最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: [模擬類] RPG - 迷失的心(有攻略)

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


發表於 2010-6-15 16:52 
[廣告] 本站名字為「MixChatZ」
【簡介】
F xJ-Py
'L1D9Z)\yn「我很討厭哥哥!」`.@QUu
U
|


M$nryp6JB|「我最討厭妹妹,沒有她的話便好了。」
2qQlu#y;ciG
d F5\mixchatz.com
:~*D&X%\!lf
大家可曾有過這種想法?遊戲內的主角「諾基」和「艾莉」這對兄妹便有這種想法。
0f"X1VA A&x f
1hn m&F,p[ H
i3fMix ChatZ
「諾基」和「艾莉」這對兄妹在森林附近不見了他們的小鳥,於是他們便在陰深的森林內尋找小鳥。
}.Wo1[4J3P5ExMzmixchatz.com
WpSS3W$Wmixchatz.com但他們找了很久也不見小鳥影踪,正當回程時,他們不小心產生火種,他們在被火燃燒的森林內尋找出路。 ~*YGe!C
:Q,Jxz*C7Ob"ti
好不容易才離開森林,但他們已走到一個陌生的地方。}Pc u2E?A        C
`
J[@f

他們各自走上旅程,在旅途上才發現自己不是那麼討厭自己的兄弟,要尋回兄弟,也要尋回自己迷失的心。aLM)u_4DdO$^^,g
5O)MLRKw
該怎麼辦? 在這個神秘的世界內,有不少危險生物及未知的事也會發生。你可以帶領他們回家嗎?q[:EnAl
mixchatz.com/f
hFO vg,v

玩家便要以「諾基」或「艾莉」進入神秘的世界。和結識的同伴一同上路吧!
.wP@9H0R5B?Mix ChatZ
:[D~*ZP-l,C3KPmixchatz.comPg^f4T#Y0@Rf2Z#duk
【詳情】Mix ChatZ F?/n(p!^4ORA_4\
f5T#w.B^4_-^
http://bunfungame02.hp.infoseek. ... earts/RPG-About.htmU6E*Q0Z
h"H+S2K^


#z E0f.U)?(h*J"r v.U        j0d3yu%W+k,H8Aw        o
【下載點】?)W k RP
e,C8V)`:QK`x _4Y
http://download.seesaa.jp/archive/win/ent/rgame/nokieri.zip
Rwk|:|(q0NMix ChatZ 8m%@,c8y|~R

Zm4["fi        q【攻略】諾基篇(男生)
:p\om9mMix ChatZ U\C0e\+wY$Nk
====================第一章====================U;v6?d
m$mrs        Ja_1Kk

哈梅村 q
z8I4b
VJ8T

進入酒吧會遇到一穿紅軍服的人-->安達臣…他會加入你並得到500元
3IzK#k*X,r*若覺得各項能力太差….可把身上原有裝備賣掉…W:N7X N,Q;n)L4ls6c!?
 一定要賣掉玻璃珠….去武器店買更好的裝備….或去Dr.診所買東西(小心別把錢花光….住宿可是要錢的)`m3X.J"a$J
進入每間屋子問一問,直到天完全變黑 B.h*O*nQ{+x3mO
就可進入旅館休息….睡著後會發生劇情mixchatz.comS_U f4wt)ME
第二天,接下來離開哈梅村….去哈梅森林--在哈梅村右上方
2e1u5Z2_W!X/Jsmixchatz.comMix ChatZ         gHv^ A[(b
哈梅森林
!}.]`1lYv先打怪物升等
RMt)_dAgMix ChatZ 右上方有寶箱--得到回魂劑Mix ChatZ ^(uF)d
_
n

接著來到瀑布旁….遇到女孩--格萊蒂….說完話後會加入你
&kOx7~ \6e接著進入瀑布裡的山洞--森林地下洞穴.]T{p.z,O"e-wyv~
*若不想被打死….可在外面練功把等級提高FWeC.r[ f`

b
X']lJ#m
森林地下洞穴
?Do B7I7vRH*全部的洞穴和通道是相通的….唯有最左邊的通道先別進去….那是哈梅兒所在地 P6Y.e Q(DN w3z
所有寶箱的東西:12000元…銅盔…銅盾…速度鞋…火炎劍…麟片甲 N"~WorV
最下面有一通道可回到哈梅森林…那裡有一寶箱--得到高級傷藥L|~&W
A

拿完後回到洞穴中
/|m7j^q6_練功練到更高等時….就可去找哈梅兒了
4\gr&z
I
哈梅兒會召喚樹怪….必須和樹怪戰鬥&N1B c1~){ h,I/LSG
打敗後發生劇情….接著回哈梅村
z*g&O        yW#EXJ!e,C3?4k$wy}:y
哈梅村
V*CD)w+g!k:[aMix ChatZ 去村長家和村長說話--得到3000元
#dF+Uo|-Wc;N再來是劇情….出村長家5t+lH9O"K/tWY
第一章完
+@o_;_Zs
_]`

aD0K1Kkl====================第二章====================)PS0HM+\6o7OQ
未進城前….先會發生劇情….
jcJ? |0iVfmixchatz.com
6X/[        Xv8NHr
W
P
法蘭迪克城Mix ChatZ  dDj)wF
先進酒吧和中年男子說話"t&C:X,c$VN
要過橋時會發生劇情
!G3rm0g tV
kMix ChatZ
接著要進旅館前會發生劇情mixchatz.com1z9WNt|1hV'R
奧斯卡王子和海因利希隊長會問有沒有看到戒指….要回答<有>'^a{VLF;?Y
X

之後….奧斯卡王子加入mixchatz.com(I!e'\t9t
四處問問等到天黑就可進旅館休息了.A7NtFN

#u9`T*a.k1S8V8z~亞力古斯港Mix ChatZ %hw~V+T,a        A
發現船已開走了Z
X
?
lpQ\

在港口邊看到水手去問他….他會叫你去酒吧找戴歷才船長….他說要去港口等他
6A$[w(B/[!StS%v去港口後就上船了….途中會遇上海盜….需要和他們戰鬥
`0oA.jc/vm6{

全打完後….過一下子就到古利亞港了….-J$rw2y4d*n

,[@RW/tU?)v古利亞港
_2RURgMix ChatZ 去Dr.診所對面的房子….和裡面的作曲家說話….他會給你黑色鑰匙….可去開他房裡的寶箱--得到女神祝福
d,BN$H        m;o!T"I

接著去旅館休息
vX5R&I3i*M"|Mix ChatZ 隔天去英格利曼城
        M8Olcc/WD1C
M:L"V6t2A'z-e l英格利曼城mixchatz.com_ zubgC l/j;X ~
先到市政府廳和政府官員說話….他會問你小矮人的事
'EP v)m"u_1o7|pmixchatz.com出市政府廳….接著到花店左方長板凳左邊的房子….進去裡面會看到小矮人….
4A5eZE o!?K接著回市政府廳和官員說話….得到護身符
8YQvU!TY-mx;o_L去城堡裡和國王說話….得到一條金鎖匙--野玫瑰塔的鑰匙mixchatz.comCk`+X2C T9WjA
等天黑後….便可去旅館休息
8xw1w;M?mT`-f.K隔天去野玫瑰塔t.D5`r_Uyo4?d
mixchatz.com!["k"z@,_;Z bQ
野玫瑰塔
{"p5qVa:\?Rmixchatz.com*最好先練功練到等級夠高….因為最後要打魔王
i!c'u2s,XNk一樓寶箱--得到回魂劑
+NSJE-K(R]%xq$t二樓寶箱--得到高級傷藥
Hvo)Hm7{三樓寶箱--得到2000元0],k3w/w O^
四樓寶箱--得到解毒劑
\h@0_3w!Y.T zpMix ChatZ 五樓寶箱--得到鱗片盾
(XK        \j#B3pbMix ChatZ 六樓寶箱--得到鎖子甲mixchatz.comcxR\`@
x:Ad0y

