最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: [模擬類] RPG - 迷失的心(有攻略)

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


【簡介】;H u'j[4n
        OE,icy8I-nU
「我很討厭哥哥!」
$zA7i9a(E \#[o6bMix ChatZ
,n2J4Y7_Z h        y「我最討厭妹妹,沒有她的話便好了。」
&~Z5F^9m
/u!JO
e3g'o_n
大家可曾有過這種想法?遊戲內的主角「諾基」和「艾莉」這對兄妹便有這種想法。
/Ef)s` ~f;B
S

5^v}+]4V/Z,qy BXs「諾基」和「艾莉」這對兄妹在森林附近不見了他們的小鳥,於是他們便在陰深的森林內尋找小鳥。
-r^[ _;jMix ChatZ mixchatz.comd5UWl:w"X7~I
但他們找了很久也不見小鳥影踪,正當回程時,他們不小心產生火種,他們在被火燃燒的森林內尋找出路。
:[q'O-x.o.S5h
W

RH:Z~4O/]Hmixchatz.com好不容易才離開森林,但他們已走到一個陌生的地方。Mix ChatZ 'U#YP tli$k)m2n

@ ]!P0V:]+E:T1_k他們各自走上旅程,在旅途上才發現自己不是那麼討厭自己的兄弟,要尋回兄弟,也要尋回自己迷失的心。
"G        pfQ
Y;Dmixchatz.com
F-V|5I4vg0K
該怎麼辦? 在這個神秘的世界內,有不少危險生物及未知的事也會發生。你可以帶領他們回家嗎?

C`{w/Js9wG;?1t
        Uh(C#j3Q_9iL? v
玩家便要以「諾基」或「艾莉」進入神秘的世界。和結識的同伴一同上路吧!&IfS/M Hyy
c


%Vt7q2S`|mixchatz.com
/C
u}H;`$t an/[
【詳情】V&dB| `G/?8p9k
/V3C2t"w1S
http://bunfungame02.hp.infoseek. ... earts/RPG-About.htm2kP]]?5i:E LzH

L,B"E6y*wE;].M
5EdA8^!N[y【下載點】
7L%i;l9~+[mixchatz.comsC yvIU Ad
http://download.seesaa.jp/archive/win/ent/rgame/nokieri.zip
wO url bkjmixchatz.comNnp
`-t/gR$JBK9X


1r
xyF!r;D^jMix ChatZ
【攻略】諾基篇(男生)Mix ChatZ o*c4c^L*QX
mixchatz.comYkp2JcQ
====================第一章====================
AB
SvZ
`?H9mh
哈梅村
-}b/dl1a pxW2^mixchatz.com進入酒吧會遇到一穿紅軍服的人-->安達臣…他會加入你並得到500元
O'r'E,K^cE @f*若覺得各項能力太差….可把身上原有裝備賣掉…
8nT&|QG4X$v:UJ/q] 一定要賣掉玻璃珠….去武器店買更好的裝備….或去Dr.診所買東西(小心別把錢花光….住宿可是要錢的)
P%X-t7t4v進入每間屋子問一問,直到天完全變黑G7}+T l!Y!L-Ak
就可進入旅館休息….睡著後會發生劇情
Z+rzeH*p6C,[mixchatz.com第二天,接下來離開哈梅村….去哈梅森林--在哈梅村右上方

_E!ar5e:t
J


B
sEz4cH2g
哈梅森林
gq)L
d}M
先打怪物升等
g_8cy6`.W,t右上方有寶箱--得到回魂劑
R!N.[jQF/AO接著來到瀑布旁….遇到女孩--格萊蒂….說完話後會加入你
?Q
L"p
TM|
接著進入瀑布裡的山洞--森林地下洞穴
/q5Zd-CQu6hN*若不想被打死….可在外面練功把等級提高
5vU(r Ym/N7@0kc0jEmixchatz.comSc,x        FJi1s{-@T
森林地下洞穴9e'NDh"W0re
*全部的洞穴和通道是相通的….唯有最左邊的通道先別進去….那是哈梅兒所在地
U6y'b'f8]v所有寶箱的東西:12000元…銅盔…銅盾…速度鞋…火炎劍…麟片甲'G}        l*Z(e5l9BYJ
最下面有一通道可回到哈梅森林…那裡有一寶箱--得到高級傷藥
RHy3ENvmixchatz.com拿完後回到洞穴中
'LH S/^k+Q0Q p4d5Y練功練到更高等時….就可去找哈梅兒了
z8l,~j@-q:Id W[哈梅兒會召喚樹怪….必須和樹怪戰鬥%ImdG b%x
打敗後發生劇情….接著回哈梅村DeG1[2d~L6x8_

`~ ~4j&g%m哈梅村
@xd8@6m$~z去村長家和村長說話--得到3000元mixchatz.com_6TJsQkzWl
再來是劇情….出村長家udiMvS
第一章完gf~3Q
yoP


gb,w a$?'~0{%m~j====================第二章====================
\2E%X`y*s X未進城前….先會發生劇情….
4^3EY}#VK-S?Rmixchatz.comE:z
Y ]{?9uh

法蘭迪克城
em6]
Or1o
先進酒吧和中年男子說話
?&[.fm J~;U&?3SI

要過橋時會發生劇情
CQ_,Y1H8GqV+C%L接著要進旅館前會發生劇情
        syY7`8Imixchatz.com奧斯卡王子和海因利希隊長會問有沒有看到戒指….要回答<有>~(Ue
x9Gh

之後….奧斯卡王子加入
Y uX,oj)u7\四處問問等到天黑就可進旅館休息了5A6c'e$D,W!^ R
"e5{4{$d V;}O4ea
亞力古斯港NU$L7e%_&m!l
發現船已開走了
k.]7B8^2}q
v
在港口邊看到水手去問他….他會叫你去酒吧找戴歷才船長….他說要去港口等他(c[1Wr9}m-\;z
去港口後就上船了….途中會遇上海盜….需要和他們戰鬥
Js i?^'P;Zmixchatz.com全打完後….過一下子就到古利亞港了….mixchatz.com/l7SG`j-P^b
8\4J%Yabw_?R
古利亞港W5h` b$x$w;F+z
去Dr.診所對面的房子….和裡面的作曲家說話….他會給你黑色鑰匙….可去開他房裡的寶箱--得到女神祝福
x7U6`2nJ9JMix ChatZ 接著去旅館休息Mix ChatZ `"MqYk0u
隔天去英格利曼城I]7c*fu)k8I8Vg
-A;c-@d9Tni`
英格利曼城
&U.L8u~#k6d4KMix ChatZ 先到市政府廳和政府官員說話….他會問你小矮人的事
a,O1WR1zMix ChatZ 出市政府廳….接著到花店左方長板凳左邊的房子….進去裡面會看到小矮人….*RLqe;n:G
接著回市政府廳和官員說話….得到護身符 so$S1DBFH*U!y
去城堡裡和國王說話….得到一條金鎖匙--野玫瑰塔的鑰匙@R
{?"P9\~P
?#M

