最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: [策略類] 惡靈古堡 之 雨傘的合同 (RETUC) *附有修改版, 描述: 射擊、解謎並有既一個 RPG 遊戲
  本主題由 加肥 於 2010-6-27 19:56 提升 

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


發表於 2010-6-25 18:34 
[廣告] 本站名字為「MixChatZ」
$A9i)[{ K        G{

3@/N0r-[,uF
nS        WMIyUhU:pMix ChatZ
H"|P
a`PZ_mixchatz.com
-qI@0AkU
Mix ChatZ 7@5hf,rp_;O9k
q8A(m&C)WW
mixchatz.com)ndK0eT)HR$rmeZ
一切由做戰地記者開始......F{\D6U&b(u
其實遊戲中已經有提到遊戲背景. 所以我冇諗住o係到講 -_-
xw\o:Z:gnmixchatz.com
'o&P7Sq"@(`6E咁呢. 其實我第一次玩依個遊戲係o係幾年前.Mix ChatZ c.KJtFIuXJ
o個時第一次見人用 RPG maker 黎整射擊遊戲. 覺得 WMY 好勁.
;H        a5w [d?mixchatz.com而且玩落個推理故仔都唔錯. 可以試下做偵探. 好正. 所以已經好想推薦俾其他人.mixchatz.com K y:UW\\Z0^        I
不過o個時冇個人網頁. 都唔知去邊到推薦. 所以玩完就算啦.
:d,L"vUa9DY1}!f        Q.Y而依家有啦. 當然要即刻分享下啦gATs$DQ;}

)f2Zt4NaRJ.~d6R
C6z7f7Pcmixchatz.com大家拉下會見到有三樣野可以下載. 咁我依家就解釋下係咩黎啦.4B!?]/eq        qgp

IPf2]^1. RETUC_origin.zip
}        R(FEP B1T-B%|VMix ChatZ 其實描述到都講左佢係原裝版. 呢個 file 係冇作出過任何修改既遊戲檔.
IF @)[u lgZ[mixchatz.com即係同 WMY 大大所發佈既遊戲檔完全一樣. 呢到只係幫手提供載點者 -0-
6k#t-h6Q$i
j7j8c

+jr&NC9C}8F6PMix ChatZ 2. RETUC_modbymixchatz.zip
F4^R%cB%b/u,uMix ChatZ 哈哈. 呢個就係本文章重點所在. 依個係由我修改成既喪屍唔郁版.
Ak        j$Nt(uZ其實我有呢個諗頭係因為我幾年前玩o個時. 發現某D喪屍太勁. 好易就令我死左.
+x#}ob.u(QB-G成日都殺唔死佢地. 搞到我卡左o係到. 冇得玩落去 (因為有時迫你要殺死佢)
sG"Z,FCsG1RQ咁我玩呢個遊戲最重要係想知故事發展. 所以唔甘心玩唔到落去 -_-vxE0F!r#HX
因此o個時我就整到D喪屍唔郁. 咁就可以易玩D啦
(b$u,C/ZPF6tMix ChatZ
%v        i2?7D;JLG6`1je$B咁都過左幾年. 我之前修改左既遊戲 file 都已經冇左.(i1t"C;j3d
X,R-R

所以呢次我提供既係我近日重新修改既. 都用左幾個鍾整嫁. 因為好多怪 -_-Mix ChatZ uR5I,c8VF4Z#n
而且. 我見係幾年前玩. 都已經唔係好記得個故仔.
:U'Hu&m1m.pT
JV%u
所以特意為測試自己修改既呢個版本. 我再重新玩多一次.mixchatz.com;{#~_@E-zVP
經過兩日既重玩測試. 將漏改既都改埋啦. 而且最後我重順利得到 S 級評價.
Y[[$Dx
wj$Z4b(]Mix ChatZ
所以呢個版本證實係可以順利破關既. 大家唔使擔心玩到一半玩唔到 =)Mix ChatZ *ZQfQJ6`*Ey&S

QFXs2me6l v^咁呢. 其實呢個版本唔止改左喪屍. 怪物唔郁. 重有幾樣野都改左. 如下:OH P'GQ!g/f"W(_Qt-n
- 美利市街道加左部 save 機. 方便睇完遊戲背景之後即 save.
]:X5R,`&{AV%p(Pmixchatz.com唔怕有咩出錯要重玩時要睇多次個遊戲背景 (個遊戲背景都好長下 -0-)
8QUFp*C a`U- 有一段係要玩遊戲機. 我改左所有人都唔會周圍郁. 方便你攻擊佢.
'V
Z^(Dh.\|
而每次要攻擊既人就係o個D個身係咁郁既人 m0X$x.R^0sDQ        y4@
- 到打 boss 時. 唔再係普通咁射擊. 而係要入一個畫面先.
p D*@][R5F7a.axI本身個 boss 係會o係個畫面內周圍郁. 但我修改成唔郁. 你只要狂對住佢個身射到死就得"efnQy*D%c(q]
- 最後係. 因為要得到 S 級評價係要殺敵點數達 700.m\3v.A gF,Z'k
如果你臨近結束時仲差好多先到 700. 你可以去貨倉到殺一隻個樣同裡面其他怪唔同既怪. 殺左佢之後殺敵點數就可以加多 500 啦.h"ZZ ^b;RP
其餘 200 請你自己打其他怪獲得. 就當感受下呢個遊戲既另一特色啦 @@!T2\Trh6b
*a6cMRyd ro#n
3. Save15.lsd!kH&]I7WQ-DH/T
呢個就如描述所形容: S級爆機後重新開始save檔
5S9m+Vr$GPy即係我重玩時最後拎到 S 級. 重新開始之後 save 落既檔.7n O-rT6^^
x%r7lR"a
]