七樓寶箱--得到銅盔Mix ChatZ }0A!M9NBHpQZ
八樓寶箱--得到清新藥草
B4V(d"Z?x{^Mix ChatZ
%WKxE4hP:OX拿完寶箱後….走到公主前….必須先和獅子像戰鬥
N5}1i7@}#m之後是一小段劇情8W+tw7aVk.HD7_
劇情完後….要走到頂樓^"d*S5Pj+m/g
走到頂樓後….諾基等人….只看到鳥糞….o4Z+e4\fvv Z8]n
之後走回八樓….走到八樓往七樓的樓梯….會直接跳到英格利曼城的城堡門口
i3YNI(o Hk"?;u&b5]3C.Bc
英格利曼城
/o5F1L0f P@%c走去和國王說話….得到30000元7Bp1oa'S}
接著回古利亞港mixchatz.comoHK        \.ye
s7H(QU8u'zR
古利亞港
3p;V3\
w;^[ n
到酒吧找船長….他會叫你在港口等他$eD~8}|!x        _)I
到港口….上船後一下子就到了亞力古斯港
b4_
TglH A&\

})hZ-qTw亞力古斯港Mix ChatZ $AH5rs{(q
等天黑後到旅館休息Mix ChatZ 8Y;k\$jJ5t        g`:})Y
隔天回法蘭迪克城5p8OfGmGXA
未進入城內….會碰到海因利希….他會把奧斯卡王子帶走
^/n;Qq+I第二章完
GXQc
d8i?
(EH? l#V\z:Qw
====================第三章======================5Z]R;p6]Nk(I8C5O
沙達拉村
FjZYn%{|Q0?一開始是劇情 v}W/OJ,I/_FFT
接著要去最左上方的房子….和裡面的人說話c        QjN2obj"?
他會問你有沒有聽過東維尼亞城的故事….要回答<有>
.FEJ;w        deHV接下來前往達拉村+R~(I}$?W'rW
i+Y~SP)X9[*Y^
達拉村o]I m2dK5?.y        @"VE
先去Dr.診所….和裡面的說話….他會說醫生不在….叫你先去村長家借宿m:b S+CaFc(fR
進去村長家找村長說話….他會叫你上樓休息B{#W3W^&^O2`:I
上樓後….會被叫下去吃晚餐Mix ChatZ 8\-c5d)UQ5E]
再下樓….去吃晚餐
e qn{YW

再來又是劇情+\!h[4m~?#N9F
隔天出村長家….再去一次Dr.診所p/X1j XAAp!Mh
找醫生說話….他會跟著你
.CAX(`t(B J@(m接著回沙達拉村
{Q
?u_shb(tJ

&p;~5z/v:H
Rn q,kjMix ChatZ
沙達拉村

O
K-i-k6}:~'emixchatz.com
帶醫生回姨姨家….走到安達臣旁
        ^1lBv8F接下來又是劇情
p8d#Da0c劇情結束後….再去一次左上方的房子#@J)I
@8a

和裡面的人再說一次話….他會叫你去沙漠上的綠洲看看東維珍尼亞--在沙達拉村的上方mixchatz.comS;U
?E+Z$Er


a3xV8E HsP&k-x東維珍尼亞的遺跡
B@mQ Fd7j*@:K]Mix ChatZ 進遺跡後隨時要戰鬥….看到龍的石像要碰….一共有4隻
/oD`ci最右上方的龍石像最後再碰'b'd)y#N,lk8]8P
所有寶箱:12000元…高級傷藥…速度鞋…回魂劑…鐵盾lX4FM%l7nwZ
所有石像都碰完後….進入右上方石像旁的門內
BC X1rwW$BFMix ChatZ *最好先練功練到等級夠高*VCiu.WgY
進去後….門會關上….碰裡面那個天使像
9G}/_ TZ,}W之後要和他戰鬥….打敗後得到賢者之書Ss&v        ]JDr6IY:O0R'j
之後是劇情….接著天使會把你轉到遺跡外Mix ChatZ 0r}M/d.X.w}
用得到的賢者之書給諾基用….得到魔法--武裝氣息mixchatz.coml4a'l]?9tkw3O-r9Nh3V
接著去普拿村$h:L'cB        K T W

^
\-f9Xj6{:yFmixchatz.com
普拿村
YuQm)b$L|到最右上方的房子裡找小女孩講話….他會要你找銀製鑰匙
zu#@o Y_-D&z
~s
到普拿村後的路kBZ7g
X

普拿村後的路 n3ULg4f.Z.I(eEw2n8m
右上方找到銀製鑰匙

e"L[8L-\1]s
回普拿村mixchatz.comnf[7[V @+n*j

5} Blsgs
f7Vt!P
普拿村8q}[0p(`2f
回最右上方的房子裡….用剛找到的鑰匙替小女孩打開箱子….
nM
^im5b(|Dhz
打開後….他會給你地之紋章mixchatz.com ji
?9P+W7v/qV_X{
{

到普拿村後的路
n}{u{z\[)Fmixchatz.com普拿村後的路

k
T3Md[;?
繼續走到普拿村山路Ov)v0J        ^B        cv2b{d
S"nCCr%TBGr,e\
普拿村山路
,OdhvhwStMix ChatZ 沿著這條路來到一廢棄礦場前….走入廢棄礦場
LsEYSi3L
lN#H~

} pD3XB廢棄礦場
_/X[x/Xphl.u^Mix ChatZ 靠左側走….會看到一綁紅頭巾的男子3OHx~        wZZ
跟著他走….看到樓梯往下走%S5F(Mja@j4?Q

.Cqn4q:{&M{LC1h7g廢棄礦場地下
\#F@pmn+G;lD0@.DWMix ChatZ 一直往右上方走+{(yt/^.Pk
看到一洞穴….走進去….會看到一群盜賊Mix ChatZ o:P:[#~x7h:P
跟你猜的一樣….又要戰鬥了mixchatz.com PIC1S,N sHaIV+y*V
戰鬥完後….劇情
^Gbn1l接下來會問你要放過他們還是交回普拿村….其實都一樣啦….高興選什麼就選什麼.i)_~!f)\Pg]
接著走回廢棄礦場
E0A;TR,G+MfMix ChatZ
r*`yrU u|廢棄礦場-l7@w/vSL5v
左上方有一出口….走出去
nl/Dq]Jo;[@ q5v@
高山之路C
B5c1w6~s        |H

沿著路走….走到山森村

k$t&b-a,D;Ccz
,D@$`#C7l
山森村ZLA,~,Y~
?