等天黑後….便可去旅館休息

y1Ctn)gzmixchatz.com
隔天去野玫瑰塔
Dwiv#Z0D:_mixchatz.com6yX}9a3[ qv5[}
野玫瑰塔/ir3t9bkgT5f
*最好先練功練到等級夠高….因為最後要打魔王
        [R/B9x\        gnmixchatz.com一樓寶箱--得到回魂劑
7D i^(])jG/V二樓寶箱--得到高級傷藥
B9]D+IM)xl+l0xMix ChatZ 三樓寶箱--得到2000元/L/Jsx~
v\
hGk~

四樓寶箱--得到解毒劑mixchatz.com2e}9m(erL
五樓寶箱--得到鱗片盾&J&Q_;F `t
六樓寶箱--得到鎖子甲
)d&HO{^#\e3J七樓寶箱--得到銅盔
K:F&P'gv$H*@Zmixchatz.com八樓寶箱--得到清新藥草
/`%\s!S6\U-YoH5\Mix ChatZ W%k-c0u1v        R{
拿完寶箱後….走到公主前….必須先和獅子像戰鬥mixchatz.com*y8NS9J5giR%S0D r#d
之後是一小段劇情[,_r8uE`
劇情完後….要走到頂樓Q9A8\9w        Z'r,^
走到頂樓後….諾基等人….只看到鳥糞….?&I`M"[y;PLD+v6?
之後走回八樓….走到八樓往七樓的樓梯….會直接跳到英格利曼城的城堡門口
3WL2uzi[&TA7u,S@c-T"^'y
英格利曼城
;Fej:D[I        qMix ChatZ 走去和國王說話….得到30000元
6fql&}MnUD*_8wmixchatz.com接著回古利亞港
jdT~N(P`C6}
Ik|yGSHmixchatz.com古利亞港x.}]fpw'F
到酒吧找船長….他會叫你在港口等他Mix ChatZ D        vBt{D*KS
到港口….上船後一下子就到了亞力古斯港
F Ogs        S.y!QZ2i4Y7BE4e9I0l
亞力古斯港mixchatz.com        x*bVneC x
等天黑後到旅館休息
8D umpk$] ad%T$?%{4uMix ChatZ 隔天回法蘭迪克城C'Q-i+h i3r_OP0~
未進入城內….會碰到海因利希….他會把奧斯卡王子帶走
V$Dw-}%\~lsk6Wmixchatz.com第二章完
;vw{M)ynmixchatz.commixchatz.com_uJ/Jb;y G,@V
====================第三章======================
b9to,`I6TU }沙達拉村Mix ChatZ `ot/{qe@/] ~ x,x
一開始是劇情
c~kc~d3B)s7~接著要去最左上方的房子….和裡面的人說話{o2h#J? m7i7U2s
他會問你有沒有聽過東維尼亞城的故事….要回答<有>mixchatz.com(ND"q[J#Ny2m'a[
接下來前往達拉村mixchatz.comX\_
f.Ju/z


F ^3E!TF
Q:gmixchatz.com
達拉村
        g
W(U2[6Es
先去Dr.診所….和裡面的說話….他會說醫生不在….叫你先去村長家借宿u-r2ED(t$b
進去村長家找村長說話….他會叫你上樓休息
3Oi5z|UjIpD,_上樓後….會被叫下去吃晚餐x*`@        gp1RCs"xE
再下樓….去吃晚餐
7^%Q:a        EW}&J)];M再來又是劇情
thL ?        E2P*aU6zch5]

隔天出村長家….再去一次Dr.診所
q*V5r)oVS*j"F4jMix ChatZ 找醫生說話….他會跟著你7`:^}1W r$Sxr
接著回沙達拉村];s
G*I
O

S_u+Gt        oA5_H/m8I
沙達拉村 a[y!mXa)\a
帶醫生回姨姨家….走到安達臣旁
&KDa/q_-]d7s,`,F9`4Lmixchatz.com接下來又是劇情
7V"T C*h*|)liEc7H]q劇情結束後….再去一次左上方的房子Mix ChatZ &rGrfo-K'D
和裡面的人再說一次話….他會叫你去沙漠上的綠洲看看東維珍尼亞--在沙達拉村的上方Mix ChatZ *zI$|2` LGUC3S4f
#IC {8iP{+N
東維珍尼亞的遺跡&j6R7C_a
進遺跡後隨時要戰鬥….看到龍的石像要碰….一共有4隻
9c
@-]@3^ RB
最右上方的龍石像最後再碰

^/z.f
ZD
所有寶箱:12000元…高級傷藥…速度鞋…回魂劑…鐵盾
&LoLk'{+x所有石像都碰完後….進入右上方石像旁的門內

^8^xR:KXdT
{7[.tmixchatz.com
*最好先練功練到等級夠高
^3M|4w)iQ}2eXcMix ChatZ 進去後….門會關上….碰裡面那個天使像
)iG2`X(bX9up'h之後要和他戰鬥….打敗後得到賢者之書Mix ChatZ
J0\2kXV2^xJ#\

之後是劇情….接著天使會把你轉到遺跡外mixchatz.com
[2rC&h6^X?;mn

用得到的賢者之書給諾基用….得到魔法--武裝氣息
&}6_2U:^:`vCCj接著去普拿村
|:?"D(S/D
H3Q

&[E ?fcV;bd0\普拿村mixchatz.comx(H9Xw\M.a%yjt
到最右上方的房子裡找小女孩講話….他會要你找銀製鑰匙Mix ChatZ n ^yD'uM
到普拿村後的路
;@$Vxkq#gMix ChatZ 普拿村後的路3\Z6p-dWzY)u'~
右上方找到銀製鑰匙
c x;J,T ba*k2^z2o回普拿村
2r`R@1Q-k-Y@
3B)p7I#y@V^*a普拿村
B sOc-t回最右上方的房子裡….用剛找到的鑰匙替小女孩打開箱子….
w1p'qA
F
M_%MMix ChatZ
打開後….他會給你地之紋章
]SW7Nc-C-R qD到普拿村後的路
+]j+Y%oQ4k?普拿村後的路e#i)E#~'VOU
繼續走到普拿村山路Mix ChatZ
ZFm}g
UXA{ ?

d;X        H
?:AW

普拿村山路
,xRe7m y(];][lmixchatz.com沿著這條路來到一廢棄礦場前….走入廢棄礦場7O9PE/`&k

3F!W+W&A7m廢棄礦場EI(K*N }5wOs
Y

靠左側走….會看到一綁紅頭巾的男子
-\1AW2S&V"e)V跟著他走….看到樓梯往下走
vN:a'x
`Mix ChatZ

_&H#gQ8q/mmixchatz.com廢棄礦場地下
a;x],Je5k,E+N-LXe一直往右上方走5o6i;s;O
k9rh:`
kfY

看到一洞穴….走進去….會看到一群盜賊
M+F
Z#p"bx(e3o.y
跟你猜的一樣….又要戰鬥了
S4a'[u,~!`g/P戰鬥完後….劇情

@8Z7Ky&^!a
接下來會問你要放過他們還是交回普拿村….其實都一樣啦….高興選什麼就選什麼mixchatz.com
vKF9}1e2~:s

接著走回廢棄礦場#iz:?Vz1_
4AW`Jgv7I
廢棄礦場
        Vg[Y q\*v左上方有一出口….走出去0ROQ%S&A{
Jr,N;e7D
高山之路mixchatz.comX~9st.xY4M
沿著路走….走到山森村dg z} z/v1Nj

sN;`s5lT
}Mix ChatZ
山森村Mix ChatZ a/V0ts*s_
到Dr.診所問兔子醫生….他會問你相信科學還是魔法….回答<科學>O/]sDF#O
之後他會告訴你南方森林有科學工房Mix ChatZ (FQ_&SHx#Sn
出診所後到最左邊最上面那棟房子--綠色屋頂的那棟
"M]e9fB U-j8K進去後到二樓看到一小男孩….跟他講完話後….得到銅製鎖匙(~.T3QR)Z\6g
到三樓開上方的那個寶箱--得到火之紋章]H;hj/|
E$dM}&T