將佢擺落遊戲個 file 入面. 再開 game -> load game -> 第 15 個 save(@E? _9]B5VS6qi g m4W
開左之後人物會o係美利市街道到. 之後好似新開始咁玩落去就得.K1?~6Ye S
真係同你按 new game 玩差唔多. 唯一分別只係.Mix ChatZ FH6]E6\
o _

呢個到左美利市官邸既大堂. 你會發覺有得拎所有武器同該武器彈藥 (無限) 咁解
._I-u3w;{6_
HR!rxk#o3eD-DZ,A*f7Y:G*I
最後我想講就係我當然建議大家玩原裝版啦. 因為真係會刺激D.
:[(qADo:\7IUu.[而且只有原裝版先可以感愛哂呢個遊戲既兩大特色 - 射擊、解謎.+~@.yVHa0c#T
而如果你同我一樣覺得原裝版好難玩既話. 你可以試下原裝版 + Save15.lsd.Mix ChatZ |
pJD        {        { ~9y

有勁D既槍同無限子彈. 應該會易左嫁啦.&W-k9C!Il&i
Mix ChatZ NV-s!K%co%qf
至於我既喪屍唔郁版就係特別俾o個o的唔鍾意射擊. 但鍾意解謎既人 (好似我咁 XD)
,T2y1[_1kWoT7p等佢地都可以欣賞下呢個遊戲既故仔
^        hQ9R[/h+c

9_*m2d9o_GMix ChatZ
KU1S/s5]

好啦. 下面提供遊戲既攻略. 係轉貼人地既. 本身我有諗過作出少少修改既. 因為覺得唔夠齊全.'H)HS
D"u5e

不過最後都係決定唔改啦. 冇咩耐性改 (-_-)^.v/iz$gp+Bp
而且其實我都係跟住呢個攻略玩既. 都成功破到關. 證明呢個攻略都夠破關嫁啦. `irPVC(A
都可以等大家唔好一味靠哂呢個攻略. 呵呵
bj%q/S3[{
y
Mix ChatZ `m2ZOOo'l5O#O;t S
H_Bk,Y*t$z8g4^u
【攻略 (劇情版攻略)】
        V7r;{l3e*Sd
+kB)INB`*Z8h+d"u遊戲中玩家將會接觸到許多道具、文件與武器,許多的文件將可以使玩家來瞭解遊戲的劇情,或是關鍵的解謎技巧等等。
Obz0DYw$D7D}x;t J8Bk
而道具方面將會有許多藥草、噴霧器等等的醫療用具或是鑰匙、子彈等等物品,玩家必須利用這些物品來恢復主角生命值,
$`(ODK*L kDMix ChatZ 或是打開鎖住的門(許多特定的門要有特別的鑰匙才能開啟)等等事件。
t)h{7fr^!Y這些道具將是會散落於各處,玩家必須在建築物中進行搜索來取得道具。Mix ChatZ #Z5mA'r,zUJ3ek
mixchatz.com;in/JV qC
遊戲中也將有許多不同種類的武器供玩家使用,以對抗眾多的敵人。
eI ]A+FBO~s玩家要注意的是武器子彈是有數量限制,因此要節省使用。
!NH`1zw遊戲中的主角會隨著遊戲的進行而升等,提升等級之後將會擁有較多的生命值。Mix ChatZ 1e        Ps+L.F
mixchatz.com"ig|
d        C

玩家在一開始玩時,會遇到許多喪屍的攻擊,有幾點要特別注意的,mixchatz.com&X8IBw9`
1. 玩家所取得的武器必須要裝備才能使用,裝備的方式是按 Esc 鍵選擇武器項目來裝備。Y5Mu1Gw*w        p
2. 剛開始子彈的數量並不多,因此以躲避為主,不得已再開槍打喪屍。玩家要往右邊來逃跑。
o&iwS[{-w:s~d'\3. 玩家要取得物品並不需要按任何鍵,只要接近可拿取的物品便可以取得。
W        E#p&z b5E)NbMix ChatZ 4. 存檔方面並不能隨時存檔,必須有遇到打字機才能進行存檔。
"~6D,DO5i*O
V$a;TV(ODMix ChatZ 以下注意幾個名詞:
(k5AG4F*P
D
1. 所有走道都稱為 - 通道
#Y3HRPQ        {5?O|2. 只有 G/F 樓層左右二邊走道室裡的走道稱作 - 走廊
'Z\#Y"L
YR5^7J?r6J8K?
左邊綠地毯室:G/F 左面走廊
%ngI+_-WMix ChatZ 右邊紅地毯室:G/F 右面走廊mixchatz.com(Yc!^7W}w^5t6q

