最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: [策略類] 惡靈古堡 之 雨傘的合同 (RETUC) *附有修改版, 描述: 射擊、解謎並有既一個 RPG 遊戲
  本主題由 加肥 於 2010-6-27 19:56 提升 

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


發表於 2010-6-25 18:34 
[廣告] 本網站內容介紹
0~
T9X1{;VK'V/Qt


tv
G'y
N$`ymixchatz.com
%Un8F8p:}s.e
I9g O


4du&ez7rVs`W-t}Zi6e7nKq

v/rsC:~:lTXMMix ChatZ mixchatz.com
O0EG8u)F#k1w+a

Bf:qiG-r
一切由做戰地記者開始......
:nE
ToABHHU
其實遊戲中已經有提到遊戲背景. 所以我冇諗住o係到講 -_-
^8OXk.F"DC2{
L{2COBQ0]

咁呢. 其實我第一次玩依個遊戲係o係幾年前.
7y&qUc
jI
o個時第一次見人用 RPG maker 黎整射擊遊戲. 覺得 WMY 好勁.mixchatz.comZU ^_ R&_
而且玩落個推理故仔都唔錯. 可以試下做偵探. 好正. 所以已經好想推薦俾其他人.
V9Gw?6Sx!Ac!P5gb不過o個時冇個人網頁. 都唔知去邊到推薦. 所以玩完就算啦.d&_{]*t        jiKW
而依家有啦. 當然要即刻分享下啦mixchatz.com.E1T)Lgd8["G#VM
#zI
uxp8d

Mix ChatZ ,B1X x R2qXCI
大家拉下會見到有三樣野可以下載. 咁我依家就解釋下係咩黎啦.oD        vO#Hc(YAe
d;^"a%Ps}
1. RETUC_origin.zipKrGO!t^t4Y
其實描述到都講左佢係原裝版. 呢個 file 係冇作出過任何修改既遊戲檔. w3gvd(f6h2T        E
即係同 WMY 大大所發佈既遊戲檔完全一樣. 呢到只係幫手提供載點者 -0-3i%IFG R~i~|
mixchatz.com3`B        T4bK\
2. RETUC_modbymixchatz.zipMix ChatZ "fa4g(S*a7t0[+t7T
哈哈. 呢個就係本文章重點所在. 依個係由我修改成既喪屍唔郁版. p'P"O1B6tk"Lf S|w
其實我有呢個諗頭係因為我幾年前玩o個時. 發現某D喪屍太勁. 好易就令我死左.
:n.MjB?成日都殺唔死佢地. 搞到我卡左o係到. 冇得玩落去 (因為有時迫你要殺死佢)+o@&[2Fi5K$L
咁我玩呢個遊戲最重要係想知故事發展. 所以唔甘心玩唔到落去 -_-
/N)i/_+\~fw/cDb1t因此o個時我就整到D喪屍唔郁. 咁就可以易玩D啦
vs@4J k`2\7b
@8vf'V;Y咁都過左幾年. 我之前修改左既遊戲 file 都已經冇左.DF;K5Io1f
所以呢次我提供既係我近日重新修改既. 都用左幾個鍾整嫁. 因為好多怪 -_-
d,mv/~%a6a\ l`而且. 我見係幾年前玩. 都已經唔係好記得個故仔.mixchatz.com7S|h2qs"oCP/w.l
所以特意為測試自己修改既呢個版本. 我再重新玩多一次.
gK[Om#L5f經過兩日既重玩測試. 將漏改既都改埋啦. 而且最後我重順利得到 S 級評價.WTl G$]7h
所以呢個版本證實係可以順利破關既. 大家唔使擔心玩到一半玩唔到 =)p&^LquY5M%L
Bil1B"t8E i(W:p+@
咁呢. 其實呢個版本唔止改左喪屍. 怪物唔郁. 重有幾樣野都改左. 如下:Mix ChatZ X*m"|5\`NP,OD
- 美利市街道加左部 save 機. 方便睇完遊戲背景之後即 save.*q
dc^
F|-Co

唔怕有咩出錯要重玩時要睇多次個遊戲背景 (個遊戲背景都好長下 -0-)CrQo`O7|
- 有一段係要玩遊戲機. 我改左所有人都唔會周圍郁. 方便你攻擊佢.
E5GqdZl$T@s而每次要攻擊既人就係o個D個身係咁郁既人Mix ChatZ Q8r6c)^nW?v
- 到打 boss 時. 唔再係普通咁射擊. 而係要入一個畫面先.Mix ChatZ  @M
tsf3Ks;h

本身個 boss 係會o係個畫面內周圍郁. 但我修改成唔郁. 你只要狂對住佢個身射到死就得H'bZt
u`q

- 最後係. 因為要得到 S 級評價係要殺敵點數達 700.
9d5`#ERTWb如果你臨近結束時仲差好多先到 700. 你可以去貨倉到殺一隻個樣同裡面其他怪唔同既怪. 殺左佢之後殺敵點數就可以加多 500 啦.
M ]A-TJ其餘 200 請你自己打其他怪獲得. 就當感受下呢個遊戲既另一特色啦 @@-{/?vG-KT#l8]{ LO

