最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: [策略類] 惡靈古堡 之 雨傘的合同 (RETUC) *附有修改版, 描述: 射擊、解謎並有既一個 RPG 遊戲
  本主題由 加肥 於 2010-6-27 19:56 提升 

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


發表於 2010-6-25 18:34 
[廣告] 本網站內容介紹

bk$x mOBMix ChatZ 9ej*P        L L{3oE

u/O)A$U"o$Gmixchatz.comMix ChatZ +h^AMV9F"_?

_ed!P dRMix ChatZ 6H.`C&z2i9U;u

7j!G)]4zzft*Ot

Z^!Y;d!R(a
一切由做戰地記者開始......
.t*F9M~6G其實遊戲中已經有提到遊戲背景. 所以我冇諗住o係到講 -_- @]I*ib#I%j
j


}1MAp Y3]-a咁呢. 其實我第一次玩依個遊戲係o係幾年前.$fV ^3b;lg_
o個時第一次見人用 RPG maker 黎整射擊遊戲. 覺得 WMY 好勁.Mix ChatZ M7i^u-UY0Ap
而且玩落個推理故仔都唔錯. 可以試下做偵探. 好正. 所以已經好想推薦俾其他人.@X$T?"SB_
不過o個時冇個人網頁. 都唔知去邊到推薦. 所以玩完就算啦.Mix ChatZ 1jUt"eh&v7Z
而依家有啦. 當然要即刻分享下啦Mix ChatZ :m6\(@0@7a*MbT
Y


ZV#|        X3S,k$Zx*{mixchatz.com
!u V0Q9^H7Q*l7K大家拉下會見到有三樣野可以下載. 咁我依家就解釋下係咩黎啦.Mix ChatZ NG8}}-M;lP:L&z
mixchatz.com4Xz} pKM x0S(i!B
1. RETUC_origin.zip
3ds-c@2{"sD        q{n[其實描述到都講左佢係原裝版. 呢個 file 係冇作出過任何修改既遊戲檔.
/Ii ok)Xsm即係同 WMY 大大所發佈既遊戲檔完全一樣. 呢到只係幫手提供載點者 -0-mixchatz.com*} Af8t:O

*UGo0}J3l2. RETUC_modbymixchatz.zip
$v6F@~5q;[
Bmixchatz.com
哈哈. 呢個就係本文章重點所在. 依個係由我修改成既喪屍唔郁版.
]ro.D,]其實我有呢個諗頭係因為我幾年前玩o個時. 發現某D喪屍太勁. 好易就令我死左.
VI/^6d%eP"e&J0v/i成日都殺唔死佢地. 搞到我卡左o係到. 冇得玩落去 (因為有時迫你要殺死佢),a~O9C
Hw9P0i

咁我玩呢個遊戲最重要係想知故事發展. 所以唔甘心玩唔到落去 -_-mixchatz.com6mDH7S_?@
因此o個時我就整到D喪屍唔郁. 咁就可以易玩D啦
q2qB+v9[$a3`'s2X/C+pDKw3e4zzF+Ip
咁都過左幾年. 我之前修改左既遊戲 file 都已經冇左.
8~7w_b3GrAt_nMix ChatZ 所以呢次我提供既係我近日重新修改既. 都用左幾個鍾整嫁. 因為好多怪 -_- P#q|0m| i'|@SO
而且. 我見係幾年前玩. 都已經唔係好記得個故仔.
@+@(];z"S%^所以特意為測試自己修改既呢個版本. 我再重新玩多一次.2c%p)V5TL+QZ#y
經過兩日既重玩測試. 將漏改既都改埋啦. 而且最後我重順利得到 S 級評價.-W-V,`$Kvk8X)R
所以呢個版本證實係可以順利破關既. 大家唔使擔心玩到一半玩唔到 =)
*IX-U
u3k2i}g LN

V]9c7yG]:EOmixchatz.com咁呢. 其實呢個版本唔止改左喪屍. 怪物唔郁. 重有幾樣野都改左. 如下:
L!d!^
@7VHc
- 美利市街道加左部 save 機. 方便睇完遊戲背景之後即 save.
cV
q_&s

唔怕有咩出錯要重玩時要睇多次個遊戲背景 (個遊戲背景都好長下 -0-)
U*JX
_oq5v
- 有一段係要玩遊戲機. 我改左所有人都唔會周圍郁. 方便你攻擊佢.Mix ChatZ Q\,Y,D2rq~3wPl
而每次要攻擊既人就係o個D個身係咁郁既人

`%WhEWe.l.i,A
- 到打 boss 時. 唔再係普通咁射擊. 而係要入一個畫面先.
-g
C ]Y%`        F
本身個 boss 係會o係個畫面內周圍郁. 但我修改成唔郁. 你只要狂對住佢個身射到死就得B"TM-A,c1?X+C
- 最後係. 因為要得到 S 級評價係要殺敵點數達 700.2q8U$?LXUI:k
如果你臨近結束時仲差好多先到 700. 你可以去貨倉到殺一隻個樣同裡面其他怪唔同既怪. 殺左佢之後殺敵點數就可以加多 500 啦.
&Sa^"I5s8x其餘 200 請你自己打其他怪獲得. 就當感受下呢個遊戲既另一特色啦 @@D](qmW y

