最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: [策略類] 惡靈古堡 之 雨傘的合同 (RETUC) *附有修改版, 描述: 射擊、解謎並有既一個 RPG 遊戲
  本主題由 加肥 於 2010-6-27 19:56 提升 

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


發表於 2010-6-25 18:34 
[廣告] 本站名字為「MixChatZ」

;?)oE*lmmixchatz.commixchatz.com`rFsSd8f

xs c![M
,nlLTrMbMix ChatZ
A3g+xz2V`E0x        |.@ t        [[mT

SM^0uVeN
:iHmc%H一切由做戰地記者開始......
3t;a4?G?6v1gmixchatz.com其實遊戲中已經有提到遊戲背景. 所以我冇諗住o係到講 -_-
,HM-wh
L9?

5hO2U4cGLM咁呢. 其實我第一次玩依個遊戲係o係幾年前.
2QR h:kHi
B-d
o個時第一次見人用 RPG maker 黎整射擊遊戲. 覺得 WMY 好勁.
c6Rc5lYmixchatz.com而且玩落個推理故仔都唔錯. 可以試下做偵探. 好正. 所以已經好想推薦俾其他人.
;jl*Hw5c@不過o個時冇個人網頁. 都唔知去邊到推薦. 所以玩完就算啦.
r-[ V'PF%JT$m而依家有啦. 當然要即刻分享下啦
lG7Rbl1e:Bv
%n q`
e;ICC

1s#he J0Aoxb ~大家拉下會見到有三樣野可以下載. 咁我依家就解釋下係咩黎啦.
C"~#e?REj;r9xmixchatz.com^C2{N^Kj.Z
1. RETUC_origin.zip
(PV6Ltp其實描述到都講左佢係原裝版. 呢個 file 係冇作出過任何修改既遊戲檔.4||'FZ4IqV
即係同 WMY 大大所發佈既遊戲檔完全一樣. 呢到只係幫手提供載點者 -0-
;HB*}
IrwBMix ChatZ

'fh
YI+u
2. RETUC_modbymixchatz.zipUy;N2q6A0VC
哈哈. 呢個就係本文章重點所在. 依個係由我修改成既喪屍唔郁版.Mix ChatZ #oG;e2N(B
其實我有呢個諗頭係因為我幾年前玩o個時. 發現某D喪屍太勁. 好易就令我死左.4P-PF|z5|
成日都殺唔死佢地. 搞到我卡左o係到. 冇得玩落去 (因為有時迫你要殺死佢)mixchatz.comPk{/JW_9Y
咁我玩呢個遊戲最重要係想知故事發展. 所以唔甘心玩唔到落去 -_-
uE        QUE9f因此o個時我就整到D喪屍唔郁. 咁就可以易玩D啦
$lI&?V'm:~'D:K4^j?2Rr ] \
咁都過左幾年. 我之前修改左既遊戲 file 都已經冇左.
MX3C;H*p xS所以呢次我提供既係我近日重新修改既. 都用左幾個鍾整嫁. 因為好多怪 -_-
(x3t_4EgbX而且. 我見係幾年前玩. 都已經唔係好記得個故仔.
-B`H\+B:H9]qMix ChatZ 所以特意為測試自己修改既呢個版本. 我再重新玩多一次.Mix ChatZ r        U M0q6T)n*\3K
經過兩日既重玩測試. 將漏改既都改埋啦. 而且最後我重順利得到 S 級評價.
O V!zJ3KD所以呢個版本證實係可以順利破關既. 大家唔使擔心玩到一半玩唔到 =)

W6Mrg-]7C)N
:zY_2bG8R#U0Y
咁呢. 其實呢個版本唔止改左喪屍. 怪物唔郁. 重有幾樣野都改左. 如下:
h2IfAC_#`7r- 美利市街道加左部 save 機. 方便睇完遊戲背景之後即 save.        F[`
w&x'w#A^

唔怕有咩出錯要重玩時要睇多次個遊戲背景 (個遊戲背景都好長下 -0-)
f%b(J4ua- 有一段係要玩遊戲機. 我改左所有人都唔會周圍郁. 方便你攻擊佢.

W)O3`"]d%V$eL
而每次要攻擊既人就係o個D個身係咁郁既人
${4jW^
Y,j6o"M5N
- 到打 boss 時. 唔再係普通咁射擊. 而係要入一個畫面先.
3X1yb/QK
z7m1O
本身個 boss 係會o係個畫面內周圍郁. 但我修改成唔郁. 你只要狂對住佢個身射到死就得
/xK0r7jl
_l        q x
- 最後係. 因為要得到 S 級評價係要殺敵點數達 700. W%G/T9LJW9N
如果你臨近結束時仲差好多先到 700. 你可以去貨倉到殺一隻個樣同裡面其他怪唔同既怪. 殺左佢之後殺敵點數就可以加多 500 啦.Mix ChatZ
l+nfLy'F*z+}

其餘 200 請你自己打其他怪獲得. 就當感受下呢個遊戲既另一特色啦 @@R0J9L(j#wwP-g2b

`8uo$wn3. Save15.lsd
)m-y YE3I呢個就如描述所形容: S級爆機後重新開始save檔Mix ChatZ 4FD2m(V OK0di
即係我重玩時最後拎到 S 級. 重新開始之後 save 落既檔.mixchatz.comuHN8d+T/T#U;j3]
將佢擺落遊戲個 file 入面. 再開 game -> load game -> 第 15 個 save#c2HQ%jhN*[
開左之後人物會o係美利市街道到. 之後好似新開始咁玩落去就得.
)o'Mr        _jLmixchatz.com真係同你按 new game 玩差唔多. 唯一分別只係.mixchatz.com5T
di5`[/J7X

呢個到左美利市官邸既大堂. 你會發覺有得拎所有武器同該武器彈藥 (無限) 咁解
dZ+e?O3Ay
s!DV?
m"K
V%I"?

