最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: [模擬類] RPG - 迷失的心(有攻略)

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


【簡介】
/{;ru!@`}.\
9c0l:Amd/x\s?'}「我很討厭哥哥!」+P
R9N
KW5~/`


P;gs"K[u,H!N"P「我最討厭妹妹,沒有她的話便好了。」
)~e?A4s*p"XMix ChatZ FN$dYy3hC
大家可曾有過這種想法?遊戲內的主角「諾基」和「艾莉」這對兄妹便有這種想法。~|+h!D"c p1|['I
mixchatz.com8KU
d+Nbw {w

「諾基」和「艾莉」這對兄妹在森林附近不見了他們的小鳥,於是他們便在陰深的森林內尋找小鳥。O*B?k$}3wH2Y
d

4S1DZ&|t2K AU{,O
但他們找了很久也不見小鳥影踪,正當回程時,他們不小心產生火種,他們在被火燃燒的森林內尋找出路。
T}C ub%J:Gmixchatz.com
B6~0J'Qf(d好不容易才離開森林,但他們已走到一個陌生的地方。
I2H1B)`,Hmixchatz.com
-gbz
b%R%t
他們各自走上旅程,在旅途上才發現自己不是那麼討厭自己的兄弟,要尋回兄弟,也要尋回自己迷失的心。
6e-QsA6YiHmixchatz.com)o
E
FL.|d        t`

該怎麼辦? 在這個神秘的世界內,有不少危險生物及未知的事也會發生。你可以帶領他們回家嗎?
9C8bX3T+[.Z9gmixchatz.commixchatz.com!wa*OCy
玩家便要以「諾基」或「艾莉」進入神秘的世界。和結識的同伴一同上路吧!
M}:I$],ne


+lIMVq
{9y:o        }(d)^%C Y'{jMix ChatZ 【詳情】
1|p$R6y1F.m9Imixchatz.com:fV;x;y-Ay8}7?        kFo
http://bunfungame02.hp.infoseek. ... earts/RPG-About.htmbC,EDKG}2o(X!w        x

U_i!xx
N
y7V7I/h@3j3D
【下載點】R3?zW&J4^
B5}
u z[|

http://download.seesaa.jp/archive/win/ent/rgame/nokieri.zip
v$sZB9QEJ        IKu-Q/X9l|B"m0X0{%]wP
w

mixchatz.com#|Ze$yp
【攻略】諾基篇(男生)
7b8kP _QM6q-hP?K        J ~&me
====================第一章====================
\Ku;IhBf [哈梅村F hiWO?
進入酒吧會遇到一穿紅軍服的人-->安達臣…他會加入你並得到500元mixchatz.com TgC
{Jbq

*若覺得各項能力太差….可把身上原有裝備賣掉…mixchatz.com7`w
w zd
yDU%D3o7H

 一定要賣掉玻璃珠….去武器店買更好的裝備….或去Dr.診所買東西(小心別把錢花光….住宿可是要錢的)
d1eCY(v5S6X        ]&U4L進入每間屋子問一問,直到天完全變黑
*~.}S&X4vOE&DPS就可進入旅館休息….睡著後會發生劇情
As"Z$? g7t第二天,接下來離開哈梅村….去哈梅森林--在哈梅村右上方FHE`F2G+psZq};M
s5i        T:k"F-g,d
哈梅森林mixchatz.comr2A7Sxlv
先打怪物升等
5Y?Ly:M右上方有寶箱--得到回魂劑Mix ChatZ r        U6U%x8Y"Gr$_ s@
接著來到瀑布旁….遇到女孩--格萊蒂….說完話後會加入你
ld-E eLy接著進入瀑布裡的山洞--森林地下洞穴
a)d:~(O5Qiu*若不想被打死….可在外面練功把等級提高Mix ChatZ
f8^ H
jI"I


*x(D7P]?v}5z;B森林地下洞穴
$A
jm]n y
P+IMix ChatZ
*全部的洞穴和通道是相通的….唯有最左邊的通道先別進去….那是哈梅兒所在地
Z'`!V'H YU/@ oJmixchatz.com所有寶箱的東西:12000元…銅盔…銅盾…速度鞋…火炎劍…麟片甲3\z KCqA zt
最下面有一通道可回到哈梅森林…那裡有一寶箱--得到高級傷藥
q,KT;X-P
{,q0^0]9[
w
拿完後回到洞穴中
{+]%s3K#|;`mixchatz.com練功練到更高等時….就可去找哈梅兒了-|-y~i9DO#K
哈梅兒會召喚樹怪….必須和樹怪戰鬥
w N,F4P#_1Fq打敗後發生劇情….接著回哈梅村Mix ChatZ i"n(y(_0@-|xl
/x$Vzr0R/L Fg%_5mk
哈梅村 t-k"pC/LI ^$?
去村長家和村長說話--得到3000元
7N6Rs vm再來是劇情….出村長家
j5m/V1r)V `7~{~T第一章完
7j4o        f%t4ce
c)s'}.gKt%d====================第二章====================
e1t"`] H!x"H`未進城前….先會發生劇情…."T Kf/s
u

