最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: [策略類] 惡靈古堡 之 雨傘的合同 (RETUC) *附有修改版, 描述: 射擊、解謎並有既一個 RPG 遊戲
  本主題由 加肥 於 2010-6-27 19:56 提升 

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


發表於 2010-6-25 18:34 
[廣告] Mixchatz 大改革完成

{W6j*e'x{
fe.AN Ih.Y]Pmixchatz.com

PF7VPIA;R
O0n/V/I6V5s$fe

-c(g)X
HuGmixchatz.com

QMz
_'V"@S8~cfGwT

+QM#p;mL6] _2x
-q_'D:_I:C7Fmixchatz.com一切由做戰地記者開始......%T)Y'mR%P2Kd:VD
Y0s

其實遊戲中已經有提到遊戲背景. 所以我冇諗住o係到講 -_-
J2qZ3m/o%`$`]C
"PF)f+xF4s        I7c咁呢. 其實我第一次玩依個遊戲係o係幾年前.Mix ChatZ "GG+]WW1Nv;@
o個時第一次見人用 RPG maker 黎整射擊遊戲. 覺得 WMY 好勁.
eJ!Y|l J;s而且玩落個推理故仔都唔錯. 可以試下做偵探. 好正. 所以已經好想推薦俾其他人.Mix ChatZ G6Ji.D-kk
不過o個時冇個人網頁. 都唔知去邊到推薦. 所以玩完就算啦.R[4O0nL
kkJ,C1ks

而依家有啦. 當然要即刻分享下啦

rs(f)Te

R!w4kvt+K!Bmixchatz.comMix ChatZ 5rg _P2X0A
w

大家拉下會見到有三樣野可以下載. 咁我依家就解釋下係咩黎啦.^AQ%f'V,Ec._
\v\c,r2a2| v
1. RETUC_origin.zip,y4Su&l%pBRq)j
其實描述到都講左佢係原裝版. 呢個 file 係冇作出過任何修改既遊戲檔.
+u$fx/Ek8}j AMix ChatZ 即係同 WMY 大大所發佈既遊戲檔完全一樣. 呢到只係幫手提供載點者 -0-
%M Ad|]0n4Wfd5wumixchatz.comr#OU7N
C4t

2. RETUC_modbymixchatz.zipMix ChatZ #i S#GGTQq
哈哈. 呢個就係本文章重點所在. 依個係由我修改成既喪屍唔郁版.
tq1~7`pL6h其實我有呢個諗頭係因為我幾年前玩o個時. 發現某D喪屍太勁. 好易就令我死左.Y8S1\o:C d~t xa
成日都殺唔死佢地. 搞到我卡左o係到. 冇得玩落去 (因為有時迫你要殺死佢)
f,F,bD$g4zl咁我玩呢個遊戲最重要係想知故事發展. 所以唔甘心玩唔到落去 -_-(nq?wE)@ h%U
因此o個時我就整到D喪屍唔郁. 咁就可以易玩D啦
:j6](UMXh5F|!b
y&`T(R w4R

咁都過左幾年. 我之前修改左既遊戲 file 都已經冇左.
k8Z%Uy
Gt

所以呢次我提供既係我近日重新修改既. 都用左幾個鍾整嫁. 因為好多怪 -_-
-H(xv1j#z Bk1N而且. 我見係幾年前玩. 都已經唔係好記得個故仔.
!@8ash6oSE所以特意為測試自己修改既呢個版本. 我再重新玩多一次.:^z/e$Kg(M
經過兩日既重玩測試. 將漏改既都改埋啦. 而且最後我重順利得到 S 級評價.wm o#TA(In0lN,o8X8MQ
所以呢個版本證實係可以順利破關既. 大家唔使擔心玩到一半玩唔到 =)nAAu\0~

`qqAf?_;H:_咁呢. 其實呢個版本唔止改左喪屍. 怪物唔郁. 重有幾樣野都改左. 如下:
+v1q`LWJ"vHR/L- 美利市街道加左部 save 機. 方便睇完遊戲背景之後即 save.Z j5bU_H
唔怕有咩出錯要重玩時要睇多次個遊戲背景 (個遊戲背景都好長下 -0-)
/rI4pc(_9l^- 有一段係要玩遊戲機. 我改左所有人都唔會周圍郁. 方便你攻擊佢.Mix ChatZ y8][l#a0R"l2A
而每次要攻擊既人就係o個D個身係咁郁既人Mix ChatZ w9ko.}+a/DUI
- 到打 boss 時. 唔再係普通咁射擊. 而係要入一個畫面先.s*w6yw4FK
本身個 boss 係會o係個畫面內周圍郁. 但我修改成唔郁. 你只要狂對住佢個身射到死就得,v!t9?%`9Vy$n        t
- 最後係. 因為要得到 S 級評價係要殺敵點數達 700.mixchatz.comJOT `7r-m
如果你臨近結束時仲差好多先到 700. 你可以去貨倉到殺一隻個樣同裡面其他怪唔同既怪. 殺左佢之後殺敵點數就可以加多 500 啦.
#CJ&F2C+n6k^其餘 200 請你自己打其他怪獲得. 就當感受下呢個遊戲既另一特色啦 @@Mix ChatZ &hCYd.rw

