最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: [策略類] 惡靈古堡 之 雨傘的合同 (RETUC) *附有修改版, 描述: 射擊、解謎並有既一個 RPG 遊戲
  本主題由 加肥 於 2010-6-27 19:56 提升 

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


發表於 2010-6-25 18:34 
[廣告] 本網站內容介紹
.T!Lg @ q/Ls(Ub4j
mixchatz.com1K$N{*`'Y$vuR&s
k a0jZ2[_

D:T[ _7EOo0a,n
:V*KH
`:P7i%Yn)TK

2Z+HD.QYDk&z8\z#W3t+`/j

)|"o8i[tO
z
一切由做戰地記者開始......Knm4tplC
其實遊戲中已經有提到遊戲背景. 所以我冇諗住o係到講 -_-mo q0s|*`(n-]Z

9iVw:K,j EP!_'gsN咁呢. 其實我第一次玩依個遊戲係o係幾年前.mixchatz.com&]z%H"O        b[+u6v
o個時第一次見人用 RPG maker 黎整射擊遊戲. 覺得 WMY 好勁.:K~)jNog.a
而且玩落個推理故仔都唔錯. 可以試下做偵探. 好正. 所以已經好想推薦俾其他人.*]K$NHSot
不過o個時冇個人網頁. 都唔知去邊到推薦. 所以玩完就算啦.!^8jJ`n
而依家有啦. 當然要即刻分享下啦
#xH},M%Cmixchatz.com^!w5B ?C?
mixchatz.com }%F-W
U        v1k

大家拉下會見到有三樣野可以下載. 咁我依家就解釋下係咩黎啦.kQ$m#j2I#EB

I3?\9O`Q[ M0Kmixchatz.com1. RETUC_origin.zip
%z
U V [eq?8\Mix ChatZ
其實描述到都講左佢係原裝版. 呢個 file 係冇作出過任何修改既遊戲檔.d,a T
N)gp6_v~

即係同 WMY 大大所發佈既遊戲檔完全一樣. 呢到只係幫手提供載點者 -0-Mix ChatZ 'ZU\T3[Gn

m2M!lJ%cn/[Pmixchatz.com2. RETUC_modbymixchatz.zipa        }C!N%}3A
l6Ss

哈哈. 呢個就係本文章重點所在. 依個係由我修改成既喪屍唔郁版.
I0x.p"~-u其實我有呢個諗頭係因為我幾年前玩o個時. 發現某D喪屍太勁. 好易就令我死左.7]'^3aeA
l5~(S l

成日都殺唔死佢地. 搞到我卡左o係到. 冇得玩落去 (因為有時迫你要殺死佢)xrt$H9qn
咁我玩呢個遊戲最重要係想知故事發展. 所以唔甘心玩唔到落去 -_-LO        B%ai`\?F,o `
因此o個時我就整到D喪屍唔郁. 咁就可以易玩D啦t5v8~P Q
a
si kRy ?O

咁都過左幾年. 我之前修改左既遊戲 file 都已經冇左.
aL].l&^T2Ij所以呢次我提供既係我近日重新修改既. 都用左幾個鍾整嫁. 因為好多怪 -_-g_^$Z/i|,X[;M
而且. 我見係幾年前玩. 都已經唔係好記得個故仔.&P](S pzU
所以特意為測試自己修改既呢個版本. 我再重新玩多一次.
y7p8p1o3Y|mixchatz.com經過兩日既重玩測試. 將漏改既都改埋啦. 而且最後我重順利得到 S 級評價.
Z3_l)iQk'V所以呢個版本證實係可以順利破關既. 大家唔使擔心玩到一半玩唔到 =)GW`
__u        R5b,\


K|s"i0Y&~mixchatz.com咁呢. 其實呢個版本唔止改左喪屍. 怪物唔郁. 重有幾樣野都改左. 如下:
6ZD5dP[-\0Z3b- 美利市街道加左部 save 機. 方便睇完遊戲背景之後即 save.mixchatz.com5e.v1a&W ?R*h        Ta
唔怕有咩出錯要重玩時要睇多次個遊戲背景 (個遊戲背景都好長下 -0-)
G\oEqW
XMix ChatZ
- 有一段係要玩遊戲機. 我改左所有人都唔會周圍郁. 方便你攻擊佢.
+v+Q2XcZ7R'n9j而每次要攻擊既人就係o個D個身係咁郁既人
6@E[D+hlmixchatz.com- 到打 boss 時. 唔再係普通咁射擊. 而係要入一個畫面先.
#@#LQ[eeb6vmixchatz.com本身個 boss 係會o係個畫面內周圍郁. 但我修改成唔郁. 你只要狂對住佢個身射到死就得
/]G Pj |+F#D9q2wkn0xNMix ChatZ - 最後係. 因為要得到 S 級評價係要殺敵點數達 700.
fE"`2QJ!Ch如果你臨近結束時仲差好多先到 700. 你可以去貨倉到殺一隻個樣同裡面其他怪唔同既怪. 殺左佢之後殺敵點數就可以加多 500 啦.
(y/Pc
T$U9K?
其餘 200 請你自己打其他怪獲得. 就當感受下呢個遊戲既另一特色啦 @@
        }.d%xkt;pMix ChatZ
UW4qV7^`s