4j]ch#@q2\Sc$j&q$m-zG8hd
報社辦公室 x6g!X@I(|+gt
文件:美利市時報
6\ qdB7Q[HAe        ~(f%[v
REAL與PETER一同要去官邸採訪政府軍與判叛軍的戰況
+Xe:_T u?B`)lmixchatz.com意外發現與多死亡市民變成殭屍Mix ChatZ 3Ld8sj4cp/cj ^cN
PETER 也不幸因此喪命
cD        t;W#_7n[Y2h~*o8e!J5x8r?t8O
美利市街道
g!Z sUC4e7_$SV文件:叛軍的日記
.J ^'zt\0^|#j~ `fv)V$ax;G8o5M5Q
下水道mixchatz.com6i\\!g?H
文件:下水道工人記事本
L/E;@%kOs]_逃到下水道時下水道已佈滿殭屍了
'v.gS$p9or%T$\經過下水道後到達官邸前院
kF{d0J3A0K?C P@
!Y-@w1~;\;u-N官邸前院
IaD C^

有2間小屋
G$u,Zfl其中一間裡面有聲紋檢查機器
M1OQ,x(vHN8K%c ~P8Jmixchatz.com另一間鎖著d5a7n{-L:~

MAc7d'P官邸大廳
$e+AWPDa T[vMix ChatZ 鑰匙:勞工級鑰匙(灰)D2V@aRaFMK
以及來賓登記簿.順手登記了一下~
X^#z9C8Z#uI


0yt*] yLA"E,SU ^大廳1F
!O0\Z1JaaI
PG1n
走上手扶梯右邊房間
S        P(g;|xB;zZt5[Mix ChatZ 文件:藥物手冊
)Q8ct~s#n/w)Q;m道具:手提藥草混合器Mix ChatZ /NR3SGj

1F"Xj8oi;[4E手扶梯左邊通道進去是一間會客室可以記錄
3R
U#V1clf'U-aMix ChatZ
道具:急救奔噴霧
Ny3S6m ^1FyMix ChatZ sX(]4{%f~
出會客室到1F左邊走廊
uhg!lw2W:xDXmixchatz.com左上方會議室旁出口出去是演講大廳上通道
q:^X-x}l通道底有鑰匙:萬能鑰匙
LTA5Mx6Dw@
)z2^ V9\.[7n#WvG/F通道mixchatz.comz DM5Pi"q
一走進官邸 G/F通道即聽到一男子呼叫聲.隨即趕過去左邊通道看
1K O8[-m-K:D發現男子心臟被貫穿死亡的屍體,旁邊有道門前還殘留一灘新鮮的血漬...
4eE0uLZMix ChatZ 開門後進入 G/F左邊走廊一看.發現一隻利卡隨即攻擊過來Mix ChatZ ^:YA3J4^Bj
幹掉利卡後等級提升一級(lv2)
ia1~1Y`mixchatz.com opx,\"S7}h([N#l#I
在G/F左面走廊進行調查Mix ChatZ b^)B]!m
文件:作戰報告一Mix ChatZ 4Qs8DrF5K @8R
mixchatz.com6@#R^6{)cqd0R        Y
某間黑暗房間mixchatz.comNV3yGu)B0i:sR
道具:電腦KEYBOARDq%gps Fl
}p'f

Vj.?h4tl5nO+M
馬金房間打不開
6f GV$T@[/fc)i5||(xs+]0o
演講廳後控制室+T
P4jRC/j

文件:技工之手冊Mix ChatZ *rB Uqueu
%v"~S(x+Lr'xsv
在G/F右面走廊進行調查
L-\kA4~:v3f遭受2隻殭屍狗的攻擊
y3Cg%^@4z5x/hWmixchatz.com文件:密碼備忘錄 6443
(w#VhXg可以去左邊走廊打開密碼箱
.nQ        tC*d
        G!P{)c{
a
到 1F右邊通道進行調查
_cYi0km
!`]LjWYCxt圖書館
3G6a
r'Bq6u;v*{mixchatz.com
文件:電腦登入記錄7B1UAA Hv;F8_
推樓梯看4個密碼
#tT'FZ{@_再用鍵盤登入電腦發現馬金博士來此研究的原因
"T[LZ}5B/b^
V y7~*v&LptBMix ChatZ 一出圖書館遇到一名金髮男子(BULK)
T.}7^%U        @Q+d金髮男子見到REAL拔腿就跑!EPB6H\3E-{
於是追上去在轉簡看到他跑上樓了A9b'BCio
跟上2樓去看mixchatz.comeoR[^8_"K#S_ Y

5a!B]%jl&a}
a
一上2樓
D|,E4Q$_WW(Fmixchatz.com就遇到2個穿兵服的男子大喊:殭屍!!有殭屍要來攻擊我們了!!mixchatz.com9`)uN4G`*I%|)_
並朝REAL開槍.REAL連忙往旁邊閃開

