個遊戲既另一特色啦 @@^"L.[(pt|        U

7G6C"FE)_s P3. Save15.lsd

|#BWqt
呢個就如描述所形容: S級爆機後重新開始save檔
6Zt        X5p
i.?l E!y'JTMix ChatZ
即係我重玩時最後拎到 S 級. 重新開始之後 save 落既檔.8Wqa8P.V9B0H0f
將佢擺落遊戲個 file 入面. 再開 game -> load game -> 第 15 個 save
_9J9W1k1l@R開左之後人物會o係美利市街道到. 之後好似新開始咁玩落去就得.Mix ChatZ $U`%H2xr
真係同你按 new game 玩差唔多. 唯一分別只係.&M^,X(SFe
呢個到左美利市官邸既大堂. 你會發覺有得拎所有武器同該武器彈藥 (無限) 咁解
7M {rp'qe!w
:w/UJ F rJp2b
6m]_D&G5m最後我想講就係我當然建議大家玩原裝版啦. 因為真係會刺激D.Mix ChatZ u)\ r` ['E
而且只有原裝版先可以感愛哂呢個遊戲既兩大特色 - 射擊、解謎.4`6u9?$J#ck
而如果你同我一樣覺得原裝版好難玩既話. 你可以試下原裝版 + Save15.lsd.Yw'c%G.{%I0Ji
有勁D既槍同無限子彈. 應該會易左嫁啦.Mix ChatZ 'lL
K|3X-F(DG5`


(z'ePcSby"o至於我既喪屍唔郁版就係特別俾o個o的唔鍾意射擊. 但鍾意解謎既人 (好似我咁 XD)
4u~-V"I"C:M5_b等佢地都可以欣賞下呢個遊戲既故仔
CG,QE"j{o0bj

Yok+ba8A{3kMix ChatZ .P
Wo:n*f:u

好啦. 下面提供遊戲既攻略. 係轉貼人地既. 本身我有諗過作出少少修改既. 因為覺得唔夠齊全.Mix ChatZ }:};K
x3R@*b|

不過最後都係決定唔改啦. 冇咩耐性改 (-_-)
O0N7X&m9f*uiY而且其實我都係跟住呢個攻略玩既. 都成功破到關. 證明呢個攻略都夠破關嫁啦.4Wl}]E
都可以等大家唔好一味靠哂呢個攻略. 呵呵#u3k|JA-E
Kmz

qr~8p2H`'~

1E^^9oFkO【攻略 (劇情版攻略)】Th8du&o%p8W _ s

wat8f(pe遊戲中玩家將會接觸到許多道具、文件與武器,許多的文件將可以使玩家來瞭解遊戲的劇情,或是關鍵的解謎技巧等等。Mix ChatZ z7]"pE N!f1Z
{        _$X6y9w%J
而道具方面將會有許多藥草、噴霧器等等的醫療用具或是鑰匙、子彈等等物品,玩家必須利用這些物品來恢復主角生命值,
%y+w3y,s0E5G{\或是打開鎖住的門(許多特定的門要有特別的鑰匙才能開啟)等等事件。$o)nSKp(I
這些道具將是會散落於各處,玩家必須在建築物中進行搜索來取得道具。
*l7[9H{-}p4KVK-|%]n?
X(Q

遊戲中也將有許多不同種類的武器供玩家使用,以對抗眾多的敵人。k&F6q!Z!E"u3]
玩家要注意的是武器子彈是有數量限制,因此要節省使用。:l&_N[n6PQ
遊戲中的主角會隨著遊戲的進行而升等,提升等級之後將會擁有較多的生命值。
0oI e/?!|f4?/vNMix ChatZ
g gPR1~$a3KQmixchatz.com玩家在一開始玩時,會遇到許多喪屍的攻擊,有幾點要特別注意的,`]P-Vbs,Jg7T um
1. 玩家所取得的武器必須要裝備才能使用,裝備的方式是按 Esc 鍵選擇武器項目來裝備。mixchatz.com?w.X8a.p+[,@`
2. 剛開始子彈的數量並不多,因此以躲避為主,不得已再開槍打喪屍。玩家要往右邊來逃跑。
@ a
s/Xpg [
3. 玩家要取得物品並不需要按任何鍵,只要接近可拿取的物品便可以取得。%SK(pcH6Gu
4. 存檔方面並不能隨時存檔,必須有遇到打字機才能進行存檔。
        hBY-Hk}
I ylGI LF:vMix ChatZ 以下注意幾個名詞:
&oQ hI5BU6FlMix ChatZ 1. 所有走道都稱為 - 通道mixchatz.comyV;Ea[7h&h9?:B
2. 只有 G/F 樓層左右二邊走道室裡的走道稱作 - 走廊
gm-M;zRt5U        ]'v9[左邊綠地毯室:G/F 左面走廊JX@#W?|/e,L:b
右邊紅地毯室:G/F 右面走廊8FY&g_cD
        ]@
b t;y0at-?
z