出房子後到右上方的墓園…之後是劇情啦
;h`Z`D{
D
接下來諾基和格萊蒂走到右上方時….看到花的精靈….講完話後….得到精靈的花蜜
k WF:{pf)ig0P:pw之後就可到旅館休息了mixchatz.com,E/Oc4J7B^(t
隔天到山森村之路
:f{_ jw\-Hi7} XMix ChatZ
8ouD2x E0gTz!m山森村之路@
Ky.T2y _YgA{{

沿著路走來到山路
        a9G?*i z
{ L        i'B[|
G&uB`9v!c
山路(EUa K9b!Kh
沿著山路走F_c7w#Eg*d
中途遇到一名男子--柏德烈
"I[1jWIwT7};zhja d走出山路後 FT7HF+O2o
到西維珍尼亞城南方的森林繞一繞….就會走進西方小樹林(TnA:La*QK

;o,]7p6U;~西方小樹林
c
^A%xPFH
往下走會走到森林小屋mixchatz.com8f{z7sl

m8z        u0x        ei(samixchatz.com森林小屋
opuuxa#f(q \走進森林小屋和Dr.講話會得到靈芝玉露
O
nK'Ga"r4@e
之後出小森林….去西維珍尼亞城EQ
`t3OOT?
Mn`


r(`6h$P2L
Ea|3a
西維珍尼亞城-南
:W#N+{@.HK8uX U先去教堂….會碰到施文跟柏德烈
"i,E%ZQ:h v接著是劇情….施文會叫你晚一點找他談話*fjza }
出了教堂….要離開南區時\XY:Y s
諾基和格萊蒂會告訴安達臣….他們要找施文談話
De2Df BI安達臣說談完話要去酒館找他….再去旅館mixchatz.comu!Zt'R[
接著再進一次教堂….看到左邊的房間裡….柏德烈在裡面p
\;c/C3Faa-E

進去和柏德烈談話….格萊蒂會問有關地下室的事
p sCt0cqcMix ChatZ 接著下樓….看到右上方房間有人
z6Y
?,Ep,e(x*N5PX
走進去….又是劇情3gg$O
E4X&da6hUQ

上樓後….出教堂
:PQ[+RKh'P.A~Mix ChatZ 接著去西區!T3H[UQR        P
)}(l1WUf3GKj*?:Q
西維珍尼亞城-西
"I7Bx`y)N        q'K先到右下角海灘的樓梯正對面的藍色屋頂房子

C8\-AxO
進去後到二樓….會看到一女孩--辛妮….他會問你要不要幫他做事….要回答<做>

[5R#ip
R_\oMix ChatZ
他會叫你送信給一個叫凱爾的人
J3^7?[%Ya;ugmixchatz.com出了房子後….到斜左上方有圍牆和信差的那戶人家
)d1Mj4PVmixchatz.com進去後到二樓找在桌子前的男孩--凱爾….他會叫你送回信給辛妮z(Ww tB*Z
接著再回到剛剛的那棟房子找辛妮….把回信拿給他….得到水之紋章Mix ChatZ d Z2v1My)H'D!@EE
接下來到酒吧找安達臣
Mb ?ooH5q r再來就可到處晃了….即是先到北區的書店買魔法用書9Rw&gpa$fz}8g:{
接下來就可直接去旅館休息了w
Vee(Qe
I"l@}

回房後….接下來是劇情….柏德烈會來找他們5dG1W%xA
接著去城堡Mix ChatZ S{$LJ$y!_z
走進城堡….往大廳….進去後會有一小段劇情….接著要打士兵#@!Jr2w4bQI\6N
打贏後….會被轉到二樓….
t9S3w4P%g,V先上三樓….進三樓大廳前有兩個武士要先打….接著進入大廳
}hu3c/u;`CMix ChatZ 大廳內有一個戴鐵面具的人….要先和他戰鬥
J \7]4e;h)X(q'aMix ChatZ *等級最好練高一點…..還有打鐵面具時不能用魔法….血最好先補滿
i].|G0L3]Mix ChatZ 打贏後….會發現鐵面具其實是國王mixchatz.com0PTb%W'_!W!}        o
接著要回到一樓大廳….和施文召喚出的武士戰鬥
{$c{'gnH"o打完後….去頂樓找施文Mix ChatZ \;A\@K
一段劇情後….回大廳找國王說話….得到10000元mixchatz.comJ iIio4`?yo
Mix ChatZ ,HP5W$J
z:`7d)U%l)C$a3|

====================第四章====================@/|2l*M[-p(S8Y5F2y
洛泊里村
dl_8^.U劇情完後到村長家找村長說話….他會叫你到拿畢拉斯港找維達
1e"qE7q+nM出洛泊里村到雅各布港
2_%zZ
{S,d
@]t8iymixchatz.com

'|$M!iFe雅各布港mixchatz.com3R7B,]3~c%@$H
進去入口旁的那間屋子….問一樓的人….他會叫你去找費露娜小姐
cd4Uwv({^r接著到最右上方的房子裡….找左邊房間裡的人說話….他就是費露娜J8Q2X8BG&?|
他會要你去找他妹妹--雲露娜….他說在東方的森林裡
3J IzJ,A HMix ChatZ 接下來去海員船務室訂往拿畢拉斯港的票
$wZj+[$I*G接下來等天黑後到旅館休息Mix ChatZ 6t-eUC:q^1?
隔天前往東方的森林….在右邊的森林繞繞便可進去
(s
PN9}pM*V

m3f0s-N(`4v中部小樹林
U
e]`T!|Zz,z
一直沿著路走道上方進入森林城堡mixchatz.comN/G-N/L|X

8O*J,zP;Al森林城堡Mix ChatZ -Ig%cXHAx4L&L?"}
和左邊的少女講話….劇情完後得到靈芝玉露4HfTz8F |8l
接著回雅各布港Mix ChatZ ~Z.@&a4\
X{

-[V9^m7}zX
雅各布港'k;[lB@5debk
去費露娜的家找他說話4iz'K8]8m9k
接下來就可去搭船了
8bZj5}3EIAd`]*L        `7|&L,~
拿畢拉斯港@/Ax%`8ybh
可到占卜店占卜--和喵咪店同一間
Wu!f5E-Nt
h#I!b-i
接著問占卜店外左邊的那個小男孩….他會叫你去找莎朗:Yh]~9l!y1]f
到最左下方房子的二樓….看到女孩….他會給你風之紋章
z K-KB}w/d出拿畢拉斯港….這時會突然下雨….接著到上方的森林裡避雨mixchatz.com*{v
`w6oZ