K g?V9^2A X
法蘭迪克城Mix ChatZ :s!A#q tr+K
先進酒吧和中年男子說話Mix ChatZ q
uc
sD

要過橋時會發生劇情
.QIJ%J ^1V;gZ oEmixchatz.com接著要進旅館前會發生劇情Mix ChatZ JX4G-b^Y&~
奧斯卡王子和海因利希隊長會問有沒有看到戒指….要回答<有>
RP:p        rf2oF之後….奧斯卡王子加入
#h7n }2vp/O四處問問等到天黑就可進旅館休息了mixchatz.com'`6aj)~h+j
mixchatz.comc:FL6Yc cNio
Ta

亞力古斯港
z"y,b$q$w f H
I^
發現船已開走了mixchatz.comRpD:aS
\Nl

在港口邊看到水手去問他….他會叫你去酒吧找戴歷才船長….他說要去港口等他
7y)Xg%l YU9X7u)|w去港口後就上船了….途中會遇上海盜….需要和他們戰鬥Mix ChatZ S9o;TI"N0LV
全打完後….過一下子就到古利亞港了….RU1Ed}a)K_Y-~ z

2[Y0Q~/ef;oFp古利亞港
4Q:X7o V        w%H8[mixchatz.com去Dr.診所對面的房子….和裡面的作曲家說話….他會給你黑色鑰匙….可去開他房裡的寶箱--得到女神祝福mixchatz.com*?avS3C
接著去旅館休息
y%f
Kv0d"q7E(l2@
隔天去英格利曼城
        P"^r n!P-pNmrs
iJ7r ]'n P.z#{英格利曼城
o)O1N+C@&@先到市政府廳和政府官員說話….他會問你小矮人的事WhD_r+qN
出市政府廳….接著到花店左方長板凳左邊的房子….進去裡面會看到小矮人….
4n"H b:V9{Mix ChatZ 接著回市政府廳和官員說話….得到護身符
.ope6|o去城堡裡和國王說話….得到一條金鎖匙--野玫瑰塔的鑰匙
0n4]#c
Uy-x#Va(]iC D$]
等天黑後….便可去旅館休息x5K|]~!RJ)dWx,`B
隔天去野玫瑰塔
V*qNMh+Zue)hx(J B%PL$F
野玫瑰塔
:c:~qT%^*最好先練功練到等級夠高….因為最後要打魔王e&X|t6}%p#y}(w,v
一樓寶箱--得到回魂劑9vz ]/`#_o1{0B`
二樓寶箱--得到高級傷藥
i!Zuoa;y4D
N
三樓寶箱--得到2000元mixchatz.com^O X1b7fD&Y,N
四樓寶箱--得到解毒劑
$Owcmt(_'nO4^#xCLmixchatz.com五樓寶箱--得到鱗片盾
kYY4e{yg"D六樓寶箱--得到鎖子甲gdF0|*bn*mU0k
七樓寶箱--得到銅盔
P!qvAxNu [C|八樓寶箱--得到清新藥草mixchatz.com\1d7erDpf;]6{~
dAZ}.luy
拿完寶箱後….走到公主前….必須先和獅子像戰鬥VV;v~]
^^

之後是一小段劇情Mix ChatZ )}DJen6E}m
劇情完後….要走到頂樓
;K#U*Y        B;? yU2fv3N T走到頂樓後….諾基等人….只看到鳥糞….
8ls        ],h c5L["^ n @3@&`之後走回八樓….走到八樓往七樓的樓梯….會直接跳到英格利曼城的城堡門口!rd:O#u:A,T

