最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: [策略類] 惡靈古堡 之 雨傘的合同 (RETUC) *附有修改版, 描述: 射擊、解謎並有既一個 RPG 遊戲
  本主題由 加肥 於 2010-6-27 19:56 提升 

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


發表於 2010-6-25 18:34 
[廣告] 本站名字為「MixChatZ」

j ?P#sM R+|h0L'[#{(X.oj#HL3[

Z/L`*g8x!Z*ERV
d6c'YA
M
y:Og!Y#K)kr"k.D
Mix ChatZ G2i$l#P"P+n$D$_

2l#R*{ Sc-~#VS I)ymixchatz.comPQ.Xm,V2A#_'N!p
一切由做戰地記者開始......Mix ChatZ s1_t[:b
其實遊戲中已經有提到遊戲背景. 所以我冇諗住o係到講 -_-
L8R l
Xz7S
U"b+c^/l ^
咁呢. 其實我第一次玩依個遊戲係o係幾年前.mixchatz.com*g0o*a5T6L.R(h#tmn
o個時第一次見人用 RPG maker 黎整射擊遊戲. 覺得 WMY 好勁.Mix ChatZ [Nt'm w,YF/r
而且玩落個推理故仔都唔錯. 可以試下做偵探. 好正. 所以已經好想推薦俾其他人.:|w0u1@O~Gzr.@
不過o個時冇個人網頁. 都唔知去邊到推薦. 所以玩完就算啦.
6n;a oQ/]['K而依家有啦. 當然要即刻分享下啦
)K_2m
|U*q!eMix ChatZ

2y)T)w
@|h.~!EWmixchatz.com


x$jo)V$M$H8c#p
大家拉下會見到有三樣野可以下載. 咁我依家就解釋下係咩黎啦.
'p }4S,oi6J        Q$rMix ChatZ
PS,lsY1. RETUC_origin.zipeEL7y7q&c#a
其實描述到都講左佢係原裝版. 呢個 file 係冇作出過任何修改既遊戲檔.1_'k$l?
b2A

即係同 WMY 大大所發佈既遊戲檔完全一樣. 呢到只係幫手提供載點者 -0-
*] r-}ac j}
wq        B
zlc*W9y+}
2. RETUC_modbymixchatz.zip"w?.X_uUO"Z
哈哈. 呢個就係本文章重點所在. 依個係由我修改成既喪屍唔郁版.
s Vx){%c y3NMix ChatZ 其實我有呢個諗頭係因為我幾年前玩o個時. 發現某D喪屍太勁. 好易就令我死左.mixchatz.com*PEN5zw&Me/r
成日都殺唔死佢地. 搞到我卡左o係到. 冇得玩落去 (因為有時迫你要殺死佢)mixchatz.com`#s
A&J*W5Cj

咁我玩呢個遊戲最重要係想知故事發展. 所以唔甘心玩唔到落去 -_-
6g*Z5u2n8t U0]因此o個時我就整到D喪屍唔郁. 咁就可以易玩D啦j!`.MK8j:Dv+O.B
"Jd6JIs:as I
x

咁都過左幾年. 我之前修改左既遊戲 file 都已經冇左.Mix ChatZ %pdS%]:r
所以呢次我提供既係我近日重新修改既. 都用左幾個鍾整嫁. 因為好多怪 -_-
        ~&f@Q,wt^[
a2U)`~
而且. 我見係幾年前玩. 都已經唔係好記得個故仔.
Z2d8z2| b;jz所以特意為測試自己修改既呢個版本. 我再重新玩多一次.]rbKU3h;K        c
經過兩日既重玩測試. 將漏改既都改埋啦. 而且最後我重順利得到 S 級評價.mixchatz.com+OI5P/j2C6X6m NFl
所以呢個版本證實係可以順利破關既. 大家唔使擔心玩到一半玩唔到 =)

X A.q)u#ul$H~ {e

+Ku:e`+jnc咁呢. 其實呢個版本唔止改左喪屍. 怪物唔郁. 重有幾樣野都改左. 如下:
f/v!dh6a- 美利市街道加左部 save 機. 方便睇完遊戲背景之後即 save.pE.~)~b
唔怕有咩出錯要重玩時要睇多次個遊戲背景 (個遊戲背景都好長下 -0-)
!u.a}        E4x;o'n)rV- 有一段係要玩遊戲機. 我改左所有人都唔會周圍郁. 方便你攻擊佢.
.m)U3scf9K(A5YZA而每次要攻擊既人就係o個D個身係咁郁既人
-RZ+lR"b C k9YMix ChatZ - 到打 boss 時. 唔再係普通咁射擊. 而係要入一個畫面先.