(f(|6E[9~+v`3. Save15.lsd$ylbu#U,xS
@UQ

呢個就如描述所形容: S級爆機後重新開始save檔

N]        H:L4p*{mixchatz.com
即係我重玩時最後拎到 S 級. 重新開始之後 save 落既檔.
]h*B&[/WWr將佢擺落遊戲個 file 入面. 再開 game -> load game -> 第 15 個 saveytIu+FD6EI
開左之後人物會o係美利市街道到. 之後好似新開始咁玩落去就得.mixchatz.com
~0q6c h9Y*al

真係同你按 new game 玩差唔多. 唯一分別只係.!AI+RO8VaCXJ
呢個到左美利市官邸既大堂. 你會發覺有得拎所有武器同該武器彈藥 (無限) 咁解7AjtR)N-Z0UGKy:g(r

kOCZ{,yT L
-Xf8j1t"ju qKZ最後我想講就係我當然建議大家玩原裝版啦. 因為真係會刺激D.S?%G.P\*iBt
而且只有原裝版先可以感愛哂呢個遊戲既兩大特色 - 射擊、解謎.
6JHB&|0S:X-q0uqmixchatz.com而如果你同我一樣覺得原裝版好難玩既話. 你可以試下原裝版 + Save15.lsd.
h(\*e.f6i8S有勁D既槍同無限子彈. 應該會易左嫁啦.
l;A6j7i~
%S.Qy
j8_~Mix ChatZ
至於我既喪屍唔郁版就係特別俾o個o的唔鍾意射擊. 但鍾意解謎既人 (好似我咁 XD)#L J&EVu\&fQP
等佢地都可以欣賞下呢個遊戲既故仔
D7Rir;]w|
mixchatz.coms!|,|~,n,YD[2\$z(FWZ

DV'd-V[$xXE s.FMix ChatZ 好啦. 下面提供遊戲既攻略. 係轉貼人地既. 本身我有諗過作出少少修改既. 因為覺得唔夠齊全.\r9L r
{X&V5j

不過最後都係決定唔改啦. 冇咩耐性改 (-_-)
r/eA!{;n
Kx9s(V+Pmixchatz.com
而且其實我都係跟住呢個攻略玩既. 都成功破到關. 證明呢個攻略都夠破關嫁啦.
:`SUJG7|6d]都可以等大家唔好一味靠哂呢個攻略. 呵呵'A
M\H_
MMH

-BzSZSJ e


}A*L6OF;vtQmixchatz.com
【攻略 (劇情版攻略)】
E7K-_4g2n9psAw
Qj&VYIkoz遊戲中玩家將會接觸到許多道具、文件與武器,許多的文件將可以使玩家來瞭解遊戲的劇情,或是關鍵的解謎技巧等等。_`t:Y0~ N        y`1]
9xT3HH?2]u
而道具方面將會有許多藥草、噴霧器等等的醫療用具或是鑰匙、子彈等等物品,玩家必須利用這些物品來恢復主角生命值,
)F_)cm,H+]3X1@或是打開鎖住的門(許多特定的門要有特別的鑰匙才能開啟)等等事件。
xa        iU~@9E這些道具將是會散落於各處,玩家必須在建築物中進行搜索來取得道具。Mix ChatZ         H1A*sz'O)L:A.R

ZX!s8fwU1z遊戲中也將有許多不同種類的武器供玩家使用,以對抗眾多的敵人。Mix ChatZ !PN Ei`P
玩家要注意的是武器子彈是有數量限制,因此要節省使用。.@!~4AI5@0F6d
遊戲中的主角會隨著遊戲的進行而升等,提升等級之後將會擁有較多的生命值。0A/aP*Iq

WQ E Eu5kVb]D[玩家在一開始玩時,會遇到許多喪屍的攻擊,有幾點要特別注意的,mixchatz.com$]4k2E$U)~v3K        \
_        R

1. 玩家所取得的武器必須要裝備才能使用,裝備的方式是按 Esc 鍵選擇武器項目來裝備。mixchatz.com+V,L
|;cd

2. 剛開始子彈的數量並不多,因此以躲避為主,不得已再開槍打喪屍。玩家要往右邊來逃跑。
;_-}        j&E9oRl(U3. 玩家要取得物品並不需要按任何鍵,只要接近可拿取的物品便可以取得。4X/@FqW
4. 存檔方面並不能隨時存檔,必須有遇到打字機才能進行存檔。
5C~'SnCi        j ?oMix ChatZ ^1V'G @a
以下注意幾個名詞:
.pxM X/Q4S5p&G1. 所有走道都稱為 - 通道
#kr;wqX$V? pqmixchatz.com2. 只有 G/F 樓層左右二邊走道室裡的走道稱作 - 走廊mixchatz.comzy"?"`BY1RbjP
左邊綠地毯室:G/F 左面走廊
T#MM qFU/l^QNMix ChatZ 右邊紅地毯室:G/F 右面走廊mixchatz.comb4@N9|GS%k`        F