*p%c
_6xPb
報社辦公室QC~e+G#m
文件:美利市時報Mix ChatZ e1a9Ir^7gslI

}(?8E\;Wy5P)_
~
REAL與PETER一同要去官邸採訪政府軍與判叛軍的戰況
L2`BE
ui/k+N
意外發現與多死亡市民變成殭屍+NSwc4~!@
PETER 也不幸因此喪命
1Rn        R,a$JLb.P+\+@\/iP(R7W5d-j
美利市街道k}h.W(v.a~6dd
文件:叛軍的日記
)|
i(N%d,FN$ND v
:j#x+PMC
下水道/cs dTp"^
文件:下水道工人記事本Mix ChatZ t1|sES]
逃到下水道時下水道已佈滿殭屍了r[
K.NQ(@'TI

經過下水道後到達官邸前院Mix ChatZ Bs[:dI1G_ ]g
Mix ChatZ )|Q!v*@x u?
官邸前院'? F;IRO ~0Gp
有2間小屋/T*_d6c5Ew
其中一間裡面有聲紋檢查機器_"s*_7_v%V
另一間鎖著
W2xA!} I4E        k!Q
o
)^        r9S:C&b7\ w6C*_3Y
官邸大廳^*j/O6N'J        M
鑰匙:勞工級鑰匙(灰)@4N3S/ps6N
以及來賓登記簿.順手登記了一下
hg;xcw FMix ChatZ \
GP.L7U\ MFh

大廳1FMix ChatZ r1m!u2sau
走上手扶梯右邊房間mixchatz.comYLyU:?OM
文件:藥物手冊
\kN'?;V8x$}mMix ChatZ 道具:手提藥草混合器mixchatz.come@3E)wm"?
.`eQd.z/R
手扶梯左邊通道進去是一間會客室可以記錄
`ld.sd(x道具:急救奔噴霧
        O~`)bgWTmixchatz.com2O }B"C:w:j2SxSTm
出會客室到1F左邊走廊Mix ChatZ 8@'\ E
eC ylk_

左上方會議室旁出口出去是演講大廳上通道
x
B\!K] S$z
通道底有鑰匙:萬能鑰匙 Y'Ii5@5J*o
ne3Xy+kH.DCgg2p
G/F通道
!F2t-WXds一走進官邸 G/F通道即聽到一男子呼叫聲.隨即趕過去左邊通道看Mix ChatZ 2L4Ls*V+}#pZ"o
發現男子心臟被貫穿死亡的屍體,旁邊有道門前還殘留一灘新鮮的血漬...c;P8o(s@)ASQw
開門後進入 G/F左邊走廊一看.發現一隻利卡隨即攻擊過來
o3GW`0p7Z幹掉利卡後等級提升一級(lv2)mixchatz.comQ"CE!a9MoP(T)D
7^9~*E8^-in1B/s
在G/F左面走廊進行調查
7E&]}m;B9\w文件:作戰報告一d&VqREedX
mixchatz.com[%uHj*}qe4t
某間黑暗房間
(S^w;p+l.\lw4D道具:電腦KEYBOARD
YQ"t5r)XL%w
g]!_*lfT
v*P-s
馬金房間打不開mixchatz.com {nL"ot @I y`
`$mzM-YI
f oH

演講廳後控制室

G;v'cFD8]A
文件:技工之手冊
$Xw(c
q2O Z0r

;X:Q)[\/B,M%pMix ChatZ 在G/F右面走廊進行調查
@,W'Q2`
{8Umixchatz.com
遭受2隻殭屍狗的攻擊
3d
Z3AC O5M*P
文件:密碼備忘錄 6443        Cih+[\"bx
可以去左邊走廊打開密碼箱RB$D2RO$R
k ?#H$A6P,nr&|4N
到 1F右邊通道進行調查mixchatz.comeba4l }(H