到Dr.診所問兔子醫生….他會問你相信科學還是魔法….回答<科學>w,a        u6y%a!CM[
之後他會告訴你南方森林有科學工房
pY
uT&H!K!CX4H
出診所後到最左邊最上面那棟房子--綠色屋頂的那棟
M?`)^ e
@
進去後到二樓看到一小男孩….跟他講完話後….得到銅製鎖匙Mix ChatZ 3N3]1k/Ms1Q%l
到三樓開上方的那個寶箱--得到火之紋章Mix ChatZ }        gs'v(OY
出房子後到右上方的墓園…之後是劇情啦
2Y2UfmkP接下來諾基和格萊蒂走到右上方時….看到花的精靈….講完話後….得到精靈的花蜜q$cL!}f3KP
之後就可到旅館休息了Mix ChatZ S
Sa:\h#\$Ws

隔天到山森村之路Mix ChatZ &~uP8q"A ]+_
%KE0Xh#]a
山森村之路:{bdc5l2A
沿著路走來到山路s }-I
b
m

Bm[}4i"{
山路
^        S/V {K4~沿著山路走mixchatz.com6IFJ3h#R)Z$g-XzH
中途遇到一名男子--柏德烈
2Gu yGP B,Uy%I-W走出山路後mixchatz.com6`&c$uN4U
到西維珍尼亞城南方的森林繞一繞….就會走進西方小樹林
M;pb,k|z$l+Hmixchatz.comf Qm$J&t
西方小樹林Mix ChatZ Ql[)uF1yXuG
往下走會走到森林小屋@S^$Y2v
Nw7]

mixchatz.com"X7r1F
g
e?/~"s5X+b

森林小屋
l5dWy'{B走進森林小屋和Dr.講話會得到靈芝玉露mixchatz.comF;OA8C4x
`}7]#e/sFC

之後出小森林….去西維珍尼亞城
5z0Hj]@Dmixchatz.com)m0r9ak8nM&U
西維珍尼亞城-南
+GNgA
K bmixchatz.com
先去教堂….會碰到施文跟柏德烈B.}7\'wb+f
接著是劇情….施文會叫你晚一點找他談話N,l?DI:K
出了教堂….要離開南區時
r%KV/Q6T7p%j cmixchatz.com諾基和格萊蒂會告訴安達臣….他們要找施文談話
3A9{.R        {5D2Dmixchatz.com安達臣說談完話要去酒館找他….再去旅館
e5NT+M-a"TC m接著再進一次教堂….看到左邊的房間裡….柏德烈在裡面
d        [;J/tgG+h)LNam6W1j!AMix ChatZ 進去和柏德烈談話….格萊蒂會問有關地下室的事
-]8h.y~0o \接著下樓….看到右上方房間有人
? c)T4a,f走進去….又是劇情/[1s-p`6H\yg*HX
上樓後….出教堂

h,G` e8X l#j{
接著去西區j{8^0lR

Z+x5L"A5{
v
西維珍尼亞城-西*x8vU
N!~? v3g

先到右下角海灘的樓梯正對面的藍色屋頂房子
^1S        Vh$o$_k3?Mix ChatZ 進去後到二樓….會看到一女孩--辛妮….他會問你要不要幫他做事….要回答<做>mixchatz.comc:K#C1?$w)z/d
他會叫你送信給一個叫凱爾的人
$nLmQ/|出了房子後….到斜左上方有圍牆和信差的那戶人家*a!eN3sH'O
進去後到二樓找在桌子前的男孩--凱爾….他會叫你送回信給辛妮1j+qZCFlzW
接著再回到剛剛的那棟房子找辛妮….把回信拿給他….得到水之紋章~R9ZeT{,P$K
接下來到酒吧找安達臣Mix ChatZ BVh1KB4CQ
再來就可到處晃了….即是先到北區的書店買魔法用書"SG}1p-g.D
接下來就可直接去旅館休息了
3wE d.~ `回房後….接下來是劇情….柏德烈會來找他們
f3q,a5X        k%d接著去城堡mixchatz.com2S]&pr,UX z4y
走進城堡….往大廳….進去後會有一小段劇情….接著要打士兵        l v        ]"h"B?-wY
打贏後….會被轉到二樓….Mix ChatZ 'I9}5dfS#m:c|W
先上三樓….進三樓大廳前有兩個武士要先打….接著進入大廳
nD E(u5yM1v Z大廳內有一個戴鐵面具的人….要先和他戰鬥
6Lo1h*C2dC1K ^mixchatz.com*等級最好練高一點…..還有打鐵面具時不能用魔法….血最好先補滿
3\XeTmmixchatz.com打贏後….會發現鐵面具其實是國王mixchatz.com%H/MT`t
D5Q

接著要回到一樓大廳….和施文召喚出的武士戰鬥
,{9@G
Odw
打完後….去頂樓找施文mo8h'|LOV9C
一段劇情後….回大廳找國王說話….得到10000元Mix ChatZ x8@sSd
j(ZS9D-Y)s
====================第四章====================
%oOZEDQ洛泊里村%Q
H
G r7Dp(z

劇情完後到村長家找村長說話….他會叫你到拿畢拉斯港找維達
8MNxghDt0OY&ZE出洛泊里村到雅各布港Mix ChatZ z|'|J"|8~^xM j
3N6U"E\+F,m.X[$s O
雅各布港'D*F&R(O8E3~-NL
進去入口旁的那間屋子….問一樓的人….他會叫你去找費露娜小姐
B        Dw.^;Otmixchatz.com接著到最右上方的房子裡….找左邊房間裡的人說話….他就是費露娜mixchatz.comr)? I
K3o|a2Ka

他會要你去找他妹妹--雲露娜….他說在東方的森林裡
)gW y-b QyS-K4{Mix ChatZ 接下來去海員船務室訂往拿畢拉斯港的票
L2tE,G([yY?接下來等天黑後到旅館休息
.v0KM2M!P
Ai
隔天前往東方的森林….在右邊的森林繞繞便可進去
q+L kC:P9ET
2k*Y } w4F1uMix ChatZ 中部小樹林 FYy+b$^o,M8c
一直沿著路走道上方進入森林城堡Mix ChatZ c3X+@0OK)c
+m"tW_L        B3y
森林城堡
qe9q
v'l$R
和左邊的少女講話….劇情完後得到靈芝玉露M4j
?H!W\

接著回雅各布港
\2y)iCN*K;W4xmixchatz.com
9BS sM:jn
D
雅各布港Mix ChatZ 4PP^n C'?1c
去費露娜的家找他說話
!A2s,L5?+}u/e7Ch        }mixchatz.com接下來就可去搭船了
^eOR%VH$|yX,YG)Ay3q
拿畢拉斯港
fn/Sq!RYB!i\可到占卜店占卜--和喵咪店同一間
M4c4_u ct:Go\%_接著問占卜店外左邊的那個小男孩….他會叫你去找莎朗
O{re9u;Ak+ku到最左下方房子的二樓….看到女孩….他會給你風之紋章
ZVd)k:rt(JT#qQ出拿畢拉斯港….這時會突然下雨….接著到上方的森林裡避雨
`7C0Q\L!{6Rx3J(og`
Qo},@