3. Save15.lsdi0K        @!K}
呢個就如描述所形容: S級爆機後重新開始save檔Mix ChatZ ;t;OZ`M*b3H7BMb1S
即係我重玩時最後拎到 S 級. 重新開始之後 save 落既檔.lrk0kcP
將佢擺落遊戲個 file 入面. 再開 game -> load game -> 第 15 個 save
gs"U(Bb6z8@開左之後人物會o係美利市街道到. 之後好似新開始咁玩落去就得.
*v)C+X8f~/eMix ChatZ 真係同你按 new game 玩差唔多. 唯一分別只係.h dEfdZ;`
呢個到左美利市官邸既大堂. 你會發覺有得拎所有武器同該武器彈藥 (無限) 咁解
U
Yg3g E
~
K.lT


c#K0T^"c5~0_Mix ChatZ 4H)[ N
{1\        X2S
T;T"e

最後我想講就係我當然建議大家玩原裝版啦. 因為真係會刺激D.
hB YlYmixchatz.com而且只有原裝版先可以感愛哂呢個遊戲既兩大特色 - 射擊、解謎.c&Kuj2a1P
d8O

而如果你同我一樣覺得原裝版好難玩既話. 你可以試下原裝版 + Save15.lsd.
T6YO3o3OyHLv$YFmixchatz.com有勁D既槍同無限子彈. 應該會易左嫁啦.
F4{P_&o7XMix ChatZ mixchatz.com}Y xF6Q[0cl4YkZd
至於我既喪屍唔郁版就係特別俾o個o的唔鍾意射擊. 但鍾意解謎既人 (好似我咁 XD)
[8ru6d$Lf%MMix ChatZ 等佢地都可以欣賞下呢個遊戲既故仔
mixchatz.com8Z,_`~/t%b
Mix ChatZ O+Z4x+w
b-F D        S


DMi*kg'XG6h好啦. 下面提供遊戲既攻略. 係轉貼人地既. 本身我有諗過作出少少修改既. 因為覺得唔夠齊全.
t:_ }8e7fO+dmXX\不過最後都係決定唔改啦. 冇咩耐性改 (-_-)!T.RJRm
而且其實我都係跟住呢個攻略玩既. 都成功破到關. 證明呢個攻略都夠破關嫁啦.
7g6pO?$E$J1c2zU都可以等大家唔好一味靠哂呢個攻略. 呵呵
YP*d_*L8ptLx@mixchatz.com
|Juq([W0d"AK

9[Aq1f.Q&jB
【攻略 (劇情版攻略)】
3O9t7YJ4\X:^XA,HMix ChatZ
4F
Wa d        mMix ChatZ
遊戲中玩家將會接觸到許多道具、文件與武器,許多的文件將可以使玩家來瞭解遊戲的劇情,或是關鍵的解謎技巧等等。

pvcK1D'_
6N.o-z{Cxu
而道具方面將會有許多藥草、噴霧器等等的醫療用具或是鑰匙、子彈等等物品,玩家必須利用這些物品來恢復主角生命值,E$n3d7}zJ7m q"_'y{
或是打開鎖住的門(許多特定的門要有特別的鑰匙才能開啟)等等事件。mixchatz.com)R\E*B9n;{$Z
這些道具將是會散落於各處,玩家必須在建築物中進行搜索來取得道具。
sb%| `O'[D#m%tK3HY z}%? |
遊戲中也將有許多不同種類的武器供玩家使用,以對抗眾多的敵人。
!s:S(\Zh{'S8o]玩家要注意的是武器子彈是有數量限制,因此要節省使用。g4uG)|+lNi4h)Q
遊戲中的主角會隨著遊戲的進行而升等,提升等級之後將會擁有較多的生命值。
4h3O ?        D4c*A3`_7O0b0sMix ChatZ  H`1UTOJ#Wcr
玩家在一開始玩時,會遇到許多喪屍的攻擊,有幾點要特別注意的,%k(uhyG3q3o;N^8q \
1. 玩家所取得的武器必須要裝備才能使用,裝備的方式是按 Esc 鍵選擇武器項目來裝備。
/zwt d!cf9B2. 剛開始子彈的數量並不多,因此以躲避為主,不得已再開槍打喪屍。玩家要往右邊來逃跑。/i?/I*E6d'bP
3. 玩家要取得物品並不需要按任何鍵,只要接近可拿取的物品便可以取得。
0`y(Uo2Ub#@k
w5R
rMix ChatZ
4. 存檔方面並不能隨時存檔,必須有遇到打字機才能進行存檔。
kr$K3C6k+_IMix ChatZ
"OJ5T U-q:|)\)@Mix ChatZ 以下注意幾個名詞:
P4tS[
V&Uk
1. 所有走道都稱為 - 通道
p1E+q uB!\2. 只有 G/F 樓層左右二邊走道室裡的走道稱作 - 走廊3i3e w:Py
|w