J6NQ/AF%b M英格利曼城
U
K&~(K)d6FMix ChatZ
走去和國王說話….得到30000元.XRj%Yy*Juu
接著回古利亞港mixchatz.comJ+a;L;s-P:G        p'S)x_.m


|wN)J {
古利亞港mixchatz.comX6e3p/bm
到酒吧找船長….他會叫你在港口等他
6['G N7UX1m1T*|$X:JMix ChatZ 到港口….上船後一下子就到了亞力古斯港
-`H_ Z/vE%}Mix ChatZ v^-b(`i^:]x}F
亞力古斯港Mix ChatZ I1Ztja-s6U
等天黑後到旅館休息[IY$bP
隔天回法蘭迪克城
k:te?R!~6T+L        y未進入城內….會碰到海因利希….他會把奧斯卡王子帶走*i'b8[:]| kK?0G
第二章完
1s3z:Ed?+OQ6|

|
G9nX4D8yjV Z F:a
====================第三章======================Q ujJvtJk
沙達拉村
/D,B V vi!D一開始是劇情
@6pNa,O接著要去最左上方的房子….和裡面的人說話5`w6n`u!juZ(x[f
他會問你有沒有聽過東維尼亞城的故事….要回答<有>W/j|        KQ*O8Pr {.BVRP
接下來前往達拉村8J R:rw a%T

G7|{O }%{IMix ChatZ 達拉村
E`
{-l8}
l
先去Dr.診所….和裡面的說話….他會說醫生不在….叫你先去村長家借宿
pwM(P
S
BMix ChatZ
進去村長家找村長說話….他會叫你上樓休息
:zH#[
T5Y
上樓後….會被叫下去吃晚餐#W#T^as+t EEph+L3a
再下樓….去吃晚餐$i}        |w\7k
再來又是劇情
&z^^'[@!F(x,m'V6eLmixchatz.com隔天出村長家….再去一次Dr.診所
/p/w&x        }.p_9b5t?找醫生說話….他會跟著你
.B~
_O B
接著回沙達拉村
8XH+hg!q
0l:f7s
Kq/@.y
沙達拉村
SR,kf4nT{F*lmixchatz.com帶醫生回姨姨家….走到安達臣旁Y$i];lUO
接下來又是劇情
`:F n5o&N ^劇情結束後….再去一次左上方的房子1k y,PU-pA,P
f

和裡面的人再說一次話….他會叫你去沙漠上的綠洲看看東維珍尼亞--在沙達拉村的上方
0mmyv-X
D6p(XMix ChatZ
,\9N?$f6D'v/x!_
東維珍尼亞的遺跡Mix ChatZ NdNi'IH4Zt
進遺跡後隨時要戰鬥….看到龍的石像要碰….一共有4隻
$M:}n{1n;O        z;E7m)z最右上方的龍石像最後再碰mixchatz.comKuuQA@8@%FQ
所有寶箱:12000元…高級傷藥…速度鞋…回魂劑…鐵盾vN|W
~Y

所有石像都碰完後….進入右上方石像旁的門內mixchatz.com-\7j0_8BY`;pQ&me
l W

*最好先練功練到等級夠高
C;AOn@5[h/^進去後….門會關上….碰裡面那個天使像
cV?V.X"tu$N V(f

之後要和他戰鬥….打敗後得到賢者之書r
r{ ifI

之後是劇情….接著天使會把你轉到遺跡外Mix ChatZ U[P0Ke%}7U`        t ~
用得到的賢者之書給諾基用….得到魔法--武裝氣息7MA6l2X I3gO
接著去普拿村Mix ChatZ #MYOd?Y~7v8V,l
mixchatz.comJN/FZ@ \u,X
普拿村
"\Ow^1s0yC.e"K
C
到最右上方的房子裡找小女孩講話….他會要你找銀製鑰匙6j4L2R:av&mwSD
到普拿村後的路
QU
s)b5hS,q
普拿村後的路
)yBqV$F[2n(pmixchatz.com右上方找到銀製鑰匙'k;Sv#Ox1b:N7[
回普拿村
B+~b|/}1s ?K?Mix ChatZ ,fJ Vz*p6~%z,o6l
普拿村&}'q#u#k A(M|"^3Z
回最右上方的房子裡….用剛找到的鑰匙替小女孩打開箱子….8gx;L/UM
{-TG

打開後….他會給你地之紋章
~x;`CoMix ChatZ 到普拿村後的路
s#@6?)~1m6T,vB5A:E普拿村後的路
-K
f+T$r K.`Mix ChatZ
繼續走到普拿村山路
#\SyM"]!_Mix ChatZ "e X
GqI

普拿村山路
k/c k,|&h1f@O"k|'U![沿著這條路來到一廢棄礦場前….走入廢棄礦場
jP.Q*U.CI;amixchatz.com$la7qD i
廢棄礦場IX\
\/K,S5i3B