/T:Cpg
B
3. Save15.lsd!C/Yyw&HUH5AtM
呢個就如描述所形容: S級爆機後重新開始save檔e;UpFU
即係我重玩時最後拎到 S 級. 重新開始之後 save 落既檔.
8ey
G%Kvo
將佢擺落遊戲個 file 入面. 再開 game -> load game -> 第 15 個 save
,@6c0`7s
Q1t
開左之後人物會o係美利市街道到. 之後好似新開始咁玩落去就得.
,uAdb\s.o"t&N-h真係同你按 new game 玩差唔多. 唯一分別只係.&F
t(Xm%Zt P/H

呢個到左美利市官邸既大堂. 你會發覺有得拎所有武器同該武器彈藥 (無限) 咁解
h^:\'Cv.Smixchatz.com
)\
GSJqf%s$?)R g
Mix ChatZ (wtz4W;LiY        z_
最後我想講就係我當然建議大家玩原裝版啦. 因為真係會刺激D.
Lw2q0jOp;A)x:UMix ChatZ 而且只有原裝版先可以感愛哂呢個遊戲既兩大特色 - 射擊、解謎.e,U%qR-dI:G
而如果你同我一樣覺得原裝版好難玩既話. 你可以試下原裝版 + Save15.lsd.
Y0Jwn.C.LG;}        KI S有勁D既槍同無限子彈. 應該會易左嫁啦.mixchatz.com~L|URyI'I
oL6x(GT0q
至於我既喪屍唔郁版就係特別俾o個o的唔鍾意射擊. 但鍾意解謎既人 (好似我咁 XD)
]Ff^ dT等佢地都可以欣賞下呢個遊戲既故仔

*`&j/v V/P`ejmixchatz.comw,h!cXP
+Mf h9j&[:`vj        f
好啦. 下面提供遊戲既攻略. 係轉貼人地既. 本身我有諗過作出少少修改既. 因為覺得唔夠齊全.mixchatz.com;X5s1}bZ]~&C pR
不過最後都係決定唔改啦. 冇咩耐性改 (-_-)
*fA3Bzq
N5WMb`
而且其實我都係跟住呢個攻略玩既. 都成功破到關. 證明呢個攻略都夠破關嫁啦.2Azm:wm:F
P lh

都可以等大家唔好一味靠哂呢個攻略. 呵呵
)C]P4HT
,{`        ?!@{~
l H6j#MB J9F【攻略 (劇情版攻略)】zvj4l&I

7qm&i B/\f%n遊戲中玩家將會接觸到許多道具、文件與武器,許多的文件將可以使玩家來瞭解遊戲的劇情,或是關鍵的解謎技巧等等。mixchatz.com3L{5Z+a]J0C ~

M!T8LK7Vc)^u-b.V而道具方面將會有許多藥草、噴霧器等等的醫療用具或是鑰匙、子彈等等物品,玩家必須利用這些物品來恢復主角生命值,
7|WR.t8rD4?b或是打開鎖住的門(許多特定的門要有特別的鑰匙才能開啟)等等事件。
QVA ax6b#XNL4mMix ChatZ 這些道具將是會散落於各處,玩家必須在建築物中進行搜索來取得道具。
(ePF7au m
^
@c1o;t p'fh amixchatz.com
遊戲中也將有許多不同種類的武器供玩家使用,以對抗眾多的敵人。
g}1Ee:l+]/^玩家要注意的是武器子彈是有數量限制,因此要節省使用。Mix ChatZ ~4P4Q
HX{k])m
J

遊戲中的主角會隨著遊戲的進行而升等,提升等級之後將會擁有較多的生命值。
D$qn!h5L(uH#]
~N,V

nw.X f&v#XKZ玩家在一開始玩時,會遇到許多喪屍的攻擊,有幾點要特別注意的,$g9Y:B*|!Tme
1. 玩家所取得的武器必須要裝備才能使用,裝備的方式是按 Esc 鍵選擇武器項目來裝備。mixchatz.comq'qe$Md5|
2. 剛開始子彈的數量並不多,因此以躲避為主,不得已再開槍打喪屍。玩家要往右邊來逃跑。Sb:O:ca%I
3. 玩家要取得物品並不需要按任何鍵,只要接近可拿取的物品便可以取得。
~S7{rlV$i!H4u7Z

4. 存檔方面並不能隨時存檔,必須有遇到打字機才能進行存檔。Mix ChatZ ?cN$V3O K;?!la
d7^g%Li1_6{d)d
以下注意幾個名詞:Mix ChatZ -i-n6w{d
1. 所有走道都稱為 - 通道mixchatz.comn$mAPk9_:b2P(N
2. 只有 G/F 樓層左右二邊走道室裡的走道稱作 - 走廊
+v5j bKn!Uq2f^:WnP左邊綠地毯室:G/F 左面走廊pZc"p4F;?(Khk8T
右邊紅地毯室:G/F 右面走廊
r6}
F"B
dERGt
LBj4nvr
exA:g