左邊綠地毯室:G/F 左面走廊t#F5}6]+I"B
右邊紅地毯室:G/F 右面走廊wAu
dt+P

c/yz,|;F

eZl_m4Bn$m'W報社辦公室
}TG,Xi%}_Mix ChatZ 文件:美利市時報(? \3y O@O@

8@jo#mDf?[+NMix ChatZ REAL與PETER一同要去官邸採訪政府軍與判叛軍的戰況;D D|'@/Yt2@        ^
意外發現與多死亡市民變成殭屍
*c$z~oLOfMix ChatZ PETER 也不幸因此喪命7l Z;fJb@X"B
Nw}8bJ;DR,P U,f
美利市街道
,Nm&jd8m]mixchatz.com文件:叛軍的日記mixchatz.comxU!L5V N'SpJ&p*B9|


n7D/B1l2`mixchatz.com
下水道{1\A5]#b-O'x
文件:下水道工人記事本
i8dKQ&yjaNE        nd逃到下水道時下水道已佈滿殭屍了(Y0O5K7|U7gw
經過下水道後到達官邸前院
c]6^3|j6kmixchatz.com        S4a.S&T4lflq/o
官邸前院_
o\dV6Wf

有2間小屋
@M c8\ v6[/[R\q&z其中一間裡面有聲紋檢查機器g,o!EQ!Q2r@ [fV
另一間鎖著
"VP1hK
L*^Nor
.Kp2AL{r q
官邸大廳W puuep
鑰匙:勞工級鑰匙(灰)
B$Q        Sv        z6a|j以及來賓登記簿.順手登記了一下
0aO|!m/[u4JU,R#l0a4h2b:`%W`i$j
大廳1Fmixchatz.com2MlA/?/[Q1Josj
走上手扶梯右邊房間
*zx@&L5j文件:藥物手冊
.fS[5w2I道具:手提藥草混合器
c
X7c2dJg%JW

{
`n!C,r5w.m*Y(w
手扶梯左邊通道進去是一間會客室可以記錄
}%w+bJ3} VFhzP道具:急救奔噴霧0`,JdO0D

%d+OWF7ISmixchatz.com出會客室到1F左邊走廊X]p/h{X&B2^g
左上方會議室旁出口出去是演講大廳上通道
5}Q~JFCx通道底有鑰匙:萬能鑰匙'R:JS rGvK"w

c)_2M,b*a-X$vTVmixchatz.comG/F通道mixchatz.com6W        e$h$JD4j2`
一走進官邸 G/F通道即聽到一男子呼叫聲.隨即趕過去左邊通道看
k9x(DY|bb發現男子心臟被貫穿死亡的屍體,旁邊有道門前還殘留一灘新鮮的血漬...p1S1q6~O&@;K
開門後進入 G/F左邊走廊一看.發現一隻利卡隨即攻擊過來
y2r"W? X
g1^-A
幹掉利卡後等級提升一級(lv2)])Y!I|]],j

4Lk2A:U8vMix ChatZ 在G/F左面走廊進行調查x!~;t&J:@*E3b
文件:作戰報告一
'C}/B$ji#Ua        x\
(lR6V;NN S0v+X某間黑暗房間
Y3^!pz;iQ]gmixchatz.com道具:電腦KEYBOARD A9|'KwQ;j{|

&O"dUc        u+Ou@o
D2Q
馬金房間打不開'J!u"}Vftd}W
Mix ChatZ 2CU        ES/K,R&M
演講廳後控制室m~&g;dF)]l;k
vL`-w

文件:技工之手冊mixchatz.comcdh"[x2K9`:\
ABf(v\|A
在G/F右面走廊進行調查Mix ChatZ 9p!k        y/`|X
遭受2隻殭屍狗的攻擊
_a| q c文件:密碼備忘錄 6443
&E
T5J4s8tUmixchatz.com
可以去左邊走廊打開密碼箱@9jM+S)W'DC:M
}.])RDcPa
到 1F右邊通道進行調查
.i%]A!wqA/D2W_$K
;x[7P+a
P*jCa
圖書館
?.cEF8[[2b^,b)T

文件:電腦登入記錄
`
kQ!E8|
推樓梯看4個密碼1?w J fR6nOR9|c'^
再用鍵盤登入電腦發現馬金博士來此研究的原因Ol+q/kw;Sv

%| JJ:gzl
|+G#k
一出圖書館遇到一名金髮男子(BULK)
I$P3wlAkw'kj金髮男子見到REAL拔腿就跑%{+BP{[-Sm
於是追上去在轉簡看到他跑上樓了Mix ChatZ (O5M-G0mK'W5Qt
跟上2樓去看mixchatz.com D)y*q&WX*e9U

:N8h&x!B!?5k-cr一上2樓|x8C,M?|g
a

就遇到2個穿兵服的男子大喊:殭屍!!有殭屍要來攻擊我們了!!
,j
zX'V6Go5vl,r
並朝REAL開槍.REAL連忙往旁邊閃開
o8~{yp[9r*F/gIREAL:我不是殭屍呀!!
/K)L
@5UV%Im"C
2名男子大驚!並停只向REAL射擊Mix ChatZ n0P1w*_:xH4g8e
3人進入生還者通道並對話Mix ChatZ .G)c+v-w5VSUX
突然一名女子跑來大喊
Wn
Vh,D.uCN7c
MARK母親:不好啦~ 請救救孩子!
i.x'l)f$U_3su*ub1mREAL接受BULK所託去配藥室拿病毒疫苗+~,CsK;r
並得到鑰匙:技術級鑰匙(藍)7d_r7M5`iZ j5{;W
生還者通道鐵櫃中找到道具:急救噴霧mixchatz.coms d1mNwSGJ9NY