*]DF[x8AMix ChatZ 圖書館
/dvo(U0^文件:電腦登入記錄WNN0Bi?`UE$P;n
推樓梯看4個密碼
"OE6k#Lt        [`IMix ChatZ 再用鍵盤登入電腦發現馬金博士來此研究的原因j8lb/B        M4{
Mix ChatZ ;Rw.^f \!n
一出圖書館遇到一名金髮男子(BULK)
\x*zHH金髮男子見到REAL拔腿就跑Mix ChatZ &W;t#SLa
於是追上去在轉簡看到他跑上樓了mixchatz.coml(t T:baE
跟上2樓去看
Elz#aCzg
B

*\|yn8lV `w9L一上2樓fX2m
~
R;ou

就遇到2個穿兵服的男子大喊:殭屍!!有殭屍要來攻擊我們了!!r`.R"UHq2HIDt){V!p
並朝REAL開槍.REAL連忙往旁邊閃開9pf A|hp
y;B[+g-\

REAL:我不是殭屍呀!!r&]j,B@0A
2名男子大驚!並停只向REAL射擊
,e A%_ u:_5C        j1c3人進入生還者通道並對話Mix ChatZ
i,Ur.~        i2A)q?

突然一名女子跑來大喊Mix ChatZ [ {3blZ/_
MARK母親:不好啦~ 請救救孩子!
HU]#cRREAL接受BULK所託去配藥室拿病毒疫苗
O;H{3}&b.h並得到鑰匙:技術級鑰匙(藍)0UyB)o j1_
生還者通道鐵櫃中找到道具:急救噴霧1L+r7x;`UE


d8Z*h.b*Im
從 G/F樓右面通道進酒吧Mix ChatZ @-p j|6VZ;k6x;q;i _5q
得到道具:急救噴霧
eE8j4y:\E$moMix ChatZ 從酒吧儲藏室進入G/F右面走廊
9v DG        cKc2L&y@}並找到配藥室mixchatz.comGp*V[f9]t+b

O;[ val7{.I配藥室
y8Uo(~dO文件:T 病毒疫苗報告
'mIet8cHmixchatz.com看過後得知配藥的要點
;tx'Zp7~7[Y*g+hBpmixchatz.com合成疫苗後即返生還者通道裡室Mix ChatZ
aeG*x*En`!f

將疫苗交給BULK
!\&f dJ5?*M0tmixchatz.com過一陣子後MARK病情似乎有所穩定
j3f9j$R
e,];n
完成委託後等級提升一級(lv3)
j.ss4L[(a/N3H6Tmixchatz.com
Q4T?2\V8Fu出了生還者通道,c(R%B-J#p2W
2F餐廳
#k~i"O;pt:R]文件:小鐵盒的秘密Mix ChatZ 8Feq9K.Eb
道具:小鐵盒
k5@ i        KW)Y:OMix ChatZ v)G6p[        z"HSx
3F左邊通道底的門被反鎖了
V{Q
|n)qMix ChatZ
只好上四樓

vK#Gc%~$c

%V$U5_bGK(P#e3zK
XA,b6g E3U%U四樓通道R-@{1i;_ H)^
聽到電梯有聲音
r3sSyM有名女子求救mixchatz.com^'u8? iAq6|
撞開電梯門後/E|b4b4rz'pwW
出現一名身穿紅衣的女子*U-j7Kx$Q#g
她叫:ADA wong6W{4E4N.?H"G
她說天台有部直昇機
XI?5t}Hi3D j!@之後就跑走了        i7Z?r        i        c#b:s4H
所以開始尋找通往天台的路%knA"d2V(]1BlXA
mixchatz.com\,?Z/M`-MQDP
從右邊通道下到3F
lTO-`.pMix ChatZ 3F右邊通道
h}/S0c l;\zK Ik醫護室:可以記錄並得到一個急救噴霧UHB-qH`Ic
走出右邊通道
l(sk        isiU
.Q3er/}2J^ OtV在3F辦公室$c#\:P~
QQ

鑰匙:酒吧儲藏室鑰匙
8B7^KF_ Os4Amixchatz.com牆上紙條得知保險箱密碼為:4759
l&{Y0kkx5{使用道具:ID光碟查看電腦得知馬金的事情
kV!lS.MT

看完馬金博士資料後出現道具:ID卡Dp%kQ]4s
`7cl

解開反鎖的門| er4CA
出3F左邊通道mixchatz.com
h2i-QE/Lfj[$X7C

經由生還者通道回到1F繼續調查...R,a1@q;^*\RJ

{        _,}OK_

1F右邊通道
K*ih{.mI_5RK某房間發現文件:油畫的秘密Mix ChatZ *h%c-bc-e-Z z
及工業用熔爐9M$KlJ5^:`1{4@
於是將油桶裝好        P6q2P\VGB
拿出小鐵盒3ae
G%zs*pmk