EJzz^
REAL:我不是殭屍呀!!(yLv g s} _
2名男子大驚!並停只向REAL射擊        i5u0z        |(?7u%KQ
3人進入生還者通道並對話
^nubT]R9i!C突然一名女子跑來大喊

yH-^'M8M3W)cMix ChatZ
MARK母親:不好啦~ 請救救孩子!
6tT;RR P+] ?qREAL接受BULK所託去配藥室拿病毒疫苗
3Kpr3D#~Dk)\5Umixchatz.com並得到鑰匙:技術級鑰匙(藍)mixchatz.com-}h8|QZ7{/fw
生還者通道鐵櫃中找到道具:急救噴霧
6L|/Ct0zBMix ChatZ 9Hg        r#UmK
從 G/F樓右面通道進酒吧
E^%^5j(pa ^b1b;s

得到道具:急救噴霧
*AP]G#pj從酒吧儲藏室進入G/F右面走廊
"\MtG!p\Mix ChatZ 並找到配藥室mixchatz.comI ~"nv0mKf9~,hq6Q

_*i/u-]1V;u&b7U配藥室mixchatz.com!p&S8KBh
文件:T 病毒疫苗報告
{%\.e p @K

看過後得知配藥的要點
/Mp e8X:Z合成疫苗後即返生還者通道裡室W].`0L&D"ixT6j
將疫苗交給BULK
?Y^)u
M sx wMix ChatZ
過一陣子後MARK病情似乎有所穩定6f2c5i
j        `4V*^P

完成委託後等級提升一級(lv3)
(i{d]a
r3v'F        F,]O$sMix ChatZ 出了生還者通道
8Vj
P        _?
2F餐廳
:hY4rCHw
P ^%U6|
文件:小鐵盒的秘密
1pBLm9I7l道具:小鐵盒#dZcqx^
!f(};G/B&|aB6R
3F左邊通道底的門被反鎖了
p%@~f[gMix ChatZ 只好上四樓
*_%R3h0GNg;bmixchatz.com
V l%k U"p+s)|#vmixchatz.com-s,w-h!k`(P0k
四樓通道
R5ik(f_聽到電梯有聲音mixchatz.com:J8C9tS-}
有名女子求救
P%`
t3NL0Vcm
` h^
撞開電梯門後
N+?'i/Q.d;e6H出現一名身穿紅衣的女子
O-]3drz w
Tf)Xmixchatz.com
她叫:ADA wong-}4~\\#@P'n9u
她說天台有部直昇機"V3oXa4y}"rj
之後就跑走了
$OO({&aEk:cj^mixchatz.com所以開始尋找通往天台的路Mix ChatZ l1s7Nysu,q'|L9nO&_
W2_wk+Lv5nd+r
從右邊通道下到3F
4YG0x#cM4m@3F右邊通道mixchatz.com;G F3zfcae
醫護室:可以記錄並得到一個急救噴霧
?0o]mnR'pi+cmixchatz.com走出右邊通道Mix ChatZ VQ"[a.HXz

d`0u!V5\YM4n1P0a在3F辦公室

P"yDF1H*Z`
鑰匙:酒吧儲藏室鑰匙
3t#o2yaa|2f牆上紙條得知保險箱密碼為:4759-O+tyIWXNy
使用道具:ID光碟查看電腦得知馬金的事情
&t]%M#xPX*_.G{6n看完馬金博士資料後出現道具:ID卡/b1LUrr@J }R
解開反鎖的門
y"r9iy
h ^HwJ        mmixchatz.com
出3F左邊通道
0A7]~7sn+s'@+z4u9J(^經由生還者通道回到1F繼續調查...
+?&y2K _[$if4M Mz3qs
1F右邊通道2I0VkfsA!]
某房間發現文件:油畫的秘密
tcI
}(SP        z[(y
及工業用熔爐
&ssAT9@w1YJ4q)W
UW|
於是將油桶裝好U&o"p        T"j
拿出小鐵盒
gCAb(}M
nXtr
將小鐵盒熔開
W`2[b2Vl2Y打開盒蓋發現鑰匙:會議室鑰匙
"c} }e        YMix ChatZ ~0ieG&_"_-]f+o
回到G/F右邊走廊4r5Ij;Z%U        `*r
打開酒吧旁邊技術級的門鎖後進入調查
m
[+mPT5Y#a3p;w
某間房間發現一保險箱,於是輸入在3F辦公室牆上紙條看到的密碼:4759
,[txAc3d2x%qX打開後發現道具:紅寶石)hl)uv0J
走廊盡頭有把:萬能鑰匙&{5c1l-?|

        R M'_q)NJ*{Lz6bmixchatz.com回道G/F層
$z#?D0~&uOuUD0c到酒吧使用儲藏室鑰匙到酒吧後巷
u1u(i^B"C在巷子底牆上看到一把M3R散彈槍及2個打磨精細的圓孔Mix ChatZ 6Ge;|1\bET2a
將藍寶石裝到左邊圓孔PY:{U)UtvH
紅寶石裝到右邊圓孔Mix ChatZ w8L6v6B'F4z
散彈槍的槍架於是鬆開
5x2Lz(YD0m!tV
Z/F5`
便能將槍取下裝備使用了
h#E7l/fux        wJmixchatz.com此時門口出現一排殭屍
| ~$L.\2rW*E&O$Ll+|必需殺光才能出去QF"@lG^\9k5Fa)V
mixchatz.com0rlBu/G f
回到1F左面走廊到會議室並用會議室鑰匙打開門鎖
nsp+}/qmixchatz.com9@e9b/E/E$eD#R3R
會議室Mix ChatZ !gpM7r
zX_O~*b