:fT
x&E"m
從 G/F樓右面通道進酒吧o        [[` n$qM
得到道具:急救噴霧
0\m;S5P4c1M7~2n9a8aXMix ChatZ 從酒吧儲藏室進入G/F右面走廊 ]Fg5fB
並找到配藥室
;dMei#^2Re
z4kePu!vQ配藥室Mix ChatZ fz^,m!v1f
文件:T 病毒疫苗報告
~ S0gFK(c看過後得知配藥的要點
2{&HR3XrU"H]合成疫苗後即返生還者通道裡室9o-Mx%Cp w5oI
將疫苗交給BULK
8LJ:X,N%PZX3E%`過一陣子後MARK病情似乎有所穩定Mix ChatZ         cx*P(m8d
完成委託後等級提升一級(lv3)
&Ce-WI$Nz8PQMix ChatZ [
V;cY"~J2N

出了生還者通道Db'u)R"{
2F餐廳SR-y&XH6~,cRx%o
文件:小鐵盒的秘密mixchatz.comhK-NVo2K1g8w
道具:小鐵盒
S\q,Cp }1ymixchatz.com6V6E/S5lR+~
3F左邊通道底的門被反鎖了alL@,o
只好上四樓
,P)Y        Px9ON9iL"uMix ChatZ
{8n!w"SJm5}[Emixchatz.comKQ_yn
R*E}!V

四樓通道Q lJh#g$~c-x Y
聽到電梯有聲音
j,z~#w5_!n*oE有名女子求救mixchatz.comP/ls&\&Y
撞開電梯門後9[k.P:\"No(w4pA
出現一名身穿紅衣的女子#Y[$^Q2v6^
她叫:ADA wong8_#AfJ%^ s;V"zc
D

她說天台有部直昇機
|XM5y!{8j`&U之後就跑走了+v9Y        k4MQqONK
所以開始尋找通往天台的路#?p7c4}X4F6vm-{
5H/M2m        |P.p\,}
s3g

從右邊通道下到3F

p%_s7v&f0uBb
3F右邊通道
7V;p~.D$kH6s @醫護室:可以記錄並得到一個急救噴霧
X~O?6]+]9U走出右邊通道
Lwb6H1M]4QMix ChatZ 5fh}Z!q;L B7n@2O
在3F辦公室mixchatz.com y4FPN'P
鑰匙:酒吧儲藏室鑰匙#\.j;ww1{+M+Wb#ij
牆上紙條得知保險箱密碼為:4759{S(Cl#W#HHu
使用道具:ID光碟查看電腦得知馬金的事情
M#aU:l)@j`Mix ChatZ 看完馬金博士資料後出現道具:ID卡
{e~ V;|Keh1ay-|

解開反鎖的門v Q*m~@*K4Vis+@+\9S
出3F左邊通道Mix ChatZ z/@7A.x7TQ|E
經由生還者通道回到1F繼續調查....XDf6e e
        K%e }%LNOP
1F右邊通道
,q.v_-V3zcwIMix ChatZ 某房間發現文件:油畫的秘密
6S7T        P5d X#fvC1fZ及工業用熔爐

x,{p'Y'~e(jjbmixchatz.com
於是將油桶裝好
+R T]9v4ul1Wqvmixchatz.com拿出小鐵盒Mix ChatZ 6V%xO2o]
Y

將小鐵盒熔開 bm-J9\6LqB6si(a
打開盒蓋發現鑰匙:會議室鑰匙
J7p];y,a-@OF
B1fxdL$n-_?回到G/F右邊走廊
COsFmmixchatz.com打開酒吧旁邊技術級的門鎖後進入調查
\ E~%m/W某間房間發現一保險箱,於是輸入在3F辦公室牆上紙條看到的密碼:4759
g OlcKr%f打開後發現道具:紅寶石
+|H[T wm}.Xq8S走廊盡頭有把:萬能鑰匙
H'`*F vvs:Y

?k\l{;o6s'U6M
回道G/F層q };^
WZ

到酒吧使用儲藏室鑰匙到酒吧後巷
FhgIH&r&xu在巷子底牆上看到一把M3R散彈槍及2個打磨精細的圓孔
q\7x7R@,}n9x-a將藍寶石裝到左邊圓孔A?z}:G
紅寶石裝到右邊圓孔(W;fj9AFum6I
散彈槍的槍架於是鬆開4pJP+s!@+I-Nc
便能將槍取下裝備使用了*b+Zv-Q
o"G        P&|(I.Y