#eNQ        hDIk$Mzs3w
森林風車屋y Md8rO9y%D
問裡面的人--莎朗
*B+h2J1g'I,^C$^
iMix ChatZ
他會叫你到二樓休息….一上樓要走進房間時….會被叫下樓吃晚餐%O1a-a0g9R
之後是劇情
O,R
mvA:@x'Lmixchatz.com
隔天回拿畢拉斯港
~%Kl!B@;Smixchatz.com
o.RU
z1XuuD
MMix ChatZ
拿畢拉斯港PY;Z:S8Q D*x'k3W
到船務室買票去雅各布港!Crx3zb8@d&Z8X3j\$J,n

${#E9EWf8[h7G(|
r1D
雅各布港
O8Ls-L0h6kzg9Cmixchatz.com出雅各布港….去威廉港y
vHL&Nk


$O
p:V+s&T0\S
Y6cmixchatz.com
威廉港
        L
}5T x6P?L Y
先去酒吧打聽消息8~x/GD.c tG
接著到船務室預約往愛立頓港的票f+CBkcb3}
再來就可去旅館休息了Mix ChatZ U1H)B.I@/C
h
C/j

隔天搭船去愛立頓港mixchatz.com1_$w"dUg
G3@i/[v_

mixchatz.com&k,e3`dEt bkK,j
愛立頓港D,b&ul&C[W'J%b
到書店右邊的房子二樓….看到一男孩
;I,A]h
c
和他說話….他會問你鄉不相信有地獄的存在….回答<相信>Mix ChatZ 1?%@EH.f2{*n4`
他會告訴你島的南方就有地獄的入口
1R:\&D*nG$n5{v"_接著到酒吧內問裡面右上方的人….他會告訴你由利各村的傳說和女孩被困在雪山的事

j{Qa"XI(kn(~7\Mix ChatZ
接著進到喵咪的店….和女孩說話….他會告訴你有人買很多燃點燈的事 E X0SLG*m4{z^iN
接著就可到旅館休息了B;~M:D
Xu7?o?w+A

隔天出愛立頓港….到右下方有火山的地方繞繞….就會走進地獄
5Z"Dv$hD
;rHY-BhMix ChatZ 地下迷宮mixchatz.com        g(]7Js+}:D
所有寶箱:高級傷藥…回魂劑…2000元…10000元i3B?(d Ab!t
m

接著走左邊洞穴裡左上方的樓梯下樓
tjm)Q^
KHwD$x.Q        Lg地獄入口
K:Bl0ia,R ^GMix ChatZ 所有寶箱:速度鞋…鐵盾…龍甲#M SO b
}tu4H

走到最右上方有一入口….進去看到飛龍石像….需和他戰鬥#d!v4Z$y^9eG
打完後開寶箱---得到米斯里爾劍Mix ChatZ r^Q~n'IFj
*等級最好練高一點
7W`W8A#N0R:^        h走樓梯會看到死神….要和他戰鬥
4^n5[c!fTMix ChatZ 戰鬥完後….去由利各村Mix ChatZ Q
dY1lu
U%} {


vU~ u:q!fUz        G.k4Rs由利各村
$aq$~h(} {+?sMix ChatZ 先去問最上面在雪人旁邊穿綠色吊帶褲的小男孩%Q
C@ @K[ Ari

再去右下方最靠近階梯的房子--沙森太太的家….和裡面的人說話
9M6a;d0g        bMix ChatZ 他會告訴你維達在連坦村
H0k(e(y,h(h+o
[
接著要回愛立頓港}_KRX-W:Re`
/T)v4^V+I7k K-S)F
愛立頓港~
KcN'Y&Tv5s

去海員事務處訂往威廉港的票
3gHD7Ic~$M'k就可以直接上船了\{7X!o"q
上船後….過一段時間….諾基會想要去吹吹風….這時要上樓
PF6~i/nSm上樓後….經過一小段劇情….有一神秘人會要諾基一人跟鳥人戰鬥….隨便打就贏了啦
!H
h%C.Iu+T,`&b
隔天就會到威廉港了B1O0MueK*S'Mr
~+]zV{&b
威廉港
)DSZws|mixchatz.com直接前往連坦村@7gY,QP\ _
I@6S,O~%x!Nm'd9y,~e
連坦村
5n"f\S        {6Iy.G&VVq去喵咪的店的二樓--Dr.診所….和那個婦人講話….他會叫你去白雪森林
_UVv
|#W7fF        jMix ChatZ
等黃昏後….就可至旅館休息-vgf
mx%WR

進房內….會有劇情
w0tB
Pg
隔天去連坦村後的路
a$O'r(i3Q%wP
p
K0G8s-v
v$Nc

連坦村後的路U%wyiTKS],\ a
往右上走….去白雪森林
2O#juM{/\|[/?白雪森林
3U)u)E} XPfW沿著路往下走….會看到一群小矮人….接著會發生劇情
2y-Lt9@v)TC!uN!dmixchatz.com劇情結束後….去最左下角的地方….會碰到維達和牛頭人….要和牛頭人戰鬥
m:kMn&q
Jf
戰鬥完後會發生劇情….會得到對講機mixchatz.com7t'~
I|9R I~ f

接著到連坦村後的路
q@|z.\@F!l
k'`1@;eX_+t        EMix ChatZ 連坦村後的路
*CMKx2m:t回到連坦村
"Q(` h,v qY
@:BOVIHMix ChatZ 連坦村
0B:p8U`0d[f"gd7Kmixchatz.com往左走出連坦村後用對講機叫維達^$H#T g1B
維達就乘熱氣球來了….上熱氣球….移到大鳥皇宮前就可下熱氣球了"\8PZ:ZD3n9u~w_
接著進大鳥皇宮mixchatz.com6I0}9F]x9OCeB

x!Kv6R,Ru;YMix ChatZ 大鳥城
&Q0m,d;q,v"}\走到最上方….進大鳥皇宮6_v]0A/Ga\
%TQH{%No!QDU
大鳥皇宮Y        w vK/]
一進去後….就有一大串的劇情….最後得到元素玻璃珠圖
5Kc/[M'jmixchatz.com搭上熱氣球後….前往維達的家--森林風車小屋Mix ChatZ 4i5e(t
XP
vZ

p&Po3|"}8E8e3t
森林風車屋
|JI$W:H        ]0C和莎朗說話….接著去風車研究室--左邊的門mixchatz.com@*fU.r-h*\k5v
走到維達旁….接著又會有劇情….得到玻璃珠位置圖
/Cbt4Bs p接著又有劇情….隔天去森林風車屋後森林--從墓碑旁往上走
v!z,M(q)f0JJ        x,M

b
K8`-j!}f!Cmixchatz.com
森林風車屋後森林q(Ib~vc/g
往左上方走….會看到山洞….接著又發生劇情….
8z1q-@6VAq\,~-c_*s穿過山洞來到風神獸殿T$^n,r4yo;~7Rx
%uEm1Gr%E2~        g
風神獸殿
,H%i,@4V9?Xp?[*等級最好練高一點$R}1Cw9@:S2F
到最上層神殿裡面打風之守護神….打完得到風之珠&`pQ)bM
EB,?"tS