在會議室中發現牆上掛著六幅油畫
_d-H%P2f\Rmixchatz.com與油畫的秘密中所提到的畫像)KNTnE?+}
仔細調查發現每幅畫下都有按鈕
        U,s9`i9v)y^0i A再把文件看過一次
zHte`%xmixchatz.com按照文件上敘述的順序去按畫下的按鈕
8NoJLi4pV*L U5P藍天 --> 男人 --> 山谷 --> 女人 --> 鏡子 --> 暴風雨前的寧靜gp+} `EZ7cM mj
按到鏡子時,鏡子竟然浮現一張魔鬼的臉|:sPr        h'Q
S{

最後按下暴風雨前的寧靜一幅畫時mixchatz.com        eJ3O
F4u*eY"g$o

出現4隻利卡!!Mix ChatZ aJ.j#^w XAx
幹掉4隻利卡後等級昇一級(lv4)
0^W        [-\+T?&wMix ChatZ 地上出現一個孔,跳下去2^(n`3t
ROc


        c+R5lT_-p8lsMix ChatZ 跳下去後身在一條走道中,進入儲物室mixchatz.com)h~YZTG
`ds?        o"a
儲物室
s t:f {+Me
vn
發現一個男子屍體
!M!s]7S'xqG文件:殘存者日記X.Qk/`GO:{,V
得知4樓貴賓室裡有一位知道事件內情的重要人物9i-giz BE4n|
在日記最後頁發現一把:貴賓室鑰匙RGjf8^
原來通往G/F左邊通道的門被儲物櫃從這裡面堵死了
Tz9g!iu)hS
9y w'EC$s/W?]前往4樓貴賓室調查事件:
9{        F}9x        Xl4rj_2?Umixchatz.com進了貴賓室發現有一名身穿實驗衣的男子正與一名身披藍色披風的女子談話&x*`!g        ^-kO^g
於是躲在一旁偷聽mixchatz.comv6X;nV$^
Z

原來身著實驗衣的男子就是馬金博士!Mix ChatZ n(`a
};Fy,l#NU r+Gd|

藍披風女子是ROSE為WALTER的助手
{*GSkW5c2人似乎在爭吵q/Si(p+{;V(Aj;^?
ROSE走後REAL隨即現身與馬金博士交談尋問事件原委
        N i{@6oX!B$W7Q馬金博士表示是被WALTER所威脅製造生化武器Mix ChatZ i2X,ml*JB
並給REAL了一把鑰匙:馬金的鑰匙
        h)d|b DMix ChatZ 要求REAL替他尋找被WALTER囚禁在G/F左面走廊內房間的父母
H#V Q8qs/X於是立即前往馬金的房間(c/f&PwFY
qF3V.?{
WIm

到G/F左面走廊
|O vCn@'W4Mmixchatz.com;L,KX;tq#[!A
馬金的房間7Ye2M&H
p){

一進去看到2隻獵殺者
d J,ab*N^"DbMix ChatZ 回頭想出房間時卻發現房門被人反鎖了!
krq#M7t
T{6X$j!U
於是只好把2隻獵殺幹掉.d2Djb2Yh)l
原來是馬金博士的陷阱!Mix ChatZ DnN0\-e
o0l;Z

在地上找到鑰匙:管理級鑰匙(綠)
\PL``回頭要把房門翹開時,竟然開了
%YT?.f!]原來是BULK幫忙打開了門鎖
R%p+U8\        YL*ez{umixchatz.comBULK說在外面看到一個鬼鬼祟祟的身影一下子就不見了
5H
b w;q;F/g)hSkMix ChatZ
所以好奇過來看,誰知一開門便看到REALF{T e"M4ep9ob E
於是2人回到生還者通道說明事情的經過
D+W;c7f#n;C.Lmixchatz.comREAL告知BULK馬金博士及WALTER的計畫*~\N3Jv
及ADA提及的天台直昇機
n
oO uYH"O1JImixchatz.com
在生還者通道休息一番補滿體力
!O3Sa6Sk&?J2FoyMix ChatZ
i9z6J C
NHU5M
在2F通道
5?&q8g F9M b#D管理級房間找到文件:作戰報告二
]#szR$v)LMix ChatZ k9O~'qc
wWh

在1F手扶梯上左邊辦公室裡二度遇到 ADA
A"q Tq[f@'Kmixchatz.com並在地上找到道具:錄音帶
e2zK_lMix ChatZ mixchatz.como3_/Wf{zvN
X

到G/F左邊走廊繼續調查:(管理級)Xo$wO\
rs

某房間發現文件:官邸的秘密 J"a!ciruH i
由文件得知官邸有秘密地下實驗室
'wA4d#G`E7E~*C!Dmixchatz.com
&t;rBm2PnF到G/F右邊走廊繼續調查:(管理級)d$zdTF2L
在鋼琴室暗到一台老舊收音機mcw
B`)h3yrM