森林風車屋Mix ChatZ {'M m6P1IC[-w)o
問裡面的人--莎朗
QE8Q4~-[8I ^他會叫你到二樓休息….一上樓要走進房間時….會被叫下樓吃晚餐#H%l"B&?_i
之後是劇情
)j T
`2_7^z$d4c
k8{
隔天回拿畢拉斯港
DE'hb*@
'd1u@A
J]{"QMix ChatZ
拿畢拉斯港mixchatz.com7h$RiFp3D"t7| Y
到船務室買票去雅各布港O U2E
OTW\}QI

mixchatz.coml N0Xy%DD*?(o l
雅各布港
x.z2h;K$o2`出雅各布港….去威廉港
)p&v3J}1R        h*L"a
#J"XG2qh$Hlws威廉港4w-O/N
z*K`L$V

先去酒吧打聽消息
Z4ra
\q-I Y(PKWsmixchatz.com
接著到船務室預約往愛立頓港的票-t C;R^'}Qc#T&g
再來就可去旅館休息了
\hej6Bw\#F7Z隔天搭船去愛立頓港
,e5A9|/N-BjS2dQ'c;B
1V&gn4HD&mMix ChatZ 愛立頓港.r+oeM9^1U5z VG#R
到書店右邊的房子二樓….看到一男孩mixchatz.com/aJ bx0]
和他說話….他會問你鄉不相信有地獄的存在….回答<相信>Mix ChatZ A/W#\V,s
他會告訴你島的南方就有地獄的入口
z@U!t0yoMix ChatZ 接著到酒吧內問裡面右上方的人….他會告訴你由利各村的傳說和女孩被困在雪山的事
1U`^s~R接著進到喵咪的店….和女孩說話….他會告訴你有人買很多燃點燈的事
@/t~V|*@/_~接著就可到旅館休息了
'g7Y0T:~X.z}隔天出愛立頓港….到右下方有火山的地方繞繞….就會走進地獄
6fh0PGeH        kB NMix ChatZ 9{+B{.G+XT)J
\b^

地下迷宮-E`^7N5Kk!q4F&G
所有寶箱:高級傷藥…回魂劑…2000元…10000元mixchatz.comF
ZB$K&e

接著走左邊洞穴裡左上方的樓梯下樓
        g!W,F.S"?CYR:{:gmixchatz.com
"?$c`C9w-H8W.][Mix ChatZ 地獄入口
JENF"lzE所有寶箱:速度鞋…鐵盾…龍甲
j7[N5dytN9c走到最右上方有一入口….進去看到飛龍石像….需和他戰鬥7?U8z5l?*q
打完後開寶箱---得到米斯里爾劍
h{r*S5} ?v*等級最好練高一點
*w9v)rb7Q'O6r R
h
走樓梯會看到死神….要和他戰鬥mixchatz.com:Tjgc
Z)P`'?iJ*L

戰鬥完後….去由利各村Mix ChatZ ^:Tr7?\j
2\+jP"}0S1L3c
由利各村Mix ChatZ M2YR5Ir/y\
先去問最上面在雪人旁邊穿綠色吊帶褲的小男孩
"S5TU7} L1|*r@;Hy再去右下方最靠近階梯的房子--沙森太太的家….和裡面的人說話
%_G+bGE"ZJ他會告訴你維達在連坦村mixchatz.comm!zE_
Y0f

接著要回愛立頓港 uV:v
L!DZ'l


%q6b$p;cuH WS/s愛立頓港
9?:SZ?1mn@$u,\去海員事務處訂往威廉港的票uK;b"h@.mQV
就可以直接上船了tx6T8Y3zB0MVMw
上船後….過一段時間….諾基會想要去吹吹風….這時要上樓J|y]w
上樓後….經過一小段劇情….有一神秘人會要諾基一人跟鳥人戰鬥….隨便打就贏了啦
0o!ExZcM1`n隔天就會到威廉港了
T3hqrIt
-H}w6egg%?0xc
O        dmixchatz.com
威廉港Mix ChatZ !q)[ VJ](S-SL
直接前往連坦村mixchatz.com@D W%Bn/M

%E'N!M_0dmixchatz.com連坦村WbD"}|'i#J
去喵咪的店的二樓--Dr.診所….和那個婦人講話….他會叫你去白雪森林
K._:f2jB?
vg8@WMix ChatZ
等黃昏後….就可至旅館休息
9JU
a.R
_~,d
進房內….會有劇情
"vIyk6S s*~1m隔天去連坦村後的路*l
l!ITC|(]9[er


1f~]/j_D連坦村後的路!m6q R2K.Xz
往右上走….去白雪森林
k&br        q_^oMix ChatZ 白雪森林
pF P$Qe"\7b沿著路往下走….會看到一群小矮人….接著會發生劇情mixchatz.comh.CyH7GJ"H/Rc `,T
劇情結束後….去最左下角的地方….會碰到維達和牛頭人….要和牛頭人戰鬥
k~-Q[8C/Pjmixchatz.com戰鬥完後會發生劇情….會得到對講機;|RO+U|tdyc
接著到連坦村後的路
YDn!K
s8W&TYD

8P$@^-e r+s$Ss"E連坦村後的路
rQ$X4}Q'\
~
回到連坦村
w%e)V[P+X1F
u*LR[S連坦村
S
mM!`;B d
x!d
往左走出連坦村後用對講機叫維達#p7kc&vX"R;oJ'V
維達就乘熱氣球來了….上熱氣球….移到大鳥皇宮前就可下熱氣球了Mix ChatZ YQ&L2b;E{m
接著進大鳥皇宮Mix ChatZ *hWxE/v-Tq.MF#Owi
~CI9C[5G Sg'P
大鳥城
7M;?'o)|hx1Y/Cmixchatz.com走到最上方….進大鳥皇宮,y:MlWN*k
'Yj9A__
大鳥皇宮
R8pp$~!A4U一進去後….就有一大串的劇情….最後得到元素玻璃珠圖3ofs3BZ3~;A!\I
搭上熱氣球後….前往維達的家--森林風車小屋
c!IZjn(n#n7U\i7|8_/WMv
森林風車屋
]_W']Z5bmixchatz.com和莎朗說話….接著去風車研究室--左邊的門
7gT pw%\D"eaUW走到維達旁….接著又會有劇情….得到玻璃珠位置圖
_ujW|.Gar接著又有劇情….隔天去森林風車屋後森林--從墓碑旁往上走
Bw{7m5E%h7R*xg7["EMix ChatZ
*U@"kp)rC/A7bOmixchatz.com森林風車屋後森林Mix ChatZ 6e2h0nv
Rl'v7s#V5I

往左上方走….會看到山洞….接著又發生劇情….i.^ ]
yk        }

穿過山洞來到風神獸殿2p+Pdt pK.`*K:B{
9j(r
[2pV1J"i

風神獸殿
O#u\+g2Ig N!rAmixchatz.com*等級最好練高一點A-ZYdS@I*N3i
到最上層神殿裡面打風之守護神….打完得到風之珠
7O?"b/JL7M7l;I6EMix ChatZ 畫面跳到維達的研究室….走出研究室
1N+m9Oh(})s$PMix ChatZ 2c4ex|"v
森林風車屋
N8an8M'm'kg&m走出森林風車屋
0K4OtP%cyMix ChatZ 出去森林風車屋後….搭上熱氣球….往沙達拉村
oL`fM
g3i