此時門口出現一排殭屍$_c m6J!h$C
必需殺光才能出去'B"Qa$~f-Q

2Z        Fe
I"Gmixchatz.com
回到1F左面走廊到會議室並用會議室鑰匙打開門鎖 J!j
s0u0eV|

O:|&|r8Fb3zURR)p
會議室mixchatz.com-YmLo7nl
在會議室中發現牆上掛著六幅油畫
_*?3}4@ j M6AbH與油畫的秘密中所提到的畫像
Z\E&ALG!?-Q仔細調查發現每幅畫下都有按鈕
(_O)\'`+?w7Y再把文件看過一次mixchatz.com&jxE'{E
按照文件上敘述的順序去按畫下的按鈕
"jy,hh(D*_藍天 --> 男人 --> 山谷 --> 女人 --> 鏡子 --> 暴風雨前的寧靜Mix ChatZ X_(hvx:Vx
按到鏡子時,鏡子竟然浮現一張魔鬼的臉1K:tA$k$Wj
最後按下暴風雨前的寧靜一幅畫時
/dPPbC"^)TbpMix ChatZ 出現4隻利卡!!@#R]g9[#x3Go'I
幹掉4隻利卡後等級昇一級(lv4)mixchatz.com%BE\6\*kq'G
地上出現一個孔,跳下去mixchatz.comG!R2eM/[ [%J
~W0s

mixchatz.com0NQ4pw T_ b
跳下去後身在一條走道中,進入儲物室

pQ3J#y7GWy^!\

dy]Q,\t"X儲物室
]        Z,n9^,n@X uV發現一個男子屍體
b e&p.H5k]8s"E3n        Z文件:殘存者日記$K8_*\
Wr3m_,_b6W

得知4樓貴賓室裡有一位知道事件內情的重要人物mixchatz.com$Pn%`|
C{

在日記最後頁發現一把:貴賓室鑰匙o3k/J[)i6l6HB
原來通往G/F左邊通道的門被儲物櫃從這裡面堵死了
6K-q Q)eG
Jq8h"{/{        SH*}
Mix ChatZ +Ca{"t5b
V%a

前往4樓貴賓室調查事件:Mix ChatZ 4L        b Urpp3m
進了貴賓室發現有一名身穿實驗衣的男子正與一名身披藍色披風的女子談話
#jx8{a1PwIn{4B於是躲在一旁偷聽
y*^]%E3P,BhXy原來身著實驗衣的男子就是馬金博士!
iqK^o9hz6z4j,js藍披風女子是ROSE為WALTER的助手Mix ChatZ &K"z2^.Jz'm#v
2人似乎在爭吵
UvC}(J+ZJMix ChatZ ROSE走後REAL隨即現身與馬金博士交談尋問事件原委"d(G8QGix
g X;[

馬金博士表示是被WALTER所威脅製造生化武器mixchatz.com`h_IA9C4?h4`
並給REAL了一把鑰匙:馬金的鑰匙
B%G0C{)}/ZZ要求REAL替他尋找被WALTER囚禁在G/F左面走廊內房間的父母
iJ}/I(Y於是立即前往馬金的房間
-O~t'@,?]%g%u~&EQ[
})Ji []SMix ChatZ 到G/F左面走廊
+FK\V2|Imixchatz.comlIDvQ*ds
馬金的房間O N5L7c{K8xM
一進去看到2隻獵殺者
W'Q:zLY.n9e回頭想出房間時卻發現房門被人反鎖了!Mix ChatZ 6?K(Eg?-@3P
r"],V

於是只好把2隻獵殺幹掉 G4EC2Mu|
yZ

原來是馬金博士的陷阱!
q*iK(L Cq(Tx5G在地上找到鑰匙:管理級鑰匙(綠)
0KhM:Gx ~5o5B3wmixchatz.com回頭要把房門翹開時,竟然開了)N({        Nsc{8S
原來是BULK幫忙打開了門鎖
f0_:u        ~?)u9hBULK說在外面看到一個鬼鬼祟祟的身影一下子就不見了
k8T}9Kr:iNmixchatz.com所以好奇過來看,誰知一開門便看到REAL`c)Dv3tgNz
於是2人回到生還者通道說明事情的經過Mix ChatZ ,x |c        WF@
REAL告知BULK馬金博士及WALTER的計畫mixchatz.comzWB!o"Z0J-c7W
及ADA提及的天台直昇機
,J        MG v ^在生還者通道休息一番補滿體力7GCo7Dmfd*N
gy

+zH8IK9cC
在2F通道
f4ce@)S'Smixchatz.com管理級房間找到文件:作戰報告二
C6A        ^8p[yAQqpp2sR!NxL|
在1F手扶梯上左邊辦公室裡二度遇到 ADA
o8a O!@ T(E$Xu7jNMix ChatZ 並在地上找到道具:錄音帶+Y B[BrA&b
'_ Or]DA
到G/F左邊走廊繼續調查:(管理級)
x/X~d*?#h        LJ某房間發現文件:官邸的秘密m+_&a2`
j,|

由文件得知官邸有秘密地下實驗室
Y:VoZ_L*IT'{tMix ChatZ /y.@3p0Mr1j
到G/F右邊走廊繼續調查:(管理級)mixchatz.comX4ygv*Z m
在鋼琴室暗到一台老舊收音機
7mM-~$^8[ @&pXmixchatz.com將錄音帶放進去播放,竟是馬金博士的聲音"bo LX
a!i@        K