將小鐵盒熔開HQb8Dw:\}
打開盒蓋發現鑰匙:會議室鑰匙
:E~ D;FcDw6b
m"?0? M

.Z:BHU/u'n3G回到G/F右邊走廊%\c0D$Wf5]&K
打開酒吧旁邊技術級的門鎖後進入調查
.ZP*X|~,IMix ChatZ 某間房間發現一保險箱,於是輸入在3F辦公室牆上紙條看到的密碼:4759h[;^1Q^+W6Q
打開後發現道具:紅寶石
        iv"n.|l8U~fL走廊盡頭有把:萬能鑰匙 l\*D        pt&q

zp+Y*|rQ回道G/F層
2A1B
Mg3K se
到酒吧使用儲藏室鑰匙到酒吧後巷

w+vLE6|0i#bW9^
在巷子底牆上看到一把M3R散彈槍及2個打磨精細的圓孔
!yWKrK"ge$I將藍寶石裝到左邊圓孔"`9}|/O(b|O
紅寶石裝到右邊圓孔mixchatz.com*j ss8[z0H!BrU1^$Fu
散彈槍的槍架於是鬆開8vg6eNy
便能將槍取下裝備使用了^'P.Ij8s.L W}R
此時門口出現一排殭屍
;Q"M2\?GIC2wP^R必需殺光才能出去mixchatz.com%}/Z y5_Wp
9a(~g/}w+f0Z5j
回到1F左面走廊到會議室並用會議室鑰匙打開門鎖
bOuf+b[U        bmixchatz.comMix ChatZ #S*j[)r'{v.@5n3U,X
會議室
T X'T/v4gf6D:tV
pMix ChatZ
在會議室中發現牆上掛著六幅油畫
M2q%yP!RMix ChatZ 與油畫的秘密中所提到的畫像
OY3S#?-_L仔細調查發現每幅畫下都有按鈕
.c9dp;z&oMix ChatZ 再把文件看過一次
#hJ!l;psZ
?-yMix ChatZ
按照文件上敘述的順序去按畫下的按鈕
};@Ta.~Na0~mixchatz.com藍天 --> 男人 --> 山谷 --> 女人 --> 鏡子 --> 暴風雨前的寧靜
3H-DEF5fN按到鏡子時,鏡子竟然浮現一張魔鬼的臉
~1s`
^)rc0I%`3P
最後按下暴風雨前的寧靜一幅畫時
$b2Q&X3Zx['[出現4隻利卡!!
-W+d&N4e*~*{ eA幹掉4隻利卡後等級昇一級(lv4)[%D]x({&Z:^{
地上出現一個孔,跳下去gC})J wf)too!c$J CC

(y-E1|m&lT/qi3x跳下去後身在一條走道中,進入儲物室
}AR@uHl,u'q
wFD"g ii8^
fmixchatz.com
儲物室Mix ChatZ 2S K(S
d&LQ6B4Ss

發現一個男子屍體9d]["Z&b!w
文件:殘存者日記
ew-RZ3K得知4樓貴賓室裡有一位知道事件內情的重要人物L~V6J$YR:]
在日記最後頁發現一把:貴賓室鑰匙
.a9`        eD/h        N![)k-}:@:|+ev原來通往G/F左邊通道的門被儲物櫃從這裡面堵死了
'EL3gWP
2Q:_'x JD%y"X*GDJmixchatz.com前往4樓貴賓室調查事件:
$v&K
r
|%P#M@;y
進了貴賓室發現有一名身穿實驗衣的男子正與一名身披藍色披風的女子談話
'q X%c:C[ptamixchatz.com於是躲在一旁偷聽

v+gK y2xh$Zx!J
原來身著實驗衣的男子就是馬金博士!/x*E?#VU"ax{
藍披風女子是ROSE為WALTER的助手Mix ChatZ 4Pt,l0[5a`5p'x7r"^pk
2人似乎在爭吵
J7[0n,R-IpeROSE走後REAL隨即現身與馬金博士交談尋問事件原委Mix ChatZ (b
@Jpj

馬金博士表示是被WALTER所威脅製造生化武器L/o+\}/a
並給REAL了一把鑰匙:馬金的鑰匙mixchatz.com0t5_p#fj1V3tb
要求REAL替他尋找被WALTER囚禁在G/F左面走廊內房間的父母
kEg
e4i*mMix ChatZ
於是立即前往馬金的房間z,w Tz'|!_2F
Mix ChatZ :K,Y]]0OD0s$p-Hf
到G/F左面走廊(na-]!^tWz