將錄音帶放進去播放,竟是馬金博士的聲音mixchatz.comq
E/x,e3Dnb^

*Y-gVG.@
y3t$u G

在走廊盡頭房間是幸運數字房Mix ChatZ (eLq+`1?*T"s'Nq
牆上說明幸運數字是多少
9H&cdbe;hlMzMix ChatZ 6跟柱子分別是:
7IY        @&^#q~[cmixchatz.com2....3....4
I&bm,DKMix ChatZ 8...15...16
z'zu&Az
I
Y&~v
往上拉是加
U!t
p7EAm
W
往下拉是不加
w!eo(r6O]1x^!UMix ChatZ 加起來數字要=紙條險顯示的數字
1tM:`9],{解開後牆上出現道具:鐵之盾mixchatz.comWs"gt0E'LM*o

@ QZ~?
eK        z
在3F通訊室又遇到BULKMix ChatZ C        {ybjTGWBS
發現通訊設備完好可以使用
.om kv7?
W)}
在監視螢幕(1)上看到天台直昇機
-hw#oX
F$h"qY
在監視螢幕(2)上看到某不知名生化樣品
q
b*lV7Q6N L_j
於是討論後,BULK在通訊室使用儀器向外戒求救
,R)\eIUr4O        ]REAL去尋找天台的方法跟路
5V0k[3rcd*A0U5y vG[mixchatz.com並在通訊室發現一道具:高壓電瓶
#?+J#~b"j9I#Gd4Y:gN/?Mix ChatZ Mix ChatZ .yY R&o
Q,RkW{

得到高壓電瓶後即到G/F左邊演講大聽後動力室將電瓶接上mixchatz.coma wv9^-U9L
出演講大廳時遇到變種烏鴉怪dS0RY&tX nt/l
幹掉後等級提昇一級(lv5)7Ew3P1Ug1x
使用演講大廳的通訊設備

YG0EIn*h
BULK告知馬金博士就在官邸大廳|
d*{ jY

於是REAL趕過去大廳!ZpM6H)dl(}
d7k

到了大廳見馬金博士跑出官邸
;n6~0I(qT-[U追到官邸外,馬金博士跑進聲紋室去了
%_
Su(O)G5Pmixchatz.com
Mix ChatZ idi\Ri:V-n
趕緊拿出聲紋錄音帶播放,於是打開了聲紋控制門,出現一道樓梯
T,F7mn"M-_i
^[mixchatz.com
在地下通道找到一把鑰匙:行政級鑰匙(紅)
(eR9V,u!@z+m"Ij4a地到通往官邸外另一間上鎖的房間Mix ChatZ K4w^b@|
在該房間找到鑰匙:萬能鑰匙5SYH\Yy{*YA
| ^*h:_V{[6^$o
在G/F右面走廊
3q
~
Z9I4D#[
酒吧右邊進去某行政級房間發現到道具:鐵之槍1kJ_8M6Gy%Y)^

9R:e6\%i"^,r^酒吧左邊門進去管理級辦公室裡有間行政級小房間
Ek4@c*b"N.d(EMix ChatZ 裡面用萬能鑰匙打開置物櫃得道鑰匙:禾達的鑰匙
9nua%l4V~1gn4Q aMix ChatZ $l5F9wi%D&q$t's&b;z0a
在4F行政級房間
GIN?#Y0x(s禾達的房間找到文件:英勇嘉許狀
9\WgT/_Q及文件:潛入密令
.d+M!z&a w3SS床上找到道具:黑寶石Mix ChatZ t+O)g^1Gx

jX8`,NO }!AM:~進到辦公室意外與WALTER與ROSE正面交鋒
&s1FJ1W _ S8l]aBMmixchatz.com得知原來ADA是保護傘公司派來監視馬金博士的間諜
S0lc\.L%EDuADA及時出現救了REAL一命$L2R+ez{l        K%]W
在4F通道
qZ Re!o%eREAL與ADA的對話讓ADA想起在拉昆市的一切:TFI7nk&U8iaf;{
最後 ADA表明立場並給了REAL一封文件:局長的信 o3FrvZ

8h2pV a)crR回到WALTER辦公室T/s)~r1d'p/w
WALTER座位發現文件:禾達的記錄
HHQYx({-?:LR由文件得知官邸內藏有寶藏
k*}X:@7wV並在牆上發現一圓孔,裝上黑寶石
0\2Dr0[2q JMu在辦公室後方發現密室,裡面找到道具:黃金之劍
]Y:F*Xv
9R o4J3GL/n}xMix ChatZ 寶藏室旁邊的門進去找到道具:電線Mix ChatZ ;VoS~6s6g$LJ
4jY*^8O K.m
回到G/F右邊通道Mix ChatZ 'B(J,bTJ0^
酒吧右邊門進去又面走廊R
Fy?2K(lg

某石像之間將黃金之劍放回石座上H)u^S[6^
便能取下石像手中的道具:鐵之劍v+ju&_Qu3rA
|}p!_[4G#K
進酒吧$y
R$KI:YKt/Q

使用電線便能玩遊戲機~返公司打人"l2O(WAayi(I/uw8D
破關後等級提昇一級(lv6)
lR5A.U@uJmixchatz.comMix ChatZ (NGA0Cz~Ha
到G/F左面走廊e(W%x/t3C$M8t{
進漆黑房間右邊的房間(技術級)進去女神像之間2rP|
_[.N