P _t'g u${C1AMix ChatZ 在走廊盡頭房間是幸運數字房A:w#LyP-}
牆上說明幸運數字是多少
Yc"`J#Q{!u6跟柱子分別是:
7Q5cwzjh/fJ2....3....4$Sl'FL x5fW
8...15...16mixchatz.com/kiJ)p%Qnz3p0d
往上拉是加R;@2lI^5r O'Y,e
往下拉是不加Y1a'a a8Z,aX},F
加起來數字要=紙條險顯示的數字gL)K}9BO8G0f
解開後牆上出現道具:鐵之盾mixchatz.com.V-d"yU)W s}}F
*q?D6I.uI
@t"U

在3F通訊室又遇到BULK
{7C+H4[,bbMix ChatZ 發現通訊設備完好可以使用
8^BP)AD@!RMix ChatZ 在監視螢幕(1)上看到天台直昇機8N
X1uoSQ

在監視螢幕(2)上看到某不知名生化樣品
+[!V8XJ
k)h
於是討論後,BULK在通訊室使用儀器向外戒求救Mix ChatZ $z/l6^;Y        F;QC2qQ%`&s.|
REAL去尋找天台的方法跟路
t2e Z:mV%d並在通訊室發現一道具:高壓電瓶Mix ChatZ wF
MmH]/K

mixchatz.com5rE
@y        Dt"|}@x

得到高壓電瓶後即到G/F左邊演講大聽後動力室將電瓶接上
G}w(alB8{F1c'JMix ChatZ 出演講大廳時遇到變種烏鴉怪
/u[:fT&kmixchatz.com幹掉後等級提昇一級(lv5),ZXV-sW"NC
使用演講大廳的通訊設備5e]DW.gb K0tT
BULK告知馬金博士就在官邸大廳
"H+E4`Y0QK#Te h]#IMix ChatZ 於是REAL趕過去大廳b
zO {1G2]

到了大廳見馬金博士跑出官邸
keV%Xdmixchatz.com追到官邸外,馬金博士跑進聲紋室去了
E5C        x4P~@%qAmixchatz.com
;Lc*o9p        uMix ChatZ 趕緊拿出聲紋錄音帶播放,於是打開了聲紋控制門,出現一道樓梯
6T{ xE4}%_BAT*dmixchatz.com在地下通道找到一把鑰匙:行政級鑰匙(紅)+A:w.xqiLg!N
地到通往官邸外另一間上鎖的房間xr,\F        G^a
在該房間找到鑰匙:萬能鑰匙(P@{{*s3c6B8m%e

&t
]_^5H m;g_Mix ChatZ
在G/F右面走廊mixchatz.com,VG:eD.Y'f#Eb$u
酒吧右邊進去某行政級房間發現到道具:鐵之槍
7a|_n#~ z W,kMix ChatZ

}([8KRM:~P~
酒吧左邊門進去管理級辦公室裡有間行政級小房間GE`
qS

裡面用萬能鑰匙打開置物櫃得道鑰匙:禾達的鑰匙H~8n0}$H8\ e&k
X


{4E4_P"k
_ ?mixchatz.com
在4F行政級房間
wT#T%MAT/G*LMix ChatZ 禾達的房間找到文件:英勇嘉許狀
p
R9rS"TYO!P2K
及文件:潛入密令 a"Oz4h&ws[p
床上找到道具:黑寶石
+yuIJ;z
A;GR
mixchatz.come'S7WL_!rIZ
進到辦公室意外與WALTER與ROSE正面交鋒
2~-` \E%KT8J/V2T4r得知原來ADA是保護傘公司派來監視馬金博士的間諜q        ^!kz|/GtZV
ADA及時出現救了REAL一命6mGD$S3d
在4F通道
T,S7e Xk        M$l
B
REAL與ADA的對話讓ADA想起在拉昆市的一切
R(m        m3d"c最後 ADA表明立場並給了REAL一封文件:局長的信
8i3mSIK$l4}Yc6gy?DxmR
回到WALTER辦公室.wLO0yUs+k
WALTER座位發現文件:禾達的記錄
X.lA7r|'e由文件得知官邸內藏有寶藏
K        T/Uj1N9t/k2e!{"J並在牆上發現一圓孔,裝上黑寶石
nI |iMc
T

在辦公室後方發現密室,裡面找到道具:黃金之劍Mix ChatZ 1k*sLCx
YIF        u"o


U&M*Zhh3c Q"pI
|4B
寶藏室旁邊的門進去找到道具:電線
0[I*_x`'i`
X [uV#jL"txg

回到G/F右邊通道Mix ChatZ 2`8{%l!pN_
酒吧右邊門進去又面走廊
4|?&nm1Rk,|pMix ChatZ 某石像之間將黃金之劍放回石座上Mix ChatZ vyq9[Nl@ Uk
便能取下石像手中的道具:鐵之劍
J,z4UF
]pMix ChatZ

_;J'R5@3utbi        t'ci m進酒吧wBr&j1t6[ s
使用電線便能玩遊戲機~返公司打人.S'I Yd)]O{)w
破關後等級提昇一級(lv6)A?*];sE