@3\jt'~ }0^8Ii#^J3. Save15.lsdB'Hv
\3h$I

呢個就如描述所形容: S級爆機後重新開始save檔mixchatz.com(z3?E8|Rv(EB        p
即係我重玩時最後拎到 S 級. 重新開始之後 save 落既檔.O;\RH1Y'dR+h~[#s
將佢擺落遊戲個 file 入面. 再開 game -> load game -> 第 15 個 save
e A`)G#w(?.F1M2VK,{開左之後人物會o係美利市街道到. 之後好似新開始咁玩落去就得.
[nFY*f*G#yMix ChatZ 真係同你按 new game 玩差唔多. 唯一分別只係.y
obW.Yn'w

呢個到左美利市官邸既大堂. 你會發覺有得拎所有武器同該武器彈藥 (無限) 咁解
b Jn-[
y/V3b
q+Y
]"}        A        Z-^
Mix ChatZ 5Y        T6f:|U
co

最後我想講就係我當然建議大家玩原裝版啦. 因為真係會刺激D.
9o~ ph7f`+K而且只有原裝版先可以感愛哂呢個遊戲既兩大特色 - 射擊、解謎.eP;s,gWC
而如果你同我一樣覺得原裝版好難玩既話. 你可以試下原裝版 + Save15.lsd.
"}\U        D `mr有勁D既槍同無限子彈. 應該會易左嫁啦.O+z1V-x&Ws

4Yk%Y$Q v&L*Oq$y至於我既喪屍唔郁版就係特別俾o個o的唔鍾意射擊. 但鍾意解謎既人 (好似我咁 XD)
K q6N_xB等佢地都可以欣賞下呢個遊戲既故仔

An3Zt\+~frm
}-UGU,Q$A

:F0s"iAkP+Ro
好啦. 下面提供遊戲既攻略. 係轉貼人地既. 本身我有諗過作出少少修改既. 因為覺得唔夠齊全.
5\"T1_8U4h1O不過最後都係決定唔改啦. 冇咩耐性改 (-_-)
\L g
ad(o"pLVJ
而且其實我都係跟住呢個攻略玩既. 都成功破到關. 證明呢個攻略都夠破關嫁啦.
_9u![CN,Uv6x c都可以等大家唔好一味靠哂呢個攻略. 呵呵2pj{m4U!D
Z4o


!Bl
Tag9U;zvMix ChatZ

K.jq~3Q8yh【攻略 (劇情版攻略)】Mix ChatZ 9Cn)gY:C4Cn'O8g
A


xJ5['? fYUmixchatz.com遊戲中玩家將會接觸到許多道具、文件與武器,許多的文件將可以使玩家來瞭解遊戲的劇情,或是關鍵的解謎技巧等等。
S#\1N|&\RFMix ChatZ Mix ChatZ }%V b-I,U`^f%~Q
而道具方面將會有許多藥草、噴霧器等等的醫療用具或是鑰匙、子彈等等物品,玩家必須利用這些物品來恢復主角生命值,
i1v*l+m%Nq1?1P

或是打開鎖住的門(許多特定的門要有特別的鑰匙才能開啟)等等事件。
j.o-q/CN6M5k qmixchatz.com這些道具將是會散落於各處,玩家必須在建築物中進行搜索來取得道具。\t`[I.G~
L3B!qpO
遊戲中也將有許多不同種類的武器供玩家使用,以對抗眾多的敵人。Mix ChatZ 4ZoP*_q?3m
玩家要注意的是武器子彈是有數量限制,因此要節省使用。%Q6s:bO/PVB.sA
`e@/U

遊戲中的主角會隨著遊戲的進行而升等,提升等級之後將會擁有較多的生命值。
pT%q        F7u
N4@v?
|.?Mix ChatZ
]9Ym4E9?R
玩家在一開始玩時,會遇到許多喪屍的攻擊,有幾點要特別注意的,
WH kML&@Lf1. 玩家所取得的武器必須要裝備才能使用,裝備的方式是按 Esc 鍵選擇武器項目來裝備。6[1Np3F5i8l*L;L2S
s

2. 剛開始子彈的數量並不多,因此以躲避為主,不得已再開槍打喪屍。玩家要往右邊來逃跑。|{6Ov
P_%o-pI8y

3. 玩家要取得物品並不需要按任何鍵,只要接近可拿取的物品便可以取得。D9G3g3G(Qd)mN4Z:t
4. 存檔方面並不能隨時存檔,必須有遇到打字機才能進行存檔。MK$OX6X5G-OW4Wn
Mix ChatZ )~m&g l8[]
以下注意幾個名詞:]jZBbbl"W
1. 所有走道都稱為 - 通道
z? U(e-a?.ajGMix ChatZ 2. 只有 G/F 樓層左右二邊走道室裡的走道稱作 - 走廊
"H@o
T(F*gD8s)dYmixchatz.com
左邊綠地毯室:G/F 左面走廊

e:`
V"K D V-K{boMix ChatZ
右邊紅地毯室:G/F 右面走廊
;e']8HEDX-eDd5lq5W1h;X2? M
SZ4Z"Hn"y+PH
報社辦公室
h%FN
aZVI`Mix ChatZ
文件:美利市時報%SW&|-nlm