'yKvvyqk,J8YH
報社辦公室Mix ChatZ ,B3A`m4S-Xku-{(O$cV
文件:美利市時報 { `SN3e"F;W
@

so/S9sR2F5l/}
REAL與PETER一同要去官邸採訪政府軍與判叛軍的戰況Mix ChatZ zg nS u$] jPs8D
意外發現與多死亡市民變成殭屍L.Jny
KSq

PETER 也不幸因此喪命
pwP%C*G~Cmixchatz.com
f/n+`(D@:G'R!fmixchatz.com美利市街道 it
CLSW

文件:叛軍的日記/G#_xBL-M&LZ-{%T9h

Ug)}H/H5iL`bMix ChatZ 下水道
@5@
Z G-W5\o] Xmixchatz.com
文件:下水道工人記事本
7~'CB,?I5~逃到下水道時下水道已佈滿殭屍了]3Ba$k#\
經過下水道後到達官邸前院yT0[k6IJ

#T(j]+ZLj|NA官邸前院,R}        b#xa1d(d0R
有2間小屋
NE.F/q
H*]
其中一間裡面有聲紋檢查機器n YN.[v
C!C6d|

另一間鎖著
'F6A}0zx*CMix ChatZ |d
G9a"BB        UL2E

官邸大廳/F"^o1Mv3il_
鑰匙:勞工級鑰匙(灰)
z M{l\9L]mixchatz.com以及來賓登記簿.順手登記了一下
)~c(QDSmixchatz.com
4n+M~ d!{0I(r[/s6Xmixchatz.com大廳1F
R#POl,@k"N&I^mixchatz.com走上手扶梯右邊房間T.x-G8?%z
文件:藥物手冊$b/Y,N3|;W`)qs;o
道具:手提藥草混合器Mix ChatZ cA%\`s2DO"WK

.vJ]-Q,[N;T0I6L手扶梯左邊通道進去是一間會客室可以記錄
mNW-~-||Mix ChatZ 道具:急救奔噴霧
*F8h jc xJBX'}Mix ChatZ 3S XwWL|(J%M
出會客室到1F左邊走廊-Gk?{5bY%j9HP
左上方會議室旁出口出去是演講大廳上通道+ON$f2`X2^
通道底有鑰匙:萬能鑰匙s/t/nt7TC

0@-@?jfS&b([;Y/o~G/F通道y,~Ji
}L

一走進官邸 G/F通道即聽到一男子呼叫聲.隨即趕過去左邊通道看'U)a&bj@D,M wg2B
發現男子心臟被貫穿死亡的屍體,旁邊有道門前還殘留一灘新鮮的血漬...
f7o Y2b3H'PA!M)WC開門後進入 G/F左邊走廊一看.發現一隻利卡隨即攻擊過來na)AP&e"R"[l
幹掉利卡後等級提升一級(lv2)R@U }m
v|


&iD8tq$C4_JMix ChatZ 在G/F左面走廊進行調查
iq f+}%Hs5\文件:作戰報告一%C$E0Y4j,^
R,vL

iA9n-dO`'M
某間黑暗房間 V}gl&d5mm(k;aJp
道具:電腦KEYBOARD
;y n2y&_-gT
;i~l3]*b4h o馬金房間打不開
_N6]F-f
N        J"nDT
hKMix ChatZ
演講廳後控制室
y3Ao-|2z
f^)]
文件:技工之手冊
"L7|U+Gpbs^

PHq+R%fzr
在G/F右面走廊進行調查 ?1g6VGWg
遭受2隻殭屍狗的攻擊
B'{1~ KA        niQ文件:密碼備忘錄 6443/nD1]3[3HD)t#q
可以去左邊走廊打開密碼箱
;O:QiP~Mix ChatZ
,d#T0C y7e)N;M"ZNJ.b到 1F右邊通道進行調查
V#NI4c"I8@8b.@.{l$u5s3B-U{2C3H
圖書館e2M{,eK-p9f
文件:電腦登入記錄
/j        ["C1GU1lz推樓梯看4個密碼M
H7G]
fN$Tj

再用鍵盤登入電腦發現馬金博士來此研究的原因k}%UQkR

^}9sF.Jd(RU*Tmixchatz.com一出圖書館遇到一名金髮男子(BULK)
)J's%NH/b&?*N2S金髮男子見到REAL拔腿就跑
w `Id+NH!W+a於是追上去在轉簡看到他跑上樓了
XS~;T'\7Flfmixchatz.com跟上2樓去看3jMs1W)uh1Qmsi't

6R[sUDYgs一上2樓
        y)F;af8p8D*b.hypMix ChatZ 就遇到2個穿兵服的男子大喊:殭屍!!有殭屍要來攻擊我們了!!
'j9s;mi!|
Du
並朝REAL開槍.REAL連忙往旁邊閃開
\u\:FPp LMix ChatZ REAL:我不是殭屍呀!!/]v3rS'jo6v2v
2名男子大驚!並停只向REAL射擊
3G-dQ0g.P"t+p&tmixchatz.com3人進入生還者通道並對話Mix ChatZ XBmnYg-|
突然一名女子跑來大喊
x
K
xnCY/u
MARK母親:不好啦~ 請救救孩子!~9ZXrGs kk#Yx
REAL接受BULK所託去配藥室拿病毒疫苗

|b#F@$fM ?Y:@!QMix ChatZ
並得到鑰匙:技術級鑰匙(藍)
~uT3P&kjmixchatz.com生還者通道鐵櫃中找到道具:急救噴霧
#u dnPZ.U0Z4[&imixchatz.com
*u6ji^@`        P從 G/F樓右面通道進酒吧mixchatz.com)W$}\%~9zQFV9J
得到道具:急救噴霧
mY_9If;te-~"s從酒吧儲藏室進入G/F右面走廊&gQ2`]W
L9lw`