R0]S:FwMix ChatZ
fv#M3IM5Ps報社辦公室
r6G}        m!p文件:美利市時報
0uL:s'{WJZh
Je'l@[F1Z]REAL與PETER一同要去官邸採訪政府軍與判叛軍的戰況Mix ChatZ A9R6W;I sI:E9V
意外發現與多死亡市民變成殭屍Mix ChatZ T#b2rgI Kt&S._A6MY
PETER 也不幸因此喪命
-^-O[]g?!DMix ChatZ
G$Hz?Y,CMix ChatZ 美利市街道
4u5Z1O
toFR g        Uumixchatz.com
文件:叛軍的日記
xl2X:o$i5^smixchatz.com
f{HW3u+Fy0kp0}下水道Mix ChatZ 3EE G#U'\
文件:下水道工人記事本mixchatz.comF
t!L0a0|{/M

逃到下水道時下水道已佈滿殭屍了
OuxzzO;G經過下水道後到達官邸前院
;kS#Nf0~p:oz
z

M?
T1M;Na A8V%~ h
官邸前院
)`qd&X$aw/A        QQqFMix ChatZ 有2間小屋UZ^twrg5`R$U
其中一間裡面有聲紋檢查機器Mix ChatZ 1EWIo9G4X
另一間鎖著R0r c)Q
Bz

mixchatz.com1V!a:PJ |9\g8UT
官邸大廳 JU6^h$bG
鑰匙:勞工級鑰匙(灰)
L't9p7m Mn#Amixchatz.com以及來賓登記簿.順手登記了一下
6J$_p9Rp3O6IN8mMix ChatZ
9Dl1QUR大廳1F

{I*eMY$dH)`OG
走上手扶梯右邊房間Mix ChatZ c`C`_0A
H(j

文件:藥物手冊
)},a        ~8tmR.h道具:手提藥草混合器Mix ChatZ 'mp ApTO,XB
Mix ChatZ x$N)PR;K1r
C\9X6a

手扶梯左邊通道進去是一間會客室可以記錄
D/k'B}#S3{;nt1xmixchatz.com道具:急救奔噴霧mixchatz.commv&Jcm
CR*\%fxda
出會客室到1F左邊走廊!j E no}2Q5\
左上方會議室旁出口出去是演講大廳上通道J)xbR_}L
ah#w

通道底有鑰匙:萬能鑰匙1u(bwJ        H9S!Y
8~^xQ2Y        om
G/F通道#T(Q@n'r%uc
{@h

一走進官邸 G/F通道即聽到一男子呼叫聲.隨即趕過去左邊通道看 Gi%ZkV2|
發現男子心臟被貫穿死亡的屍體,旁邊有道門前還殘留一灘新鮮的血漬...[/P \3feS&rv
開門後進入 G/F左邊走廊一看.發現一隻利卡隨即攻擊過來
t:l;s-H5OL/J幹掉利卡後等級提升一級(lv2)mixchatz.com/Qa
J(f7U I i\

Mix ChatZ Dg:b]@S L,E"H H
在G/F左面走廊進行調查
q1F?Mg+?"A,H文件:作戰報告一~)h)w&ZMBI`
Mix ChatZ 8o\)`$^y        ]^ k
某間黑暗房間
M-Y        p([
`
道具:電腦KEYBOARD
\M~e$z
p~%HH{4L6sq8QQ+M馬金房間打不開
}Zu5S'c!i5g)gMix ChatZ
4Z-_$Pv1a/eLz演講廳後控制室a&m1o!E(hsb        {
文件:技工之手冊G        xv#KT;Mp
Mix ChatZ .{w*mUua:Z)J4}
在G/F右面走廊進行調查&e8iBo|[8k
遭受2隻殭屍狗的攻擊
V?[A{)y

文件:密碼備忘錄 6443u
`O#BCo

可以去左邊走廊打開密碼箱
+nT qQx?.g3A#uSLMix ChatZ
e        OD,V
V)@;E
到 1F右邊通道進行調查
+QeL%MB9fFxM0Q        u&B7js
圖書館
&N
a7Pb.d?Wk
文件:電腦登入記錄7KJ$q;}v+Zj!D
推樓梯看4個密碼Mix ChatZ vI9_RX4a#f7D
再用鍵盤登入電腦發現馬金博士來此研究的原因
9x9q        z}
P3`

T.c]'X/~s'W^$F一出圖書館遇到一名金髮男子(BULK)
b6q |8y9l&BJ)|d|金髮男子見到REAL拔腿就跑
b0x0~ Q,_VR5ZK於是追上去在轉簡看到他跑上樓了T*nD+^8Mi3M0k
跟上2樓去看
#s6Xz+B5^mixchatz.comMix ChatZ 2t%f8h"`U4Ed
一上2樓`/QM
b4e^Y,W

就遇到2個穿兵服的男子大喊:殭屍!!有殭屍要來攻擊我們了!!
qMolwkn/f5etMix ChatZ 並朝REAL開槍.REAL連忙往旁邊閃開vi!HUi
REAL:我不是殭屍呀!!
!O`K;nf+w6ZMix ChatZ 2名男子大驚!並停只向REAL射擊
"J9K
gIZOOHmixchatz.com
3人進入生還者通道並對話Mix ChatZ Gc}
Z:|A%^