靠左側走….會看到一綁紅頭巾的男子mixchatz.comVR*U }+W*Lw+I
跟著他走….看到樓梯往下走klw*pmCT
Rm6d0Z#O0B
廢棄礦場地下
%kR9l ^9T:QsSmixchatz.com一直往右上方走qT:HRw6r/a!mbl
看到一洞穴….走進去….會看到一群盜賊
Aj3s*Y7|I j;K跟你猜的一樣….又要戰鬥了a5?l#t/X1A_0N5O
戰鬥完後….劇情
I+niPQ3C3])w)\接下來會問你要放過他們還是交回普拿村….其實都一樣啦….高興選什麼就選什麼
"Q@NA({&GJz*mMix ChatZ 接著走回廢棄礦場
0s?Ig
Xmixchatz.com

6Zr4I_nSf)|廢棄礦場
U1ng
oo}9B^Mix ChatZ
左上方有一出口….走出去\,P-]8g:A

6@T-k5T/rT高山之路
Q]:{g
e{/n)`+D s&]
沿著路走….走到山森村Mix ChatZ ?hgN uAR!Q

W9`n`(~p,d'L山森村
;fn5Dlf&?QE2~到Dr.診所問兔子醫生….他會問你相信科學還是魔法….回答<科學>Z0^twm#\h6bV
之後他會告訴你南方森林有科學工房;yR.fX L8I6i
出診所後到最左邊最上面那棟房子--綠色屋頂的那棟#Pg:T8g.SH{{s
進去後到二樓看到一小男孩….跟他講完話後….得到銅製鎖匙Mix ChatZ nn-F        jo2S
到三樓開上方的那個寶箱--得到火之紋章
eR(zV#c4YV4U出房子後到右上方的墓園…之後是劇情啦mixchatz.comzD
QU        db#eA _e

接下來諾基和格萊蒂走到右上方時….看到花的精靈….講完話後….得到精靈的花蜜W)l(])Ffv
之後就可到旅館休息了mixchatz.comO.k Bh,g| o
隔天到山森村之路 {"?/|+On2T2k

1t*m}1k ms F山森村之路
1fkO'q~Fg沿著路走來到山路GD%fP
@#z


g
{$g)h$`&^2N$^
_BF
山路i I0}2~i*ld!xp
沿著山路走BO9yT*_
中途遇到一名男子--柏德烈
,^o:g
uvy3q7wp
走出山路後"k~
L+N:ip

到西維珍尼亞城南方的森林繞一繞….就會走進西方小樹林W!E6w1PZn
O


Q4~Vl8z.FP西方小樹林_9L5d&V"I0?"F
往下走會走到森林小屋X4L7|r Rc R$t^#~
mixchatz.comj,K)q8p
Gs:p

森林小屋
p^)r+G{/bMix ChatZ 走進森林小屋和Dr.講話會得到靈芝玉露bx0Z*~(j$]:Db+I
之後出小森林….去西維珍尼亞城mixchatz.coms4|%O {-pu

3}Jwk&X/wgeMix ChatZ 西維珍尼亞城-南mixchatz.comx6_dF-m
v g`

先去教堂….會碰到施文跟柏德烈
9u ^N?!n,O$Vmixchatz.com接著是劇情….施文會叫你晚一點找他談話
hm
s6eBOtD
出了教堂….要離開南區時
8p/m9^(mDJ-y&H&H#^諾基和格萊蒂會告訴安達臣….他們要找施文談話
B UdL2s"haYmixchatz.com安達臣說談完話要去酒館找他….再去旅館Mix ChatZ  }l*r
r-eyR:A

接著再進一次教堂….看到左邊的房間裡….柏德烈在裡面
%TwQ2~@~N進去和柏德烈談話….格萊蒂會問有關地下室的事
hdIQQ){ S(r+S @接著下樓….看到右上方房間有人-?8y,NO7@;@.aA;F
走進去….又是劇情

v"m'C,r*Mxl
上樓後….出教堂mixchatz.com!i;?@,@*W#`$is?
接著去西區
B5Iv YS[,B2@4UAMix ChatZ Mix ChatZ )a$d1J\U5p#f;w
西維珍尼亞城-西am]R,M
先到右下角海灘的樓梯正對面的藍色屋頂房子T_)]F+~%a
進去後到二樓….會看到一女孩--辛妮….他會問你要不要幫他做事….要回答<做>Mix ChatZ OY0}6M6s        R1L3S
他會叫你送信給一個叫凱爾的人
b~ryD o1\{AMix ChatZ 出了房子後….到斜左上方有圍牆和信差的那戶人家mixchatz.comNb:K,e(^r}1[
進去後到二樓找在桌子前的男孩--凱爾….他會叫你送回信給辛妮
\!r"A-s,Ue{k.C5[接著再回到剛剛的那棟房子找辛妮….把回信拿給他….得到水之紋章Mix ChatZ %~~]
N%s[