)t1^kl+aV;B4t最後我想講就係我當然建議大家玩原裝版啦. 因為真係會刺激D.pIL1{m6d
而且只有原裝版先可以感愛哂呢個遊戲既兩大特色 - 射擊、解謎. qJy!~%N\1PE2L+i
而如果你同我一樣覺得原裝版好難玩既話. 你可以試下原裝版 + Save15.lsd.-w|cO-l5p_7uB7n
有勁D既槍同無限子彈. 應該會易左嫁啦.
S3e$s*Y#gW']VMix ChatZ
0t7d?*C"i.@6yw!L至於我既喪屍唔郁版就係特別俾o個o的唔鍾意射擊. 但鍾意解謎既人 (好似我咁 XD)Mix ChatZ \&fej3?-Q
等佢地都可以欣賞下呢個遊戲既故仔

hp"NC
eIMix ChatZ

o;j_,f0[k+~Q{
,t6vF4] tz+G好啦. 下面提供遊戲既攻略. 係轉貼人地既. 本身我有諗過作出少少修改既. 因為覺得唔夠齊全.mixchatz.comijK%})f1A P1g1m
不過最後都係決定唔改啦. 冇咩耐性改 (-_-)
]*I0PB;?y而且其實我都係跟住呢個攻略玩既. 都成功破到關. 證明呢個攻略都夠破關嫁啦.Mix ChatZ I'qsh
JSL

都可以等大家唔好一味靠哂呢個攻略. 呵呵Mix ChatZ v ];A#D#X!{5{
'p,pjR"K+l3\
Mix ChatZ
pc+mV%O'@8J+\X

【攻略 (劇情版攻略)】-dd        S.M)ah        N7P2x

        j"oL*qQ$O S:D遊戲中玩家將會接觸到許多道具、文件與武器,許多的文件將可以使玩家來瞭解遊戲的劇情,或是關鍵的解謎技巧等等。mixchatz.com%B/v"Qh SZ4C9w

V$V;eAw"|mixchatz.com而道具方面將會有許多藥草、噴霧器等等的醫療用具或是鑰匙、子彈等等物品,玩家必須利用這些物品來恢復主角生命值,
r&aLK^f;i'yr
`

或是打開鎖住的門(許多特定的門要有特別的鑰匙才能開啟)等等事件。aZu'i(t
這些道具將是會散落於各處,玩家必須在建築物中進行搜索來取得道具。
U
@He9\\3G

P-Z]0c|K,a遊戲中也將有許多不同種類的武器供玩家使用,以對抗眾多的敵人。
$tT;cL:oqJ玩家要注意的是武器子彈是有數量限制,因此要節省使用。
yj5qGei(Tfmixchatz.com遊戲中的主角會隨著遊戲的進行而升等,提升等級之後將會擁有較多的生命值。Mix ChatZ ;Swn
hx"uG9@jw


3e'Ex:kk1w玩家在一開始玩時,會遇到許多喪屍的攻擊,有幾點要特別注意的,
        A q/FJk!pYF&H#QK1. 玩家所取得的武器必須要裝備才能使用,裝備的方式是按 Esc 鍵選擇武器項目來裝備。/^
a2l0Td0Q0b

2. 剛開始子彈的數量並不多,因此以躲避為主,不得已再開槍打喪屍。玩家要往右邊來逃跑。mixchatz.comx7d0[,^8e5e!N        oM
3. 玩家要取得物品並不需要按任何鍵,只要接近可拿取的物品便可以取得。G(m'N@d;\k#^T
4. 存檔方面並不能隨時存檔,必須有遇到打字機才能進行存檔。
e9v?"?3l2Akmixchatz.com
{@3?4mF:`|5f以下注意幾個名詞:1gZq7^        m^%ua/fLN4i
1. 所有走道都稱為 - 通道
4O6^K~uv Sk2. 只有 G/F 樓層左右二邊走道室裡的走道稱作 - 走廊Mix ChatZ x1y/p~n-w
左邊綠地毯室:G/F 左面走廊XT,G`}SG4c
右邊紅地毯室:G/F 右面走廊Q9b?)?C[X!Aj
mixchatz.com_1g        Q$XP-n

;^jD)?}Q/O        kV報社辦公室;?@8o        HG'c+g4f
文件:美利市時報
5x(P dvN:n&v
t4_q$ZS2Yr!h#tamixchatz.comREAL與PETER一同要去官邸採訪政府軍與判叛軍的戰況
}hJ        {'D