並找到配藥室Mix ChatZ ud8^|2G%n'e8kW
`'}cXe
配藥室mixchatz.comTC*uB[S;t/gWJ
文件:T 病毒疫苗報告
amsu}看過後得知配藥的要點M#i9rGO
?M[

合成疫苗後即返生還者通道裡室 x0OW e;L0j\
將疫苗交給BULK
%MQA&P*w_`K/aMix ChatZ 過一陣子後MARK病情似乎有所穩定
%y+^s1~kMix ChatZ 完成委託後等級提升一級(lv3)$Qs5Ka@

j
b9Fq T[
出了生還者通道
v8}GDD!e@Mix ChatZ 2F餐廳
I9{H2ck A#b文件:小鐵盒的秘密
Y|dj8j0_;HXT道具:小鐵盒
e`9?+k
X%L:Y:_ iMix ChatZ
Mix ChatZ 0w)[ PR/I*Q
3F左邊通道底的門被反鎖了%Q4E2S _4s
只好上四樓
(H1G*Z^m%S        ni [e
xft

ua0iS9l P&Lu
四樓通道(Xc"I8i8|}
聽到電梯有聲音9T~&{3s:}"F*w
有名女子求救Mix ChatZ +Lpy/?r6~t V
撞開電梯門後7bD0F/pG7G5D&l
出現一名身穿紅衣的女子

Aw;Q:L:O.Q*kL
她叫:ADA wong
5x,DnYC她說天台有部直昇機x_
T~1l.A4B

之後就跑走了
1_#W.F hV所以開始尋找通往天台的路^&L`%Tky/hn?4IQ
#ggw%p.e
K|YE

從右邊通道下到3F{*fOM        H:ZJS dZ
3F右邊通道0i:h
X$gw

醫護室:可以記錄並得到一個急救噴霧
Y6?.h)Y6`w        v(vFS走出右邊通道#bw4ALqTp"~0p

6BX x$a8r.C@ E在3F辦公室9G
Gc5Kz7z5A

鑰匙:酒吧儲藏室鑰匙
7ssA?N^C牆上紙條得知保險箱密碼為:4759
S2k2b7M@t+K        [

使用道具:ID光碟查看電腦得知馬金的事情Mix ChatZ j W|*t!~I8uik
看完馬金博士資料後出現道具:ID卡
x-L]bLMix ChatZ 解開反鎖的門
b4~PT4L.`Ml出3F左邊通道}5W#b+Jx
經由生還者通道回到1F繼續調查...
2?(y^,v        w;V
6N1f6M0qkMix ChatZ 1F右邊通道
2b2qX ?0o-NMix ChatZ 某房間發現文件:油畫的秘密mixchatz.comgHD?6}&y&A$?
及工業用熔爐mixchatz.comNh.fN@$a/K'z
於是將油桶裝好
"vD;W}$}iwW,N
W
拿出小鐵盒
&A!T$w%[Uo/w[mixchatz.com將小鐵盒熔開
G7EQ?I打開盒蓋發現鑰匙:會議室鑰匙2VZ"^]
iy

mixchatz.com"t.m.K0UX-_d9W
回到G/F右邊走廊Mix ChatZ +o8bu ?] O |'Z[
打開酒吧旁邊技術級的門鎖後進入調查8jD4\N(qX!l6K4`Z
某間房間發現一保險箱,於是輸入在3F辦公室牆上紙條看到的密碼:4759.z&E#M;jT
打開後發現道具:紅寶石
(t.sC1X TL;K5Y i#}Mix ChatZ 走廊盡頭有把:萬能鑰匙
E4^+|I$|        |mixchatz.com        FV\h*ANhd@
回道G/F層R v
?VRy5R!Y
^c

到酒吧使用儲藏室鑰匙到酒吧後巷Mix ChatZ ]$^ @ BI-at!bpg8r
在巷子底牆上看到一把M3R散彈槍及2個打磨精細的圓孔
        U[3_zd
e5m7|Mix ChatZ
將藍寶石裝到左邊圓孔
xX:V.U7s        e
ql
紅寶石裝到右邊圓孔
D&^PL%Zs1l散彈槍的槍架於是鬆開
-]        m_4D9K%r(fMix ChatZ 便能將槍取下裝備使用了
f!l[Go4~}Rmixchatz.com此時門口出現一排殭屍`&_.su'rM
必需殺光才能出去?!P/jN)E(u BC
mixchatz.com]9x?N.q8j[U8G G
回到1F左面走廊到會議室並用會議室鑰匙打開門鎖
_e]|cY+|mixchatz.com
;]4HAn4^N會議室Mix ChatZ .U.uxk+])?
在會議室中發現牆上掛著六幅油畫Mix ChatZ *M;ryn"kf1zG
與油畫的秘密中所提到的畫像
P8Mv%A,F4ya:ja,{.?