接下來到酒吧找安達臣8|.WG?}.P9O#}!f(Tu
再來就可到處晃了….即是先到北區的書店買魔法用書?$Qa-X"L*o*{(?[
接下來就可直接去旅館休息了
*p:J Y9@2{g0k h XU;BMix ChatZ 回房後….接下來是劇情….柏德烈會來找他們mixchatz.comh v!L"g&]e.H3f"L
接著去城堡
dE.]Lg lmixchatz.com走進城堡….往大廳….進去後會有一小段劇情….接著要打士兵
(`MXLM&cY打贏後….會被轉到二樓….
l0mF#@L先上三樓….進三樓大廳前有兩個武士要先打….接著進入大廳
aD,j/`~fvp3lm,m j大廳內有一個戴鐵面具的人….要先和他戰鬥#C/_        s%@h
*等級最好練高一點…..還有打鐵面具時不能用魔法….血最好先補滿PHZIV/V3m
打贏後….會發現鐵面具其實是國王
_2k;K/\"Zr;s$B接著要回到一樓大廳….和施文召喚出的武士戰鬥
S|IRd7\n5\打完後….去頂樓找施文 T-sP|._5rO
c ?s8A

一段劇情後….回大廳找國王說話….得到10000元^$y5u-b~

@ N%Z7Gpn====================第四章====================v0lR        ]G;F1h
洛泊里村mixchatz.coms2AdO
wj["IF^w

劇情完後到村長家找村長說話….他會叫你到拿畢拉斯港找維達mixchatz.comDJid        m/V8E,|Y
出洛泊里村到雅各布港
G%Z2f3Kk'v'QD1?UU4Z;E}"T
q+Yc'`

雅各布港
1vqu8_,f/S^進去入口旁的那間屋子….問一樓的人….他會叫你去找費露娜小姐Mix ChatZ         dH4D |6ph8bP;F
接著到最右上方的房子裡….找左邊房間裡的人說話….他就是費露娜
7e)IP:`;b
MoMix ChatZ
他會要你去找他妹妹--雲露娜….他說在東方的森林裡r y        _(h+\b9v
接下來去海員船務室訂往拿畢拉斯港的票mixchatz.com6w7|#\0QO DN4?
接下來等天黑後到旅館休息
0ZUgM!j9B^r^ xMix ChatZ 隔天前往東方的森林….在右邊的森林繞繞便可進去
2t4nnkec;lMix ChatZ CJuP ^l@T"`&z
中部小樹林
4M&n{({;c"B一直沿著路走道上方進入森林城堡Ad8G.UU
e&q\o7z
森林城堡^d!s/_"|L3X0M
和左邊的少女講話….劇情完後得到靈芝玉露
+_dFl"rf&V t\mixchatz.com接著回雅各布港iodKh8wFs!gP
F%z7W,q8Z
N8s        nl(u

雅各布港
!eO`lrv7\去費露娜的家找他說話!RHq/V0H0izG;eA
接下來就可去搭船了
XQ0o)VX'k2Q7C!^Q
.yd.`k$[1[Mix ChatZ 拿畢拉斯港8T0E!M-m7kj%pO
可到占卜店占卜--和喵咪店同一間caZ|@;I)M5c\:L
接著問占卜店外左邊的那個小男孩….他會叫你去找莎朗Ob:R!W5h4D;v3hD
到最左下方房子的二樓….看到女孩….他會給你風之紋章yKmU{z;A'T
出拿畢拉斯港….這時會突然下雨….接著到上方的森林裡避雨mixchatz.comBrKQ `g(x

d)X[A,|6d~mixchatz.com森林風車屋/xgzr)n-Na ?
問裡面的人--莎朗Mix ChatZ V5A+p-_S0C
?