`Efpy)}F f G
REAL與PETER一同要去官邸採訪政府軍與判叛軍的戰況
'O        |s"b6wiI(@6t意外發現與多死亡市民變成殭屍mR4el,r5O4SZ0]
PETER 也不幸因此喪命-w?~Yl%da5T4b

~a EF9F!@Umixchatz.com美利市街道
;[ V ^p&NB2Xm1K\A文件:叛軍的日記1Z/a-n[S.H1?Q

??&X Dg`XIJ(`Mix ChatZ 下水道
,GM,jn6Vs,uMix ChatZ 文件:下水道工人記事本j*I-l
K#Xb

逃到下水道時下水道已佈滿殭屍了
`-yIKvR$@6?n經過下水道後到達官邸前院
"a&OGjf j
`2W
K3k+y|;hSW
官邸前院
o|.@"B
y
H3GMix ChatZ
有2間小屋
T)O9cP@其中一間裡面有聲紋檢查機器
W\!OX\Y
?1|aMix ChatZ
另一間鎖著Mix ChatZ :P]gN        F/d\&V#[B9D

Q        D*up+CR官邸大廳'N |A+S\/~WCM
鑰匙:勞工級鑰匙(灰)Mix ChatZ m$K0d`%OII5d
以及來賓登記簿.順手登記了一下mixchatz.comOag*f$BmT

_E!G,X*j,B KMix ChatZ 大廳1F M!]t'? H)t,w!~
走上手扶梯右邊房間
N]fi+q1g&i.d文件:藥物手冊B8U)zp(U/iZ
道具:手提藥草混合器
:bQ"ZL8]-s
l4p

.nQ+P&e2R+ja手扶梯左邊通道進去是一間會客室可以記錄
VYa+aQ^:C0mMix ChatZ 道具:急救奔噴霧

dy3N K        qPMix ChatZ


q1A2S1{QI%p,O
出會客室到1F左邊走廊Mix ChatZ *kn
V-O1\Nl

左上方會議室旁出口出去是演講大廳上通道/iv^ r4pexn
通道底有鑰匙:萬能鑰匙
4tO
BExd@

5].^yJ/a]
Acmixchatz.com
G/F通道
3Yt&u1j:?&mvO9`一走進官邸 G/F通道即聽到一男子呼叫聲.隨即趕過去左邊通道看
HZ HQ(j+Rp~#_FF發現男子心臟被貫穿死亡的屍體,旁邊有道門前還殘留一灘新鮮的血漬...
\        ]r5[
u|E
開門後進入 G/F左邊走廊一看.發現一隻利卡隨即攻擊過來
i'}fYz|幹掉利卡後等級提升一級(lv2)
h@kzV RC`S]/w)V;t
在G/F左面走廊進行調查
;r {9jhJMix ChatZ 文件:作戰報告一mixchatz.com`?T(h:LtE/Q
Mix ChatZ f PFj'V-|
某間黑暗房間
        q}9w(s6GuMix ChatZ 道具:電腦KEYBOARD}&QB'`\6Y-n

E&N%gq){*X4W4]R~馬金房間打不開
cu+K_        aZE1Hs!I:]`*W^4Jw8rRJ!t C)i*H
演講廳後控制室
D*aJ }#KMix ChatZ 文件:技工之手冊
f}*Q5scd pMix ChatZ }
Fqc0gD&ruY

在G/F右面走廊進行調查Mix ChatZ dv8\5|1eO$Xk
遭受2隻殭屍狗的攻擊Qi [ dY.c
w

文件:密碼備忘錄 6443
W
A!S.R Iq$f\
可以去左邊走廊打開密碼箱
!]!r$n~0\`b$Xmixchatz.com
/J5nLqV%w到 1F右邊通道進行調查9pV*Lc$Cf0X'B2N
mixchatz.com1Ji;u5f {D,G:M.Roy
圖書館
D(I$tZ jz*F文件:電腦登入記錄
,{#ANX
~8G;m6m6cR
推樓梯看4個密碼
"Xv*T2XK5H6q{"y\Mix ChatZ 再用鍵盤登入電腦發現馬金博士來此研究的原因Mix ChatZ R1M*HO^o[
'k        G+y0U*qX
o4{R

一出圖書館遇到一名金髮男子(BULK):ZL jC^.S,m
金髮男子見到REAL拔腿就跑$QD-NHD3l
於是追上去在轉簡看到他跑上樓了&_3i3t:c+H8s r
跟上2樓去看
?x:o#p^.J,uMix ChatZ         ^0GC_su}9b
一上2樓
xnP8}o?}

就遇到2個穿兵服的男子大喊:殭屍!!有殭屍要來攻擊我們了!! U\#h!A8m_ l!N
並朝REAL開槍.REAL連忙往旁邊閃開*l? y~#I9Z
REAL:我不是殭屍呀!!*y0F
^,C3jp

2名男子大驚!並停只向REAL射擊
.o+s*m%K8zK1f3人進入生還者通道並對話mixchatz.comj.xp.UZJ
突然一名女子跑來大喊Y
} ~"VS#gnG