突然一名女子跑來大喊
n!uY"v
o#f\/hl        HyMix ChatZ
MARK母親:不好啦~ 請救救孩子!Fz t(t
e%aKQ\h.U

REAL接受BULK所託去配藥室拿病毒疫苗
@%Dyk&j4io3@        C並得到鑰匙:技術級鑰匙(藍)
Th.v        u"\b.|)|Smixchatz.com生還者通道鐵櫃中找到道具:急救噴霧        oMn
rn

jb1@ Ln.e-E d
從 G/F樓右面通道進酒吧mixchatz.comO6r q-nm5n
得到道具:急救噴霧d
tJ;gO6a4G8a

從酒吧儲藏室進入G/F右面走廊Mix ChatZ #E8Its^E
並找到配藥室
'g4XB ~z        Sb1J]^*I!S'}
配藥室
,eJjUN%x2]文件:T 病毒疫苗報告
{3|C!g.ZHTI4E看過後得知配藥的要點Mix ChatZ gItazB'zB'X
合成疫苗後即返生還者通道裡室
N7n;ib!kl將疫苗交給BULK ]        _-?%A a!Uj}
過一陣子後MARK病情似乎有所穩定mixchatz.com~0{huC
bo;D

完成委託後等級提升一級(lv3)CG!d`X| g'D

IK$zv[.q出了生還者通道/\7M8e ]6m/jNJ
2F餐廳
+b,K/ZB*Md+dMix ChatZ 文件:小鐵盒的秘密Mix ChatZ H;Y6Zt6W+fh6Wn6`
道具:小鐵盒,g/j8^%kj9\
/CkDveX
3F左邊通道底的門被反鎖了"O_\+Fr xQA
只好上四樓
:c#?t!M/V
~Eo?C

%h2KwVsS#_"Emixchatz.comMix ChatZ 5U4~XcnP4c
四樓通道
9n'dH5rOI$d7j6|聽到電梯有聲音
n8HKaH v\有名女子求救;O+l-sC7X|.L
撞開電梯門後&Fk+Puu$Rt
出現一名身穿紅衣的女子
W b"^q/q,Rr dK她叫:ADA wongpr1^{}5J
她說天台有部直昇機
3EE?
t"fQk
之後就跑走了
p+F'y1QF!\];m所以開始尋找通往天台的路
"[Mk&L%q9c%d:g9W
BW:E}&YW從右邊通道下到3F
V/t:GH/z!|0iMix ChatZ 3F右邊通道+L^]9L| E2O
醫護室:可以記錄並得到一個急救噴霧Mix ChatZ 3[fZ|g{
走出右邊通道-lD0Q6WC
}\)un


s&j4u1X8aqh在3F辦公室mixchatz.com?w lMd|Bbf
鑰匙:酒吧儲藏室鑰匙5qN#Ha-NS
牆上紙條得知保險箱密碼為:4759
;i#cK6~        J
Hmixchatz.com
使用道具:ID光碟查看電腦得知馬金的事情mixchatz.comR(A%yO V)V
看完馬金博士資料後出現道具:ID卡
p4g,n*a!];tS+u7S)n解開反鎖的門
8\        ~`
^O5Y
出3F左邊通道
"C'm*TdZ{+cMix ChatZ 經由生還者通道回到1F繼續調查...
4c        K9n*rTmixchatz.com1M2? V|,yN+\3m?
1F右邊通道
;wb
[ X.Jx
某房間發現文件:油畫的秘密
|p.S
wy} B
及工業用熔爐s4|`%|@p dJf
於是將油桶裝好
m
kR9XmJ,GX2`        j
拿出小鐵盒
\.D        _}        T0CK je&j將小鐵盒熔開
D6Mh4J/x5G0E6H+l'` [打開盒蓋發現鑰匙:會議室鑰匙)uC,T/t I h;T
1qA,z4k"lHQo U
回到G/F右邊走廊Mix ChatZ P-~ l*Ne'iWA#riO
打開酒吧旁邊技術級的門鎖後進入調查
*`!X T `_Vi"P]某間房間發現一保險箱,於是輸入在3F辦公室牆上紙條看到的密碼:4759Lb$g(ma3l5x*L(I
打開後發現道具:紅寶石
JuNt(R${3X走廊盡頭有把:萬能鑰匙
~$l{aj }/\[
gL:SV+y,G        w,D回道G/F層)~{ p
O` w.j(D*s
rx

到酒吧使用儲藏室鑰匙到酒吧後巷o&uG4OmT"~
在巷子底牆上看到一把M3R散彈槍及2個打磨精細的圓孔
[tgU.N%KMix ChatZ 將藍寶石裝到左邊圓孔Mix ChatZ lX6zK"{0]
紅寶石裝到右邊圓孔
4M4S
DeGg;@ _f
散彈槍的槍架於是鬆開mZ e%C+V4cY
便能將槍取下裝備使用了
4A8mk*f*F(T;OgD(y此時門口出現一排殭屍
j];nx5DI!FH6Ze必需殺光才能出去Mix ChatZ ,Xx2EUxCH1p!g/c3X