k fOt*T7q5qPT6[
本身個 boss 係會o係個畫面內周圍郁. 但我修改成唔郁. 你只要狂對住佢個身射到死就得
$j4Y-R5wf0bzj- 最後係. 因為要得到 S 級評價係要殺敵點數達 700.
B;le2E*h"N)WM#I如果你臨近結束時仲差好多先到 700. 你可以去貨倉到殺一隻個樣同裡面其他怪唔同既怪. 殺左佢之後殺敵點數就可以加多 500 啦.
_sB0_ xj[5e其餘 200 請你自己打其他怪獲得. 就當感受下呢個遊戲既另一特色啦 @@X#|@ Y/^
I
D0]W/o

i:X\_BZ
v^,aJb

3. Save15.lsdGzk[i
呢個就如描述所形容: S級爆機後重新開始save檔cIA2Ds
即係我重玩時最後拎到 S 級. 重新開始之後 save 落既檔.
Ec*^L)K
en r
將佢擺落遊戲個 file 入面. 再開 game -> load game -> 第 15 個 save
7}~.Qy;xnt開左之後人物會o係美利市街道到. 之後好似新開始咁玩落去就得.
a9F]I/H4nZ4s(DMix ChatZ 真係同你按 new game 玩差唔多. 唯一分別只係.
,PDg*^%cy
r
呢個到左美利市官邸既大堂. 你會發覺有得拎所有武器同該武器彈藥 (無限) 咁解sp$toV(T[W?
D*@ NJ)n+VFLJlK
"@W3Z
D2y*F"aO

最後我想講就係我當然建議大家玩原裝版啦. 因為真係會刺激D.
+G8MiwK1@(i1ZJ&HKmixchatz.com而且只有原裝版先可以感愛哂呢個遊戲既兩大特色 - 射擊、解謎.
Y3_3O1x"s"~-Z-\/s4|Mix ChatZ 而如果你同我一樣覺得原裝版好難玩既話. 你可以試下原裝版 + Save15.lsd.8V Om? e|0v4y
有勁D既槍同無限子彈. 應該會易左嫁啦.Mix ChatZ s9S1{6LFO/MX d8[/M

P)F"~,b`bMix ChatZ 至於我既喪屍唔郁版就係特別俾o個o的唔鍾意射擊. 但鍾意解謎既人 (好似我咁 XD)
!T:gV~$Q,SlR Gx~;V等佢地都可以欣賞下呢個遊戲既故仔

&V)Q;vc0o7Gmixchatz.comMix ChatZ uS4dND4]s4^f

        C\4B+_sU好啦. 下面提供遊戲既攻略. 係轉貼人地既. 本身我有諗過作出少少修改既. 因為覺得唔夠齊全.Mix ChatZ 0Q,F        N[3?"F3o9}1Y
不過最後都係決定唔改啦. 冇咩耐性改 (-_-)mixchatz.com{x#mjW.`6^!d
而且其實我都係跟住呢個攻略玩既. 都成功破到關. 證明呢個攻略都夠破關嫁啦.?s5]|V4^
都可以等大家唔好一味靠哂呢個攻略. 呵呵)\1P~+RL,K(O0v

__%^%FW7Y
!q}QQ ZH\IT{9u        zMix ChatZ 【攻略 (劇情版攻略)】
H{^2C-yK_s
[Mix ChatZ
Mix ChatZ *P(S b6i3^:x z
遊戲中玩家將會接觸到許多道具、文件與武器,許多的文件將可以使玩家來瞭解遊戲的劇情,或是關鍵的解謎技巧等等。
u2^ k#[F\:j-uSmixchatz.comKRb!f6e0Mp#@
而道具方面將會有許多藥草、噴霧器等等的醫療用具或是鑰匙、子彈等等物品,玩家必須利用這些物品來恢復主角生命值,o:y'h:KE
或是打開鎖住的門(許多特定的門要有特別的鑰匙才能開啟)等等事件。'[7P)lAz!@0p
這些道具將是會散落於各處,玩家必須在建築物中進行搜索來取得道具。)j1A'Tcr;N@0Z#E R

](t7Os'iP9b1UM遊戲中也將有許多不同種類的武器供玩家使用,以對抗眾多的敵人。
%X}e!u\A|*V4ea#F玩家要注意的是武器子彈是有數量限制,因此要節省使用。J&b*U]!~
遊戲中的主角會隨著遊戲的進行而升等,提升等級之後將會擁有較多的生命值。7d.}L4|2]mo
mixchatz.com3mk/Q0^+[
玩家在一開始玩時,會遇到許多喪屍的攻擊,有幾點要特別注意的,

N"i1R6BY C'_@z
1. 玩家所取得的武器必須要裝備才能使用,裝備的方式是按 Esc 鍵選擇武器項目來裝備。5K%pO&?!^J luD
2. 剛開始子彈的數量並不多,因此以躲避為主,不得已再開槍打喪屍。玩家要往右邊來逃跑。Mix ChatZ j5A        v Y#K
3. 玩家要取得物品並不需要按任何鍵,只要接近可拿取的物品便可以取得。iPY ~0{3Y%t;o4F
4. 存檔方面並不能隨時存檔,必須有遇到打字機才能進行存檔。DJ{:EQ y
W|:?)Z:}        [ W(v
以下注意幾個名詞:6@-j*_'G+TB i3vf
1. 所有走道都稱為 - 通道Mix ChatZ #?1Tek6Y9M2^&t
2. 只有 G/F 樓層左右二邊走道室裡的走道稱作 - 走廊
\1s/r ]I左邊綠地毯室:G/F 左面走廊