畫面跳到維達的研究室….走出研究室
^_w%B;Mo
A J{r4Ey KZMix ChatZ 森林風車屋
He;Wwwc w^l走出森林風車屋"t.RZ8^hqnf
出去森林風車屋後….搭上熱氣球….往沙達拉村mixchatz.com&V)cEz4`%Z

|xeuT)xMix ChatZ 沙達拉村mixchatz.comz~,NH7VTn0b/]c1l
還沒有上階梯前往最左方走….到沙達拉村山路
*xcW"mDxG i1z%V
1K,?-@:Un        pmixchatz.com沙達拉村山路
p2\)X:N$k3a6Q8jb

沿著路走來到一洞前--火神獸殿
W(E&OlNk
RR"|l3a#U
D/H
火神獸殿r{g:U.}]s
*等級最好練高一點)tN2S        }X8G-QgW1j%fh
其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼
5F,Ya c#f s C#N進神殿後打火之守護神….打完得到火之珠
;{?9F+^A3~
O |6zMi
畫面跳到火神獸殿入口前/g`IT-T)Yn^
t(S|

/nrB.^.dM_.^
沙達拉村山路[7k9d g-Fg
去沙達拉村"{c'f
X#k8Sa;o

7[U&H8WCCq
沙達拉村\4`opo
出沙達拉村Mix ChatZ 3@*f!~ O.f
搭熱氣球往法蘭迪克城

Q        m])v;kQ@ @

~6R
d+H1frX F7z5h
法蘭迪克城4N{1]
|8n_x
bFpz

和市政廳旁的老婆婆說話….再和教堂前穿西裝的人說話Y;gG4Ma
T|7d5iO q

再去市政廳….進去會看到王子….他會帶你去教堂裡的水神獸殿
!i|8d^Hm/c進教堂後….和左邊樓梯的牧師說話….接著下樓%sXEi yN&nq
a
[b#cg\Px:r

法蘭迪克教堂地下室Mix ChatZ :aY _/x
dUz

再下樓
8|@:E|H|?#IMix ChatZ z*~Ni Q1H
水神獸殿
URak B
OMix ChatZ
*等級最好練高一點
$m f WKFJ"vt其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼
_!fT!@w4A2@'l:oMix ChatZ 進神殿後打水之守護神….打完得到水之珠U(xN8e
{-woJ

畫面跳到水神獸殿入口前mixchatz.comBpe
n5pg&yC


oG)bKhN:rqS法蘭迪克教堂地下室:sc/eRd l([
再上樓
!G8Mw~}u7^TMix ChatZ 出法蘭迪克城….搭熱氣球到古利亞港mixchatz.com;n{#fSj1pDv
mixchatz.com]L6U
X^)B,BD#m[

古利亞港7VZ;wZcm4FG DR
先到教堂裡和修女說話….再去酒吧裡的右上方碰坐在角落的人….接著需要戰鬥mixchatz.com!A Z1LE^
gb~

戰鬥完後畫面轉移至教堂….會找到鑰匙….修女就會帶你去地下室….走出門--地神獸殿Mix ChatZ ZAkb)xN+c
^+B3V&J;Ud
地神獸殿Mix ChatZ  b2PJ.k.} ivBq
*等級最好練高一點
~;\?;XW
\E ?

其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼J k7qgR6`_(Y        D&x:f{;E
進神殿後打地之守護神….打完得到地之珠
&Ih+H#}Y Xm接著又有劇情….然後畫面跳至哈梅村
CVt
^t1LW+gjMix ChatZ
Mix ChatZ tK.muJ%KK"aA
哈梅村
{7NO2FJ!CR~O{4@問喵咪店的喵咪….他會問你要不要賣出所有裝備來換回玻璃珠….選<賣出>@ f9q
Mw

第四章完Mix ChatZ "_.^6Ka*Z

D8\{*~xfS~{mixchatz.com====================THE END====================
u9oL"o J @QX_        LZ0Qg4i`E

MI"q)_t【攻略】艾莉篇(女生)Mix ChatZ Ll:E]a(j
[DK,p


(p6}9y E/Bl/n:z====================第一章====================
)]-@5Yyt+XQ+mjz哈梅村 O5W}5T
Gfn5X

進入酒吧問女孩….他會告訴你去占卜屋找老太太
IXSq
W5L0I+^-B
M
進入占卜屋和老太太說話….說完會得到聖水之咭Vio.c6GSk/BQe
進入教堂找穿軍服的人--安達臣….他會加入你並得到500元

?}f'Q8O;\'BOa vMix ChatZ
接著去村長室….會看到村長和一女孩吵架)CJjGH,EC(T
*若覺得各項能力太差….可把身上原有裝備賣掉….Mix ChatZ 5}Xw WbY2SO ^0V
 一定要賣掉玻璃珠….去武器店買更好的裝備….或去Dr.診所買東西(小心別把錢花光….住宿可是要錢的)Mix ChatZ         f7~*DwOm9s `-I
進入每間屋子問一問直到天完全變黑mixchatz.com#J$v"W$N5f/k0Z
就可進入旅館休息….睡著後會發生劇情Mix ChatZ (fIT5}k2C
隔天起床後下樓….有人會大叫小孩全都不見了+BWa
}
i

接下來離開哈梅村….去哈梅森林--在哈梅村右上方
&| d.Fss&Ze        h&KPsh
哈梅森林}!U9N |L
t-]4f5w}O

先打怪物升等
y$di4xX6yk右上方有寶箱--得到回魂劑
iB.t4`:omixchatz.com接著來到瀑布旁….遇到男孩--肯舍爾….說完話後會加入你w,u
{#HG:Ik6U#Sc

接著進入瀑布裡的山洞---森林地下洞穴
w0UNV.~Oj#bMix ChatZ *若不想被打死….可在外面練功把等級提高
;V
g(um2Tkpmixchatz.com

q:T9N1K:H BEMBMix ChatZ 森林地下洞穴
{M        O/zCgYY*全部的洞穴和通道是相通的….唯有最左邊的通道先別進去….那是哈梅兒所在地
[5\chL7ZI@(Pmixchatz.com所有寶箱的東西12000元…銅盾…速度鞋…火炎劍…麟片甲…銅盔
-z6?(O
raJ-g+nB
最下面有一通道可回到哈梅森林…那裡有一寶箱--得到高級傷藥
} n}$p"Bn+]FMix ChatZ 拿完後回到洞穴中
)Z1]W#@~uJ:J K Q練功練到更高等時….就可去找哈梅兒了
]&hx(V
Up?uB`mixchatz.com
哈梅兒會召喚樹怪….必須和樹怪戰鬥
7^8P&D ?1r*Vo打敗後發生劇情….接著回哈梅村Mix ChatZ ^AQ?z

5Q6V)L3?,ew哈梅村
s%MY;h
Y!IgQ
去村長家和村長說話--得到3000元
b[%o$t;o6w-m再來是劇情….出村長家
!?3aEl)yH        ]+IY5M第一章完,RE#Ez.A6E@Y(Vo~

Z1y{1K+A$oxMix ChatZ ====================第二章====================Mix ChatZ 0h@.P'U,a6Dd
法蘭迪克城
*zT@9T
`(s_ M
進城後會發生劇情
C
i7B
^G
enMix ChatZ
進酒吧問中年男子….他會叫你去市政廳1y z5C&L+?@;@3I;?
去市政廳問mixchatz.comwI%|Cp*QwQ
要進旅館時會發生劇情
.B
R!SzI9BD
四處問問等到天黑就可進旅館休息了
"sx#?$a9O9p'B隔天到亞力古斯港T`6{K4\v _-Ek
mixchatz.com m({`[*pOW
亞力古斯港b}-eM        Bm
發現船已開走了
m}g9_4s'm$D/W7z先去酒吧打聽消息…去問水手他會叫你去戴歷才船長家….去戴歷才船長家他說要去港口等他J/_OZ;]o5|
Z