意外發現與多死亡市民變成殭屍5?3nK
X}V

PETER 也不幸因此喪命Mix ChatZ {lm8wR-k-`:S


WSB\Sv%xMix ChatZ
美利市街道4L9lv;W.`#W
文件:叛軍的日記{aY(|4^;L-@a

$Zup2o8h,C7p'Q+d下水道z        Z@9LO
文件:下水道工人記事本Gn"Q+a _k
逃到下水道時下水道已佈滿殭屍了`k9hH+l,i        K#sd
經過下水道後到達官邸前院mixchatz.com%Oj|(b        sr

M/d7y9h Z,h2s7g|8s官邸前院Mix ChatZ  ],I        f\^)lx)Y
有2間小屋iR+U2@ H6R&N
其中一間裡面有聲紋檢查機器
oT-u-}Y!f另一間鎖著
M?}p+Xz9^H
2G1^/U-E4O官邸大廳mixchatz.com2Q){c#O{ O%m
鑰匙:勞工級鑰匙(灰)Mix ChatZ :Ix!ic:l!R
以及來賓登記簿.順手登記了一下
5y4Ze2V/t+T
Eq*W2luy @#?d}大廳1F
r.v&hp0z$m4M)cmixchatz.com走上手扶梯右邊房間3u/xT8g2K/XL&~
文件:藥物手冊$J3k;Ge,O-A"^B*D
道具:手提藥草混合器
i^4n]e QL)[za MP8i0s
手扶梯左邊通道進去是一間會客室可以記錄
8h
Q!z5l&`,Yx9TD*]Mix ChatZ
道具:急救奔噴霧
#|w+^uSrpmixchatz.com
{#~'q7I.umixchatz.com出會客室到1F左邊走廊n.MQU)Y
左上方會議室旁出口出去是演講大廳上通道;CI"xq
a

通道底有鑰匙:萬能鑰匙
3o [L U3o#L1|[2ikS{Mix ChatZ
6P"O|3p&p~G/F通道
-WUE#zLGq一走進官邸 G/F通道即聽到一男子呼叫聲.隨即趕過去左邊通道看
i!H
e/{N`;Rjmixchatz.com
發現男子心臟被貫穿死亡的屍體,旁邊有道門前還殘留一灘新鮮的血漬...Mix ChatZ $M/[3z-Al_,u
開門後進入 G/F左邊走廊一看.發現一隻利卡隨即攻擊過來
&P.T5p*s,|H%FSD:{)b幹掉利卡後等級提升一級(lv2)
]n P
Wx(Db

"c.FWZN-D2]5Q9|Ae在G/F左面走廊進行調查!y,|m,z`\-Hc
文件:作戰報告一
2[8K1f1dan&@5pp"Jmixchatz.comhb){'z e F_MX
某間黑暗房間
)~"N9H"V*k道具:電腦KEYBOARDMix ChatZ .B!{G$^B O:]x8e rT

#\1@P ?3o-mi1D馬金房間打不開
G n*|I,}f` W YyMix ChatZ Mix ChatZ %Y C B+`WDE6|"_
演講廳後控制室
1G0?2QrX        \'Zv        `$m:?文件:技工之手冊mixchatz.comE#i'z5l"B q
uw4~Km"@z
在G/F右面走廊進行調查
6}FTryAq遭受2隻殭屍狗的攻擊
PZ9x~:n _mixchatz.com文件:密碼備忘錄 6443
&mW        QGB9~^
zJ7F4hI
可以去左邊走廊打開密碼箱
.Ag1p&Kh9U"Mmixchatz.com
W6eW)n$`{)q:C到 1F右邊通道進行調查
2~]A#pz*L5U^E+v(rv4Z*`]a&f
圖書館mixchatz.com mo4z&]&jp-Vi!nx
文件:電腦登入記錄
        {i1F(gsZ推樓梯看4個密碼
h:otKz6q:wH~再用鍵盤登入電腦發現馬金博士來此研究的原因
P4nH0_`S9FUMix ChatZ
W#kefR6~hB3r,Pn一出圖書館遇到一名金髮男子(BULK)
:S9h:h&dS,{@8Hl金髮男子見到REAL拔腿就跑
gwK\|,h5r於是追上去在轉簡看到他跑上樓了\o9_hnv$](wC;q
跟上2樓去看
f;u_[&[L8I
.vWF,`|&]w一上2樓
Sa7p.Tw_Mix ChatZ 就遇到2個穿兵服的男子大喊:殭屍!!有殭屍要來攻擊我們了!!
'{ vf C4js#RXmixchatz.com並朝REAL開槍.REAL連忙往旁邊閃開\j;rvZbG
REAL:我不是殭屍呀!!
:MmAk%U-eh/Z2名男子大驚!並停只向REAL射擊
/Z5iw2n2J3人進入生還者通道並對話o
j)Y#K"w8XMdt        a4g