6v4^,}n y-y沙達拉村

p r-]8gKtD4KF
還沒有上階梯前往最左方走….到沙達拉村山路
!q8C&R[1Y?n
5a3D*z }R+e'oA(G
`Mix ChatZ
沙達拉村山路Mix ChatZ HPS(pH
j+nZ9@

沿著路走來到一洞前--火神獸殿
\W:J2?]Vmixchatz.com
"`gISU7lQ SJq火神獸殿
`+g(_s        MA[*等級最好練高一點mixchatz.comUe`GGbM [L
其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼
iOM.x`)p[R進神殿後打火之守護神….打完得到火之珠
$?q3u/J+qY2|F畫面跳到火神獸殿入口前
x]1u ~0jz|
E$k'HdFd[沙達拉村山路
xB3|/[o:l6AF,\去沙達拉村
,QxJ%k#K8D0RkMix ChatZ #_rn!R {\1l|"]g
沙達拉村
L!SW*_m'V]出沙達拉村
0\2_
^#G
}w3Rmixchatz.com
搭熱氣球往法蘭迪克城y1g        T2S,KU!h

G\a(fJ*BbF法蘭迪克城l0f/Bm Ho
和市政廳旁的老婆婆說話….再和教堂前穿西裝的人說話
}0BI5AtG:S        {

再去市政廳….進去會看到王子….他會帶你去教堂裡的水神獸殿8cQNTu ?H
進教堂後….和左邊樓梯的牧師說話….接著下樓
~*zow
M.MU
rSMix ChatZ

/x|0A9y.^9X3g]]}c法蘭迪克教堂地下室
1ru+~*]:o&N再下樓
,n4cM9co/xfl bmixchatz.com(B6K F;oK6I:z6x&sR
水神獸殿
W%P5W/}0{cy
z,Ab
*等級最好練高一點+C q%Be        Ny
其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼
Rj]'chz
H4a:M
進神殿後打水之守護神….打完得到水之珠Mix ChatZ iB9{
m1[nnf6e(\

畫面跳到水神獸殿入口前/F+mP1z*d5? fr)q

l*_G.i3yo法蘭迪克教堂地下室mixchatz.com}7D,rA%T;hO
再上樓
%B ^#_(? z*Pa;T4Q出法蘭迪克城….搭熱氣球到古利亞港Mix ChatZ J&yL:s
mA8r6q#NRV'yD|Q w(r4m^i W"?
古利亞港%d'l)GHH6I^!|
先到教堂裡和修女說話….再去酒吧裡的右上方碰坐在角落的人….接著需要戰鬥Mix ChatZ 2iS)iIZT ~X1b
戰鬥完後畫面轉移至教堂….會找到鑰匙….修女就會帶你去地下室….走出門--地神獸殿mixchatz.comYT"ek_w*}0Z
/|R4oO"kA,ll
地神獸殿
.f%B9E:]2a8C ]iZC*等級最好練高一點
v Um-DJ&[8IW;Pj J其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼ kGf{Sp
進神殿後打地之守護神….打完得到地之珠
J2i@X{H FMix ChatZ 接著又有劇情….然後畫面跳至哈梅村!H#C&c{7DmV}:Qe

@y{?&D lmixchatz.com哈梅村
k Ob3Z!\ S9y8A2FbMix ChatZ 問喵咪店的喵咪….他會問你要不要賣出所有裝備來換回玻璃珠….選<賣出>ear Sv
第四章完
W)R_P:R
        {eX*Sq====================THE END====================7{5ult
OplcA

o HasV"Y!q~#U
[8Cn1P9qPmS
【攻略】艾莉篇(女生)Mix ChatZ l3y[f
s#De-@kg


N,N;w e^/S-F1i        @Mix ChatZ ====================第一章====================

G ?1bd{LJ+D&r/Jmixchatz.com
哈梅村Mix ChatZ %TD)Z_^/aF[
進入酒吧問女孩….他會告訴你去占卜屋找老太太
(B3\!f0wKr%tMix ChatZ 進入占卜屋和老太太說話….說完會得到聖水之咭
2Kz3C.Fi)~EVMix ChatZ 進入教堂找穿軍服的人--安達臣….他會加入你並得到500元
Xq1T9O'nO

接著去村長室….會看到村長和一女孩吵架C-PM r {,o
*若覺得各項能力太差….可把身上原有裝備賣掉….Mix ChatZ 3|4S_Rn7[U
 一定要賣掉玻璃珠….去武器店買更好的裝備….或去Dr.診所買東西(小心別把錢花光….住宿可是要錢的)+dA:q
T-xe

進入每間屋子問一問直到天完全變黑
_ Gxt8l"t        Zh*z$g C就可進入旅館休息….睡著後會發生劇情
9^ohr)o?1Q7x+j隔天起床後下樓….有人會大叫小孩全都不見了
9YV1UUp!h接下來離開哈梅村….去哈梅森林--在哈梅村右上方 EQ6HT~G&hK

!~{9q;g9y`J%Z哈梅森林
l?5\Gzs6spMix ChatZ 先打怪物升等Mix ChatZ *l'}l` U"F4^
右上方有寶箱--得到回魂劑mixchatz.com/f.s?$M,LKy)KP
接著來到瀑布旁….遇到男孩--肯舍爾….說完話後會加入你:h8~e4j}E|#m_
接著進入瀑布裡的山洞---森林地下洞穴
6p7f.@&J3b"?kMix ChatZ *若不想被打死….可在外面練功把等級提高^/I'S7bf.aE0UF_

r_a `,yU:oxs        imixchatz.com森林地下洞穴 d&A)@{5[t1TN
*全部的洞穴和通道是相通的….唯有最左邊的通道先別進去….那是哈梅兒所在地mixchatz.comVW
{L S,SH \#\
zY

所有寶箱的東西12000元…銅盾…速度鞋…火炎劍…麟片甲…銅盔
*~?7b6Y8E s~最下面有一通道可回到哈梅森林…那裡有一寶箱--得到高級傷藥
        jt E/p*}_I%PMix ChatZ 拿完後回到洞穴中
py6uG@rMix ChatZ 練功練到更高等時….就可去找哈梅兒了
X2K^"\$`-Q哈梅兒會召喚樹怪….必須和樹怪戰鬥Y e_/i1{gR
打敗後發生劇情….接著回哈梅村6D(s;Y        x5A5Dz        e

x@
kd)x%p#S
哈梅村
-K,Z/M [ K5V J_;_Mix ChatZ 去村長家和村長說話--得到3000元r fTU        v
再來是劇情….出村長家Mix ChatZ yC'E3[o/^/O3M,v,s4_
第一章完(fs(r(eO(z)b-S-l9K?
J^
|x2J

====================第二章====================Mix ChatZ +uLN4Y1x*Ji
法蘭迪克城&wX%\B*R
進城後會發生劇情3}"mQ5Kv$Hpg
進酒吧問中年男子….他會叫你去市政廳
+a-L YA!T |去市政廳問7i3Z,HK&qRhOs
要進旅館時會發生劇情
"Er+r n3H4gmixchatz.com四處問問等到天黑就可進旅館休息了