MARK母親:不好啦~ 請救救孩子!
ay+t0RtGN8eREAL接受BULK所託去配藥室拿病毒疫苗PdqR/N\ O#s
並得到鑰匙:技術級鑰匙(藍)

SE        [Y'{(G ?`Mix ChatZ
生還者通道鐵櫃中找到道具:急救噴霧mixchatz.comj"SBM"e7QV
$B^Ue.JT B [
從 G/F樓右面通道進酒吧
ZJ4Q}B)WC

得到道具:急救噴霧
e!X!t&\(K@*C從酒吧儲藏室進入G/F右面走廊Mix ChatZ )g0|b]1t+d!P7GZZr5u
並找到配藥室
#Q
jc(Wp-|T
aI4ec3R'[-`
~

配藥室
XVjj:f4zmixchatz.com文件:T 病毒疫苗報告
^&P J[!i/xh3Cgmixchatz.com看過後得知配藥的要點
*^A,TO @|*m.Y合成疫苗後即返生還者通道裡室$MT kf*oq
將疫苗交給BULK
_f#Jj i \'}過一陣子後MARK病情似乎有所穩定
9T        A9wAtU6z        dsmixchatz.com完成委託後等級提升一級(lv3)mixchatz.comzT!a%B#l(T u

|N"a2E        VDMix ChatZ 出了生還者通道fJ!n,q}fx
2F餐廳(l$a7L,p;R9t
文件:小鐵盒的秘密
/QpRft [道具:小鐵盒0[s+pA.yoH"z%_r
?5KLP2W8C7v'C$q
3F左邊通道底的門被反鎖了Mix ChatZ U;u/s
i/}$Z$wf
q.x

只好上四樓
SRb sn;v'v mHn+XMix ChatZ
k-~0qJ7L
mSH3X|'~-u.?T四樓通道
K!F'R,w4y\[{N聽到電梯有聲音G        ^i8UqH`I P
有名女子求救
I\OKOf
R
撞開電梯門後
amxzXa|3cfh(Y#i出現一名身穿紅衣的女子
1O`*V[&\l她叫:ADA wongmixchatz.com~a Y&b4d w,~V
她說天台有部直昇機
9h0V6J%C]之後就跑走了T |(^QtjK
所以開始尋找通往天台的路
,\h(C7].Aq
}&}TA{!W2VxTg從右邊通道下到3F
-f%~u$SV.omixchatz.com3F右邊通道
Q7I_%`z Q{(|mixchatz.com醫護室:可以記錄並得到一個急救噴霧
&j6}n(C%q+nin走出右邊通道
:X E5K?j)OM h;GKmixchatz.com
$P?
G?qb
在3F辦公室
!EpV4EzA3TX}鑰匙:酒吧儲藏室鑰匙
Z        R;jrms%L牆上紙條得知保險箱密碼為:4759mixchatz.com8l[!guO?,P%O9w)c
使用道具:ID光碟查看電腦得知馬金的事情
6@Kv1v@^*V9M看完馬金博士資料後出現道具:ID卡,\6nJS!Eb%a1f
解開反鎖的門
)Hw2{9~ q6m8E出3F左邊通道
xZt.tq經由生還者通道回到1F繼續調查...
o4@"U4i'h;x_Jmixchatz.comL        Rz2u$Up&^0gz0O
1F右邊通道
1D5U%Kw D7JN0Amh某房間發現文件:油畫的秘密
+F-j*Mu5Vi及工業用熔爐/[!S.A5g0N;g
於是將油桶裝好
:KeV!GbV}{BQ拿出小鐵盒
GGP'^ O+g"S8b
dMix ChatZ
將小鐵盒熔開9Hth+}B4Ala{%t
打開盒蓋發現鑰匙:會議室鑰匙Mix ChatZ J6^;Z(m}
b2xx$P:G        oQ|:c        y
回到G/F右邊走廊
        G/k$b{qMix ChatZ 打開酒吧旁邊技術級的門鎖後進入調查'g2eL!_P+HmD
某間房間發現一保險箱,於是輸入在3F辦公室牆上紙條看到的密碼:4759
BR,a0Q MJi打開後發現道具:紅寶石
d4_D%R8B}F5Y走廊盡頭有把:萬能鑰匙Wq(Q c `CH
mixchatz.com)}X
f,p#Tl0x1N%BM

回道G/F層mixchatz.com8s2bRlK
到酒吧使用儲藏室鑰匙到酒吧後巷
QHAL ilY在巷子底牆上看到一把M3R散彈槍及2個打磨精細的圓孔_f&a g!FP0u
\S

將藍寶石裝到左邊圓孔@n}1NP
紅寶石裝到右邊圓孔
[XV&d gtMix ChatZ 散彈槍的槍架於是鬆開
-ri:S
ya&Ei
便能將槍取下裝備使用了mixchatz.com/f:sB5b5t2fW
此時門口出現一排殭屍
4uYAU
q?mixchatz.com
必需殺光才能出去j{
B;m L9P?a4o