%LhP4By%D{J
j/knl
回到1F左面走廊到會議室並用會議室鑰匙打開門鎖
@3fZJ7x,HF7b%q(KMix ChatZ
3x{,{N E[+o
d
會議室
A R#|J|
B*Gmixchatz.com
在會議室中發現牆上掛著六幅油畫
        TW\0{ n與油畫的秘密中所提到的畫像
}+bt W`],w
m v}
仔細調查發現每幅畫下都有按鈕
2X2V,k7Mkg1m{[3t:b再把文件看過一次
y%`
\xmE
A&}~T)G
按照文件上敘述的順序去按畫下的按鈕[#l PW4X}6Z
藍天 --> 男人 --> 山谷 --> 女人 --> 鏡子 --> 暴風雨前的寧靜
3z,A#{O        @lO5A ~"P按到鏡子時,鏡子竟然浮現一張魔鬼的臉
:g*DO*oT g
xW8bJ6~7@
最後按下暴風雨前的寧靜一幅畫時mixchatz.comm
i5qXy6A

出現4隻利卡!!Mix ChatZ 0J@4g D8Vf
u;Ff

幹掉4隻利卡後等級昇一級(lv4)
;{PS(~c^ykmixchatz.com地上出現一個孔,跳下去t6T5\6^3QU C:|

2n
_Ay9Go
跳下去後身在一條走道中,進入儲物室1gn$U Afej

S6}TZ3?f5\"IvMix ChatZ 儲物室
)wQ
zr|?B%J
發現一個男子屍體
C;D
N Q,il-uo9zT
文件:殘存者日記1S9X4c(?,y R
得知4樓貴賓室裡有一位知道事件內情的重要人物W|u#Lj u
在日記最後頁發現一把:貴賓室鑰匙
        B*^Jgz6T        \/X1O原來通往G/F左邊通道的門被儲物櫃從這裡面堵死了
)q
L(m+k%I3Du~XPmixchatz.com
Mix ChatZ MoA7hD9l
前往4樓貴賓室調查事件:2{n        E2az2Q2z-a
進了貴賓室發現有一名身穿實驗衣的男子正與一名身披藍色披風的女子談話
)Q!Tp;nq'emwMix ChatZ 於是躲在一旁偷聽uY h/]{;p:h^
原來身著實驗衣的男子就是馬金博士!O#R3?2F(H{W
a,U]

藍披風女子是ROSE為WALTER的助手Mix ChatZ ,E,q-RX$Fl[N
2人似乎在爭吵
O
x{6JJq/]
ROSE走後REAL隨即現身與馬金博士交談尋問事件原委E4G-vVY
馬金博士表示是被WALTER所威脅製造生化武器
9Zqr\?n0b p並給REAL了一把鑰匙:馬金的鑰匙mixchatz.com.R8O'Gf*sE
S

要求REAL替他尋找被WALTER囚禁在G/F左面走廊內房間的父母mixchatz.comm1c!jx1Q
於是立即前往馬金的房間
u4kT+ZzCEEn
F

_G;I%UH,H到G/F左面走廊
BQL;mk*eUbMix ChatZ 8F"f;z
rCEn

馬金的房間
HlLm\&@一進去看到2隻獵殺者mixchatz.com4J[g;z/RP
回頭想出房間時卻發現房門被人反鎖了!
$['V
]D#]lMix ChatZ
於是只好把2隻獵殺幹掉

].[
tolr
原來是馬金博士的陷阱!"V2d8Z'a"T5k
在地上找到鑰匙:管理級鑰匙(綠)
7w%o}n,@!G2Bz@[回頭要把房門翹開時,竟然開了%ag.Y
udr0o,`

原來是BULK幫忙打開了門鎖'J5S(]8jW2X(Q3B\4D,FV
BULK說在外面看到一個鬼鬼祟祟的身影一下子就不見了F5T zxE'q#^
所以好奇過來看,誰知一開門便看到REAL
W:s
Q*_omixchatz.com
於是2人回到生還者通道說明事情的經過
\X;N:p1NdK        KREAL告知BULK馬金博士及WALTER的計畫
j9_c6kWy及ADA提及的天台直昇機mixchatz.com:X&`#AL1`(C F6\.~.d
在生還者通道休息一番補滿體力7p0P8{M MBk1y

Ymq~5?$m1Sumixchatz.com在2F通道
}TUB)H L.i
C8c
管理級房間找到文件:作戰報告二mixchatz.comdXK4V4y
C%^"t


H,})TP P C)Umixchatz.com在1F手扶梯上左邊辦公室裡二度遇到 ADA
6^\+mW.O.w        eo)U並在地上找到道具:錄音帶
bA:Z,C+v
TL

{l8C^2C8L9V

到G/F左邊走廊繼續調查:(管理級)
T5A,P.@R0p某房間發現文件:官邸的秘密P9s5PO&ME
由文件得知官邸有秘密地下實驗室
8U6e}8i1k[;i_5?6~
j        F,YHe:e到G/F右邊走廊繼續調查:(管理級)
K-vy.B[