去港口後就上船了……不久就到了古力亞港
8S
Vl!g3j)Z2Xf&r

ggUpIOs古力亞港
_%y;dG,U-QqA,SQ1k#O@去Dr.診所對面的房子….和裡面的作曲家說話….他會給你黑色鑰匙….可去開他房裡的寶箱--得到女神祝福
i&bR-F6e/C#t接著去旅館休息,HwrcQF
上樓會遇到海因利希….進入房內和他說話+X/y8Z(T RYAp
隔天去英格利曼城k-{2M/E        _7X
'L4L2KN        ?hM
英格利曼城Mix ChatZ {/?~e3e8mC _
去城堡裡…和奧莉花公主拿魔法戒指c%@4G^'wZ?W
f

等天黑….去旅館休息^W5RfBQ3Jp.rB@
隔天到森林8i)zO/XV+}N*K `D:|
有一條小路)N_q
KC3t
O&w


+v|k nCV
q
森林小徑mixchatz.comxfoZ2Yl2s
會看到魔女….接著爬到梯子上….會看到一個女孩….和那女孩說話….他會叫你躲到他的房間

{R&jY`5Yt
Fmixchatz.com
等魔女回來….走出去和他戰鬥….打完後會發生劇情….出了森林就可去古力亞港了
3P e'VF[d;jGM,s&M,[|M
古力亞港
Sp3U)V5o H9V去酒館找戴歷才船長….跟他說話他會叫你去港口等 D8Z}atZT8[
接著去港口….中途會遇到海盜….再來要和海盜戰鬥
:s(D2yD{mSIm;H接著就到了亞力古斯港_(Dk{C7T-p Yp
W};W6m-Xq,o5i m1Qw
亞力古斯港'\c
^'kRdI2pV/b

天黑就去旅館休息了c%]:dw|E,[2w
隔天到法蘭迪克城
v0T;tJ&]uw'gk
%IQ4H@"z(|0m$T7l法蘭迪克城
9v8@k1fE去城堡….和國王講話後得到藍色鑰匙
8j"b0Ve
K
用藍色鑰匙開往地牢的門mixchatz.comE9mSf!w"k A}*l!d

$o
SS#s,Ld j
法蘭迪克城地牢Mix ChatZ .mTzr.K1v5p
去拿紅色鑰匙….開啟一道門….裡面有寶箱--得到回魂劑
:i:@#I2KW0L9h等練到更高等mixchatz.comJ2L@l%h({
就可從地牢的樓梯….下去地下水道了
8iw6N:u_ Oumixchatz.com
e.^        Dy4K
q0n!wL
法蘭迪克城地下水道
2R
r:Pyc
f
所有寶箱的東西 麟甲盾….2000元….清新藥草….銷子甲….30000元….mixchatz.comP5R9@jzR Fx
走到最左邊要和變成龍的王子打        S!LLNh;c&@9[
打完後會發生劇情….海因利希會送你大地之咭….他就離開了B-o,g)UK}(h
第二章完d:oefP        ]
&|c;c*v$n        @
====================第三章====================
4OX        S.J{!\p A達拉村
k
C!yb4K2m R:[
一開始是劇情1G0\!c:_W
去最左上方的房子
f3pso!V?2wMMix ChatZ 他會問你相信科學還是魔法…. 回答<魔法>S A}e7Q
接著出去達拉村….到下面的森林 ?4Q#bs4F*Q
Mix ChatZ y5N-w8hK/\er
東方小樹林#{%Unw [
[

往下走會走到森林小屋4D+_;O_2d

yoe,N%fy森林小屋#cB!O
rDXH6p

走進森林小屋後….走到右下方
%XQ9\)B1f~S:^6M$u接著是劇情….劇情完後….得到精靈之淚水Mix ChatZ 0Ex]u
B'X1ak

出森林小屋後….回到東方小樹林….再到沙達拉村問人1mf2E9c2I7AVr&}

Yr1~2TZj

沙達拉村tk_Kc0|YiU7E~
去最左邊有花圃的房子….和裡面的人說話….他會問你有沒有聽過沙漠遺跡的事….回答<曾經聽過>
:R(z%HI)|        d;d3l f*v上階梯後去最左邊的房子和裡面的人說話他會叫你去普拿村買武器j`'p\I!zy3n,DYbf
接著出沙達拉村….到沙達拉村下面的沙漠繞一繞….就到了沙漠
ej\d3{t1XMix ChatZ
GP)DN b2q!k%|0L)\沙漠
6]
RZO-p)q;\{
所有寶箱--高級傷藥…速度鞋aj
Q0X q2F1R

一直走會看到一道門….走進去I C)LZ"n
dm L:s
c'vVv

沙漠遺跡gSZ$O
k

會看到一道門….走進去

n2t-L_R$Q2s'^:]
_-r,H-e7d'\
古代遺跡內!fbN2wF Z?
Z

所有寶箱--回魂劑…鐵盾…12000元;cX'uJG4eT
要按花紋的按鈕…共有5個
9e LT2Y;XfMix ChatZ *沒按花紋的按鈕….右上角的門就不會出現
^8JN,f(ur,G"qQ7f-l ]接著進入右上角的門mixchatz.com8[.i5OR'L
在裡面繞一繞….就有一個天使和你打
BADL4G"^Q%v打完後得到天神之水晶….接著從出口出去d        gxg9M
A6DNs#h

用得到的天神之水晶給艾莉用….得到魔法--一級天使聖光
*Gr/KAZmixchatz.com接著去普拿村
WJ        r7o9w$W2fmixchatz.comp1F@K)QT8A ~$E)l
普拿村kr-L ~O:^B(B{ r G"|x
去武器店買武器
;i `
fY*nud@]_b,ezMix ChatZ
普拿村後的路
$m&K'Lh#?]?!K{Ymixchatz.com繼續走到普拿村山路
0|by ul普拿村山路
:Q'j yLg] F/yJw QMix ChatZ 沿著這條路來到一廢棄礦場前….走入廢棄礦場
Uk?
da2PK
Mix ChatZ 4i!Z-f8Vk
U\

廢棄礦場
P!@&V$p8wx0RC走到最右下方….看到樓梯往下走
9e7v2[Fw*m6f Y$}
Y%DIq&c|Pk廢棄礦場地下1\w7x(r|0[Y@.K
一直往右上方走Mix ChatZ /Of#|
c;E'N"T
q+S

看到一洞穴….走進去….會看到一個戴鐵面具的人….走出洞穴後要和鐵面人的僕人戰鬥
'}j        e^1t,a~^{接著從上方洞穴出去到高山之路
.o.j~'`8CLMix ChatZ
wozc)@/~Z高山之路:_h1m^Jf
沿著路走….走到山森村
&gG zN8t\+w
M`@Mix ChatZ