\,`!U nJ
隔天到亞力古斯港Hg:CqqzDP
Mix ChatZ w2[K9Si
亞力古斯港
K+~iI J}發現船已開走了
q(q/[0]n{先去酒吧打聽消息…去問水手他會叫你去戴歷才船長家….去戴歷才船長家他說要去港口等他mixchatz.comX|q9y-OL
去港口後就上船了……不久就到了古力亞港4bE#{cc,N'r-l        B

[NMh)ifq+C,}古力亞港Mix ChatZ (@\-?-Y3MG&O
去Dr.診所對面的房子….和裡面的作曲家說話….他會給你黑色鑰匙….可去開他房裡的寶箱--得到女神祝福
4Xh#Ly3r7F0H/KMix ChatZ 接著去旅館休息
(fwvg+N5LL,t上樓會遇到海因利希….進入房內和他說話
!I"B"{zZ
Wmixchatz.com
隔天去英格利曼城
e(B7jTA3cI
9iT6x6I'[9S,Tl,w英格利曼城o*Uz3rO;]F
去城堡裡…和奧莉花公主拿魔法戒指
x)VhA'`@%eE:G        h等天黑….去旅館休息;~1I~'dv#_"Y+r6x
隔天到森林
@k#BAqmixchatz.com有一條小路
)rr[7zG-RMix ChatZ i2q
_;@)]$n^h

森林小徑 p&{%r"n#Vg0?
會看到魔女….接著爬到梯子上….會看到一個女孩….和那女孩說話….他會叫你躲到他的房間7an
rs|C

等魔女回來….走出去和他戰鬥….打完後會發生劇情….出了森林就可去古力亞港了
bEV&z ZZI
~
Fb6p?S
古力亞港
k.glB,T_去酒館找戴歷才船長….跟他說話他會叫你去港口等
!~~9S%r"eO9zv#DMix ChatZ 接著去港口….中途會遇到海盜….再來要和海盜戰鬥
'@'M:uc6I"n"n接著就到了亞力古斯港-`FL9Fl:^i
1_A.d^CF*qA,lG
亞力古斯港
l)r(GAQ0e2_+KS天黑就去旅館休息了1eb2kjc!i1E1V
隔天到法蘭迪克城
!e4p}*L"s(Vs-dmixchatz.coms1B;}[Pw!w
法蘭迪克城
!EH#p M7e/UjLmixchatz.com去城堡….和國王講話後得到藍色鑰匙Mix ChatZ .O'jQ@W
用藍色鑰匙開往地牢的門
E9|)~F2u2[7uMix ChatZ
dh/a-~:@hbF法蘭迪克城地牢+X$~2q#mmH
去拿紅色鑰匙….開啟一道門….裡面有寶箱--得到回魂劑
5O1`"pJ;cV:Uri等練到更高等
~To2S.j
OAR-e9@mixchatz.com
就可從地牢的樓梯….下去地下水道了
` W|+B%eDN
r;EMg G法蘭迪克城地下水道4so9p-F/U ?;MSH
所有寶箱的東西 麟甲盾….2000元….清新藥草….銷子甲….30000元….O-L0DE4UX`.[#GeB0h
走到最左邊要和變成龍的王子打mixchatz.comU'C*i:P Y!OL
打完後會發生劇情….海因利希會送你大地之咭….他就離開了
C.|cE:OG
f }
第二章完g#L KS5c8}K6Fa

i*dN^-A%r====================第三章==================== ux.AH        k
達拉村mixchatz.com aL7kL)GQ
一開始是劇情
(I8miq8}mixchatz.com去最左上方的房子 ^
Y;qnO!G

他會問你相信科學還是魔法…. 回答<魔法>
.pO]v.E*O接著出去達拉村….到下面的森林
.oZ^]V
x6Euw
C5f+h*AMix ChatZ
東方小樹林
k nDh\
G
往下走會走到森林小屋qp?"j"Gp\
Xw}$`]j@
森林小屋e\[$z2r4@f-Al$?
走進森林小屋後….走到右下方
nT2O+Y'U接著是劇情….劇情完後….得到精靈之淚水*oLJ/Ql0u
出森林小屋後….回到東方小樹林….再到沙達拉村問人
.Ym+C{2oA~

x%l,NH:{$}T3G
|
沙達拉村
_ss9u~axI_&C@去最左邊有花圃的房子….和裡面的人說話….他會問你有沒有聽過沙漠遺跡的事….回答<曾經聽過>

qL pl%roF^:y
上階梯後去最左邊的房子和裡面的人說話他會叫你去普拿村買武器@5f!K9Q2I,m
接著出沙達拉村….到沙達拉村下面的沙漠繞一繞….就到了沙漠$HUaPh*kw-[W b

J_,jLw"F        NMix ChatZ 沙漠
3n
@!Rx6vV4A0pw0a
所有寶箱--高級傷藥…速度鞋
-\)q+OohMix ChatZ 一直走會看到一道門….走進去
qR
x8}R

T0n7{O;t-k ?%T.w.\
沙漠遺跡
3W8I"dT6F
uY
會看到一道門….走進去mixchatz.com*~Z{k
?
_7B,J

|?4`L
GA

古代遺跡內

A+M)g%k3v6i
所有寶箱--回魂劑…鐵盾…12000元
5fuEwJ3Pb,^8H要按花紋的按鈕…共有5個Mix ChatZ j
Y/w3B}(q T        SR8f
b

*沒按花紋的按鈕….右上角的門就不會出現iV(DI)]7O^
接著進入右上角的門
8qOTo6PoNFmixchatz.com在裡面繞一繞….就有一個天使和你打
/i!_a&]5bod打完後得到天神之水晶….接著從出口出去
4D,[D        ve1Z用得到的天神之水晶給艾莉用….得到魔法--一級天使聖光r"o1qJ#bx^r        m{2p
接著去普拿村mixchatz.comJ#ic*q*n+EE
mixchatz.comq3P:c0Hun3Mf OD
普拿村
3T%w/u/MlY        Wr;`去武器店買武器Xc)n:\{r
普拿村後的路)km*@+ew:rUP*n$q
繼續走到普拿村山路
z5yF
o m9Vmixchatz.com
普拿村山路y btm%pfmu
沿著這條路來到一廢棄礦場前….走入廢棄礦場SCbXc5ta
)K8~#k?n/^+t
廢棄礦場?K        A,U        e}u)d
走到最右下方….看到樓梯往下走
f/G9[e        wi*^mixchatz.com}+aT^e*E#u-^
廢棄礦場地下|-y:Z0ptZ
一直往右上方走Mix ChatZ  {5r
P"rUPs&r