&t!y)}"x+SZ7}回到1F左面走廊到會議室並用會議室鑰匙打開門鎖6~$[~)v$ZB{

'G&a
_m{ab`*p8S8s
會議室
i_ Vp(D在會議室中發現牆上掛著六幅油畫[;T-A5QJ0nQT
與油畫的秘密中所提到的畫像
,J H3Q Df.m#n仔細調查發現每幅畫下都有按鈕
XK B,fex(JMix ChatZ 再把文件看過一次
8V&o:q)kiu.kG按照文件上敘述的順序去按畫下的按鈕
t8|#H yu L%E*o3A藍天 --> 男人 --> 山谷 --> 女人 --> 鏡子 --> 暴風雨前的寧靜
M@0mL U;kI按到鏡子時,鏡子竟然浮現一張魔鬼的臉6hgcd]o1tm%]
最後按下暴風雨前的寧靜一幅畫時Mix ChatZ TH'a/{\
b"K k

出現4隻利卡!!
X&huth gx|_幹掉4隻利卡後等級昇一級(lv4)x6o        F%|5_jh
p:_

地上出現一個孔,跳下去:`r7S1P Ia"x,y
Mix ChatZ I4x:a8kMAP
跳下去後身在一條走道中,進入儲物室
Q"D,d8VGlMix ChatZ #cP7cju
儲物室
/[
aV9l/HOHmixchatz.com
發現一個男子屍體
#rGT"u^@#?CCMix ChatZ 文件:殘存者日記mixchatz.com
q!|P        dyV

得知4樓貴賓室裡有一位知道事件內情的重要人物
,K'PRI%C@.Lu在日記最後頁發現一把:貴賓室鑰匙I.|^\ kdl_)O
原來通往G/F左邊通道的門被儲物櫃從這裡面堵死了
)k-vF
rP$xMix ChatZ

Xt,X y7}!y前往4樓貴賓室調查事件:
C y"Y8Z        wCY進了貴賓室發現有一名身穿實驗衣的男子正與一名身披藍色披風的女子談話Mix ChatZ qb{-D        Bi^
c m

於是躲在一旁偷聽CMe*n8Z0K
原來身著實驗衣的男子就是馬金博士!
oMmwS3e/`~藍披風女子是ROSE為WALTER的助手
w,_C9~iX/mwMix ChatZ 2人似乎在爭吵A2D
a gV:c+P

ROSE走後REAL隨即現身與馬金博士交談尋問事件原委
#P#d%~ JE0Qd$MMix ChatZ 馬金博士表示是被WALTER所威脅製造生化武器gv |.[m+Un{
並給REAL了一把鑰匙:馬金的鑰匙
^;G3LoV.aq
[2Tmixchatz.com
要求REAL替他尋找被WALTER囚禁在G/F左面走廊內房間的父母
e)~
r6XOQIw
於是立即前往馬金的房間Eop L,Lkg7@-m m
R#_i"IX9|
yp0t

到G/F左面走廊
*s'A7|4UrMV
J
mixchatz.comZoQ#|5l]L]!w
馬金的房間@WZn8K1[oy
一進去看到2隻獵殺者
6j_%j        ?8U3K]
c"B$])W
回頭想出房間時卻發現房門被人反鎖了!
)[I0I!E7gmixchatz.com於是只好把2隻獵殺幹掉
G&` L:}EN        x6v5QZ T原來是馬金博士的陷阱!
u\;mO.fH|!ld在地上找到鑰匙:管理級鑰匙(綠)
LcU"_'fthr5^4d回頭要把房門翹開時,竟然開了"G3y,r:Tu(w2b
原來是BULK幫忙打開了門鎖4xP"t
h6L7W

BULK說在外面看到一個鬼鬼祟祟的身影一下子就不見了B4[gb9V~
所以好奇過來看,誰知一開門便看到REALfjR-dt
於是2人回到生還者通道說明事情的經過mixchatz.comk"hn*k2^#Ja
REAL告知BULK馬金博士及WALTER的計畫        t;F.c"C\8Ef&G8@Q
及ADA提及的天台直昇機T6v/L2j*`DZ ?
在生還者通道休息一番補滿體力
#tJ\|hl9w:TT rmixchatz.com
.AH1I;v9N'~*Rcvmixchatz.com在2F通道
6JdN%LS#Kw!YXR管理級房間找到文件:作戰報告二
E(R5IQ
vY[Mix ChatZ

a#U(ZjM4_6Al在1F手扶梯上左邊辦公室裡二度遇到 ADA$cC's1`"cjS
並在地上找到道具:錄音帶G5YK"_X

lR*s-g/\ V
E']d
到G/F左邊走廊繼續調查:(管理級)
d8VJ5vN] JMix ChatZ 某房間發現文件:官邸的秘密mixchatz.com4?.Q$r
R3o;Xno

由文件得知官邸有秘密地下實驗室
CWI+} h+]eE
dx.`x
i6S {#`)R
到G/F右邊走廊繼續調查:(管理級)
jZl5S"Gx rUd{c6Wmixchatz.com在鋼琴室暗到一台老舊收音機
        N&O{*n$z'n;Q5O!xY#__;o將錄音帶放進去播放,竟是馬金博士的聲音mixchatz.com%Qx4J
NbZi#["eU

Mix ChatZ 3T+K#o'zi6p)OK)T$O
在走廊盡頭房間是幸運數字房 T._Oq@
牆上說明幸運數字是多少"M TZ'e;IG
6跟柱子分別是:$l[
kX2_R
ql-Qo