T]T;[E山森村B0STl8m2h
m/`W

一進去就會發生劇情k7dJ$S$H&m2MA e
到最左邊最上面那棟房子---綠色屋頂的那棟
!b2b&aa.R2`&V|eJ進去後到二樓看到一小男孩….跟他講完話後….得到銅製鎖匙Mix ChatZ Q)gG"O:X%GH
到三樓開上方的那個寶箱--得到火之紋章[YR        tH8A
出房子後到右上方的墓園…之後是劇情啦
;Jg#CzKV
yV
之後就可到旅館休息了+r7A*b&R!Z`
睡著後會有劇情
(D\lerTWg隔天到山森村之路Mp"R%`%`
P


4b
ZA2fyr-g
山森村之路,p.D.sL%Z_@u8oT
沿著路走來到山路mixchatz.com8Z&JG]wV
"R+U Ks:e[
山路
!Z*j.z l.IK[ZMix ChatZ 沿著山路走
AZ RYW5r0b M中途遇到2名男子
Kz#vB[M'g走出山路後去西維珍尼亞城
$u&b4x
\"E:L$ER"A(G
4_M9R-L+T@k8O6l le
西維珍尼亞城-南`NMLe1e(f
先去教堂….會碰到施文跟柏德烈
y9Iq-w8lU接著是劇情….到東區R[3d,nH_W

zM#O7j:r1x
j
西維珍尼亞城-東Z;r+IYW(Qa$fYz
去時裝店問店員
LOLj
kv
會有劇情&ah&bCQ5h
到西區
UB        T,Yy+^u
GJu0E+Y-L-Nb西維珍尼亞城-西
e
{E:y.?3I(f#q:l
先到右下角海灘的樓梯正對面的藍色屋頂房子Mix ChatZ S!K
e]9}9|r$q

進去後到二樓….會看到一女孩--辛妮….他會問你要不要幫他做事….要回答<做>*v)y[(]U
^4[Jr Vw]

他會叫你送信給一個叫凱爾的人
%p#h cA&D出了房子後….到斜左上方有圍牆和信差的那戶人家b
@GN
jG7](M I!z

進去後到二樓找在桌子前的男孩---凱爾….他會叫你送回信給辛妮 Lv8x        VE#JkvT4`sq
接著再回到剛剛的那棟房子找辛妮….把回信拿給他….得到水之紋章xj{7gu't&j
到酒吧打聽消息
{e$m7d2^
RvQmixchatz.com
再去北區%qoA"V6G        {
I#f"J:bNA
西維珍尼亞城-北(B_ p]3tD0p.b-{
去軍方辦公室問穿紅軍服的人
,vp'kwQ問完後再回西區
G
D*p6p`.h%I

8j
fm4{$b M'Cmixchatz.com
西維珍尼亞城-西mixchatz.comX,w.\0@3yA#UMl
去旅館休息
bH&[ X0g[*QWmixchatz.com進房間後會發生劇情-mtmm+Nu%[pX
睡著後又發生劇情.i+So'U#D$L0V5D
隔天去南區
o#\6l9r [LS{y#R'v#A6g]l*H
西維珍尼亞城-南
Se
i#J5k

去教堂找施文說話?3kv9w        i]hjN
去北區y?c9J]eBq)t
:{5w
{k!jO@}l0]

西維珍尼亞城-北
8{'J;a pGB去繽紛工房--右上角有星星招牌的房子DM5w9o2IA g&L
裡面的人會幫你修正$W.CS-^nLU
接下來就去城堡n_cd#v0xc9G

:W1x]S.j城堡L%?4H&g0BnS5X!]*a
一進去會踏入皇后設的魔法陣.~4cFw"T6su
接著會被轉到三樓
_ {Ah8_%PSt;k3d開始練功'j-_6R]!bt4Q
接著到三樓的大廳和假國王戰鬥
D*Kp;la9j%E3To到地下一樓的地牢去救國王和施文1u]QY%S$xR
救完後到一樓大廳找皇后….接著要戰鬥Fa/{$p2E)e-wb
打完後出大廳就自動跳到教堂…. 發生劇情…. 發生劇情後會得到烈火之咭5\+X)b,^q
出教堂後走往西維珍尼亞城-西~)A/}6X]j
HC

第三章完3Yw.c|9|
t-qH

Me]lU
====================第四章====================7x*a&ICn#y6N
拿畢拉斯港0z8[m/Y2gj8Yg?
先去左上方和穿紅衣服的小男孩說話F8EpP#x*v3n*y#S;A        G;d
接下來去占卜屋占卜選擇愛情運--在喵咪開的店內"jXB5I'p
接下來去拿畢拉斯港北方的森林到森林風車小屋
WO5nz0|N ?
S^VlJ

森林風車屋.|%^2H0? z GZ}e0j,B
和裡面的人--莎朗說話
3c?/HW.XpZs6Ap接著回拿畢拉斯港Mix ChatZ 7lI*a b|
^,geoBB
拿畢拉斯港f)`j*eE/[;V+X
去海員船務室買去雅各布港的船票….就可直接上船了Dt
K-z/X        ^8A

到了雅各布港
4{[`4Zcoo
K:[JlYEt*]

雅各布港
4{-g{r&C:y7sEL-lh到時霧很大….Mix ChatZ R2H3[s%Fp8Li
先去最右方藍色屋頂的房子2樓….和裡面的人說話他會問你願不願意替他開寶箱….選擇<好啊>…
@f7X#rL*r~接著去樓下右邊房間拿一把金製鑰匙….回到2樓開寶箱--得到地之紋章0MkY6q"f%k?0Pj8w+Z:h
接著問教堂裡左上角的人說話他會問你要不要去教堂的地庫看看….選擇<好啊>….\ hK(u8{t
然後下教堂的樓梯….到中間下面的棺材….要和小孩的靈魂戰鬥….其實很爛….打完後出教堂
l~FP9|:Uk*J6Emixchatz.com接著到洛柏里村Mix ChatZ ^ u_Wb:G/vCE%T
6h0~5m oH
洛泊里村
n0x3I5N^ S;m
OX2W
到村長室和村長說話….他會給你貨倉的鑰匙叫你去貨倉休息….
W8y9D/M'Xm4n(I接著就到貨倉休息--貨倉在右下角養了很多牛和羊的地方
kJu!p0s3xd'e$V^走到床邊會發生劇情
2}1QoA5FE%d:Q@隔天….把鑰匙還給村長
8{c3c:B
m:B)[6G6L_'u
到洛柏里村右方的森林….到中部小樹林D%@[#S s^!xUU
Mix ChatZ $A,g*Rak/g+w
中部小樹林Mix ChatZ f.m*T-a;gs@
沿著路走….走到最後要和野狼戰鬥….打敗後會有劇情
5Uv h$l'S劇情結束後離開中部小樹林到威廉港 J$U c`\?