~S*k'nLg!eMix ChatZ
右邊紅地毯室:G/F 右面走廊
S$y
q#Yv;{|!D.hmixchatz.com

2G5G7J6c:m*h+T7J9Q.j9[
zMt h:r

報社辦公室mixchatz.com9SR({4F9O
K

文件:美利市時報
        bj1pRV#Q        d1|{emixchatz.comM5c&o&Q        ^Q[A/F*R,O
REAL與PETER一同要去官邸採訪政府軍與判叛軍的戰況mixchatz.com-rK3r.i+|4PNB
意外發現與多死亡市民變成殭屍
,sm'G8sh}1P b1sMix ChatZ PETER 也不幸因此喪命n&P5a:zTi
%H;r nw NC
美利市街道P%do        e4w3D,?
文件:叛軍的日記x^-L7TY+Q;oBf

Zn,Ko        Emixchatz.com下水道
WOk8i/PE9BhMix ChatZ 文件:下水道工人記事本mixchatz.com
X3k%gG'R

逃到下水道時下水道已佈滿殭屍了

H
k
IE }F)i/wMix ChatZ
經過下水道後到達官邸前院%EFg:o~m$i
U
B,].D k^(l

官邸前院
b0XH-E        s+l9H%J+[有2間小屋Mix ChatZ 1f4~w]![H5dV/jZ
其中一間裡面有聲紋檢查機器P_!_Wpzo2w*}
另一間鎖著mixchatz.como,d4Rr0Z3l/}
&MsqYXa's
官邸大廳mixchatz.comew8Jw(l'B![,r
鑰匙:勞工級鑰匙(灰)bbn4cKW
y

以及來賓登記簿.順手登記了一下
hk9LT        iMix ChatZ
hA7u{#nhX]

大廳1FMix ChatZ  MR6C&wD
DXM
l.d

走上手扶梯右邊房間
vb!WZ([L-h        i文件:藥物手冊
"F0Y;aC-dByR-~mixchatz.com道具:手提藥草混合器

sl!\7L~c8c0\BMix ChatZ
mixchatz.coma5@p}E1bS
手扶梯左邊通道進去是一間會客室可以記錄
@rM+vZN c道具:急救奔噴霧o(wV'x@bg
[*w(uZO:O2k#|-U
出會客室到1F左邊走廊H-Cx[g%_
左上方會議室旁出口出去是演講大廳上通道
W%e3Rv }UG+Lo"gFmixchatz.com通道底有鑰匙:萬能鑰匙
:A&b*Z:E0_5GS _N
6^bAN1p+kG/F通道}7f%q*}j}
一走進官邸 G/F通道即聽到一男子呼叫聲.隨即趕過去左邊通道看
J*n!o'TF發現男子心臟被貫穿死亡的屍體,旁邊有道門前還殘留一灘新鮮的血漬...P%crKH R]p
開門後進入 G/F左邊走廊一看.發現一隻利卡隨即攻擊過來&I*HO5q\'Y
幹掉利卡後等級提升一級(lv2)
)s!YX;]XSnn        J
+pc Dz3\cR在G/F左面走廊進行調查
9v)LB/w9@
Fqmmixchatz.com
文件:作戰報告一Mix ChatZ E4r.V8D%u_Bo
Mix ChatZ 9b|5F!C\
某間黑暗房間
#s[FI
X.q'c
道具:電腦KEYBOARD
'v{UZ-a        o^C%PZ u;R
v"m(F?e_Pqt}1K馬金房間打不開mixchatz.comUS q4N3U1W
Mix ChatZ dJ0l!Kib
演講廳後控制室8Gp$Huz,Si!~J9s
文件:技工之手冊`
T?!n!dY'd~


RM4cP4O0?9W G在G/F右面走廊進行調查.A ITD*s*s"Tg4`
遭受2隻殭屍狗的攻擊
]8e]Hhr(|文件:密碼備忘錄 6443
0}J3Gv ~;l#i0m可以去左邊走廊打開密碼箱mixchatz.comnbNB`,Y0@8B
6W)oTA$q$hZ
到 1F右邊通道進行調查
v_AM$u%T`6i
2a\`ML圖書館
2P0bH)lo3z](Rmixchatz.com文件:電腦登入記錄
Rj#z*sO#_
H

推樓梯看4個密碼
4`a#uTRr;wMix ChatZ 再用鍵盤登入電腦發現馬金博士來此研究的原因"Qk.a@5M"W \1I
T


FeY2f
C
一出圖書館遇到一名金髮男子(BULK)
*NBl"@F ?!imixchatz.com金髮男子見到REAL拔腿就跑
_8h6T?k?於是追上去在轉簡看到他跑上樓了p%dW}i(`*C
z,g

跟上2樓去看
"YowM bk
SFed$s

m7W;ntJ4e c一上2樓)n'J(s0J?N
就遇到2個穿兵服的男子大喊:殭屍!!有殭屍要來攻擊我們了!!1h%`hGg;E\?i&r3R
並朝REAL開槍.REAL連忙往旁邊閃開D c7s:S        P D
REAL:我不是殭屍呀!!mixchatz.com] j @4C:c,g$vI
2名男子大驚!並停只向REAL射擊
$}/T(hca/Y3人進入生還者通道並對話
C*e
[
pu
j6[
突然一名女子跑來大喊M o"m-_
^
{:B