在鋼琴室暗到一台老舊收音機
}
S
}.ZY+f        H
將錄音帶放進去播放,竟是馬金博士的聲音
h O9d9e
k
yM

1tz;pc%QO4}Wmixchatz.com在走廊盡頭房間是幸運數字房?*v2T)X|
牆上說明幸運數字是多少
*r!G:L}8h6跟柱子分別是:Mix ChatZ 8z[1x|6A"^N!M?J
2....3....4
L'EsSdZ:lo:KMix ChatZ 8...15...16
sz"XW&FcKDA/z往上拉是加J3fFMAdq?o
往下拉是不加*C({7[;?Wa:r
加起來數字要=紙條險顯示的數字
6I'R,ES4|2w|+j,rb解開後牆上出現道具:鐵之盾
8R        z)M m,u%P1K0[Q?
obwre在3F通訊室又遇到BULK
%S{os)N t1z#@k發現通訊設備完好可以使用,Wi [T,^+`:C
在監視螢幕(1)上看到天台直昇機mixchatz.com3k/[
^y"y!O-Q

在監視螢幕(2)上看到某不知名生化樣品f*hPDTZ7e.YL!@Uv
於是討論後,BULK在通訊室使用儀器向外戒求救
}DB)Yn/v,q7RMix ChatZ REAL去尋找天台的方法跟路
uU7ZeJ!Emixchatz.com並在通訊室發現一道具:高壓電瓶}Y,~;}k

#l,C!a A/D4f qv8YMix ChatZ 得到高壓電瓶後即到G/F左邊演講大聽後動力室將電瓶接上
$W(S-PF.g
CMix ChatZ
出演講大廳時遇到變種烏鴉怪
3Vh#h!Y}3p![y.K#iMix ChatZ 幹掉後等級提昇一級(lv5)NbL5[f.P
使用演講大廳的通訊設備Mix ChatZ :[2n ~5?f3BnTf
x$I

BULK告知馬金博士就在官邸大廳
.o6})|_ZB%t#cBk9z於是REAL趕過去大廳
zZZ~S6M#H6Pmixchatz.com到了大廳見馬金博士跑出官邸_e7W8W0c0] fC.`v
追到官邸外,馬金博士跑進聲紋室去了mixchatz.com:j+}\r9D6K
@


7k:S
^[
SO]0g
趕緊拿出聲紋錄音帶播放,於是打開了聲紋控制門,出現一道樓梯
M`        W[)PT在地下通道找到一把鑰匙:行政級鑰匙(紅)
9ae`)Nw2g
ToMix ChatZ
地到通往官邸外另一間上鎖的房間:uSl;pm osH
在該房間找到鑰匙:萬能鑰匙"yP!C.D:a5@D#{b A"m
j+Vz7o        @v
在G/F右面走廊
"g5V|sc3[Mix ChatZ 酒吧右邊進去某行政級房間發現到道具:鐵之槍
'X$pR*xIm+cMix ChatZ
f;pB+b
d'@ n7G
酒吧左邊門進去管理級辦公室裡有間行政級小房間
){:X C'zgM9Y裡面用萬能鑰匙打開置物櫃得道鑰匙:禾達的鑰匙?1_e\        pi:@
mixchatz.comsrR7P!q!y%^
在4F行政級房間
4dg$\nagMix ChatZ 禾達的房間找到文件:英勇嘉許狀kq
YJ7e!|1{"TA!k8k

及文件:潛入密令

OSv+QI'Xmixchatz.com
床上找到道具:黑寶石lQA&qA1R"K2RQC

2P        v7o W"u7X(On進到辦公室意外與WALTER與ROSE正面交鋒mixchatz.coml
T*c eip

得知原來ADA是保護傘公司派來監視馬金博士的間諜!p.[X.j'eMD `+Q-f
ADA及時出現救了REAL一命mixchatz.com        ncgca%h Vy.K
在4F通道
r        |_BVr9j\3n        GMix ChatZ REAL與ADA的對話讓ADA想起在拉昆市的一切E]6cJx7E:|
最後 ADA表明立場並給了REAL一封文件:局長的信Mix ChatZ &Sn~`0P
U


^:P lr~(t(c2A5i回到WALTER辦公室
b&x.zkVWQomixchatz.comWALTER座位發現文件:禾達的記錄4t8u#~| Bz
由文件得知官邸內藏有寶藏0m-h4nF/pd
vW.lD }

並在牆上發現一圓孔,裝上黑寶石
M$JG+h{

在辦公室後方發現密室,裡面找到道具:黃金之劍(d.O:`TP}
hl'RI g

Mix ChatZ )F*Xza@i1Sf$Y
寶藏室旁邊的門進去找到道具:電線%e%h
@:l)h
@$D

%d
D.I        G#ZFM

回到G/F右邊通道O0v2qp6W9rjI
酒吧右邊門進去又面走廊Mix ChatZ
b
d}G+p%B

某石像之間將黃金之劍放回石座上
(v_#}\SWuo(@%|便能取下石像手中的道具:鐵之劍
R2G8?by:g8Y2TMix ChatZ
&J9izXN)K5@*]進酒吧
"P4dY!FA:_9f,Q&KMix ChatZ 使用電線便能玩遊戲機~返公司打人
o1S JJ
_'j
破關後等級提昇一級(lv6)
@*n4^        f#cj Nmixchatz.com2v"KTA!E._3^qVSl
到G/F左面走廊
Mue I7g;z3nE.L進漆黑房間右邊的房間(技術級)進去女神像之間
xpk$V4H"m6u進去後把石像推到機關上後
L$I+N@0j*M/k'N
\} dMix ChatZ
牆上出現道具:鐵之斧s
u _y
q`@