*JiQ&vZG威廉港
j2y4I2dH6Q*t8w到船務室預約往愛立頓港的票mixchatz.com2w        x
gk/e%F7~h`

再來就可去旅館休息了
L)h;U)e;sMix ChatZ 隔天搭船去愛立頓港
1B0N%`^3d|e
s
gmixchatz.com
g
N8S'ri{d
V

愛立頓港mixchatz.com,mw-d2N r
等黃昏就可到旅館休息了
;lP7_        C i6po)k
s-Dmixchatz.com
隔天到由利各村,`0O+q{7o-Y2`w

VH'H SV由利各村d2Xo0r7`l
和左上角雪人旁的人說話….他會問你箱不相信他看過獨角獸….回答<相信>aD"f;j7m8{h|'BqZEK
接著往上走來到….由利各村後路3LUaT-buN
Mix ChatZ 0]y
HK)I6soS?9I

由利各村後路 x;A]Yd3O%T8K^
走進前方的山洞….來到由利各村礦洞Mix ChatZ [?j$HAQM4Ka

E$DD!T1wsyd由利各村礦洞
of'G
GD
r
沿著露走出山洞….來到獨角獸森林
"Hj k/M!V5G|#i"Xo%[/_)@|)b
獨角獸森林

A/IR4{\"S%m(xMix ChatZ
其實通往獨角獸所在地只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼
E{A/J
cQ$U/j
接著要和獨角獸戰鬥….打完後….畫面跳回由利各村後路….然後回由利各村
$VFcL-_S)j
Db.zmixchatz.com
#H;G
R)CWj/V+}l

由利各村
D$I/x        Dk.^}^1U先去最右上角的房子二樓後小男孩說話M;I"fZT5cN5X8S
再去右下方最靠近階梯的房子--沙森太太的家….Mix ChatZ -B9w$O5uS+?Z
和裡面的人說話….說完話後上樓到左上角的桌子按一下那本書,得到寒冰護身法--給艾莉用學會寒冰護罩

j$t,i,xKCj@`
接著到由利各村後路
-d5JwyI&P
pVg0z8wBu由利各村後路8QY%Crw
z;T8pO

往右走….到由利各村山谷
D4a`^K2RX2AMix ChatZ %S|        V)_uc-[t
由利各村山谷#vZjZ3}f*eR|
一直走到山谷會發生劇情
#F3pe Ar0s0Z劇情完後回到由利各村後路
4Oi;@R;{ w1D0{Mix ChatZ mixchatz.com,t$Q9Y'Mi.kf
由利各村後路;z$z
c)Vz6O;CD:Y)X+Vk

再回到由利各村
_vpNBw G i(|6Hmixchatz.com離開由利各村….到愛立頓港Mix ChatZ G?8m.AL(x

[O0M"D
A SBk"Z7v
愛立頓港Q;ELh        B'Ci.xaD
到船務室預約往威廉港的票mixchatz.comW1p
I9b+a!@C&MB3]

就可直接上船了
4S(aB8bbeMix ChatZ 隔天下船後就到威廉港了mixchatz.comk)nl-uA i1he
XX

s:hv(eke%n
威廉港mixchatz.comB        V~d'l%bZ
去連坦村mixchatz.com8f wq1cr[.KZ'a
\\#}af*ey
連坦村Mix ChatZ 8Z6X!Pa-@ \y!O#Z~
到教堂和門附近的那個婆婆說話Mix ChatZ E F0b#_ a
到酒吧和三個在打牌的人其中之一紅色頭髮的人說話
0o/o3W        J6A2g'}zNpb&f接下來就可到旅館休息了
u+xn#@:|mixchatz.com上樓後會發生劇情….然後要和石像戰鬥….戰鬥完後就自動跳到隔天S5H Gjm6`
隔天去連坦村後的路
E~1],hPo7]BA
Ax
D%x(IE#AM.T
連坦村後的路
        aIV*}$J往右上走….去白雪森林
%t1Kb,B1SP"t L;X3V9Lmixchatz.com}Q        ?)|5Si!F0@A
X

白雪森林
8n0Wl2G0F3Dty往右上走有一個山賊挾持維達….安達臣會獨自一人跟他打….戰鬥完後得到一台對講機mixchatz.com*`Pj;yH aA*I)}
接著到連坦村後的路
5Xa5BV^
4H+rT/y!U連坦村後的路
mc P$_1a/k,Gb r2I
i%h
回到連坦村%~t Q\Z;x(lK0p ?

:tq
d ak Y*a        Zh}
連坦村        xT @leJv z)E
往左走出連坦村後用對講機叫維達Mix ChatZ h nQ9_cg'F w
維達就乘熱氣球來了….上熱氣球….移到大鳥皇宮前就可下熱氣球了
({X_;ePq&`(|Mix ChatZ 接著進大鳥皇宮jr*GX?|}5aZ

?        V6u?wTH大鳥城
y7M w%O:r走到最上方….進大鳥皇宮 o        Ok@J,v        p}        ?&@}k
J&R'UogJ        K Iq        x&c
大鳥皇宮
5z8]X
ly-W$\:pj4yMix ChatZ
一進去後….就有一大串的劇情….最後得到天空之咭DD8C@B"OcJA
走出大門….接下來進去墓碑裡的空間Mix ChatZ u(f QoX!x0E
畫面會跳到風之守護獸那裡Mix ChatZ 2\        d7H-I8A$Qg
mixchatz.comZ'B        Rbk;cd*X2S}G n
風神獸殿

M{8V6P,uH&jKi
*等級最好練高一點
2o4W ~a6c|到最上層神殿裡面打風之守護神….打完得到風之珠
$[v3|U)j+f;_9i`(rMix ChatZ 畫面會跳到火之守護獸那裡
&P{srbI(Dh'? X}C%Lj Z{
q9|

火神獸殿

[+D4j q4ykEt+~a;Imixchatz.com
*等級最好練高一點
}/v,w9O^CMix ChatZ 其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼
W |s%M(K5t

進神殿後打火之守護神….打完得到火之珠
'liQEm'Y}C+J畫面會跳到地之守護獸那裡m SH+G QHN0C

N UnX:H%Xmixchatz.com地神獸殿N)~N^l1gSw b
*等級最好練高一點8yY        \qT
D-F%c"l

其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼
!j/Q_? p4q進神殿後打地之守護神….打完得到地之珠%X#uF#H+p8y X%J
畫面會跳到水之守護獸那裡
6~0D4ex?oQ
;MZ^;d&oiMix ChatZ 水神獸殿
E@X,X9xt
A
*等級最好練高一點mixchatz.comi.NL j8MJO y"^
其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼
d        Xe;yft進神殿後打水之守護神….打完得到水之珠

Lea'EE `Bmixchatz.com
接著又有劇情….然後畫面跳至哈梅村tl"KTUb,nF

6iLIaCj%iMix ChatZ 哈梅村ldq4q}'J
問喵咪店的喵咪….他會問你要不要賣出所有裝備來換回玻璃珠….選<賣出>
"p1`B}D `v+K|接著又有劇情
?]u
X"X0e3m!Kbmixchatz.com
第四章完
0Nse2_&h z!b
/a.vk.Na)Z9d        ZMix ChatZ ====================THE END====================0G,O
Jb2kxsl?|Bx

        `$W3\qMs2c!~Gq
mixchatz.com3j)o9}3wd/]
小貼士:q2FmZ:}9v
無論係諾基定係艾莉都好,每到一個城市都睇下有冇書店或者圖書館,有既話就按下 D 書櫃,Mix ChatZ |0c2i-cH7qy
話唔定佢會有 D 魔法書俾你地學呢!但係記住,一定要係黃昏,唔係黃昏就唔會有嫁啦 @@mixchatz.com+Y(q${8CIj ~'S9G.M*p
呢個係我既實際經驗,呢個 RPG 唔錯嫁,玩下啦


Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]