/TMv9p6LhkJD馬金的房間
ST#D.tO/[$ywmixchatz.com一進去看到2隻獵殺者
u5x%e(CV)T回頭想出房間時卻發現房門被人反鎖了!
7a'xI#G/g        Gsmixchatz.com於是只好把2隻獵殺幹掉
&HHT)]#^        gQ:U原來是馬金博士的陷阱!
o3[H9a-]-z0l$L/`在地上找到鑰匙:管理級鑰匙(綠)
F"E8w9Wq回頭要把房門翹開時,竟然開了-U6jz'd cf+C
原來是BULK幫忙打開了門鎖^8t7v,WD)N
BULK說在外面看到一個鬼鬼祟祟的身影一下子就不見了Mix ChatZ 4EK(N]1j
所以好奇過來看,誰知一開門便看到REAL,M|1~C(M3@ ax;nz
於是2人回到生還者通道說明事情的經過Mix ChatZ |b'bq]c'N
REAL告知BULK馬金博士及WALTER的計畫
|{w+cYuO!Emixchatz.com及ADA提及的天台直昇機
5[%z$p3|_3~在生還者通道休息一番補滿體力
        Em9@mjS7nmixchatz.commixchatz.comB0m"?        o,AR#p8`
在2F通道
'^-r!}FnSd管理級房間找到文件:作戰報告二 XQbp
C.A


SsC(G-HV3{Emixchatz.com在1F手扶梯上左邊辦公室裡二度遇到 ADA
{*Z8c6WIG並在地上找到道具:錄音帶
q:Wh5Z+G!V-V$_5Y/`A5f|:F|
到G/F左邊走廊繼續調查:(管理級)8B$l+T(Z)j
MI

某房間發現文件:官邸的秘密
+qCo4dT,eT由文件得知官邸有秘密地下實驗室Mix ChatZ q*p MZp,\
mixchatz.com~$V2O9D([]
到G/F右邊走廊繼續調查:(管理級)J!k{#v6M+n6m        P|:n;i
在鋼琴室暗到一台老舊收音機
:zo-I'P*sd Tb[將錄音帶放進去播放,竟是馬金博士的聲音
C6J$R[k
B8d,d^4~
z#Tl
在走廊盡頭房間是幸運數字房
R6Wz(V)\G        s牆上說明幸運數字是多少
(ua
H y}.?}u$l
6跟柱子分別是:Mix ChatZ U d.D2wr| n*g
2....3....4Mix ChatZ @ lf8Q3i4g
D.B

8...15...16
1Fa.Wy,vH-ne@1W往上拉是加
wuO5q6^P ~8W0\往下拉是不加tq IVm
加起來數字要=紙條險顯示的數字
F.k4b^b/Zmixchatz.com解開後牆上出現道具:鐵之盾W+A$J)za1X

U        p5D0J4g'wO'xmixchatz.com在3F通訊室又遇到BULK
#rV7R5KU發現通訊設備完好可以使用M%jD]B
在監視螢幕(1)上看到天台直昇機
"Y+k+S5mh在監視螢幕(2)上看到某不知名生化樣品
d8D?]3z!{        B+~T
z Y rMix ChatZ
於是討論後,BULK在通訊室使用儀器向外戒求救\?q6Fj
}Ux Z!IE

REAL去尋找天台的方法跟路
e:rQryOmB並在通訊室發現一道具:高壓電瓶%b lIu1~3yW
Mix ChatZ +o/Y0n@.T$X!q
得到高壓電瓶後即到G/F左邊演講大聽後動力室將電瓶接上qN1IP5I3tP
出演講大廳時遇到變種烏鴉怪{^;}i4cs-\:m
幹掉後等級提昇一級(lv5)j`eEh
使用演講大廳的通訊設備!n7s&hCR3d2_6b r9G
BULK告知馬金博士就在官邸大廳
Rk4a        d:V
_lmixchatz.com
於是REAL趕過去大廳
o"T2b,b+V
kMix ChatZ
到了大廳見馬金博士跑出官邸Mix ChatZ } kx"@4F~bn
K4o

追到官邸外,馬金博士跑進聲紋室去了
\gO7n:IG$b        |7oM
;\ CL8xtdZ(ci*_趕緊拿出聲紋錄音帶播放,於是打開了聲紋控制門,出現一道樓梯;?'vjuoep
o-w#w