5A+Z6Ai'k |0R3nJ到G/F左面走廊
7D7O.z&{        c/G&`9iw'CQ5\ZMix ChatZ 進漆黑房間右邊的房間(技術級)進去女神像之間4j,y#|3Tw        k jK
進去後把石像推到機關上後
^        }%k)["f*fwH2w牆上出現道具:鐵之斧B;[.{o^-h        \Y9L]        i

3H?$h$q&}2zgdF$zz)?在到G/F走廊最盡頭
kd7p6^^jr"J*\Mmixchatz.com將 4把鐵兵器裝在盔甲手上便出現一地道入口k"`7Hni(|0ZGOg*^
A!}~v3j;O
跳下去是往地下秘密實驗室的秘道
e
zz4F.qQmixchatz.com
找到一封文件:職員遺書mixchatz.comv
@B4`,y%j
w

找到道具:長梯8rYn2W/|8o4x        Wf A}
使用長梯開電腦開關打開進去實驗室的點電子門
H AW l1sa
Po Bu4Z
cMix ChatZ
-------------------------------------------------------------------------------------------
;M8\ \
a2MB3|6Hmixchatz.com

vHhM&zL*]實驗室外部第一間房間是記錄室
Kl
i6orG y5rmixchatz.com
得到一把槍:沙漠之鷹
htt H+hUmixchatz.com
;_%M6wY?A5D*E/xL在緊急出口門前找到文件:保安檔案
zL        H\*s |先進發電塔3F拿萬能鑰匙
/wU.\2gr9p vC s
K
RR;^QGr"\'V
進實驗室1F右邊房間用萬能鑰匙拿到道具:電路保險絲TI3P9F n%Lj@*_E
N

在升降梯旁安裝好電路保險絲便能使用升降梯i6HEn*rxCq!d6W
下升降梯進門
e7qU&F        d!Y^3J(V到了實驗室B1第一間房間就是記錄室
]r.BF1O
x8|}
道具:急救噴霧
yoZ&p
C`NA3F u
道具:bomb chip
f
D[-fY"a4`w
]0yR1x5EK
生化武器樣品室6CTT(qqB3W
發現個種生化武器樣品
2SK%I        apg9nC文件:保護傘合約
KB(z5i(Qpi'p,h*Amixchatz.com道具:電路晶片
;pP4JP"h?V3Xx-jmixchatz.com
j[!XW*H        R:@3VPMix ChatZ ID卡室s{+|mA4dr
在樣品室裡電子門使用ID卡進入ID卡室'~)C:r        Hw/t
文件:T-M研究報告D6c;r.xv?Q

A/FS.x
\%E"d5MalI W
發電塔
]WO?8Q N9A-MEp*b到頂樓裝電路晶片
h3WRl+T#@


D$u`9L?*u2U8KMix ChatZ 實驗室外部武器室|+?E&t?{I
文件:超級武器報告
8q2NbO{L
S_

&D9lC(c8J2emixchatz.com前往醫療室通道
lS6v8L4N:f,|#q道具:bob chip
%Z~9z m&z%Z7lR.[5{文件:研究員報告書
_M%E.n+Z
DMix ChatZ
0`JS7F(b5m
Aal

醫療室
!ok-I;E*l遇到WALTER和ROSE與馬金博士的對話2z A1[;mF$[ ?
對話後馬金博士掉了一把鑰匙:監察室鑰匙r/R%`^%qgkr
Tc^:g
j[

實驗室1Fmixchatz.com ex A:W*\m|
到了監察室後找到道具:防護衣 p0Rsp B$|
Pa F

不料這又是馬金博士的陷阱!
J+hs1\lF&V)q I馬金博士出現在控制室並打開監查室的門
/f3E5X\3NF7A於是必須與4隻獵殺者對決^)}$C:b-w-O#f$E
幹掉獵殺者後等級提昇一級(lv7)
w%^2V_Z IA8kxMix ChatZ
:~2ii7LUs3J%N,_mixchatz.com實驗室B1o/Y*h!`$f @2b3N
記錄室右邊通訊室
        A4kov,r7O&Jmixchatz.com與 BULK聯絡並告訴BULK要消滅TYRAN...mixchatz.com0d#hT7a(s)Y D
道具:bomb chip5rs~ RE

6}Oh&dr2w d(a記錄室左邊毒氣室入口室-J9Thi7z8A~E
文件:人類樣本名單
,pY+fo2I
R
穿上防護衣進去毒氣室0R,]4H.]2aUB
S2f c*d%?        c,L*d
經過毒氣室通道不能開槍Mix ChatZ %WmX/^
a4T1V

不然會爆炸死亡
pf \BR%X
nn7fJ"c-A
jvMix ChatZ
毒氣室/tR+k]#oTM
馬金博士出現
l'VP!c3B&M說出他自己的計畫並想殺了REALmixchatz.com)hI1pS&C
幹掉馬金博士後等級提昇一級(lv8)

B8Z5Y*~F;j
得到鑰匙:MASTER KEY
5i`Lme        ^kmixchatz.comYa?6t#b(w@
J\

TYRANT室p`Vy9~_[4isO
用MASTER KEY打開門鎖進去後看到TYRANT
Afn
I$t4H7q#_8z
並找到鑰匙:機械室鑰匙(紅) e:oA&o^rtL