MARK母親:不好啦~ 請救救孩子!
I*b)n/Hz(oREAL接受BULK所託去配藥室拿病毒疫苗mixchatz.comq"?DK.Cy9eS
並得到鑰匙:技術級鑰匙(藍)
g+?anyh"r;\fmixchatz.com生還者通道鐵櫃中找到道具:急救噴霧
b\;Y
s1tRiQ:Z R
du(@YZ'P1B-fy
從 G/F樓右面通道進酒吧
K6X:a(]Q*r vMix ChatZ 得到道具:急救噴霧
-y6q1L^JM*? C L從酒吧儲藏室進入G/F右面走廊
3Q-|"nxf2ee並找到配藥室
x q{$Z+n,`
9o#N*]M(|配藥室
0h7rKu#e I+W@文件:T 病毒疫苗報告
(R.@ g;a
cR
看過後得知配藥的要點n.W3w vb(?:`hf
合成疫苗後即返生還者通道裡室
uj8di:n*u%p        l1^
iMix ChatZ
將疫苗交給BULK8^z Lh/j(U
過一陣子後MARK病情似乎有所穩定HZ"DQg:i        S
{E8`9R

完成委託後等級提升一級(lv3)
LOC'}7K'yR2G;J1B L
ZIm        `7t"EF,V!`Mix ChatZ 出了生還者通道
,h\hYl]2F餐廳
d&Vah        fZ7|
Xmixchatz.com
文件:小鐵盒的秘密mixchatz.comyC8U({m7Cw+A
道具:小鐵盒
%t6ktCbj.i5wKnmixchatz.com!nx_b
o

3F左邊通道底的門被反鎖了
1gvfh1_mva'CX只好上四樓Mix ChatZ ]Mg
yT {:AM,gl


*z:R-Rn;G Dh+w c3~
rR+Ja-S9W*?S四樓通道z.rvDT$o4y
聽到電梯有聲音Mix ChatZ w1O,ev-H_8SXL
有名女子求救mixchatz.comu)~+N5](Pr;|6m
撞開電梯門後oY-y        H'X;|L]
出現一名身穿紅衣的女子y vK)mJOT|Sq"u.JB
她叫:ADA wong
}lLl\ rpHMix ChatZ 她說天台有部直昇機K5KFlh0I
Cc

之後就跑走了
K!trc6q9GS*\.FMix ChatZ 所以開始尋找通往天台的路!} eKNH:@kH
mixchatz.com8\$qw*U'Q2Y8hb
從右邊通道下到3F
t9I E~J
R
3F右邊通道
$bVwWI[%q#kK ]mixchatz.com醫護室:可以記錄並得到一個急救噴霧
&r*h1X/t9k!R4V8~qH走出右邊通道

h1I+U O/m-g

&t3IMwrS\2y在3F辦公室
Y @9kz
B
鑰匙:酒吧儲藏室鑰匙 y$d pq        Bo*n6S3y
牆上紙條得知保險箱密碼為:4759
9V
G        kYB&e
使用道具:ID光碟查看電腦得知馬金的事情
D!RC8S!~9{~C看完馬金博士資料後出現道具:ID卡
Q~
A'h&?0rt/|-w9W
解開反鎖的門
)O`o        R*AZ|,o出3F左邊通道
H)S!oV3D.ocmixchatz.com經由生還者通道回到1F繼續調查...
$w^.dz
q"Z{;k J{(oNmixchatz.com
0K#f1rc
QmK
hg

1F右邊通道0J$gktd4e| `
某房間發現文件:油畫的秘密
6s)`n1N0o        p及工業用熔爐7f7L)?3[        V0_"B;q}
於是將油桶裝好9}T%U @S1c`S{
拿出小鐵盒msj        S'jd1K
將小鐵盒熔開Mix ChatZ z*_iSY(\{}8U
打開盒蓋發現鑰匙:會議室鑰匙
%KCL#A(jocQ
Q4~ A z
Kmixchatz.com
回到G/F右邊走廊

c[yS%U~tr
打開酒吧旁邊技術級的門鎖後進入調查
Q6G'^){uqH%N某間房間發現一保險箱,於是輸入在3F辦公室牆上紙條看到的密碼:4759
Y{d        K3nw

打開後發現道具:紅寶石1j8c~v0e0hM
走廊盡頭有把:萬能鑰匙
s n4gG8Ldmixchatz.com5WHL`c%l
P
C(o

回道G/F層
%[olR tF.z.b
M)sVmixchatz.com
到酒吧使用儲藏室鑰匙到酒吧後巷
'mh0_*N6V5MS"N^在巷子底牆上看到一把M3R散彈槍及2個打磨精細的圓孔NS)fHm5N\6D
將藍寶石裝到左邊圓孔Mix ChatZ #w%B8d n+\4B @M
紅寶石裝到右邊圓孔
k4}M5B/A
Z"p_4@:Y{Y
散彈槍的槍架於是鬆開mixchatz.com"H1Z)}.P(C&L
便能將槍取下裝備使用了
o:a        ];{!`{此時門口出現一排殭屍
0O{'J%U?5d1b9C必需殺光才能出去
        ] fR'Cc1jM%L@@z+M&x}
回到1F左面走廊到會議室並用會議室鑰匙打開門鎖Mix ChatZ N(y
cpT"sZ,B+g

mixchatz.coma?3udv5T
會議室
G.dP.el        a        qO;B在會議室中發現牆上掛著六幅油畫
cHU&otMix ChatZ 與油畫的秘密中所提到的畫像
J!v:~7rC`仔細調查發現每幅畫下都有按鈕mixchatz.comoz8_
S"` L