他會叫你到二樓休息….一上樓要走進房間時….會被叫下樓吃晚餐
&i1W)i W8HzPmixchatz.com之後是劇情
SF4RnRyN"y zgmixchatz.com隔天回拿畢拉斯港#Ic"b6Z5Q&G
T

2Gg{6X~^/P
拿畢拉斯港
B6x:w*A-zQ,^mixchatz.com到船務室買票去雅各布港.m&VHZ,MgT-t

1m _n!LE? QQZW&|雅各布港mixchatz.com8u.tz
?Po9v

出雅各布港….去威廉港

|4N@@n.?T
m-JLL`;NEpR4e
威廉港zz
\w)uEy        s.u7X

先去酒吧打聽消息Mix ChatZ /v9H7k/B#~
接著到船務室預約往愛立頓港的票
X        x
k}*r0i-_;T
L
S$C_mixchatz.com
再來就可去旅館休息了mixchatz.com7np,e|A4{ R!_*n_
隔天搭船去愛立頓港
,o
J&nLH1^9T!J"E

"]e&R3]-s"h7cMix ChatZ 愛立頓港
BUg;D@5LRmixchatz.com到書店右邊的房子二樓….看到一男孩Mix ChatZ         `
R\8~m|Vv

和他說話….他會問你鄉不相信有地獄的存在….回答<相信>v~`L5z
他會告訴你島的南方就有地獄的入口
8C L IP+S接著到酒吧內問裡面右上方的人….他會告訴你由利各村的傳說和女孩被困在雪山的事
;K`Pa&c&g#G$UBM接著進到喵咪的店….和女孩說話….他會告訴你有人買很多燃點燈的事mixchatz.com0Azv QX1J
接著就可到旅館休息了
AP"w"p6^mixchatz.com隔天出愛立頓港….到右下方有火山的地方繞繞….就會走進地獄
|"uB;rdH9S5tMix ChatZ
.KPJ I2A[地下迷宮
(Kx2yt6pRmixchatz.com所有寶箱:高級傷藥…回魂劑…2000元…10000元
u_'hUPI5T]mixchatz.com接著走左邊洞穴裡左上方的樓梯下樓~3Y&Nfc&ezf

5AZG)Jg)`-|mixchatz.com地獄入口
!Q@N6d\}mixchatz.com所有寶箱:速度鞋…鐵盾…龍甲
!laJ#K5h1Tmixchatz.com走到最右上方有一入口….進去看到飛龍石像….需和他戰鬥
Z's%?Dei2I打完後開寶箱---得到米斯里爾劍7AKK
o&@Mn3x

*等級最好練高一點"I_6o0k"cb
走樓梯會看到死神….要和他戰鬥mixchatz.com`H~7U7bx2F4G
戰鬥完後….去由利各村
6mv&P_7@ gMix ChatZ
)E!|7RD*K7q3E由利各村%S.Ob5bG
\5k0^&c'k|

先去問最上面在雪人旁邊穿綠色吊帶褲的小男孩7h%f        h,IJ/f&z
再去右下方最靠近階梯的房子--沙森太太的家….和裡面的人說話mixchatz.comatQ.rxj
他會告訴你維達在連坦村
S$B'{Qz,X4T(z
}G
接著要回愛立頓港Mix ChatZ 6qTI i
p4v


$h2ge9S(Dw&_
\e5yX
愛立頓港8Z5r+]$bY3j
去海員事務處訂往威廉港的票
*}MY}&R)m就可以直接上船了G5_\xI
上船後….過一段時間….諾基會想要去吹吹風….這時要上樓
$H*i"kW
H1Fmixchatz.com
上樓後….經過一小段劇情….有一神秘人會要諾基一人跟鳥人戰鬥….隨便打就贏了啦

U$^N-n2[wxmixchatz.com
隔天就會到威廉港了
%mh#s,]3?&rP6j*s,lZ yZe4x
威廉港0y TuY)p^
直接前往連坦村!`h DU
P4]-p;T W


        O Q$d.v5CfMix ChatZ 連坦村/n.C.o#Q
z)R(n.X|

去喵咪的店的二樓--Dr.診所….和那個婦人講話….他會叫你去白雪森林
c*m `0A v|

等黃昏後….就可至旅館休息|'^t        E@d:C
進房內….會有劇情
?5]OVg隔天去連坦村後的路
7gCU6@]"R6|j1AA&?!Y
6n"C%H,N#yD5K連坦村後的路/Qm$iCj+?3HoE
往右上走….去白雪森林
Re Cw KCZ-a白雪森林
9~:_b
\-^]FX:OMix ChatZ
沿著路往下走….會看到一群小矮人….接著會發生劇情
d4f3^$R:Hi(@g6l/iemixchatz.com劇情結束後….去最左下角的地方….會碰到維達和牛頭人….要和牛頭人戰鬥
3E~6Z
XXzR_8uY&~mixchatz.com
戰鬥完後會發生劇情….會得到對講機
kCwB6rY