W f        I,p/Y
機械室h!Vu+`g wT
道具:bomb chip*p7PSA.LT^
ADA出現要REAL交出bomb chipMix ChatZ ;q.d-M.r;e&rS
卻被埋伏在後的ROSE開槍重傷
(f        hpL*M a'dq:eROSE正要殺REAL之際
-dLEIp};uQADA及時補了ROSE槍 ROSE身亡
&mY-o1bwz3^4Fz1f&ymixchatz.comADA也死了
0L!\5IY+s
UM

|2GS/Bs        B6idTYRANT室AJ7QW1Z
裝上4顆bomb chip啟動爆出裝置
o'Q6F l-H$qMix ChatZ 並逃往逃生出口門Y;^*x+gxy3y]
不料並未死透的馬金博士趕來發動TYRANT7T9C}!U)U9Az9YV;b
-L9R2WX+J
出逃生門是一間記錄室Mix ChatZ 6LP[7Qfw}

'N|.XO4n*]逃生升降梯室
/F2iE?zu d鑰匙:貨倉鑰匙B(q4]y3u]L

6o        U9y
f,A
貨倉XX#nIQC5AE
道具:急救噴霧
8|OSQE7]道具:升降機電池箱l
U
~i5[(w]O%J

替升降梯裝上電池箱

B*HL/P6Ul
搭乘升降梯aGl(B6cG

'a2b*zdPaCTTYRANT追上來9Y)AeR/g)\K)M
幹掉牠等級提昇一級 (lv9)Mix ChatZ pE,DBi b,Cea

'cA.O/n/e,}L+K;eD$I逃出實驗室後回到官邸
Oq&H%|f ovH,wH9L到3F通訊室找BULK
'|a'af Z
J*^
}8tZ$I0T#g6g}t
通訊室
Q$uVbN-Mb\/L-w.p0DMix ChatZ BULK告知他查出經由電腦中樞室能上天台.但要MASTER KEY才能開門Mix ChatZ i3KMuq8Z D7YB.a
REAL表示已經得到MASTER KEY並前往調查
5I8vGS]smixchatz.com0eA^)wp6Z8},E2{
電腦中樞室ZP/n/qn \
使用MASTER KEY打開電子門到天台後發現直昇機4o        W'V;_7IF
回通訊跟BULK說Mix ChatZ 6Q7OH{pg(i8?7u.X d!U$H
與BULK一同上天台查看直昇機8[
t:u1uV

BULK發現直昇機可以發動)C8Fx        eu
於是叫REAL去帶其他生還者來(J$L+XBP!TQ#JX0D

/_(tr6cVU6w,@Mix ChatZ 此時回到4F的LTER辦公室會遇到WALTERMix ChatZ :gk{h Ak+D
與他對話後他會給道具:銀色鑽石
|j0[2J6UT"KF.AL'XKDJ
生還者通道Mix ChatZ Q+T-Y9D5ZT
回生還者通道時以太遲X-}$FDR.F)v^
殭屍已攻入'W,w,L;f3v$p,E$MB.\
SMITH不幸犧牲了
$n]QQP1Hv5WREAL及時拯救剩餘生還者
N
i)w;Z,G3BMix ChatZ
並帶到天台
6{:w,wC$` Kw;aR e
}
HC"kS/[:n9ywB,DW
要進直昇機時TYRANT竟沒死現!mixchatz.com2^k*p,y:M5x(cdW


L-M&vcW;{/C+\!^
於是再次幹掉TYRANT坐上直昇機逃離美利市~~yL@T5NlZwX6Y&YI

Xsj:| u#| iY


;uAb#bj完成遊戲後會玩家可得的評價有 S、A、B、C、D、E)Qw wBS
eKz)M^

S 級評價條件:D_
d!AS"i](~oGW

1. 殺敵點數達 700mixchatz.comp*?gLl
2. LEVEL 要升到 9
4R~.`tV        V4N
[T
3. 集齊全部 25 個 FILE;w!T-N+B'C)Z.q(D7z2akO
4. 不要用任何急救噴霧
b _C!a,T:Bg/_Q5. 取得銀色鑽石F"q{b|?

KJpp]}SiBo7fmixchatz.com獎勵:
;e0hj+j1p:k9^S 級 - 遊戲開始持有所有武器和該武器彈藥 (無限)、出現隱藏爆機劇情0RNv6GV        O)h*~ h
A 級 - 遊戲開始持有手槍、散彈槍和此武器彈藥 (無限)
.s@;a7]TypB 級 - 遊戲開始持有手槍和此武器彈藥 (無限)p%@:r"pL"J
PS: 玩第二次時槍和無限子彈入手地點:美利市官邸的大堂。1Vlm#BR `
至於爆機級房間和爆機級鎖匙,是作者還沒有完成的部份。


本帖包含附件
類型 No. 1  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_origin.zip 4.07 MB 2010-6-26 19:37
描述 : 原裝版
類型 No. 2  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_modbymixchatz.zip 4.07 MB 2010-6-25 18:34
描述 : 喪屍唔郁版
類型 No. 3  檔案名稱 檔案大小 更新日期
Save15.lsd 39.78 KB 2010-6-25 18:34
描述 : S級爆機後重新開始save檔

Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]