突然一名女子跑來大喊
!vq?o0Y)c7sMARK母親:不好啦~ 請救救孩子!d|&V'b4o^
REAL接受BULK所託去配藥室拿病毒疫苗
-pJ#b+y(zD.H0\,Z並得到鑰匙:技術級鑰匙(藍)Mix ChatZ %b*B"V1?        `"EW/CR
生還者通道鐵櫃中找到道具:急救噴霧
f-eu(F w)nn
1p3IK hm從 G/F樓右面通道進酒吧/Y~!NZ;scu;Cb
得到道具:急救噴霧m9{;PC'G*_
從酒吧儲藏室進入G/F右面走廊
y,eY5B v'umixchatz.com並找到配藥室l ql.lM
        OU-j"g*sf.iF tE
配藥室L,w#e-ce2pB oo
文件:T 病毒疫苗報告
0b;o7N
BH\$^Dmixchatz.com
看過後得知配藥的要點
9?+n0I#_        D(^K合成疫苗後即返生還者通道裡室

[h;d^
wLR
將疫苗交給BULK
BS9`g2KMix ChatZ 過一陣子後MARK病情似乎有所穩定
%q P*qf3@|$}完成委託後等級提升一級(lv3)Mix ChatZ *fH.pe(e5~]u6t

F'J+V!^DF0IN.z4sK出了生還者通道
E2A$A}{ y__MMix ChatZ 2F餐廳
GYAvh,`c文件:小鐵盒的秘密
w1pQcc道具:小鐵盒Mix ChatZ {*X,P:y#z Or-m
)Hf.qas        @_0A
3F左邊通道底的門被反鎖了
T]V Q[只好上四樓/`!l7FyP2HEjM\!DN
A5qh~d        o?e

Nj!l.N{U,aB四樓通道
tsZ4m,N
S R
聽到電梯有聲音
e8vj`NqMW有名女子求救Mix ChatZ g7JPa'Vi4p-m5c
撞開電梯門後TL6u~!y9J N
je

出現一名身穿紅衣的女子t0^(h5`9S8vV@t
她叫:ADA wong
*iSu5p*w?X她說天台有部直昇機8D%]8q?;j
{;^#x

之後就跑走了J5V/}z8ZJ
所以開始尋找通往天台的路CEsv$c M1T
9S YA]j;r V+N`
從右邊通道下到3Fmixchatz.comy"lL@qA8\
3F右邊通道
nj0]Gjv(?GLMix ChatZ 醫護室:可以記錄並得到一個急救噴霧D'l.t+X Vh
走出右邊通道x4F-K8fW2_AsL@
,Pw(mVO)qbx
在3F辦公室9JT|2x?d.u3`
xm

鑰匙:酒吧儲藏室鑰匙

r1S@o)hmixchatz.com
牆上紙條得知保險箱密碼為:4759Mix ChatZ  u$c P7E3\? j
使用道具:ID光碟查看電腦得知馬金的事情mixchatz.com*z^.L/~
|

看完馬金博士資料後出現道具:ID卡HM2Fr1_[\@i?
解開反鎖的門5MPU:u/b9|        tg#o8Wg
出3F左邊通道
z @)~ipb@gx)nBmixchatz.com經由生還者通道回到1F繼續調查...1auY8p:V8aWGOy

G}o'@s-L-gf'k|P aMix ChatZ 1F右邊通道Mix ChatZ `"^oh!ua
某房間發現文件:油畫的秘密_#G a"|(ysRit
及工業用熔爐Mix ChatZ !Leo'xm[%k
於是將油桶裝好 f!hh)FE4C
拿出小鐵盒g8T
{ }4zdJ
b

將小鐵盒熔開
9N;ZQ"^Yl@/xRMix ChatZ 打開盒蓋發現鑰匙:會議室鑰匙mixchatz.com0d[J;Z3Y^

y0rmNz回到G/F右邊走廊
b }i}h H打開酒吧旁邊技術級的門鎖後進入調查mixchatz.com,?tK8W0W!^K*Br
某間房間發現一保險箱,於是輸入在3F辦公室牆上紙條看到的密碼:4759Mix ChatZ RX)_3r`H
打開後發現道具:紅寶石IjIc2kk9S
走廊盡頭有把:萬能鑰匙
%ZP4SS'}~ ?
z.|![da6u-} w5v回道G/F層
+M;NE.xH9ZIMix ChatZ 到酒吧使用儲藏室鑰匙到酒吧後巷        o0Yhi"bp4N{9J
在巷子底牆上看到一把M3R散彈槍及2個打磨精細的圓孔
3_8D9nxI^8a將藍寶石裝到左邊圓孔.UK4o,R,u
紅寶石裝到右邊圓孔
.|)O!L        UA#z}ul散彈槍的槍架於是鬆開Mix ChatZ $NFC1DN$V/B&GX
便能將槍取下裝備使用了f%VB"[,W6} `MD;V
此時門口出現一排殭屍$o
L
vD.Ec