再把文件看過一次
*n
mhM SBNv^
按照文件上敘述的順序去按畫下的按鈕h&[G(r_!v tt
藍天 --> 男人 --> 山谷 --> 女人 --> 鏡子 --> 暴風雨前的寧靜2l
j@1EJ$G9l

按到鏡子時,鏡子竟然浮現一張魔鬼的臉Mix ChatZ WfP8`4WD
最後按下暴風雨前的寧靜一幅畫時R#^}#Q        t
出現4隻利卡!!-b#O\/CZ
i
u3n

幹掉4隻利卡後等級昇一級(lv4)0vM)X
] \_4j

地上出現一個孔,跳下去Mix ChatZ M0fI,v
G0c+}


.cNiJi/_pYmixchatz.com跳下去後身在一條走道中,進入儲物室SyR1NDdi
E


"l_O lWio;y$o's:P儲物室
a{0c\/[6tmixchatz.com發現一個男子屍體x$R T@]#a
文件:殘存者日記
A)Q(GK8JQ,Ka)`p得知4樓貴賓室裡有一位知道事件內情的重要人物
B!^NS(WH
re

在日記最後頁發現一把:貴賓室鑰匙
5o|!M*Z-Ix7r2E x原來通往G/F左邊通道的門被儲物櫃從這裡面堵死了
(aK0Z,a([C4p5Zmixchatz.comMix ChatZ +n{|        |7{!Z
前往4樓貴賓室調查事件:
/g.CE*s;na]進了貴賓室發現有一名身穿實驗衣的男子正與一名身披藍色披風的女子談話
}5v D7\`
`/`mixchatz.com
於是躲在一旁偷聽
OB"Ou"T原來身著實驗衣的男子就是馬金博士!Mix ChatZ fU#S1v(y
藍披風女子是ROSE為WALTER的助手
i3?*R6l
y
2人似乎在爭吵n_Q| ZG U;~@U{
ROSE走後REAL隨即現身與馬金博士交談尋問事件原委
%km.E+A4V Y馬金博士表示是被WALTER所威脅製造生化武器
im)F%w6A1k:Ymixchatz.com並給REAL了一把鑰匙:馬金的鑰匙
7jR&GGMo要求REAL替他尋找被WALTER囚禁在G/F左面走廊內房間的父母Vkp3oU_I*A0n
g

於是立即前往馬金的房間
;nI]Ug(f
F&e7yen.p+Cw-L{!dO(l到G/F左面走廊
'q V5[2rk:Nk@
`*wf-f_1JMix ChatZ 馬金的房間mixchatz.com#j#{;h'Y
t%m9?

一進去看到2隻獵殺者L&|R&cK
回頭想出房間時卻發現房門被人反鎖了!mixchatz.comrS'w)tY[        N&LG[
於是只好把2隻獵殺幹掉
I?#ye+D_}原來是馬金博士的陷阱!
2dO5UM%g b*\l在地上找到鑰匙:管理級鑰匙(綠)
+^bc.}b;[Mix ChatZ 回頭要把房門翹開時,竟然開了2d+p9NQ+Rw4p
原來是BULK幫忙打開了門鎖
0O+o9u|
ys
BULK說在外面看到一個鬼鬼祟祟的身影一下子就不見了
dY2Qt-E^5c!Ptip所以好奇過來看,誰知一開門便看到REALa Tv,J.]&L9Q
於是2人回到生還者通道說明事情的經過:gu.o{_-Z9Bz,E#e
REAL告知BULK馬金博士及WALTER的計畫
;^*F)cA.}k$D%R$V:M`及ADA提及的天台直昇機
]^^*H`y^tI L3eMix ChatZ 在生還者通道休息一番補滿體力IC]:bl$r6k/c+E"j
X'Lr}V-_w+W `'X
在2F通道
Fr
Dm5U7m P$_(YiWmixchatz.com
管理級房間找到文件:作戰報告二*a5aE*B"az?*i c

"U(G5^*^x5LT5c
|mixchatz.com
在1F手扶梯上左邊辦公室裡二度遇到 ADA3LK
Xr-C1YO

並在地上找到道具:錄音帶
h.{ YPz^%qmixchatz.comTNl"iZ
到G/F左邊走廊繼續調查:(管理級)mixchatz.com/n#Vr'BSx9a
某房間發現文件:官邸的秘密
7}8p        Z$@
H$iu
由文件得知官邸有秘密地下實驗室
FB\a        PC/b%]Mix ChatZ
|V(|zK1cmixchatz.com到G/F右邊走廊繼續調查:(管理級)E-}'M1c cT@
U