Mix ChatZ Q HMT+Q9GSd~
在到G/F走廊最盡頭

\Za        ~-?$Bg[
將 4把鐵兵器裝在盔甲手上便出現一地道入口
FhA1P c&@
aL7Sk6MMix ChatZ 跳下去是往地下秘密實驗室的秘道
6ivksz)fF8h找到一封文件:職員遺書Mix ChatZ qt \qd d'k}
找到道具:長梯"H
h SCf:c\D

使用長梯開電腦開關打開進去實驗室的點電子門
N2o:Q(P'U2z3XLNMix ChatZ
n\1uh$T'k-------------------------------------------------------------------------------------------A!\?B#e h)a
/LlmQ.z.bp5d]Q
實驗室外部第一間房間是記錄室
s![GPO1DxT~mixchatz.com得到一把槍:沙漠之鷹 MN2V
i P_fjBv


!r`#qP}5i3s在緊急出口門前找到文件:保安檔案
d;vU?;T J_q1q7m先進發電塔3F拿萬能鑰匙
"S2i(^:_Ek'C+vmixchatz.commixchatz.com.\4O]]"q@4}A
進實驗室1F右邊房間用萬能鑰匙拿到道具:電路保險絲6BdU?UG{H0c2?
在升降梯旁安裝好電路保險絲便能使用升降梯Mix ChatZ wM;a
K"]4}[

下升降梯進門
I(Hzo8kH`8Q#G到了實驗室B1第一間房間就是記錄室
nzV0WI1[mixchatz.com道具:急救噴霧
6j,fv        s$X!DL`k8q道具:bomb chipMix ChatZ m}%c4m)s&r)K Y)y
F,b1r_,B
生化武器樣品室
v
[gR;GVv"JMix ChatZ
發現個種生化武器樣品 KU4{{@-[j
文件:保護傘合約%m%Zk,dn1Mw`
道具:電路晶片n
X&L7IR\J


#_|@z4f8wTCID卡室
&f{1HQ,?4I,C在樣品室裡電子門使用ID卡進入ID卡室
!p;j.R-Ln"Xymixchatz.com文件:T-M研究報告(Xl        J'kt W3C.a
rD2[        O2DT2_.r
發電塔
3h:I&j[|Mix ChatZ 到頂樓裝電路晶片
H8JzP%nK(vE&a [        G0S
7Jdy7u2N6w實驗室外部武器室Mix ChatZ ^        AG4b
Ul7h

文件:超級武器報告h&r_~7}
mixchatz.comS:c*V*W~wu n
前往醫療室通道mixchatz.com*@na*v~_J9MJ.~
道具:bob chip p~-W:|
U6s%}2J-W

文件:研究員報告書mixchatz.com
bhv&p;I2FHb]"n

#Q O c#t r#@
醫療室){bA;x}{GS6e
遇到WALTER和ROSE與馬金博士的對話
o6vk+Xfl9r+N對話後馬金博士掉了一把鑰匙:監察室鑰匙
Y7n9o*k        k;X9g
pU
ej1@/]I0W7J
實驗室1Fk*{,NE6J
到了監察室後找到道具:防護衣mixchatz.com.K5?h
{#f/Zj_

不料這又是馬金博士的陷阱!mixchatz.com.g        tFfW1wBp
馬金博士出現在控制室並打開監查室的門mixchatz.com3R4QG,]xpX:@MAo
於是必須與4隻獵殺者對決*n A+rJ
|\

幹掉獵殺者後等級提昇一級(lv7)
mic'W0u#bmFiYx.c

mixchatz.comK(yO0aoiNv
實驗室B1
`Kc~
?
記錄室右邊通訊室
WX$o4q G*Ad b與 BULK聯絡並告訴BULK要消滅TYRAN...
5ZY9^Lk7j*P)O^}道具:bomb chipECBa:y'T5u

~.t:Ah9gS記錄室左邊毒氣室入口室Mix ChatZ Hx+{4jX:f
文件:人類樣本名單'I,@lv)z2i
k8TjE

穿上防護衣進去毒氣室/om x|#o:c0dL
Mix ChatZ .g2Zp
Ur

經過毒氣室通道不能開槍
P        d/WZ,i不然會爆炸死亡1JZF0?R
_0N-Cr'r0}
毒氣室Mix ChatZ Aq5e        F
R$f-x

馬金博士出現)@t+woB4ulY2^'R"h
說出他自己的計畫並想殺了REAL
k1z/V*}e-~mixchatz.com幹掉馬金博士後等級提昇一級(lv8)
4k7? _@6A
k4Fmixchatz.com
得到鑰匙:MASTER KEY
2cecR T b
1M
Z
Dh.f        q3L(Dc2}!W
TYRANT室 x%q0\%p |-J3wV
用MASTER KEY打開門鎖進去後看到TYRANTo7o.vMQ hL,o6t'[@
並找到鑰匙:機械室鑰匙(紅)+V4{'t"GsX `C
Mix ChatZ iK8LLe-]
機械室Esd'D:i
i$W{