看到一洞穴….走進去….會看到一個戴鐵面具的人….走出洞穴後要和鐵面人的僕人戰鬥
kL'[w+]s#S
].V
接著從上方洞穴出去到高山之路mixchatz.comm+b2v%Xn

f)e*@WmPkl高山之路
Y~'f%i$u%z8A沿著路走….走到山森村+m*\M-zc,DrTD,H%m

}:|*@J5YF[d山森村iS?B-^Sf
一進去就會發生劇情#fVj#sLHRT
到最左邊最上面那棟房子---綠色屋頂的那棟n^Y*Kt5]
進去後到二樓看到一小男孩….跟他講完話後….得到銅製鎖匙
3AL!x*`/ZH8{mixchatz.com到三樓開上方的那個寶箱--得到火之紋章
@9RSM)o}YF/?)smixchatz.com出房子後到右上方的墓園…之後是劇情啦mixchatz.com3Oc R S+Y-}$gD _
之後就可到旅館休息了;i+T2p8aPHW
睡著後會有劇情 C0S*Sx+T${"z"x
隔天到山森村之路y-WG&l0I(a        EJ
mixchatz.comJ4P gU iK1z
山森村之路
k,x4ix~rN沿著路走來到山路&~u@m+F-UB'k|
Yk"t}yyD
山路"D(R~L"N
沿著山路走
5D w `/eB中途遇到2名男子
a [ _y'c!Tj"F走出山路後去西維珍尼亞城
-h9@k3Yg2z`cS
+~b*M1Y        ET7hImixchatz.com西維珍尼亞城-南
d'^MY%p0RR0z先去教堂….會碰到施文跟柏德烈
@.mVlj#D2kO?Mix ChatZ 接著是劇情….到東區

XuE}#~b1s/w3K4t

uX4BA$JR
L Q

西維珍尼亞城-東
k
z
Y
Q1]'h f
去時裝店問店員
:e4vB/e {Rv1i.j'm(fS會有劇情+G*[ Ts&b7N;Z
到西區^0v;\v"]!{?
({w:{rflW6X
西維珍尼亞城-西mixchatz.comg+Lj1?kD
先到右下角海灘的樓梯正對面的藍色屋頂房子mixchatz.com,qC1g2G,nl,J
進去後到二樓….會看到一女孩--辛妮….他會問你要不要幫他做事….要回答<做>
X
M$@9IvN6Q,dmixchatz.com
他會叫你送信給一個叫凱爾的人 ot5h*`mu
出了房子後….到斜左上方有圍牆和信差的那戶人家
d,v+D;Lx3E
w
進去後到二樓找在桌子前的男孩---凱爾….他會叫你送回信給辛妮'm.s*~4CrC
接著再回到剛剛的那棟房子找辛妮….把回信拿給他….得到水之紋章
L9aL4Quk(qMix ChatZ 到酒吧打聽消息
9t7uv u"b e再去北區
(gN        i/]:P*m
a8|&p
MxE8l"W8d3W;o
西維珍尼亞城-北
2H7l8Q3j;ex去軍方辦公室問穿紅軍服的人mixchatz.com8l
EnO5?.H

問完後再回西區
:?0v1M#oqY3S kVi:_5\m2LfN8K
西維珍尼亞城-西!t3M%W@d~*?y4V;k
去旅館休息

IYq6_p*TO
進房間後會發生劇情
b@6yZSbZ{4t睡著後又發生劇情
9WK{
~d;OX
隔天去南區
6x5?`8}Nz%Tf+E6W"P8nmixchatz.com'B;la`xS.d
西維珍尼亞城-南
,J.U*jn,j去教堂找施文說話
f:x4U6OC%tmixchatz.com去北區
dM+t$o#X:G
9[$q/i5i-o4fY西維珍尼亞城-北
1_5F)W        ~:].}去繽紛工房--右上角有星星招牌的房子mixchatz.comJ ]9Q*nh        X Z3]
裡面的人會幫你修正4m0U|H
O:NF

接下來就去城堡
MZ+_
I-w2~9B)xe+P5jmixchatz.com
mixchatz.com
[#vC4v1y1hF

城堡O8x zZ3V
一進去會踏入皇后設的魔法陣
5j4@(l
BxJ4s)O!Dc
接著會被轉到三樓d6{e n5DE3b
開始練功
V"BK
}W;o NG:Ok$Vy
接著到三樓的大廳和假國王戰鬥K1h`6o
_Z:m

到地下一樓的地牢去救國王和施文
/H,aJ/}r]/JGmixchatz.com救完後到一樓大廳找皇后….接著要戰鬥`{vo}+m}7Y
打完後出大廳就自動跳到教堂…. 發生劇情…. 發生劇情後會得到烈火之咭
)X*E*vYuFHe出教堂後走往西維珍尼亞城-西
"t-E!F:Fn&jNmixchatz.com第三章完
s\;X#vlV(r}v
K#\ _
I
E6y8]5Kmixchatz.com
====================第四章====================
h,k"|"DS&X(\x2Vmixchatz.com拿畢拉斯港8[M!t"I7c*u
先去左上方和穿紅衣服的小男孩說話
!Hg.Y/AZ接下來去占卜屋占卜選擇愛情運--在喵咪開的店內Mix ChatZ "wB'p~4o1h6W8g
接下來去拿畢拉斯港北方的森林到森林風車小屋
;g5pm"T?uOfqM8Y2E(T
TO_5]

森林風車屋W3kto`$K:V
和裡面的人--莎朗說話9gIdrk O*?
接著回拿畢拉斯港mixchatz.com*r
n        Em3S(a&e+^9L(Uz


+zA,A(Ov0u,l"Dt拿畢拉斯港Mix ChatZ *m!v7M)q;c.ZAd*q
去海員船務室買去雅各布港的船票….就可直接上船了
O;sHH)f$wm到了雅各布港
#ip3Bf Yw%fD&n)s
mB#s Lrh+SR雅各布港
`nMb7f:s/sMix ChatZ 到時霧很大….Xx0o6I"`}Ap+`3s
先去最右方藍色屋頂的房子2樓….和裡面的人說話他會問你願不願意替他開寶箱….選擇<好啊>…f:C"@&kFj'DFV
接著去樓下右邊房間拿一把金製鑰匙….回到2樓開寶箱--得到地之紋章d'_MFf,C#hC
接著問教堂裡左上角的人說話他會問你要不要去教堂的地庫看看….選擇<好啊>….
pcEKb8sWn#Q然後下教堂的樓梯….到中間下面的棺材….要和小孩的靈魂戰鬥….其實很爛….打完後出教堂mixchatz.comt0{"vr
r

接著到洛柏里村f_
qx+O C8z

.G\nL#]q
eg"N

洛泊里村R%K#YZ*N0X!Ba6V
到村長室和村長說話….他會給你貨倉的鑰匙叫你去貨倉休息….q]y|H O'V!\
接著就到貨倉休息--貨倉在右下角養了很多牛和羊的地方mixchatz.com_ s#H'M"v
走到床邊會發生劇情n,M#I0u l&m
隔天….把鑰匙還給村長mixchatz.com0r.@4y!jC&}e x
到洛柏里村右方的森林….到中部小樹林mixchatz.com[.l,},oBb8T!F
U/LZo'x
E GubZJ

中部小樹林
'NR`y
O5H}
沿著路走….走到最後要和野狼戰鬥….打敗後會有劇情
8c)K)I#DR{~mixchatz.com劇情結束後離開中部小樹林到威廉港
lt6e%rW{%yA%~
#z!X4q/L(q6e d
?
威廉港
oDu)s+]8t到船務室預約往愛立頓港的票Mix ChatZ 1^9RGR(Jk#V2{"U
再來就可去旅館休息了
.E%_-P+E'}8t1?        KMix ChatZ 隔天搭船去愛立頓港
$E2f\pyH t~|^djm(J!EM
愛立頓港mixchatz.com+Wm6M*e^3j#es@S
等黃昏就可到旅館休息了wD9h#Ey6T
隔天到由利各村mixchatz.com$t D*m~)T`K%?n
9U2L"Y(@5b
由利各村mixchatz.com!?^
s0i5{t$H5b