仔細調查發現每幅畫下都有按鈕
aH.]GDmixchatz.com再把文件看過一次
'~$aw        LC;gs$p按照文件上敘述的順序去按畫下的按鈕
l { qyi`QW&[8jMix ChatZ 藍天 --> 男人 --> 山谷 --> 女人 --> 鏡子 --> 暴風雨前的寧靜$x]K8P,j        M)?
[

按到鏡子時,鏡子竟然浮現一張魔鬼的臉
K1Z1u9HtPr8Av5S最後按下暴風雨前的寧靜一幅畫時
&g N7U!icX(w+EMix ChatZ 出現4隻利卡!!
|Mp-\7i#E!ip"g!T幹掉4隻利卡後等級昇一級(lv4)Mix ChatZ H.nr+ZJN        B.z
地上出現一個孔,跳下去
l_3B(cAMix ChatZ
&js)R.| X)F1tzMix ChatZ 跳下去後身在一條走道中,進入儲物室g8eb:q
wu$i`

mixchatz.com4D-bI;p1pOo!~
儲物室
9l7r]N'Vl發現一個男子屍體*ij/Oc.U e8wE
文件:殘存者日記        XAmC        zYq%R$};I
得知4樓貴賓室裡有一位知道事件內情的重要人物
Jk(?c$^"}V:\3{在日記最後頁發現一把:貴賓室鑰匙
'Q5n*RYM"vnW|原來通往G/F左邊通道的門被儲物櫃從這裡面堵死了
+T_%Vx|av fZ6E        Q'RV
s;hS

前往4樓貴賓室調查事件:
;T'MRlhMix ChatZ 進了貴賓室發現有一名身穿實驗衣的男子正與一名身披藍色披風的女子談話
aZ'VA$j@6{於是躲在一旁偷聽
6Y2m){(pfF-q原來身著實驗衣的男子就是馬金博士!
-b        I6p5Rt:uZ5Xs(emixchatz.com藍披風女子是ROSE為WALTER的助手'B5oF;FzV
Y

2人似乎在爭吵$pgZY#l#@
ROSE走後REAL隨即現身與馬金博士交談尋問事件原委Mix ChatZ (H,q0d$Oq+Un$L!h
K@KQ5q

馬金博士表示是被WALTER所威脅製造生化武器PI%l7pb1M ja
並給REAL了一把鑰匙:馬金的鑰匙
X4|4\k:C1i要求REAL替他尋找被WALTER囚禁在G/F左面走廊內房間的父母
t2nI-|"L O/]於是立即前往馬金的房間mixchatz.comdw6_z|        N        ~sCp
Mix ChatZ  T(@SA-@
到G/F左面走廊,~n:g5XW;U3B
+{1U7]w F^
馬金的房間
j/~K!MV一進去看到2隻獵殺者Mix ChatZ 5E#W5?6@(zS#`
回頭想出房間時卻發現房門被人反鎖了!
\D*c7L4@;Mf%B]mixchatz.com於是只好把2隻獵殺幹掉P4HY-Amc O
原來是馬金博士的陷阱!mixchatz.com(ppGa5U4X
{)\usv

在地上找到鑰匙:管理級鑰匙(綠)
{        zrw(y-F];x(imixchatz.com回頭要把房門翹開時,竟然開了#L7Q;fn!t0c
原來是BULK幫忙打開了門鎖mixchatz.com h]_` j~)]7o']y
BULK說在外面看到一個鬼鬼祟祟的身影一下子就不見了E? e$DM KTy
所以好奇過來看,誰知一開門便看到REAL
+RU;i
Zb(y@!Jmixchatz.com
於是2人回到生還者通道說明事情的經過j)BR![l9R1p
REAL告知BULK馬金博士及WALTER的計畫Hl%d WwIe2c
及ADA提及的天台直昇機
XRQ$Ee2c\在生還者通道休息一番補滿體力 L7i Pc
_%k2\
|

r:_a!a;xT2k4RH
在2F通道t*KEPXBXS.e&l/`
管理級房間找到文件:作戰報告二
]T]l$v/r'Z!F_mixchatz.com;@-W5a2M"`2_6z
在1F手扶梯上左邊辦公室裡二度遇到 ADA
0W Ir#Yy'f並在地上找到道具:錄音帶mixchatz.com?Ab.c4zG9s

i9d4~z
VXv&c
到G/F左邊走廊繼續調查:(管理級)Mix ChatZ $pOm4B/]Tu
某房間發現文件:官邸的秘密
)oFd fi(]YcWU由文件得知官邸有秘密地下實驗室
,xo%|;H h2q W;PE
-IfeG*c8QV,oP'X3k到G/F右邊走廊繼續調查:(管理級);r        R7m(@W
在鋼琴室暗到一台老舊收音機mixchatz.comY!C\p.k        OS
將錄音帶放進去播放,竟是馬金博士的聲音x-k;c*U*I:FYm
cX ?uH        LZE
在走廊盡頭房間是幸運數字房$c7Oua(s"z
牆上說明幸運數字是多少Mix ChatZ ;rI
f?9ZU \9u