必需殺光才能出去~y
B ~#Zx#s7O

*`*K:?q:s1R5li
回到1F左面走廊到會議室並用會議室鑰匙打開門鎖;p0ER%f(d

N2oA8G
N)Tw?5P)_
會議室K"ai[Z5O1e
在會議室中發現牆上掛著六幅油畫
{-R8SG Ow8n$v:Omixchatz.com與油畫的秘密中所提到的畫像}9?6Q} J|d4L:W'Xm`
仔細調查發現每幅畫下都有按鈕
m
b/DIot9X~
再把文件看過一次
HOiN{snMix ChatZ 按照文件上敘述的順序去按畫下的按鈕
9MZN2f,]O"EBMix ChatZ 藍天 --> 男人 --> 山谷 --> 女人 --> 鏡子 --> 暴風雨前的寧靜
`4Mh?OZ.?"M3a"FMix ChatZ 按到鏡子時,鏡子竟然浮現一張魔鬼的臉D{ch8Uo0As6Pz3pI8Q
最後按下暴風雨前的寧靜一幅畫時*cZ7Y+r0w`#R
出現4隻利卡!!D9e&YE1P(zq
幹掉4隻利卡後等級昇一級(lv4)\{q`9f
地上出現一個孔,跳下去
1F j$`H9y$`NW,k#Xop9K
        p!_})z^a跳下去後身在一條走道中,進入儲物室
{a m6g1~!N K-tMix ChatZ OAz"E;q&yDd
儲物室^YD"z
J-J;h.H

發現一個男子屍體
5u1{\OA@-l @文件:殘存者日記        wxz*y?9v
得知4樓貴賓室裡有一位知道事件內情的重要人物
kkv~"J6_*rr.v5F在日記最後頁發現一把:貴賓室鑰匙
t/M1`,y`%d;]mixchatz.com原來通往G/F左邊通道的門被儲物櫃從這裡面堵死了
3zx        gV%cr)Q YZ!iim6K
v&t
u

前往4樓貴賓室調查事件:mixchatz.comBr qCV8NB*Y!G)o0iT
進了貴賓室發現有一名身穿實驗衣的男子正與一名身披藍色披風的女子談話
:d*L5C#W.jxb~n2KmMix ChatZ 於是躲在一旁偷聽Mix ChatZ 9Yg!BG3a_e
原來身著實驗衣的男子就是馬金博士!FG ] p K
藍披風女子是ROSE為WALTER的助手
Q
D#B+g        Qr/VC`
2人似乎在爭吵
        ooW9W1eROSE走後REAL隨即現身與馬金博士交談尋問事件原委Mix ChatZ 1M@+h7a3cy
AW-]FpY

馬金博士表示是被WALTER所威脅製造生化武器
_/j'en3t2` J0Z並給REAL了一把鑰匙:馬金的鑰匙
Y/y[:@(y|6Emixchatz.com要求REAL替他尋找被WALTER囚禁在G/F左面走廊內房間的父母
w%m9YA.?Mix ChatZ 於是立即前往馬金的房間
-e\9beKmixchatz.comMix ChatZ "?~.Z:|Q{
到G/F左面走廊

I7V.x8^:B+xmixchatz.com
;P"mV.Lh
馬金的房間
/Hit^${oMix ChatZ 一進去看到2隻獵殺者
`G-m3q        @f3Ax#~Mix ChatZ 回頭想出房間時卻發現房門被人反鎖了!

v*@H2Sd4A%FDMix ChatZ
於是只好把2隻獵殺幹掉
1Arh0^#s2} SH(I原來是馬金博士的陷阱!
gD#i9d!T在地上找到鑰匙:管理級鑰匙(綠)
4Wsx?n!N6C%S^回頭要把房門翹開時,竟然開了
Dsi'q\原來是BULK幫忙打開了門鎖 MM9I ji:k
BULK說在外面看到一個鬼鬼祟祟的身影一下子就不見了
:N/o6JpZ/P)rq所以好奇過來看,誰知一開門便看到REAL
fP%L0y&M-S8]PMix ChatZ 於是2人回到生還者通道說明事情的經過
k|]+Z!TAOREAL告知BULK馬金博士及WALTER的計畫
\i8R&k K        B*W2f及ADA提及的天台直昇機
3d,]$h'` W在生還者通道休息一番補滿體力        OO9v+ML&M6YEK5s/s

u#Hf3wb0]i8R?Mix ChatZ 在2F通道
4^8G r']'`!S(P$DtH管理級房間找到文件:作戰報告二c
Xf*Pa#Z


G2M X4oy7p.]}@        zv在1F手扶梯上左邊辦公室裡二度遇到 ADAy'WI'`g-}3I
uT&Z

並在地上找到道具:錄音帶Mix ChatZ $LXj-[`"jU
Mix ChatZ *R$[2k])r1a"l
到G/F左邊走廊繼續調查:(管理級)9xQ+R3O{Ot5S;b
某房間發現文件:官邸的秘密P#r$EiTO        gs[l
由文件得知官邸有秘密地下實驗室tEq R.@q4_8X'z

5XY'}u\:gM+Omixchatz.com到G/F右邊走廊繼續調查:(管理級)
F4j3P6D}        l        ^,w8d~Mix ChatZ 在鋼琴室暗到一台老舊收音機mixchatz.com2H"W)[V
d6w0w M8o

將錄音帶放進去播放,竟是馬金博士的聲音mixchatz.comQ.^(mA `]8qQ

V-S2WFb
a5[ms9?
在走廊盡頭房間是幸運數字房
KnH~uMVMix ChatZ 牆上說明幸運數字是多少
{iA E5b+iV6跟柱子分別是:ZR/c5X`.]5D!b
2....3....4mixchatz.com[#g~F\
g2}]