2....3....4
/j$V;hj2B1N\8Smixchatz.com8...15...16mixchatz.com&LY
FoFG

往上拉是加
$V|Y#Lkp:P%T往下拉是不加
XK:NP/j?3kN)N加起來數字要=紙條險顯示的數字6|&a4LPR6rz
解開後牆上出現道具:鐵之盾
Qx+UG#qs2i]mixchatz.com2BO|
T0V#]o;p

在3F通訊室又遇到BULK
6`#W`"G$`&zMix ChatZ 發現通訊設備完好可以使用
v
a \X"t?
a
在監視螢幕(1)上看到天台直昇機Mix ChatZ Z9zz6tV:vr\'t(Mk
在監視螢幕(2)上看到某不知名生化樣品.R:L;W3g
a#k]!]:d

於是討論後,BULK在通訊室使用儀器向外戒求救
KbuC9Rs(i,@jREAL去尋找天台的方法跟路
,J,W(f%p$~6syMix ChatZ 並在通訊室發現一道具:高壓電瓶mixchatz.com5RC/Q"_^t*G
%T5Mp"tbQ
得到高壓電瓶後即到G/F左邊演講大聽後動力室將電瓶接上_-F1v?/O aJ
出演講大廳時遇到變種烏鴉怪JZ ff%dY
幹掉後等級提昇一級(lv5)
z1N#yl,xMMix ChatZ 使用演講大廳的通訊設備
5F.Wx f-d8EX M5?        aBULK告知馬金博士就在官邸大廳mixchatz.com l C2hpgO
於是REAL趕過去大廳
8BE)S6tGk到了大廳見馬金博士跑出官邸mixchatz.com#z"{Cs/| W/b'z
追到官邸外,馬金博士跑進聲紋室去了f
aI%KLS kt&]

${$c"S2?3P        dH
趕緊拿出聲紋錄音帶播放,於是打開了聲紋控制門,出現一道樓梯
d8U g cT$TM@Zs+Nmixchatz.com在地下通道找到一把鑰匙:行政級鑰匙(紅)
XyY)pA~&K地到通往官邸外另一間上鎖的房間
\b
Nf8wH
在該房間找到鑰匙:萬能鑰匙
,z']T#g"?ntk{*Z
O7Q `n'wO在G/F右面走廊+L [w-`        b
酒吧右邊進去某行政級房間發現到道具:鐵之槍
3QH|)w
n
Y
y.Z'R{Zd8{
酒吧左邊門進去管理級辦公室裡有間行政級小房間
lFa:N {:S|9Y*Emixchatz.com裡面用萬能鑰匙打開置物櫃得道鑰匙:禾達的鑰匙
H9U h:A\UgMix ChatZ
0k2m        tkasKR在4F行政級房間
!jJB2U;[*{0{%e禾達的房間找到文件:英勇嘉許狀
@Bo5`:qP8q.pmixchatz.com及文件:潛入密令
%Az6m-qe4SW9O床上找到道具:黑寶石
RWtKGd bCMix ChatZ mixchatz.coma$i7B#qE
ZK
T
w+tI/px

進到辦公室意外與WALTER與ROSE正面交鋒mixchatz.comp#\9dn:D/DX
得知原來ADA是保護傘公司派來監視馬金博士的間諜
'U-` x9PEvMix ChatZ ADA及時出現救了REAL一命
CBSjs2X,]I在4F通道
3C1~k]]8o0J"ev#@9qMix ChatZ REAL與ADA的對話讓ADA想起在拉昆市的一切9oO y4h#IR
p1d

最後 ADA表明立場並給了REAL一封文件:局長的信
]o F Ut4Acmixchatz.com
3qB4c-VVj回到WALTER辦公室
c]9\xqse"X$v)_mixchatz.comWALTER座位發現文件:禾達的記錄
n0d8P)gaE
dJ
由文件得知官邸內藏有寶藏mixchatz.com?)?0A}D [`"|*ua#j4o
並在牆上發現一圓孔,裝上黑寶石Q0P+s        T!_ uTk
在辦公室後方發現密室,裡面找到道具:黃金之劍
6CqcV-xQI f5n9p2kEE2`
@/q){JX

寶藏室旁邊的門進去找到道具:電線

osZ)V)j"`o

k![ i5]_A回到G/F右邊通道mixchatz.com|Ak        W? H/}8@U
酒吧右邊門進去又面走廊
L gxb`2R$f某石像之間將黃金之劍放回石座上6@:kly^"@?$V9F+_f
便能取下石像手中的道具:鐵之劍mixchatz.com8C"F:[%y
dKS


;O&U$t0@.v進酒吧mixchatz.com u!n;QoEeT'_/Fda3k
使用電線便能玩遊戲機~返公司打人
ml{*ANA;J"}Mix ChatZ 破關後等級提昇一級(lv6)mixchatz.com-t6@Rq"kv&X)H

fP6GV?X.R'O#kTS4l'z到G/F左面走廊mixchatz.com1]&V"y:{*}
進漆黑房間右邊的房間(技術級)進去女神像之間Mix ChatZ 8K5S
Q%{F(~W;A$D