6跟柱子分別是:E
S0eX`G

2....3....4
h        UO3t^Fb8...15...16mixchatz.com
L.@a+Vo.Po)@;F
x

往上拉是加
Sd:g(?ftWmixchatz.com往下拉是不加guX(y/oq
加起來數字要=紙條險顯示的數字
]"X        G*B!FI+I6Y解開後牆上出現道具:鐵之盾meHF3[

x3Oi1X`d r|在3F通訊室又遇到BULK&},e"` p/ZZ+r;[2_ Jq
發現通訊設備完好可以使用
KBWyB-j^在監視螢幕(1)上看到天台直昇機(P:bwali3l]
在監視螢幕(2)上看到某不知名生化樣品
ebpT;I e9gmixchatz.com於是討論後,BULK在通訊室使用儀器向外戒求救
2Wm%E
[&R'D
REAL去尋找天台的方法跟路N+d9S%U!cY)[
並在通訊室發現一道具:高壓電瓶
&S        ~(N*[H{DxF2j7h:z8]D`4Y
得到高壓電瓶後即到G/F左邊演講大聽後動力室將電瓶接上%iv X&M f+o$Fy p
出演講大廳時遇到變種烏鴉怪mixchatz.com!V"XA:d(_NbF
幹掉後等級提昇一級(lv5)4e3KQ6Dh$q)k]e
使用演講大廳的通訊設備X o}siZ
BULK告知馬金博士就在官邸大廳C*^/A|4^]`
SR~

於是REAL趕過去大廳
1o)M(MOw*?2RF到了大廳見馬金博士跑出官邸
7M(|6H9D8w%?mixchatz.com追到官邸外,馬金博士跑進聲紋室去了
_*GG2}hW.n2c-J
;b6T k+mII0l趕緊拿出聲紋錄音帶播放,於是打開了聲紋控制門,出現一道樓梯W!^0Oa.b)u)a^
在地下通道找到一把鑰匙:行政級鑰匙(紅)mixchatz.com @R!?3S-~ H        ki]-h
地到通往官邸外另一間上鎖的房間OO6LG+Ejq
在該房間找到鑰匙:萬能鑰匙I_f8^]3x?)R

'M7w5^3A1g
gahfmixchatz.com
在G/F右面走廊
:s-~@x$K;P7f2O酒吧右邊進去某行政級房間發現到道具:鐵之槍
%e0jY$j U
mU0C
mixchatz.com&MsO~)HcNI
酒吧左邊門進去管理級辦公室裡有間行政級小房間Mix ChatZ sL4x5Fvz
裡面用萬能鑰匙打開置物櫃得道鑰匙:禾達的鑰匙
Z![hx&hW
Na^] F!M/}在4F行政級房間
,~;`u |qT[禾達的房間找到文件:英勇嘉許狀

n,FcN
F2HV4u
及文件:潛入密令o r|Sw
床上找到道具:黑寶石C6A2\
Or,S


%g4S t0v ?I*xoF7r進到辦公室意外與WALTER與ROSE正面交鋒
D&ZO Rj!CL得知原來ADA是保護傘公司派來監視馬金博士的間諜
cei3V2l y;F-aWmixchatz.comADA及時出現救了REAL一命

t`2D)r1m&rvMix ChatZ
在4F通道
[4Uw szq        ~"JWREAL與ADA的對話讓ADA想起在拉昆市的一切
U4| \Yju6O

最後 ADA表明立場並給了REAL一封文件:局長的信4dy h"U"F1w1X6u-S

*a0FtTbd}回到WALTER辦公室X$r&U^8~}        nCe
WALTER座位發現文件:禾達的記錄Mix ChatZ 9c|U%tY
\q)bM

由文件得知官邸內藏有寶藏
/L!Q!BY zV5CMix ChatZ 並在牆上發現一圓孔,裝上黑寶石.X0UC`Q
在辦公室後方發現密室,裡面找到道具:黃金之劍
LNa
j O,x,yMix ChatZ

WHfxk^)@5km9H寶藏室旁邊的門進去找到道具:電線

bHD6gz(jdmixchatz.com
i?1A
|2O]iUP h9B D&X

回到G/F右邊通道
2CC x0g
u)leMix ChatZ
酒吧右邊門進去又面走廊
Hf
u;~
r%G/y/t
某石像之間將黃金之劍放回石座上
I1S p f p5GpVp4Wmixchatz.com便能取下石像手中的道具:鐵之劍
6TK$g` R,\2}5H:L
8I9B*\I%e;FOC1p進酒吧
,T d:n xM2sb ~mixchatz.com使用電線便能玩遊戲機~返公司打人
N y+Tg]M6LMix ChatZ 破關後等級提昇一級(lv6)dq._JUc].M1]@

[+t!z xC*z&?到G/F左面走廊Mix ChatZ z/uwB;c'gF3\+we
進漆黑房間右邊的房間(技術級)進去女神像之間
8Eq#\!c7p        mc
D(d/Jrmixchatz.com
進去後把石像推到機關上後-f,u,}^#B'dy&p
牆上出現道具:鐵之斧
7f7a?0^,eT+E8g
!sa8P$j*D'a-M1gW        W在到G/F走廊最盡頭u
UE5YR8p4P+]