和左上角雪人旁的人說話….他會問你箱不相信他看過獨角獸….回答<相信>mixchatz.com&FM4t6Wf a
接著往上走來到….由利各村後路Mix ChatZ a\C#m.J:Dx

J9UX{q

由利各村後路
[*Qc i"@b;G2F        `走進前方的山洞….來到由利各村礦洞&v_/?        Cl#}:D(g

D]        ?"sV(]/^^由利各村礦洞
x!d#SZ~&[4km7G沿著露走出山洞….來到獨角獸森林|p om|+a#Va0a

W-L x;b.{[$`4o5k*j獨角獸森林mixchatz.com,Y~mY;MR8o
其實通往獨角獸所在地只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼p1{3R$])e!yo
接著要和獨角獸戰鬥….打完後….畫面跳回由利各村後路….然後回由利各村
WJ
v.t9oJj`@FMix ChatZ
mixchatz.com,v~'eA#Sf1h/p
l

由利各村7[ Hq?w"J0PQ0Le
先去最右上角的房子二樓後小男孩說話3`7wXv R"]f
再去右下方最靠近階梯的房子--沙森太太的家….
LG2?nu9p`和裡面的人說話….說完話後上樓到左上角的桌子按一下那本書,得到寒冰護身法--給艾莉用學會寒冰護罩
H-Xq
S5[#s9Dmixchatz.com
接著到由利各村後路AyAj6U4ET;on|0]

Z3i&V7[j;|E#@)K6Il
YMix ChatZ
由利各村後路 Qkh9pnE
往右走….到由利各村山谷
CH8J
^QSj
Ekk5p3Z
x        s
\)Siq2t

由利各村山谷
t        {S|'w$}mixchatz.com一直走到山谷會發生劇情3J2]!oU,L[/u
C
I

劇情完後回到由利各村後路
%x8U#Yd&SG6go\k
由利各村後路
eL2vgy$?9]d+S)W9H0\7Emixchatz.com再回到由利各村
q)Z n.k"h3a

離開由利各村….到愛立頓港Mix ChatZ 4D*I"VOk |~

r-y$WPx#v9\2zD,B^愛立頓港
*~5Ro
z
DeComixchatz.com
到船務室預約往威廉港的票
0m,IA+u$j4e
a!_Vmixchatz.com
就可直接上船了!N@Vw$j
隔天下船後就到威廉港了mixchatz.comJ"I gc.nMDY+F

r!api
ru,{gmixchatz.com
威廉港
iA/Je)vt"F去連坦村&ej_1pIO)h#|
mixchatz.com&FQ{w Lr
連坦村
4Y+f+n w&c[Mix ChatZ 到教堂和門附近的那個婆婆說話Mix ChatZ qyarp(o
到酒吧和三個在打牌的人其中之一紅色頭髮的人說話
9AzbV K,L
_
接下來就可到旅館休息了tQc6B'Y
上樓後會發生劇情….然後要和石像戰鬥….戰鬥完後就自動跳到隔天
*~+w4O/hHmixchatz.com隔天去連坦村後的路Mix ChatZ Rn0Pqf

9Gi.N)bN7RW連坦村後的路Mix ChatZ %_&Q$\*V5qY
往右上走….去白雪森林
-\t.OQV/rDk
&B6DqF7HRIMix ChatZ 白雪森林 E7Z*H*~S)[7j
z

往右上走有一個山賊挾持維達….安達臣會獨自一人跟他打….戰鬥完後得到一台對講機F4P ^P&^}9D
Q

接著到連坦村後的路[ p@^
~*B^

mixchatz.com$W8g)Pg's!C#S2\
連坦村後的路
pY0bDCMix ChatZ 回到連坦村
VL G1s-r[V&cyW1{
\"s

連坦村7}z:~b3@C"hK]S
往左走出連坦村後用對講機叫維達
pj(Q'O+W/^Evf:I維達就乘熱氣球來了….上熱氣球….移到大鳥皇宮前就可下熱氣球了
(Hr X#b4`f0Je6aT接著進大鳥皇宮(g
AZ$lW

mixchatz.como1R:l/LblL
大鳥城Mix ChatZ /D
y@2N)|
e

走到最上方….進大鳥皇宮6V\V
n+w
D


)R A;{yNn8N.W[
HMix ChatZ
大鳥皇宮*RpJ/T9w+o?lu'J ^
一進去後….就有一大串的劇情….最後得到天空之咭
:g%Qb+Hu+X2D/zo)hw7lD走出大門….接下來進去墓碑裡的空間pOl7^[|R9|
畫面會跳到風之守護獸那裡mixchatz.comk)LF,V!n        ]1Rz
H,X.D

"K6`aC+P1q6Ux!fI
風神獸殿
$^siu.HA4_Wnh`*等級最好練高一點
M%|Tk6lJ,m到最上層神殿裡面打風之守護神….打完得到風之珠
7ZsO%p2R$OVf'_畫面會跳到火之守護獸那裡
-i:V
[2nq7B
qmixchatz.com

'l9kt$hUl[z,~$^mixchatz.com火神獸殿/@Gw2I)W$@l3a
*等級最好練高一點Mix ChatZ AgP)xY+G
其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼
3`&jZ yU進神殿後打火之守護神….打完得到火之珠
k_RL,cU d)WImixchatz.com畫面會跳到地之守護獸那裡
wK)j1K-_(|%Dt3VMix ChatZ mixchatz.comX"GXvSmw
地神獸殿Mix ChatZ  LDq8w3J%w-T
*等級最好練高一點mixchatz.com
k)v)dC+N_
sk6X

其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼Mix ChatZ 0R6ei7U jhj
t7a*u

進神殿後打地之守護神….打完得到地之珠#Q} b p        W%cGW3GG
畫面會跳到水之守護獸那裡GD f'R Z AX
Mix ChatZ )Ea4hnA
JJK

水神獸殿B
P!^0T$Yh

*等級最好練高一點]
zlOdJ"k8I

其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼Mix ChatZ ^ q M:XG(C`g5g7DSC+H
進神殿後打水之守護神….打完得到水之珠
9s
Cjy#Uj;lle        xOMix ChatZ
接著又有劇情….然後畫面跳至哈梅村0d9~6{8g?F+S
x5Td0H-k],x
哈梅村+bM\-E8@
問喵咪店的喵咪….他會問你要不要賣出所有裝備來換回玻璃珠….選<賣出>
^3Rn&N^|7qL
_
接著又有劇情+e!}+cVwe}
第四章完Mix ChatZ i.bw/E&rs+g)V!q
fi


\.Pg        p2A-y====================THE END====================
GlM-JQK|Ry
OW*z0t"DUa
{F

/~g'Fh NQ!E O
y

小貼士:Uq'Q'e
ii.V,y

無論係諾基定係艾莉都好,每到一個城市都睇下有冇書店或者圖書館,有既話就按下 D 書櫃,
{#`        vc$QxNMix ChatZ 話唔定佢會有 D 魔法書俾你地學呢!但係記住,一定要係黃昏,唔係黃昏就唔會有嫁啦 @@
'J*jt+tal呢個係我既實際經驗,呢個 RPG 唔錯嫁,玩下啦


Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]