在地下通道找到一把鑰匙:行政級鑰匙(紅)Mix ChatZ h3af1L|
地到通往官邸外另一間上鎖的房間Mix ChatZ W} Eu%^p;f2{
在該房間找到鑰匙:萬能鑰匙
]V6T}[0C]!\NyPeVYoK$]a^
在G/F右面走廊
(u.UO{
d$d&Zmixchatz.com
酒吧右邊進去某行政級房間發現到道具:鐵之槍
t/^,vMX"P,R|Hmixchatz.com
C%o!U{M,^酒吧左邊門進去管理級辦公室裡有間行政級小房間Mix ChatZ YU.BQ+J@]
裡面用萬能鑰匙打開置物櫃得道鑰匙:禾達的鑰匙mixchatz.com$h)K-m\$pX_xc
r


7Q$O-F1\;d*`C[在4F行政級房間Mix ChatZ KEq7}|L
禾達的房間找到文件:英勇嘉許狀
)[h.z bM]c(JJ&s及文件:潛入密令
+b N6|"I5O4e&vaaL;Hmixchatz.com床上找到道具:黑寶石mixchatz.coms.P!o xq        HTr u

,?W?xF/he\l:a進到辦公室意外與WALTER與ROSE正面交鋒NhP1EQm
得知原來ADA是保護傘公司派來監視馬金博士的間諜mixchatz.com(]#}t%Mj~5j^za
ADA及時出現救了REAL一命
~tJD
D
f UF_        Zn
在4F通道
DfIk*u/?Rmixchatz.comREAL與ADA的對話讓ADA想起在拉昆市的一切}'p&t/jC6d3p
最後 ADA表明立場並給了REAL一封文件:局長的信
\7|ysGkDK/tmixchatz.comOP}_%tj}6hA
回到WALTER辦公室mixchatz.com3@        UN,ccA6M
WALTER座位發現文件:禾達的記錄Mix ChatZ -g3{!_:T']o
由文件得知官邸內藏有寶藏
L$[|4X D0Fg2j並在牆上發現一圓孔,裝上黑寶石eb*RLvz        B
在辦公室後方發現密室,裡面找到道具:黃金之劍6c[*A aD w:{PU
u


$RuZ jsSU寶藏室旁邊的門進去找到道具:電線,V?!X,RC-Omf
6Rv-t!K;? [
回到G/F右邊通道n!ai4{,yl(\@
酒吧右邊門進去又面走廊
/W7s/w0hP Z7l9H lmixchatz.com某石像之間將黃金之劍放回石座上
        B:cnv%@d&R便能取下石像手中的道具:鐵之劍
(m
BHt        g$j9_x(j

E4z4ZF Z%Imixchatz.com進酒吧mixchatz.com|gjO5X!b jI.h
使用電線便能玩遊戲機~返公司打人
J4t}!i&S/gW破關後等級提昇一級(lv6)mixchatz.com zGwm.pR1r        f#Bn
Mix ChatZ -B6Vj;BP
到G/F左面走廊e+\%E"]Gp,Z0m6K
進漆黑房間右邊的房間(技術級)進去女神像之間
9Zy3y*jv&o!J+e z
R0H/Pmixchatz.com
進去後把石像推到機關上後Db3v(CKY5F
牆上出現道具:鐵之斧
seeM~7@Mix ChatZ 1m1zLhHy
s

在到G/F走廊最盡頭
^3W%y7hEl
k!D
將 4把鐵兵器裝在盔甲手上便出現一地道入口mixchatz.comQ9@zUy
mixchatz.comL%v4IV)d
跳下去是往地下秘密實驗室的秘道mixchatz.comT([JlG N"~cd"?
找到一封文件:職員遺書mixchatz.com5Q!pP        Nip\6V
找到道具:長梯
(BaT
iq?8h
使用長梯開電腦開關打開進去實驗室的點電子門
J7c['sn^9KMix ChatZ |L4d        ~YkFR$U/{
-------------------------------------------------------------------------------------------{        Uz;lM{f
"h/u's!q'v
Fi

實驗室外部第一間房間是記錄室&P2@2Q
r.]#C

得到一把槍:沙漠之鷹;\v ?cu*ad4t

PD"Yh\$LA ?在緊急出口門前找到文件:保安檔案
b_5p{p6e7Y7pY;M先進發電塔3F拿萬能鑰匙

bq U U-Omixchatz.com

.gt{f,`!B:Kcdg進實驗室1F右邊房間用萬能鑰匙拿到道具:電路保險絲Mix ChatZ %j7Tz7pN4Kv&KYm
在升降梯旁安裝好電路保險絲便能使用升降梯

z;W9c@de(`fDMix ChatZ
下升降梯進門
Y:hM'K.Nm~:g[_到了實驗室B1第一間房間就是記錄室
qm7b0w"`J8J Be;oQ,v道具:急救噴霧Mix ChatZ 0e9[^Jj8J
道具:bomb chip.v^ZBg)j]