將 4把鐵兵器裝在盔甲手上便出現一地道入口
G-Y.~I!B fmixchatz.com]5AG6k0V7g6l;?
跳下去是往地下秘密實驗室的秘道mixchatz.comj:VtXd4evH
找到一封文件:職員遺書
|%I,jv?|VO0Gmixchatz.com找到道具:長梯
k'W,}
`)_] ~smixchatz.com
使用長梯開電腦開關打開進去實驗室的點電子門8d7~*Dn_k2A/[

.X6i0MP j
[7o
-------------------------------------------------------------------------------------------
Q,Or]oy_ WWq2hA&mMix ChatZ BBy0d:EQ
實驗室外部第一間房間是記錄室
] ]tcL HY _
vc
得到一把槍:沙漠之鷹9eiW0k%d_
Mix ChatZ 1D#Qa[(c`N8`c
在緊急出口門前找到文件:保安檔案
R,jma/{'T
_
先進發電塔3F拿萬能鑰匙
']t6?#yu].q%tmixchatz.com        GV@a7K'z9z1?7a
進實驗室1F右邊房間用萬能鑰匙拿到道具:電路保險絲7M0@7N%{)nr
在升降梯旁安裝好電路保險絲便能使用升降梯}e(V4SGg
下升降梯進門Mix ChatZ kd9|GkN6B kL6ii
到了實驗室B1第一間房間就是記錄室MOs{5S8s3I
道具:急救噴霧&L#|grx
道具:bomb chip
;cm3NdY(@
$Uz!O!tu&@w)d!e生化武器樣品室
C:~u,RL'l9^!|發現個種生化武器樣品
7Cm+^bLMV文件:保護傘合約Mix ChatZ Sjk+u!r,y
道具:電路晶片
^N"@sY6?mixchatz.com5^IumYj-l
ID卡室
-Bq(t5SCmixchatz.com在樣品室裡電子門使用ID卡進入ID卡室Mix ChatZ !jy)AyW_+?
文件:T-M研究報告
/`y S2O-U!zv(E
@]~E4^2ui發電塔mixchatz.com0K-[#eE5I
到頂樓裝電路晶片
7hs;aJ:CsiVI
#s$~:D}EU%k-L實驗室外部武器室7n1C0r@]ET+l*D
文件:超級武器報告xth zc0`$Ps{4~K

#L0rZ}{ XH7s前往醫療室通道mixchatz.com0Y}\lb
道具:bob chip1Eo)v#M2hd
文件:研究員報告書
-[2[[`(V+EMix ChatZ *D a5I~)n$nq,}3y
醫療室Mix ChatZ q3b T/\8pz^4Z8yV
遇到WALTER和ROSE與馬金博士的對話mixchatz.comzE"ZB#ccy+Fp_0I
對話後馬金博士掉了一把鑰匙:監察室鑰匙g        L tO1i4p:D*L]

qU my0M實驗室1FMix ChatZ u5|eWO H
到了監察室後找到道具:防護衣
$V-b-@|;W{amixchatz.com不料這又是馬金博士的陷阱!
U[0I6SiM&Hh馬金博士出現在控制室並打開監查室的門TX!C:tXE~
於是必須與4隻獵殺者對決
        q.N1Pf4HO|2F!x0kMix ChatZ 幹掉獵殺者後等級提昇一級(lv7)mixchatz.comlZkgn
O-U2W

:Xk{;h4|gPq
實驗室B1
;vAiQX*s7L2H記錄室右邊通訊室
l)yDJ|        kmixchatz.com與 BULK聯絡並告訴BULK要消滅TYRAN...Mix ChatZ "O"QG
oa LH

道具:bomb chip
-gg5D.f"{;u
3lxF'gH._2bo記錄室左邊毒氣室入口室|j0y%RnpV#wX
文件:人類樣本名單tVb*azHI
穿上防護衣進去毒氣室m+he@K
R0|E}^&g^l
經過毒氣室通道不能開槍
!p$aFc&Ll
i._Mix ChatZ
不然會爆炸死亡mixchatz.com%W8c;x_7r,ynJ&_
,L#MK \Hkt
毒氣室OStO6q#V
馬金博士出現
%}~Z-FF-J%~M5d2R8g)Qmixchatz.com說出他自己的計畫並想殺了REALmixchatz.comAXV3xkq
幹掉馬金博士後等級提昇一級(lv8)

B_l2F!x1iMix ChatZ
得到鑰匙:MASTER KEY1P"EQ1[GL1wM1p

6p(EV L&z
n3x(h;yMix ChatZ
TYRANT室
kk]z}!C)`用MASTER KEY打開門鎖進去後看到TYRANT

Sx}"B        Q[
並找到鑰匙:機械室鑰匙(紅)
T0` OIreT


/J%J+d9y.o[l機械室
{g/s'Ib(r        NDMix ChatZ 道具:bomb chipqn*K"pDd1Z,Q@
ADA出現要REAL交出bomb chip
!L
A9m8g\0qF
卻被埋伏在後的ROSE開槍重傷mixchatz.com`#[5kytm9t
ROSE正要殺REAL之際Mix ChatZ "XXZU%J3p/n$y6s6S
ADA及時補了ROSE槍 ROSE身亡mixchatz.com;R6E*{%n
M3Z^