進去後把石像推到機關上後$c.f+n!Qk
牆上出現道具:鐵之斧%f+kZ5V.`
F@BL1z-p
H

在到G/F走廊最盡頭

S7Lm%`0F E(U2R,Ar
將 4把鐵兵器裝在盔甲手上便出現一地道入口
~
W;}$IW#vmixchatz.com
&L&y6[$LO(pT9j0g+R"p-~
跳下去是往地下秘密實驗室的秘道mixchatz.com.av&Nb%O
找到一封文件:職員遺書
5F^8D!I+K+tlw7x找到道具:長梯
q
^Vvn
使用長梯開電腦開關打開進去實驗室的點電子門mixchatz.comXngJJp Q|u]'n0@#s

`&l'b I:]*i5iC#z|I%v-------------------------------------------------------------------------------------------
/|%Z"q,PHEyZOmixchatz.com
#F
_sr%WA
實驗室外部第一間房間是記錄室mixchatz.comSc'N,Fwyw
得到一把槍:沙漠之鷹7V({uY!EF f
p.E;oo"d
在緊急出口門前找到文件:保安檔案
_$BW:L fF)X,@b

先進發電塔3F拿萬能鑰匙0d Jlro/c
D


J~;KZ4S6h進實驗室1F右邊房間用萬能鑰匙拿到道具:電路保險絲
YGk'nMwMix ChatZ 在升降梯旁安裝好電路保險絲便能使用升降梯        s%H @ G;r%gJ
下升降梯進門
6` x7U#x-D"@3a}]H到了實驗室B1第一間房間就是記錄室Mix ChatZ l7t+Ay h0SNx
道具:急救噴霧
;oX&s0g(G#{e!l道具:bomb chipfOV8E{5z

_{ z*Wed;f!`7\Sg生化武器樣品室
J$F#G9IuH2{Az3gHMix ChatZ 發現個種生化武器樣品d6co Z"drtly-cJ8v
文件:保護傘合約Mix ChatZ 'e/V&}"h[:rrGtP
道具:電路晶片
A eJn[+d9u:`tmixchatz.com
V u
cj7L^mixchatz.com
ID卡室mixchatz.com9mb+J"nkHAY
在樣品室裡電子門使用ID卡進入ID卡室Mix ChatZ 6f,p*U B Uls8Pn
文件:T-M研究報告
u!khvb4XH9Ub G@"t

tT
Hg@d2gj!S^
發電塔4[
A$q+x5T&wu

到頂樓裝電路晶片cc`0y
e%P-qJK7?7u

Mix ChatZ YmX7e*e W2x2W
實驗室外部武器室
;_0A
?AlSmixchatz.com
文件:超級武器報告3TWSQ3hx8[5J9v0Q,Do

A['m%[zMix ChatZ 前往醫療室通道
,Y8hA*k&i+OL道具:bob chip!C1aC;c\Bd:|
文件:研究員報告書mixchatz.com
_8o
Y`
}:BP


$g9S/` T&\3g.j"[I{mixchatz.com醫療室4n:g4xv3c"YW K'K
遇到WALTER和ROSE與馬金博士的對話
/m"Y0T_k2q!{/v對話後馬金博士掉了一把鑰匙:監察室鑰匙[)[{4q8y'L/t

XC7iP0~p d*`1r}Mix ChatZ 實驗室1F
WIH
a(Z!sU
CE E)~ @
到了監察室後找到道具:防護衣5]t
m]S S6H

不料這又是馬金博士的陷阱! V@0x%|\W9OzgZ
馬金博士出現在控制室並打開監查室的門Mix ChatZ _8LHr7l
於是必須與4隻獵殺者對決T/M6w0J%Up1h&g;{
幹掉獵殺者後等級提昇一級(lv7)Mix ChatZ %D!fW+n1q

^$vT#fkT&`實驗室B1
hJ4JEYX$nMix ChatZ 記錄室右邊通訊室
@}]C3H|Emixchatz.com與 BULK聯絡並告訴BULK要消滅TYRAN...
4~-mPU*p-^Mix ChatZ 道具:bomb chip
%a:h/?        `!zO/NYMix ChatZ mixchatz.com.X E+SsN#xe
記錄室左邊毒氣室入口室y5nc4i D,f|!r
文件:人類樣本名單
z%H6~/f"[ x
z!D6Cmixchatz.com
穿上防護衣進去毒氣室!{:O5O7pTZ4C

.D(\(gs rqRMix ChatZ 經過毒氣室通道不能開槍-K[*g_,L]'`
不然會爆炸死亡3C
Q-dpk6@

1M!n:d
Q)GIP

毒氣室G+@-?5V6a8Q SQz&W
馬金博士出現4\5hx^&@elD*Hr
說出他自己的計畫並想殺了REAL
:}
k#?y        M+B:_mixchatz.com
幹掉馬金博士後等級提昇一級(lv8)
#Hn P Wa}*^得到鑰匙:MASTER KEYMix ChatZ
?'qq!U4Na        k/]Z)C]8E%~/T~#@mixchatz.com
TYRANT室P&DLmI(J I
用MASTER KEY打開門鎖進去後看到TYRANT
q(Fy3H*K        i        lXMix ChatZ 並找到鑰匙:機械室鑰匙(紅)
`2ik"C5s w-d
BMix ChatZ