在鋼琴室暗到一台老舊收音機RBXyb})f
將錄音帶放進去播放,竟是馬金博士的聲音Mix ChatZ *w,bx[
G2@.gw
{


S6aOpaZ在走廊盡頭房間是幸運數字房
sT7h-b+M7R.M        q牆上說明幸運數字是多少Mix ChatZ ;c @ o)Nj ^G
6跟柱子分別是:Mix ChatZ jc3Q#^q2o@;_"d
2....3....4
k"sl{1d/Vx
z1j"|9{M
8...15...16
        A~J;Xbw S7B往上拉是加
i.H Ls:?mixchatz.com往下拉是不加1[gR"q+E'Qp'b
加起來數字要=紙條險顯示的數字[~Q:dOkTM{IU
解開後牆上出現道具:鐵之盾
5imldLmixchatz.comOjz4W2o%E$A/DS
在3F通訊室又遇到BULKmixchatz.comrE5vfb~aX
發現通訊設備完好可以使用
0lI"ga-~T在監視螢幕(1)上看到天台直昇機Mix ChatZ f`7};m2Xuk
在監視螢幕(2)上看到某不知名生化樣品
f%cpk'm_
ezql
於是討論後,BULK在通訊室使用儀器向外戒求救;ZQ+K(\"X Z9xmT1}s
REAL去尋找天台的方法跟路
N9{/DIl#hs並在通訊室發現一道具:高壓電瓶*]0[J.nPZ+eLq
r4h8HZ!c1TQ!y
得到高壓電瓶後即到G/F左邊演講大聽後動力室將電瓶接上
~0P)FWT'mMix ChatZ 出演講大廳時遇到變種烏鴉怪!b_R ~p$V9P
幹掉後等級提昇一級(lv5) xk:Y.Ei!^ @:G'lZ]s
使用演講大廳的通訊設備
?R,FO6kZmmixchatz.comBULK告知馬金博士就在官邸大廳mixchatz.com1aS4L(b\2O|
於是REAL趕過去大廳
(T$D'A [0Wmixchatz.com到了大廳見馬金博士跑出官邸1m:P }4zfL.@!^
追到官邸外,馬金博士跑進聲紋室去了
.s}Rf.j9c:d~l.Cm%P6b5x(u'sW
趕緊拿出聲紋錄音帶播放,於是打開了聲紋控制門,出現一道樓梯pk6IF(Q        j
在地下通道找到一把鑰匙:行政級鑰匙(紅)

J$I/S6Zg;I_/umc
地到通往官邸外另一間上鎖的房間
d-j-P
]t LMix ChatZ
在該房間找到鑰匙:萬能鑰匙
/bGKLex&pO:PMix ChatZ
{Gg}{Mix ChatZ 在G/F右面走廊4?!Op~5WA
酒吧右邊進去某行政級房間發現到道具:鐵之槍
py+I
OU%s6CzfvJ
Mix ChatZ Jf8N^ |0@:C3Mf]M
酒吧左邊門進去管理級辦公室裡有間行政級小房間mixchatz.com `6wd6Z{I
裡面用萬能鑰匙打開置物櫃得道鑰匙:禾達的鑰匙"F+_FY\fe

#^d6kF#pjN:gmixchatz.com在4F行政級房間
5^biA3W.ds6H禾達的房間找到文件:英勇嘉許狀
d8~6s0HH*e1Zbmixchatz.com及文件:潛入密令
(Zp-O
@        I/~Ce
c%U
床上找到道具:黑寶石
%vM%z
k        N y

x_.K#fO'b進到辦公室意外與WALTER與ROSE正面交鋒
$~jYQ GdMix ChatZ 得知原來ADA是保護傘公司派來監視馬金博士的間諜7d-C @y6@t
ADA及時出現救了REAL一命
a/HE3Z;o"V^xMix ChatZ 在4F通道
:g${W7WA6JREAL與ADA的對話讓ADA想起在拉昆市的一切q7ol&BXD3o
最後 ADA表明立場並給了REAL一封文件:局長的信mixchatz.com-k%O;A9QN
t}K*C;WcD
回到WALTER辦公室Mix ChatZ 0F.{HV U7c4B!VU
WALTER座位發現文件:禾達的記錄 F#jT
~ SV rv

由文件得知官邸內藏有寶藏
2F
W2D0M1Hi
並在牆上發現一圓孔,裝上黑寶石
9Y&R-nU;hh在辦公室後方發現密室,裡面找到道具:黃金之劍
5h%?(D QuI5K/pdMix ChatZ @dw*W*r*[YM
寶藏室旁邊的門進去找到道具:電線
UW0l2zr#MP,v&s1p&A&[mixchatz.com"r%kG"P4ktJ
回到G/F右邊通道
_iAGl酒吧右邊門進去又面走廊
-]F4u;}3F+z某石像之間將黃金之劍放回石座上7m#v8Zn,b&BdG
便能取下石像手中的道具:鐵之劍
pB3K$q$m} bc,M-RMD
%`^^ {!eMix ChatZ 進酒吧
8Gk:E5g
H o\
使用電線便能玩遊戲機~返公司打人
LH9O%o6ejcKt
Zmixchatz.com
破關後等級提昇一級(lv6)5yiirTs2ys;]
ch
}q
k4l"o.]p+g