ADA也死了,JF](TT
yJ|'w        D

Mix ChatZ &n        cyL},_q
TYRANT室
4Y7cY6i+k^u;}裝上4顆bomb chip啟動爆出裝置
E@
h3I2M.X\4{Q c
並逃往逃生出口門mixchatz.com!@:] d"eH} E.a
不料並未死透的馬金博士趕來發動TYRANTgD"Il|;W0o

,cMM
q1Y0Y-N3qmixchatz.com
出逃生門是一間記錄室Mix ChatZ K&iJ(U4LcSA

4j)O
[PpYp0zMix ChatZ
逃生升降梯室
'NeUG._鑰匙:貨倉鑰匙z*N:B6})B#x E.z'v
^!Q t~^O3]0X
貨倉
/C6E(Ow |0}{
yQ5~zG
道具:急救噴霧5IAdCC|q5x4H8u
道具:升降機電池箱
2i:A&BZ3M-M^MMix ChatZ 替升降梯裝上電池箱4hp#_zdd
搭乘升降梯?
a4i+I
L


N9[G-[8t~KTYRANT追上來!|-y%lH,r
幹掉牠等級提昇一級 (lv9)!i)JX*l
U#Up%~&n6S


g1p6G2^7g
]bM;[
逃出實驗室後回到官邸
qZ&Z s8W到3F通訊室找BULK;ur9["w*@4i_
G*v


2|[@5|^[d Y通訊室Mix ChatZ [7^\#P0O%GlFR*r-z,X
BULK告知他查出經由電腦中樞室能上天台.但要MASTER KEY才能開門
WNH3A0Ox#Z-yREAL表示已經得到MASTER KEY並前往調查Mix ChatZ CD,I*oTo
zIs Wl:L;M
電腦中樞室Mix ChatZ 3?c,m6D5m2v1kZ
使用MASTER KEY打開電子門到天台後發現直昇機1xD!g qsiIN
回通訊跟BULK說mixchatz.comdQ9aYB!sXS%|
與BULK一同上天台查看直昇機mixchatz.comk8E|mW`[0q*S
BULK發現直昇機可以發動7@i-d+A9F
r*O6h

於是叫REAL去帶其他生還者來
O0KejX0N^ I.\3m\*a)C
e/M'KC0|~W

此時回到4F的LTER辦公室會遇到WALTER
4Qb1~/K+ci2{與他對話後他會給道具:銀色鑽石
"X;o%j)b;CMix ChatZ 6`9w{"BB/g\ _
生還者通道
'_F:a n [回生還者通道時以太遲Gs_s9VZz
殭屍已攻入
(h3{:J+mWSMITH不幸犧牲了mixchatz.com+q8tOCl
REAL及時拯救剩餘生還者Xx&ykT
並帶到天台Mix ChatZ ;wG%Y/GS)q"?Q%R9b

W9}3wR8bR9gMix ChatZ 要進直昇機時TYRANT竟沒死現!
'M u_iq Fd3Yv
v&x]a-D'r[於是再次幹掉TYRANT坐上直昇機逃離美利市~~mixchatz.com'FL Qz8b

M
??1mhw9N9u
.W,Pm0\5\E.H
完成遊戲後會玩家可得的評價有 S、A、B、C、D、Etuw? VU1NV1h
S 級評價條件:a&Z(d0T)a
1. 殺敵點數達 700P [c7`nnx?0ky,t AN
2. LEVEL 要升到 9mixchatz.com:V b`Nf)L
3. 集齊全部 25 個 FILE pvo,v        ~ F
4. 不要用任何急救噴霧
s8_o'hs3P-I$D5. 取得銀色鑽石mixchatz.comL1Yh HLi1i@

ay2F ];B8o@V\
|
獎勵: Y
|gP glkE

S 級 - 遊戲開始持有所有武器和該武器彈藥 (無限)、出現隱藏爆機劇情;c-PDd?K5A)J
A 級 - 遊戲開始持有手槍、散彈槍和此武器彈藥 (無限)
)[Q.p1s5G1f Be5yYmixchatz.comB 級 - 遊戲開始持有手槍和此武器彈藥 (無限)
P0P_,L[!hYmMix ChatZ PS: 玩第二次時槍和無限子彈入手地點:美利市官邸的大堂。}H&qcW
至於爆機級房間和爆機級鎖匙,是作者還沒有完成的部份。


本帖包含附件
類型 No. 1  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_origin.zip 4.07 MB 2010-6-26 19:37
描述 : 原裝版
類型 No. 2  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_modbymixchatz.zip 4.07 MB 2010-6-25 18:34
描述 : 喪屍唔郁版
類型 No. 3  檔案名稱 檔案大小 更新日期
Save15.lsd 39.78 KB 2010-6-25 18:34
描述 : S級爆機後重新開始save檔

Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]