7C        CMZ#Up生化武器樣品室
4^/N"iT})q發現個種生化武器樣品mixchatz.com5_        y7GMlDD3HB7v{6p
文件:保護傘合約s ht#wX
F
]t n

道具:電路晶片
_:zU9\&pNp%Lmixchatz.comMix ChatZ $`#KtaeJ#@'T
ID卡室
jYp"{i&H!CO C-P在樣品室裡電子門使用ID卡進入ID卡室mixchatz.com4?+~?u|
文件:T-M研究報告
        Ml s/MPMix ChatZ x-M7M'{0og? L
發電塔-@
]&zP;y$Mi!qM        l

到頂樓裝電路晶片
6WP ~$J Vn7M;uAg3LVG8F3\"w
實驗室外部武器室mixchatz.comb\
`!|2v-MGv

文件:超級武器報告3Tj!qX*gm$Vv
4{mb
Z$YNI3s

前往醫療室通道
YP*\0e|道具:bob chip
d,y Mo+yMix ChatZ 文件:研究員報告書mixchatz.comy2K
m;_7kr


6U+Bj!h:I#R醫療室
L1u7z,a9IId%BWGMix ChatZ 遇到WALTER和ROSE與馬金博士的對話
`M+t4p5|@!~對話後馬金博士掉了一把鑰匙:監察室鑰匙
$u,W1t-_+Xe'X;n1OMix ChatZ 8Ce*jd8~Wor
實驗室1FMix ChatZ hlf ]L
b:?

到了監察室後找到道具:防護衣
%n{
H;@ h$C3k&EP
不料這又是馬金博士的陷阱!mixchatz.comb,s#\$^ xh4fy
馬金博士出現在控制室並打開監查室的門
Wp%J*@@}於是必須與4隻獵殺者對決laM yuS-O5?;t8d#J
幹掉獵殺者後等級提昇一級(lv7)
8p
o$L:mF^        u+v
hm,O'Z @&`$QK
實驗室B1
#lY b GZ4{+X記錄室右邊通訊室.L|&?8a7|Xv(o6qj
與 BULK聯絡並告訴BULK要消滅TYRAN...
!p~1BZV道具:bomb chip5Qx|!Iw9w6s6G0m

5D#BVV-Zd2bmixchatz.com記錄室左邊毒氣室入口室
sO+s/Z-\jO%Q文件:人類樣本名單7A!aCDC+V*Zq6fN
hA

穿上防護衣進去毒氣室Mix ChatZ
^j)g\
D| \V

&wskl MM
經過毒氣室通道不能開槍Mix ChatZ !d2n&k#G3Ga0M,u
不然會爆炸死亡
9xr-Am n``        c5p;T
7^{        iZ__wx*N毒氣室Q+~+d?j*?
馬金博士出現Mix ChatZ .aL l9S-w9I
說出他自己的計畫並想殺了REALmixchatz.com1Y6c0Ey6q:n
幹掉馬金博士後等級提昇一級(lv8)Mix ChatZ 8h*c!oGm\W(|:E:b
得到鑰匙:MASTER KEY'r^X]R        p
Mix ChatZ 8TsF L~
TYRANT室Mix ChatZ il yC&^Y
用MASTER KEY打開門鎖進去後看到TYRANT
Yen^:N Z;\並找到鑰匙:機械室鑰匙(紅)mixchatz.comeOc0mW zq;c.h        A        s

u
L,V hFt$I)iA|
機械室
}$i(SW
DRU5Za8I
道具:bomb chip
z*Y.}u2e0G:B4nADA出現要REAL交出bomb chip
RO4C&x!RVp卻被埋伏在後的ROSE開槍重傷
/H#\8jVQe0wMix ChatZ ROSE正要殺REAL之際
.k4r"p#}f n9WFADA及時補了ROSE槍 ROSE身亡1j_&zk{
ADA也死了&{;?^!P!zR"](Q

{q2O/g9i*\TYRANT室X B%n3Gp\n/u^"G
裝上4顆bomb chip啟動爆出裝置
W/dHp ve1]        a e2[Q並逃往逃生出口門
I/JuE
j
不料並未死透的馬金博士趕來發動TYRANT
4D.Y,H[+d:JxAvMix ChatZ