yv,@-Rm*W2qnQ機械室
.K F\vb+`9AMix ChatZ 道具:bomb chip
b@v7[2g/@

ADA出現要REAL交出bomb chip
T s?1ioM{卻被埋伏在後的ROSE開槍重傷        uXx)EPQc:t5@N
ROSE正要殺REAL之際
0]&C k"@D9xADA及時補了ROSE槍 ROSE身亡K2Ka-T y0R(Yy
ADA也死了&{vM's|2]8Im!d l
Z6?i.U1c1|
TYRANT室V        r E+C;X
裝上4顆bomb chip啟動爆出裝置
y hzm(@2Vw+vd並逃往逃生出口門
|
w
LV1oB!diz4Wmixchatz.com
不料並未死透的馬金博士趕來發動TYRANT)A[+M
X5@3Y

mixchatz.comA"Iz`N"|5{
出逃生門是一間記錄室Mix ChatZ c PRU%FV
*ejh|,c} r
逃生升降梯室v l:M&W/GK j
鑰匙:貨倉鑰匙;s~n j'Mt'x.e5@
JX_R8],lt
貨倉-R-_E vj7[3C
道具:急救噴霧
,\*akd2Xk4xeMix ChatZ 道具:升降機電池箱
BW!w0o^8q*Vz替升降梯裝上電池箱
0n-FH eB%Pl+b搭乘升降梯
e8[&_1g,Y
;I0@9P
}8A(^g+uKX!r.c!^
TYRANT追上來
&J/S9^        O`y(W+^1HW.h幹掉牠等級提昇一級 (lv9)
dJHh |@
t
~3YY,`$m@}K
逃出實驗室後回到官邸(U
\;hT.Gp4WR*X{8u
D

到3F通訊室找BULK        `j$SBZ x9?_X
4M9j        MH,w!a9Zn
通訊室"vFcCj
BULK告知他查出經由電腦中樞室能上天台.但要MASTER KEY才能開門
+Ct0^5]
T}Mix ChatZ
REAL表示已經得到MASTER KEY並前往調查t Q5v^
b C2V


0l-M? j        \!um電腦中樞室:d        @[!~;J6Mx~+O
使用MASTER KEY打開電子門到天台後發現直昇機
#Fnm7{H0|'vAO回通訊跟BULK說
        ^xs8zvC e與BULK一同上天台查看直昇機*f5\ TY!k&m%H z
BULK發現直昇機可以發動
N|ajZS^{於是叫REAL去帶其他生還者來Mix ChatZ "D)Y)|iA        G_
8BHI'[F!r;R6l^
此時回到4F的LTER辦公室會遇到WALTERMix ChatZ 9s
b*Wr&N CnXH(M

與他對話後他會給道具:銀色鑽石
/U)@8S}
u_;jMix ChatZ

R}8u&B)y,gk生還者通道
0n|-W]CS(a%Amixchatz.com回生還者通道時以太遲
]0Op(e8LZRmixchatz.com殭屍已攻入A%yz#Gf-D7u9i
SMITH不幸犧牲了+[!jD1CR_Rl
REAL及時拯救剩餘生還者
R:k5\ e0X(Qmixchatz.com並帶到天台
9`u%v}%j(pZ%Fc-mc)S
DI?io5Lmixchatz.com要進直昇機時TYRANT竟沒死現!
Q@$me&Mx

:y+@U$]MZ
於是再次幹掉TYRANT坐上直昇機逃離美利市~~
2rY&X0blB$V#z*Y-Hg~o
Nm


7fD'{9h9]3i'HqxW4Mmixchatz.com完成遊戲後會玩家可得的評價有 S、A、B、C、D、E;xf:D4o+Un,]Z
S 級評價條件:mixchatz.comp0Q$y*J4fKE
g1{(U

1. 殺敵點數達 700[z.O.~@$I
2. LEVEL 要升到 9Qie(P`
s3]d

3. 集齊全部 25 個 FILE
de_qp2aS4. 不要用任何急救噴霧
^(l5X!cp+YM$Z5. 取得銀色鑽石Mix ChatZ 6Q1UaJ5ml
6sy,O'I&lg|t8dv
獎勵:
4Y,o$y9Y:z(}"ymixchatz.comS 級 - 遊戲開始持有所有武器和該武器彈藥 (無限)、出現隱藏爆機劇情
DXK
LfL
X
A 級 - 遊戲開始持有手槍、散彈槍和此武器彈藥 (無限)
$Vod$u*rJ!z_Mix ChatZ B 級 - 遊戲開始持有手槍和此武器彈藥 (無限);B*c*d1{P6L@
PS: 玩第二次時槍和無限子彈入手地點:美利市官邸的大堂。
3[_K V.a
O
至於爆機級房間和爆機級鎖匙,是作者還沒有完成的部份。


本帖包含附件
類型 No. 1  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_origin.zip 4.07 MB 2010-6-26 19:37
描述 : 原裝版
類型 No. 2  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_modbymixchatz.zip 4.07 MB 2010-6-25 18:34
描述 : 喪屍唔郁版
類型 No. 3  檔案名稱 檔案大小 更新日期
Save15.lsd 39.78 KB 2010-6-25 18:34
描述 : S級爆機後重新開始save檔

Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]