接著到連坦村後的路Mix ChatZ ;S
z|$p:[8h,~_/vB


z J0n:d(hd^連坦村後的路 -d
l!t5an2s E

回到連坦村mixchatz.com"o4{C6Y5d/h;s

}t3G dv
z        C`a1]
連坦村
f'I@
Lcp5Yz:MZ
往左走出連坦村後用對講機叫維達mixchatz.comjR4g:whrF/C
維達就乘熱氣球來了….上熱氣球….移到大鳥皇宮前就可下熱氣球了Au
`-VpE

接著進大鳥皇宮
6|;k(w%[?3c        emixchatz.com?'B$q5E,Z        q"C}7e
大鳥城3rNud
L.L/]]

走到最上方….進大鳥皇宮
%E.f{a smixchatz.com
!R7RM9l7\2W$uE!Y9w!F;B大鳥皇宮
Ss]^'C一進去後….就有一大串的劇情….最後得到元素玻璃珠圖
WjaH8z\l&@-~搭上熱氣球後….前往維達的家--森林風車小屋
8m{1T!X3]4?OO+ym
)f"Q0_+`c森林風車屋$N(H-q[*[ZFO
和莎朗說話….接著去風車研究室--左邊的門mixchatz.com0`yN/ISR
走到維達旁….接著又會有劇情….得到玻璃珠位置圖
S3U,C
|!p:~.J6IvImixchatz.com
接著又有劇情….隔天去森林風車屋後森林--從墓碑旁往上走.`O y7a        yh(uZ([4F&s
[
xCBY yn.`

森林風車屋後森林
8}-w|F        t#|`往左上方走….會看到山洞….接著又發生劇情….k-vS`KI
穿過山洞來到風神獸殿
N4A)t!VfL T
E K?JIu3mD風神獸殿
#s6^/e\ S!t_*等級最好練高一點
G        l&k,zZ/kh9@Mix ChatZ 到最上層神殿裡面打風之守護神….打完得到風之珠S,F#` kE@
畫面跳到維達的研究室….走出研究室mixchatz.com
a4R,a5M2vS
\:M9Ao*L


e
ToBgMix ChatZ
森林風車屋
4i"^T Y*W4c*jH3c!N.`走出森林風車屋mixchatz.comM'V:[^1hY-T#s        ZX
出去森林風車屋後….搭上熱氣球….往沙達拉村
bu.y;g8z8`5~r
5XC6_;@}/AH` e沙達拉村
        n ^3X)d |!]還沒有上階梯前往最左方走….到沙達拉村山路
0?K5Lq%Dmixchatz.comVKC        ^_
D

沙達拉村山路4aD\ M:T?&qj
沿著路走來到一洞前--火神獸殿
:K)X-T3S#t v*j#Rg%mm
.j1v:@.k d|"O8zMix ChatZ 火神獸殿
}8}s5KL:S+a~*H7zc

*等級最好練高一點Mix ChatZ !mgF        Mz@
其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼G0DV,vj
進神殿後打火之守護神….打完得到火之珠)[2Rb;k3Q1R~J
畫面跳到火神獸殿入口前
z'dLBeL'j
)i SLd&r沙達拉村山路
5z7R8KT%^6x'hu?.L去沙達拉村%]!E5n/b0b

LR8x.gCZyG沙達拉村

N,l
hC~1itXOxMix ChatZ
出沙達拉村2F
R
M g/M1R5O2E

搭熱氣球往法蘭迪克城
4F?NB_*D9?(]*~g
F4dgC/^,WbZMix ChatZ 法蘭迪克城
NQ/]        b,Q!K%kfMix ChatZ 和市政廳旁的老婆婆說話….再和教堂前穿西裝的人說話
%z U6B}`Bmixchatz.com再去市政廳….進去會看到王子….他會帶你去教堂裡的水神獸殿8MmR&y%? }
進教堂後….和左邊樓梯的牧師說話….接著下樓

x*}8{7`+s(l
#a,y?
S3[}5p6B5g

法蘭迪克教堂地下室mixchatz.comIQi8O_\~+S ^
再下樓~%H)}]w!ug6m9n

W[l+y8Y9d6d水神獸殿\&j5^~FK!w
*等級最好練高一點o_4oB"jL
其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼%{a`g(n
進神殿後打水之守護神….打完得到水之珠mixchatz.comgc;a9S3koB
畫面跳到水神獸殿入口前1b1o
qf;[SS