到G/F左面走廊m%g
D/hjPH

進漆黑房間右邊的房間(技術級)進去女神像之間mixchatz.comn6A2p7RP,J
進去後把石像推到機關上後
y-t2B|l^牆上出現道具:鐵之斧
8k!W6E*g
qCl

f[ I1\%o7uji在到G/F走廊最盡頭
^A;moB*a+z將 4把鐵兵器裝在盔甲手上便出現一地道入口
N
}1F6?q_Kv

%z9rZ7^Yamixchatz.com跳下去是往地下秘密實驗室的秘道mixchatz.comr
e!x]R

找到一封文件:職員遺書
{l2?V g-`.L$^找到道具:長梯"h?(NXCG4`
使用長梯開電腦開關打開進去實驗室的點電子門
s        @O        A.Z?LW
4}4c6b ~&]UO,`-Fmixchatz.com-------------------------------------------------------------------------------------------
i7QaU!Y X)B2Lmixchatz.comZ!J:o1s]6K#VS,ZWr
實驗室外部第一間房間是記錄室Mix ChatZ ,Z$y b ^@
得到一把槍:沙漠之鷹 gG-?Gj&z

,Y+y*G
?%oMix ChatZ
在緊急出口門前找到文件:保安檔案
r
lz.HNGDrMix ChatZ
先進發電塔3F拿萬能鑰匙v[)E/m5pC/H
j2E.D

'U&Om+]
m

進實驗室1F右邊房間用萬能鑰匙拿到道具:電路保險絲
6YU Ma+dA在升降梯旁安裝好電路保險絲便能使用升降梯
4G^0@Y8Bvb_mixchatz.com下升降梯進門mixchatz.comqo$V(`-R
TQb`{

到了實驗室B1第一間房間就是記錄室7Iw!X_1D&M
道具:急救噴霧mixchatz.com9@3T$hD~{+Wyk
道具:bomb chip_2md[!J        Y

OkZZ7pz5p生化武器樣品室
#SV(a^ji~發現個種生化武器樣品3EA~ h        g g(v
文件:保護傘合約
']kPk L RU~q%iPMix ChatZ 道具:電路晶片
uFa3c K3UMix ChatZ [T*ww9u8W
ID卡室
W[+pZ`*c        fw!Gs        Z在樣品室裡電子門使用ID卡進入ID卡室
4Z?:o%w w        A文件:T-M研究報告
\(|x
oGX
        C
aK2d#v,O1Ng'q

發電塔
;O        H/@/q&}到頂樓裝電路晶片
a|0B!r1i)z*C4RzN&y`u"Y\
r

實驗室外部武器室FjaAS[3bhpP
文件:超級武器報告

o}itd~Bq
4Z6g&yc7?#l
前往醫療室通道
5He*o        M*Omixchatz.com道具:bob chip
)jd}!~'G
FfYy
文件:研究員報告書
:BvvCnj}
t

~        X2aX%JeqQ#`$U9zmixchatz.com醫療室Mix ChatZ ?,M[N/g9Z pX
遇到WALTER和ROSE與馬金博士的對話mixchatz.com5S;\?4Hg~/MU
對話後馬金博士掉了一把鑰匙:監察室鑰匙QEg7P'pC?&EIr

+g"j        \$Jl G實驗室1F
gr6BqY,[3Bc)`到了監察室後找到道具:防護衣 P-_sR{HRvql%V
不料這又是馬金博士的陷阱!~i-o}p
馬金博士出現在控制室並打開監查室的門%nDr1I%b
]fja

於是必須與4隻獵殺者對決
el0K,z0AZ1LaM幹掉獵殺者後等級提昇一級(lv7)Mix ChatZ /q;}!}m&E/r

,S[
p%i i!rto/O*I
實驗室B1"CwM        e$S,Po
記錄室右邊通訊室:d%~UI
eAx

與 BULK聯絡並告訴BULK要消滅TYRAN...c;X;Q#D7A9yJ)f5a
道具:bomb chip
\9VSjX"dNmixchatz.com ab        ~']'u?9B5p S
記錄室左邊毒氣室入口室Z&A,m1y;A        q7`
文件:人類樣本名單8`A%`0E yw_f8^~,ID
穿上防護衣進去毒氣室
:L;Tbi3qdMix ChatZ Sd}!B9T+S9T
經過毒氣室通道不能開槍} K(R.k"_OkrW^
不然會爆炸死亡)d.Wu?$z|s!H}

~(hdK"V%fhMix ChatZ 毒氣室
jw _$x1\?mixchatz.com馬金博士出現
gS{#N.rwk        CMix ChatZ 說出他自己的計畫並想殺了REALmixchatz.com!ch3y+z zS)jH
幹掉馬金博士後等級提昇一級(lv8)mixchatz.com2b}E2}nBh4v ^.T
得到鑰匙:MASTER KEYITGZ4}E-B
R/xx,d^VU5W/[
^(S\

TYRANT室
t8|#d{\m7qNd用MASTER KEY打開門鎖進去後看到TYRANTAEi-IVaO%p ]
並找到鑰匙:機械室鑰匙(紅)
%k+@&~l'C5X+F$YL
_z+_J/e
u`4c+lMix ChatZ
機械室"wq2L2kK'{5t
道具:bomb chip
K~y%L8]s2a"n@6q:BADA出現要REAL交出bomb chipMix ChatZ 6Z?}U.Io5s*a
卻被埋伏在後的ROSE開槍重傷