8...15...16cl1r7?6B+Xw
往上拉是加0~:NpM)TU
往下拉是不加
pJ C5z
KoV
加起來數字要=紙條險顯示的數字
$i/{?i~.J7uMix ChatZ 解開後牆上出現道具:鐵之盾        d:g+^;vV9H
M,H

&N3tD Je1iK
在3F通訊室又遇到BULKMix ChatZ J:wX&Cb`"N
發現通訊設備完好可以使用Ui KgS*F
在監視螢幕(1)上看到天台直昇機
3b9f6]3I
Am8S@&imixchatz.com
在監視螢幕(2)上看到某不知名生化樣品 BC5M/u#TFh
於是討論後,BULK在通訊室使用儀器向外戒求救
Fhn!`%eKnREAL去尋找天台的方法跟路
*J x8A+\#pj-lCzI並在通訊室發現一道具:高壓電瓶9\)f] _mCi(X
&~7J Q8kp%YR
得到高壓電瓶後即到G/F左邊演講大聽後動力室將電瓶接上
*]
WK,]%oS+I8d
k
出演講大廳時遇到變種烏鴉怪
}#snL~,If幹掉後等級提昇一級(lv5)"w8uz-sp]E
使用演講大廳的通訊設備`7z&k{ws
BULK告知馬金博士就在官邸大廳Mix ChatZ 6F%[)\A;h
於是REAL趕過去大廳
P'U;U3t:W@r到了大廳見馬金博士跑出官邸mixchatz.com/R0E-U.S3OBi9F%[3v
追到官邸外,馬金博士跑進聲紋室去了
r1aM8J
Q"ES:WO6N

J5[_4u-q9wXP#k ^趕緊拿出聲紋錄音帶播放,於是打開了聲紋控制門,出現一道樓梯
P0F~7M i&eJ`mixchatz.com在地下通道找到一把鑰匙:行政級鑰匙(紅)qAVN.R;n Z
地到通往官邸外另一間上鎖的房間P2A"}G|H%Z^)k
在該房間找到鑰匙:萬能鑰匙
a_i"g+wcg9v5O${Jp#| J
在G/F右面走廊
^y(EEEud
bJ:SZ
酒吧右邊進去某行政級房間發現到道具:鐵之槍$Z"T,AlXh3H'c
Mix ChatZ D6M-voj(o~        I
酒吧左邊門進去管理級辦公室裡有間行政級小房間
SD_
a;YZ&g~]$P        cMix ChatZ
裡面用萬能鑰匙打開置物櫃得道鑰匙:禾達的鑰匙
H N7A]`'dmixchatz.com
n6E\8YE W4@

在4F行政級房間zc rY1@%M;uy Z
禾達的房間找到文件:英勇嘉許狀
/}9Y;j
L(S[m#}
及文件:潛入密令
D^$G/^}1s!o/C#xg床上找到道具:黑寶石2xJ2y&ma
|vne


(M%L9t#ua5^進到辦公室意外與WALTER與ROSE正面交鋒$mAf4q:ZW_6d+N
得知原來ADA是保護傘公司派來監視馬金博士的間諜Mix ChatZ m,_Qsq)?
ADA及時出現救了REAL一命3Sd[&l        @%l#X)I5q p!`;O
在4F通道
AD/ydT
Z
REAL與ADA的對話讓ADA想起在拉昆市的一切Mix ChatZ +y`NL2j
最後 ADA表明立場並給了REAL一封文件:局長的信
:G![o4|`U4X
P        W!a/k(i-Bz4K2[Mix ChatZ 回到WALTER辦公室
9]UKi7x} i*u9ZWALTER座位發現文件:禾達的記錄mixchatz.comKi#M'U        P
由文件得知官邸內藏有寶藏Mix ChatZ -PN(r0L"U
並在牆上發現一圓孔,裝上黑寶石Mix ChatZ vyQc'\
在辦公室後方發現密室,裡面找到道具:黃金之劍Z,w'F uo5[Ea)|

N+m!eL'K.\*rMix ChatZ 寶藏室旁邊的門進去找到道具:電線
$y*f"OJ]u$b2OfWmixchatz.comQ-S6LL|$O
回到G/F右邊通道
+PQ.GZgj-}|
N"x ]Mix ChatZ
酒吧右邊門進去又面走廊
{kW ec3].I1Va某石像之間將黃金之劍放回石座上CVHCU5kZ:k
便能取下石像手中的道具:鐵之劍
Z|6l5C1]3cOJ4i%|Z*R"c1|9| U
進酒吧
Dp        PEu!P['qmixchatz.com使用電線便能玩遊戲機~返公司打人^V1qa
iF%A2y

破關後等級提昇一級(lv6)
C7]&y[wn7h#U
!h4@O
G6o1[4|!u
到G/F左面走廊
M9l p w}進漆黑房間右邊的房間(技術級)進去女神像之間LG!e*~!m
進去後把石像推到機關上後)cZ#x5[#GBH&n+l*v
牆上出現道具:鐵之斧Mix ChatZ Fx-f[,f(zl)P
Mix ChatZ P9F cnUbd%z"\)a-D
在到G/F走廊最盡頭
T(hsa!qz9u?