進去後把石像推到機關上後
,g.i/W C(YH牆上出現道具:鐵之斧v*x[        |NL6G
mixchatz.comj
z,O |@#V

在到G/F走廊最盡頭
N/K{#cG@將 4把鐵兵器裝在盔甲手上便出現一地道入口
xtvB r!u{kH/[Mix ChatZ $K0x-L4vM`R
跳下去是往地下秘密實驗室的秘道
Wm+}/J&FB找到一封文件:職員遺書
(gY5n1Zrn找到道具:長梯mixchatz.com&Q1P Yw
D
]m9S!Q

使用長梯開電腦開關打開進去實驗室的點電子門FMHC
r$r}5D


q(q9q(I _"m4e ki-------------------------------------------------------------------------------------------Mix ChatZ
JD'v9x-`@0s([ H

zr]b7Ej7eVMT1g
實驗室外部第一間房間是記錄室mixchatz.com#E~T_} f        EQI
得到一把槍:沙漠之鷹Mix ChatZ "I Z'w9el5fI'n

4vjR9T S5Z        c%Lmixchatz.com在緊急出口門前找到文件:保安檔案
V;|E8Oyd }F先進發電塔3F拿萬能鑰匙Mix ChatZ w2o6L.i!mbQ}
mixchatz.com_^
D2Od-VT2M

進實驗室1F右邊房間用萬能鑰匙拿到道具:電路保險絲        m5J;W2D,Tq
在升降梯旁安裝好電路保險絲便能使用升降梯

? Q;o%Ji%V
下升降梯進門

jaqAUdlmixchatz.com
到了實驗室B1第一間房間就是記錄室mixchatz.com.H0E&k$x-Hb
道具:急救噴霧o-p.t%i&Q)}!`
道具:bomb chipGZ"r:|        Q
]@2b,fK#gr&SN
生化武器樣品室
|[Az
a+x~OMix ChatZ
發現個種生化武器樣品4|3j:D$rA$I
文件:保護傘合約
0f8T-R;q,qx0L1\9umixchatz.com道具:電路晶片ieEM+V b

8Joq-b-]3Ugg:s+qID卡室
Yge,WS6j在樣品室裡電子門使用ID卡進入ID卡室mixchatz.comc(M%r1pM&h
文件:T-M研究報告'`(C9M%n }
        {u
J#{(n0T

發電塔
}4uZ ~tXJU到頂樓裝電路晶片KC5F0dG8CKs
M,NMa~R V-EK
實驗室外部武器室
u^|
D M#tGmixchatz.com
文件:超級武器報告
(nN*gc
Kmixchatz.com

m^7w+|nc前往醫療室通道Mix ChatZ *ye;?i/L%s
道具:bob chip~\C!\#J
s

文件:研究員報告書
H~;k|
IMix ChatZ
mixchatz.com Fr9^BQGl
醫療室 f}%?7ix        B!g
遇到WALTER和ROSE與馬金博士的對話2U-["t*j7E
AA

對話後馬金博士掉了一把鑰匙:監察室鑰匙
~%v(` XT        Z
"I7J:w-hH        VvxMix ChatZ 實驗室1FMix ChatZ         iW0D&Z
X`Yu6}Pd

到了監察室後找到道具:防護衣;wU+W8R7CA-j-R
不料這又是馬金博士的陷阱!Mix ChatZ _M+W5f1} Z%E:T%|
馬金博士出現在控制室並打開監查室的門(v4_4i H3Z2y$d#MY
於是必須與4隻獵殺者對決O*GF }%ca3?9f
幹掉獵殺者後等級提昇一級(lv7)
8XJDHP%u#Z
Bxa|E+o"nz6E實驗室B1
U?!n Ij ^%J;Z@)K/u記錄室右邊通訊室
In$_n5Z3x9MH$v*{1zmixchatz.com與 BULK聯絡並告訴BULK要消滅TYRAN...PP0X$n6c_K \Y.~
道具:bomb chip
|hy)nnMix ChatZ
&Roy ~~P[C6hq#_記錄室左邊毒氣室入口室
&|I"s1sI1y文件:人類樣本名單
F{`A@(X3OBy穿上防護衣進去毒氣室
3Ef]cN
xgl:i
a)W oi&KP$[M,z$e
經過毒氣室通道不能開槍
Dqab'^不然會爆炸死亡
s!V0nwj#g        @OF'PK7Ebj)Qv(Az
毒氣室mixchatz.com"K%ze~x@YMZ
馬金博士出現
#Q(^3C I.x!zhmixchatz.com說出他自己的計畫並想殺了REAL