`%]\8_Q%_4^L0ymixchatz.com
ROSE正要殺REAL之際
8E8X&r9z&c#X}*N3mI n0Q)EADA及時補了ROSE槍 ROSE身亡kZ(H
cjU6T

ADA也死了
3qN't ?u-SMix ChatZ m?$F'yiz&c3i
TYRANT室%mr;v9z
R%b        E[S

裝上4顆bomb chip啟動爆出裝置
(F%Oy:H[0}
N{9s;m
並逃往逃生出口門mixchatz.comQu.l3RN`
W[

不料並未死透的馬金博士趕來發動TYRANT"Z$\fK
f KMv{


yU!]FC2sn+w6X出逃生門是一間記錄室Mix ChatZ %m4cL.e)v7ir
Mix ChatZ "n}0k{$g|
逃生升降梯室pH|EU!P
鑰匙:貨倉鑰匙
,DH
Ow7BL&e+~
l!v[,Z
P$ZM

貨倉Mix ChatZ 'IhldEu|
道具:急救噴霧
e#F)`R&@7J0gV        f道具:升降機電池箱Mix ChatZ k`x-My[
替升降梯裝上電池箱
;K        }_m0\Mix ChatZ 搭乘升降梯mixchatz.comv"o,w.F*R)p4KsL7F
mixchatz.com2i1iv8["n r&OL2uz
TYRANT追上來
#WJw        rQlTmixchatz.com幹掉牠等級提昇一級 (lv9)mixchatz.com2d6rX
W
z/N w

m$`ww
R-PV

逃出實驗室後回到官邸Z#y](wN N{
到3F通訊室找BULK-khP%v#]\


u8p yPN9TImixchatz.com
通訊室zo%jt)n#e
BULK告知他查出經由電腦中樞室能上天台.但要MASTER KEY才能開門
[;]8J*Ff?Mix ChatZ REAL表示已經得到MASTER KEY並前往調查
"T*\jkV
H'EMix ChatZ

9\NLz$c[7m電腦中樞室A:g]WL#k*c}
使用MASTER KEY打開電子門到天台後發現直昇機"D        ^+OL.V)E.Q*[M+Y%LpkL
回通訊跟BULK說,_        G kymd
與BULK一同上天台查看直昇機mixchatz.com ~(\R4k2D(^d2ng S
BULK發現直昇機可以發動
vt"kK,\2S2`"M_於是叫REAL去帶其他生還者來#YZL A*D7m E"S

$z&ci+n_!F fj&D0j此時回到4F的LTER辦公室會遇到WALTERmixchatz.comvR1oOg
與他對話後他會給道具:銀色鑽石
BCFrs^%D9`
yo        sqF        Z2Zmixchatz.com生還者通道mixchatz.com6A,e0yk(q)m |"t*C0u
回生還者通道時以太遲
u]1B2mR!P`mixchatz.com殭屍已攻入
1Z:R[7emEX;[1s f$M"_SMITH不幸犧牲了
!_ g%D%[vZQ%I'QREAL及時拯救剩餘生還者p$fnEM:G
並帶到天台P'apZO}
v]

6x?!r},Yg
要進直昇機時TYRANT竟沒死現!
&~bz+YQ        W/hS&j*J*Mhc1B-z]K
於是再次幹掉TYRANT坐上直昇機逃離美利市~~Mix ChatZ m6ON PeT{(]{8H
mixchatz.com5?;zp kPA@
N8wph7x6{
完成遊戲後會玩家可得的評價有 S、A、B、C、D、E
Z
OE_ni
s

S 級評價條件:/gq$ns
WA+^j#L

1. 殺敵點數達 700
$qz)M)c
j,Y'|        n
2. LEVEL 要升到 9
Tl8I a"hAV3C3. 集齊全部 25 個 FILEMix ChatZ a        fK&ZR.t
4. 不要用任何急救噴霧
GXJwU4i@5. 取得銀色鑽石
v(r){
N
KCM/n5k

n!m.Yid5]8Y2u獎勵:
Qz*^ {&i6d#{5K9m ~S 級 - 遊戲開始持有所有武器和該武器彈藥 (無限)、出現隱藏爆機劇情
A2R8P
Yd2Eb
A 級 - 遊戲開始持有手槍、散彈槍和此武器彈藥 (無限)'ItFL|V,Lg
B 級 - 遊戲開始持有手槍和此武器彈藥 (無限) u},rG?#U~
PS: 玩第二次時槍和無限子彈入手地點:美利市官邸的大堂。
j"`/T%g
[6M1^#J4zMix ChatZ
至於爆機級房間和爆機級鎖匙,是作者還沒有完成的部份。


本帖包含附件
類型 No. 1  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_origin.zip 4.07 MB 2010-6-26 19:37
描述 : 原裝版
類型 No. 2  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_modbymixchatz.zip 4.07 MB 2010-6-25 18:34
描述 : 喪屍唔郁版
類型 No. 3  檔案名稱 檔案大小 更新日期
Save15.lsd 39.78 KB 2010-6-25 18:34
描述 : S級爆機後重新開始save檔

Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]