將 4把鐵兵器裝在盔甲手上便出現一地道入口
gUMq/|7l(uU
Gg        z&VD4mG:h X g跳下去是往地下秘密實驗室的秘道
9Rz*V5v7o g找到一封文件:職員遺書Mix ChatZ z$ha-C        ~M Q
找到道具:長梯mixchatz.com)_HbH.hRu|X&O
使用長梯開電腦開關打開進去實驗室的點電子門
f+}4q6vUmixchatz.comq2jg_n7hB }-Q
-------------------------------------------------------------------------------------------mixchatz.com"E]H7ZmF
QqRU
QJ

實驗室外部第一間房間是記錄室
r,zH V'wa得到一把槍:沙漠之鷹/cNswBO7b
,k:GX6i:XR g'H
在緊急出口門前找到文件:保安檔案h0|$j0o
BdAH*c

先進發電塔3F拿萬能鑰匙Mix ChatZ 'V)d%Q
MY5ee

Mix ChatZ M KV*h)A&f'mRq%rT~,v
進實驗室1F右邊房間用萬能鑰匙拿到道具:電路保險絲
#N!rc.U3v;sx:ldb在升降梯旁安裝好電路保險絲便能使用升降梯#Ku
N!bm#t?,qW L

下升降梯進門zZ7F
W5sMt

到了實驗室B1第一間房間就是記錄室mixchatz.com2o
r&f;}2v

道具:急救噴霧
"ly/Xid K道具:bomb chip
?7|{
CnH!j

v        i.kQ9Akyig生化武器樣品室?p%\9uH0Y{
發現個種生化武器樣品7n]G.O0p,mQ
文件:保護傘合約
L,hr3uZ
c5g8p}/X
道具:電路晶片_:D!B+F1C/@G
mixchatz.comE\0|
Q%P^

ID卡室
kLqv,L`,G"TMix ChatZ 在樣品室裡電子門使用ID卡進入ID卡室#CS*UEh!ob
文件:T-M研究報告1G!I[S4r

3O'U/Z([1]W
vO
發電塔
TD!J@Lt4[9lMix ChatZ 到頂樓裝電路晶片
X)E*P ROpDmixchatz.com

N:d
j2ERL7`tF
實驗室外部武器室Mix ChatZ  G)Xvh~5pa8Z
文件:超級武器報告mixchatz.comp(W6}/Y0y
I

Mix ChatZ :l4nj
ks,l#[        ls

前往醫療室通道qVBdyn&U
道具:bob chip
FAIN6nmixchatz.com文件:研究員報告書
'Qrzu'O\8Q9`Mix ChatZ Mix ChatZ pb#pb.n;CEN
醫療室
~%uAKsY(R8Q ?遇到WALTER和ROSE與馬金博士的對話
v`1RG7E JX-nmixchatz.com對話後馬金博士掉了一把鑰匙:監察室鑰匙
Wb(Vb9V HC%r
$P4[,p F.m
XJR#ur
實驗室1FImaYS%\t
到了監察室後找到道具:防護衣!X%Qu+}u*L?
不料這又是馬金博士的陷阱!?DhR"Z,JF
馬金博士出現在控制室並打開監查室的門3Gw&@+?3N9X~T)N
於是必須與4隻獵殺者對決
V4cb4X.Zeur幹掉獵殺者後等級提昇一級(lv7)2i9A s0hJAu+Y

#y%[
rL)sd
實驗室B1
s5[oW)S        w5m&zr3{Mix ChatZ 記錄室右邊通訊室
P4At}P與 BULK聯絡並告訴BULK要消滅TYRAN...Mix ChatZ ^.zX        q&m!t
道具:bomb chip
9Hi'hHU[-^+O"o
QJV4M a+V        ai g5I*iW:amixchatz.com記錄室左邊毒氣室入口室
(k5Nr*L#VA;g文件:人類樣本名單"p3E:o6N \'T#sq"o
穿上防護衣進去毒氣室m*As Rhw4bcq@
N


Q A]T8j$~;Zmixchatz.com經過毒氣室通道不能開槍+o2ziv7a%O
不然會爆炸死亡
H#Ov:`+MV'amixchatz.com#h1PB
t&d#B+E"l;ux

毒氣室Mix ChatZ :D b.[+m
_6j
E7~"b-KC

馬金博士出現M-@*FH7Xb+k.q)s5A
說出他自己的計畫並想殺了REALMix ChatZ v        fL9W]        kHk
幹掉馬金博士後等級提昇一級(lv8)
l7~l,x#_([iw-v'R得到鑰匙:MASTER KEY
_8y1c
Vwmixchatz.com
I"`;b(pfQ
TYRANT室
y_ha&\3y rmmixchatz.com用MASTER KEY打開門鎖進去後看到TYRANTsD&M5u,xa
CYQ%q

並找到鑰匙:機械室鑰匙(紅).p*QSii

9}NO#~
`K
機械室6LHcXO;qkI'H
道具:bomb chip
0_5RR*i0sU7NP-YM~Mix ChatZ ADA出現要REAL交出bomb chip
'C8~'D,~,n]8fSmixchatz.com卻被埋伏在後的ROSE開槍重傷
2sd)x?4`qI%d
j$bd
ROSE正要殺REAL之際Mix ChatZ #b$O^Y
aKQ%Lv