I S{R,kdG wkmixchatz.com
出逃生門是一間記錄室Mix ChatZ ZT,i2k P
K


w$c6\ed#f*SzG9ax逃生升降梯室N%nW5~
I:C+[H

鑰匙:貨倉鑰匙L)`U@;D

-b } q!eK0}g.d8CeMix ChatZ 貨倉
;J5e"lqn?xtvw_道具:急救噴霧,L2s~5p-UU A1P
道具:升降機電池箱
\C@)W5gr替升降梯裝上電池箱x#S`s0G;p,nu
搭乘升降梯
+_|4PL0y#GMix ChatZ
*}MK/dPFsfTYRANT追上來
l/X        X:a
fy
幹掉牠等級提昇一級 (lv9)4`],SuU5u"j
        _N([;k        n{Ar
逃出實驗室後回到官邸
q7d1U^th\到3F通訊室找BULK${%Qcgb

B n,uj-Oj(KA`通訊室
b8~P`u#}2`9W B7K$WBULK告知他查出經由電腦中樞室能上天台.但要MASTER KEY才能開門
        a5`vU6ER,aREAL表示已經得到MASTER KEY並前往調查
,[$t&L'Q~7S8z*h }.qGMix ChatZ /H.`l ON:q8\'W
電腦中樞室
9w'q{3?)d使用MASTER KEY打開電子門到天台後發現直昇機C Y%s"E,@s{b
回通訊跟BULK說
(L1H
t1bZ-~-q}c'Jmixchatz.com
與BULK一同上天台查看直昇機w@1h\3N'o7Bs
BULK發現直昇機可以發動6a
l\&Y#C pH

於是叫REAL去帶其他生還者來
%hbZ6@)u#S+Ymixchatz.comN(FS!i        U)iS
此時回到4F的LTER辦公室會遇到WALTER
KhWT$J與他對話後他會給道具:銀色鑽石
,Vu]s7p"TGmixchatz.com0f%IvN$M/a
p3I#t

生還者通道mixchatz.com;Db.iL7e z
_O6\$~

回生還者通道時以太遲Z:E"g$Wob&I
殭屍已攻入
a^
^b#i/x6O        yO
SMITH不幸犧牲了
zAW)hxE-LrMix ChatZ REAL及時拯救剩餘生還者
k*_1IF8]Cmixchatz.com並帶到天台(REa{1_1]H$v
w

mixchatz.com*{*yk5zn6}0tB~
要進直昇機時TYRANT竟沒死現!
O$f `F']%^z(L
]qmixchatz.com

m1o,`\3~
]
於是再次幹掉TYRANT坐上直昇機逃離美利市~~
hLjv5[(K        YSMix ChatZ
{ ~)k?|&w6Hmixchatz.com
F/Ma-M%J&HMix ChatZ 完成遊戲後會玩家可得的評價有 S、A、B、C、D、E
X?9Z$d`?suS 級評價條件:
3_tkoQx*n Z1. 殺敵點數達 7006S U,p2J,I4mZ
2. LEVEL 要升到 9/b`z        ^`+z
3. 集齊全部 25 個 FILE
+\jq
mI$x}2Fo,B7S
4. 不要用任何急救噴霧@+|p/`X
5. 取得銀色鑽石2akL$USC6aa

2adJi        Tva獎勵:"d?E#^ Y)d*oC[
S 級 - 遊戲開始持有所有武器和該武器彈藥 (無限)、出現隱藏爆機劇情z3`W!g0Cyr?(~
A 級 - 遊戲開始持有手槍、散彈槍和此武器彈藥 (無限)Mix ChatZ 9Ef8[w7I4~
B 級 - 遊戲開始持有手槍和此武器彈藥 (無限)Mix ChatZ 'Bg!\GM;|0{
PS: 玩第二次時槍和無限子彈入手地點:美利市官邸的大堂。
R$q0t
}m]2lmixchatz.com
至於爆機級房間和爆機級鎖匙,是作者還沒有完成的部份。


本帖包含附件
類型 No. 1  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_origin.zip 4.07 MB 2010-6-26 19:37
描述 : 原裝版
類型 No. 2  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_modbymixchatz.zip 4.07 MB 2010-6-25 18:34
描述 : 喪屍唔郁版
類型 No. 3  檔案名稱 檔案大小 更新日期
Save15.lsd 39.78 KB 2010-6-25 18:34
描述 : S級爆機後重新開始save檔

Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]