道具:bomb chip

~_K}x,umixchatz.com
ADA出現要REAL交出bomb chip-uo[,{jl
卻被埋伏在後的ROSE開槍重傷$P_CN#yA
ROSE正要殺REAL之際
h7\ifs%}l4_ADA及時補了ROSE槍 ROSE身亡:f`j,G%V;d(}
o0^f

ADA也死了 [6QR0w8czHM
C3kg!\
~H-g2C

TYRANT室mixchatz.com5s:t?(gG!f)z"hX
裝上4顆bomb chip啟動爆出裝置
1Ii5Iy
^1s9S,SJmixchatz.com
並逃往逃生出口門
:MM?t;K-}f不料並未死透的馬金博士趕來發動TYRANT
1H e[3pi^Mix ChatZ mixchatz.com-t'_LIQ
出逃生門是一間記錄室B/G%Q6pq'x S.BF

]"]E~hN5]
z2F Ov
逃生升降梯室
A t@tnO鑰匙:貨倉鑰匙me'}(J,P
"I:YT t:Y
貨倉
i4x9h#x4n'Zmixchatz.com道具:急救噴霧mixchatz.comJ-K8nZ^'~[X
道具:升降機電池箱$fZq1Zh8p _.rj
替升降梯裝上電池箱
O)w-}%T%Ht;X+^搭乘升降梯*Q&T'zI.OG,X

3K6Rgs+CETYRANT追上來}8|P?%R%A:iH4OM
幹掉牠等級提昇一級 (lv9)$qq!g:~U B$P

"r%si&]t7^dI逃出實驗室後回到官邸vK3Ppk5s~NE
到3F通訊室找BULK
BxlaC k:R^h1EY2M
通訊室mixchatz.com!g`8^Hvj
BULK告知他查出經由電腦中樞室能上天台.但要MASTER KEY才能開門
DCE U1Amw7dX2w
H
REAL表示已經得到MASTER KEY並前往調查K!MY$k*tQ#X:s'd
+c+]%G[0Q
電腦中樞室
n)af6FQ3b使用MASTER KEY打開電子門到天台後發現直昇機Hwr3t+t
回通訊跟BULK說
8g-}ht
w3a5mY1y.qL
與BULK一同上天台查看直昇機
1a
xqXp'O
BULK發現直昇機可以發動
3cD%Qw}FmMix ChatZ 於是叫REAL去帶其他生還者來
SN^"x-u+hyN
CEcm#x4KMix ChatZ 此時回到4F的LTER辦公室會遇到WALTER2k2c!cS:j        j"]
與他對話後他會給道具:銀色鑽石

A-\k+I2Jn0E;K

)e7e:S
y%v
生還者通道
{.P7qyJJ)M5ghWY4X回生還者通道時以太遲
t7z        B.}$?WHMix ChatZ 殭屍已攻入mixchatz.comX L0Ou1[&A!U;KC'WV
SMITH不幸犧牲了Mix ChatZ ;u(o;Ay4?Y
REAL及時拯救剩餘生還者 |8a^y5u&Oa
並帶到天台
Yo V        kf!E}Mix ChatZ yR!x8\5GI:]h
要進直昇機時TYRANT竟沒死現!/W8D?V0dI

(gm!L9R;WCm於是再次幹掉TYRANT坐上直昇機逃離美利市~~
"KK\t.PrS&L;o1E^
vBK&u8EXvmixchatz.com.qihS*]@^9Y,eF
完成遊戲後會玩家可得的評價有 S、A、B、C、D、E
        r&FAi I:hszV"P        w6tS 級評價條件:Mix ChatZ vHn
^K8Nu

1. 殺敵點數達 7004d[OV!Qy
So.[

2. LEVEL 要升到 9
8q'rR)C%}{(T.U4OtN3. 集齊全部 25 個 FILEe:JN)KtS,Q{0XT
4. 不要用任何急救噴霧v \$u3`5S
m

5. 取得銀色鑽石3Ig.DD$Q
ly"J

[vkV:c        v#\)k~,X
獎勵:Mix ChatZ Yj.b5|B9f$pu`g y
S 級 - 遊戲開始持有所有武器和該武器彈藥 (無限)、出現隱藏爆機劇情
Yr
k}c#@X[7k9{C
A 級 - 遊戲開始持有手槍、散彈槍和此武器彈藥 (無限)~"a-@g q;V:xWu
B 級 - 遊戲開始持有手槍和此武器彈藥 (無限)
i~jkt]cPS: 玩第二次時槍和無限子彈入手地點:美利市官邸的大堂。
VbE xhs-Qmixchatz.com至於爆機級房間和爆機級鎖匙,是作者還沒有完成的部份。


本帖包含附件
類型 No. 1  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_origin.zip 4.07 MB 2010-6-26 19:37
描述 : 原裝版
類型 No. 2  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_modbymixchatz.zip 4.07 MB 2010-6-25 18:34
描述 : 喪屍唔郁版
類型 No. 3  檔案名稱 檔案大小 更新日期
Save15.lsd 39.78 KB 2010-6-25 18:34
描述 : S級爆機後重新開始save檔

Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]