ADA及時補了ROSE槍 ROSE身亡V w+t.Rl        M,z
ADA也死了
)[6y&R^%t/B6F)l%SMix ChatZ
&zn/C!z+j_)BDTYRANT室1Zv1m6\0WkLI,v;q
裝上4顆bomb chip啟動爆出裝置
HkZy$s-g n!l並逃往逃生出口門
1g-sVv
c,Yo        @k#{+U^`
不料並未死透的馬金博士趕來發動TYRANT
v0@c/u        Kd!E1o6P
Lmixchatz.com
|2zSz-r        YH2J\`V
出逃生門是一間記錄室
|2QRhN9w-|2d9X5wuj)S
逃生升降梯室`'kX*y
_!WT

鑰匙:貨倉鑰匙{;BbRF!z7|
:~2G8?N_ wX3Vc^J
貨倉!VK2Cf"op        X
道具:急救噴霧mixchatz.com)W7Wy,v$BU6G
wAc9K

道具:升降機電池箱
_n,zHL替升降梯裝上電池箱
$}m
J        l
c
搭乘升降梯%x$g2XTyf2R5?

"va L
~Kv'r2Bmixchatz.com
TYRANT追上來
7hbk:pYk[幹掉牠等級提昇一級 (lv9)i.MU?'pA

r!_5T]        ?X)e[;V逃出實驗室後回到官邸
1\1W*@gT8x到3F通訊室找BULK
N6@k_9P3\5@\imixchatz.com
a~5fG|+@9q&]

通訊室
C*Ry/AW!b4c^        HBULK告知他查出經由電腦中樞室能上天台.但要MASTER KEY才能開門
ZdF7Ri+pREAL表示已經得到MASTER KEY並前往調查
&_
F){}
?)pB2GMix ChatZ
mixchatz.com^6^1[$GV*g
電腦中樞室mixchatz.com
Z        h-o&w!e"_w5D

使用MASTER KEY打開電子門到天台後發現直昇機f ShN2rP
回通訊跟BULK說g1x GLk:a.[
與BULK一同上天台查看直昇機
K1\9T oV!l5umixchatz.comBULK發現直昇機可以發動mixchatz.comU3G3j$]EXb        g
於是叫REAL去帶其他生還者來
sB4t.j0yk8W!Y4p9t
1y-ZS/N3}*fe;SA此時回到4F的LTER辦公室會遇到WALTER
Q;LTP\Vjmixchatz.com與他對話後他會給道具:銀色鑽石${2d[~ a!\
VHg:W

mixchatz.comT8R2r)vHvn)q
生還者通道
C
n G,g5z"l#V
回生還者通道時以太遲mixchatz.com"| v]j+L        d?4U e
殭屍已攻入
2X
h5Pi^:ktwzmixchatz.com
SMITH不幸犧牲了
4X2sh S){:NREAL及時拯救剩餘生還者
9G!Qt+W6uK
iMix ChatZ
並帶到天台-y7Q t8I\3FU6?l$~

'h0EVc(|:d.Lmixchatz.com要進直昇機時TYRANT竟沒死現!
W
u|4a*keY6\Mix ChatZ

iMnS!E C0g        wL2j/FMix ChatZ 於是再次幹掉TYRANT坐上直昇機逃離美利市~~
8U%j,H5p[ ["~+lb#a
F        L^7P#EV4S:v7@!Ni
g$A

完成遊戲後會玩家可得的評價有 S、A、B、C、D、E
w8x5Zti
Qm-K@O1b
j
S 級評價條件:
QfU0ny!U1. 殺敵點數達 700
^_
_FU~
2. LEVEL 要升到 99M'z.Tl#V s
3. 集齊全部 25 個 FILE
F?A0Jlx6|$]3]1OJ#w2q4. 不要用任何急救噴霧Tj@+l?{*Q/VO
g

5. 取得銀色鑽石mixchatz.comfmR2j+@;D1g e

0WId1J        vZ(X9a#Q獎勵:
/a(ru_Yj5HFS 級 - 遊戲開始持有所有武器和該武器彈藥 (無限)、出現隱藏爆機劇情
*[7DjC9b.U?BA 級 - 遊戲開始持有手槍、散彈槍和此武器彈藥 (無限)mixchatz.com%K$K!\)bic        f
B 級 - 遊戲開始持有手槍和此武器彈藥 (無限)
*X7W;ToNwMix ChatZ PS: 玩第二次時槍和無限子彈入手地點:美利市官邸的大堂。
![0{6F
qR*z
至於爆機級房間和爆機級鎖匙,是作者還沒有完成的部份。


本帖包含附件
類型 No. 1  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_origin.zip 4.07 MB 2010-6-26 19:37
描述 : 原裝版
類型 No. 2  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_modbymixchatz.zip 4.07 MB 2010-6-25 18:34
描述 : 喪屍唔郁版
類型 No. 3  檔案名稱 檔案大小 更新日期
Save15.lsd 39.78 KB 2010-6-25 18:34
描述 : S級爆機後重新開始save檔

Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]