F,u!WrB$L$oCMix ChatZ
幹掉馬金博士後等級提昇一級(lv8)
C&\I^~7[&K
v
得到鑰匙:MASTER KEYH U;L+A!Z.i!P

i%T+\ N^H0|YTYRANT室Y1{!EB2Fln
用MASTER KEY打開門鎖進去後看到TYRANT Tgm(nPYT
並找到鑰匙:機械室鑰匙(紅)
/` ^rY rMix ChatZ KTbcsf^m
機械室
vg@
B1O8lq;lu
道具:bomb chip
$\ Hss#[Y^%UMix ChatZ ADA出現要REAL交出bomb chip
4{t7?H?!G卻被埋伏在後的ROSE開槍重傷
+T"jMz'R1k2MROSE正要殺REAL之際Mix ChatZ $as!nJ*n WEUVz
ADA及時補了ROSE槍 ROSE身亡
z3nt'zP2MMix ChatZ ADA也死了
L7t&Sl nV%Y'Uv+mRmixchatz.comozR        R7@rs
TYRANT室
:S#l*~)O.b]0}qP裝上4顆bomb chip啟動爆出裝置,^'@ox iE
並逃往逃生出口門
X        E/[
g
iD0[Lvmixchatz.com
不料並未死透的馬金博士趕來發動TYRANT
O8ry\g&k
&K$| qF[ Nr出逃生門是一間記錄室\9e
_]        q

mixchatz.com"P |!L,Fr7IS7Gy5M
逃生升降梯室

Wd3A0G9`:vW$spX
鑰匙:貨倉鑰匙Mix ChatZ (|/X oe7VaHyh
Mix ChatZ {@"n4Zv
_

貨倉%w0f
iR@4g*j9L'd SM

道具:急救噴霧
+L(h
W8] aM`Wp
道具:升降機電池箱Mix ChatZ ,M2Z(R R4l6|3c aj
替升降梯裝上電池箱
Jf.S'`#juOL
hD]
搭乘升降梯mixchatz.comy`U"@M-l
3sm0{t~,q
TYRANT追上來p&yl/UT
X

幹掉牠等級提昇一級 (lv9)
$p+uE6V%B}mixchatz.com#h;u]YY"z_
逃出實驗室後回到官邸
q\,p#`3tK.z^到3F通訊室找BULK
;|(w%|
?/~wM%QK6{+[mixchatz.com

        BQ"F2j5f*q5^w通訊室mixchatz.comMSs)q2M5Q~6t8]/ZW6Dg
BULK告知他查出經由電腦中樞室能上天台.但要MASTER KEY才能開門-q!w*y0U/eJ
M4Z.B

REAL表示已經得到MASTER KEY並前往調查"Ve8E(QP
Mix ChatZ !z:W$v:B8MM JXm
電腦中樞室
_7mt!yXin使用MASTER KEY打開電子門到天台後發現直昇機
(K2^|tTIs回通訊跟BULK說
+Hd+K.Hf+NH:C!^ Qmixchatz.com與BULK一同上天台查看直昇機Mix ChatZ \!I|rh v3Nw
BULK發現直昇機可以發動mixchatz.comy        Eu A-Sta
於是叫REAL去帶其他生還者來
V!\l)jycs`LLl0Wi0Fd
此時回到4F的LTER辦公室會遇到WALTER
3D&H8V j8S:J}&[`與他對話後他會給道具:銀色鑽石
B2`)Wc$Q;b2ramixchatz.com
,I(Bp%d(N"}生還者通道,?_b p#N/X{
回生還者通道時以太遲mixchatz.comx*{okqt-U9q
殭屍已攻入
+I'M
k5O/V%g R%]#~
SMITH不幸犧牲了
&kz0I3I#c6qMix ChatZ REAL及時拯救剩餘生還者O] Q_6i\aqn
並帶到天台
Q |[9a_csx/zMix ChatZ Mix ChatZ 2c2{vJa6g
要進直昇機時TYRANT竟沒死現!mixchatz.comw*b7p6}G'v


NN*i.[~9\
於是再次幹掉TYRANT坐上直昇機逃離美利市~~
cK}1B1o4J3@:x
/e a4h!jY"i ~[!cMix ChatZ #hi7QTk        G~
完成遊戲後會玩家可得的評價有 S、A、B、C、D、E
%yT2K4x#V B+vS3omixchatz.comS 級評價條件:!hR}(Y5r)u.Un"z3B
1. 殺敵點數達 700Mix ChatZ '@,i#j.z K
2. LEVEL 要升到 9'T9y
R!_Hw'~9g TM D

3. 集齊全部 25 個 FILE
_Yg*@H0X(K-f4. 不要用任何急救噴霧
&ByB]U4\{Mix ChatZ 5. 取得銀色鑽石mixchatz.com!E?fS+p)P
5T+Y$fAN
J

獎勵:w'\.{r;{(gh
S 級 - 遊戲開始持有所有武器和該武器彈藥 (無限)、出現隱藏爆機劇情
5U2@Pf'a\pMEA 級 - 遊戲開始持有手槍、散彈槍和此武器彈藥 (無限)wy vw5cU7B9@O:WK
B 級 - 遊戲開始持有手槍和此武器彈藥 (無限)
+CF|J4V;h-U}mixchatz.comPS: 玩第二次時槍和無限子彈入手地點:美利市官邸的大堂。5Gy-O$ADf
至於爆機級房間和爆機級鎖匙,是作者還沒有完成的部份。


本帖包含附件
類型 No. 1  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_origin.zip 4.07 MB 2010-6-26 19:37
描述 : 原裝版
類型 No. 2  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_modbymixchatz.zip 4.07 MB 2010-6-25 18:34
描述 : 喪屍唔郁版
類型 No. 3  檔案名稱 檔案大小 更新日期
Save15.lsd 39.78 KB 2010-6-25 18:34
描述 : S級爆機後重新開始save檔

Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]