K8pa
OW)|
x:n

法蘭迪克教堂地下室mixchatz.comTXnA W;UD$R
p R

再上樓La#k9`3|u
出法蘭迪克城….搭熱氣球到古利亞港
+cv'C!c9d9CU5iMix ChatZ
.y v"[0V(@;C|:`NAz        W古利亞港
'[8rB6E9z5M)c[0H$w`mixchatz.com先到教堂裡和修女說話….再去酒吧裡的右上方碰坐在角落的人….接著需要戰鬥/[JZV;V
戰鬥完後畫面轉移至教堂….會找到鑰匙….修女就會帶你去地下室….走出門--地神獸殿.xu&N gFu"w1r7G

vw7W`.G\,dtE0C/cMix ChatZ 地神獸殿Mix ChatZ p;T'v/e8?/Ha1U
*等級最好練高一點
Ym4ml,J,ve其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼#W&qjl$U*Kz,j
進神殿後打地之守護神….打完得到地之珠
't,T2s`4oMix ChatZ 接著又有劇情….然後畫面跳至哈梅村
H.cs!A9z
|UU4@x)h0k-IR*wmixchatz.com哈梅村
F6vLs8Kr問喵咪店的喵咪….他會問你要不要賣出所有裝備來換回玻璃珠….選<賣出>
,z(~@)h
k/UK
第四章完
N b$Q6lLSH{
(LLZz+fMix ChatZ ====================THE END====================A;w X:b)nQlgt&E
mixchatz.comu0j(P        h|L'Z
Mix ChatZ 3f
Xl6p[_A9q'h

【攻略】艾莉篇(女生)(W(@8AO
b

2D D|QbGw/^
Y

====================第一章====================
7sq[la].Q\        k~哈梅村
*de+l(ov%u9VPl進入酒吧問女孩….他會告訴你去占卜屋找老太太Mix ChatZ
Qb/c"z'_$D#] b

進入占卜屋和老太太說話….說完會得到聖水之咭}T2G8\7I qhM
進入教堂找穿軍服的人--安達臣….他會加入你並得到500元
d&r
?!S n3I
接著去村長室….會看到村長和一女孩吵架1n#_
zu!VQ!n

*若覺得各項能力太差….可把身上原有裝備賣掉….
-C1S
gOx        EhMix ChatZ
 一定要賣掉玻璃珠….去武器店買更好的裝備….或去Dr.診所買東西(小心別把錢花光….住宿可是要錢的)
z8sq9u"hu:E2s [4y'a進入每間屋子問一問直到天完全變黑mixchatz.com^i E}om
就可進入旅館休息….睡著後會發生劇情Mix ChatZ         B%G
OiB.^9R

隔天起床後下樓….有人會大叫小孩全都不見了zG(U]Zk N
q|]

接下來離開哈梅村….去哈梅森林--在哈梅村右上方Mix ChatZ 6\*W2hLcTyXb
$MiH
pq\
sh;p0F$U

哈梅森林
s]7c%p2dp g.vi,v

先打怪物升等
nw&X3PfMn/`L:XMix ChatZ 右上方有寶箱--得到回魂劑
#]E+z R1P9Hmixchatz.com接著來到瀑布旁….遇到男孩--肯舍爾….說完話後會加入你
Iap BvT接著進入瀑布裡的山洞---森林地下洞穴{y'a!yS8A
*若不想被打死….可在外面練功把等級提高at1aQ9N0Z
Mix ChatZ a.@6y5Sw
森林地下洞穴
,}"z*vK/N9@*全部的洞穴和通道是相通的….唯有最左邊的通道先別進去….那是哈梅兒所在地,C
t1]+s(X

所有寶箱的東西12000元…銅盾…速度鞋…火炎劍…麟片甲…銅盔+P@;u*Y;kl V
最下面有一通道可回到哈梅森林…那裡有一寶箱--得到高級傷藥
#v
L
Ia7nHc
拿完後回到洞穴中%p8U Jv5I3`]
練功練到更高等時….就可去找哈梅兒了
/|t,}8\(g7f4H0Ejmixchatz.com哈梅兒會召喚樹怪….必須和樹怪戰鬥
m?9d~
qt:G8Y
r/D_mixchatz.com
打敗後發生劇情….接著回哈梅村mixchatz.comV8re#@!mH

CzA.dX$M&jmixchatz.com哈梅村
S%c"\hA$OMix ChatZ 去村長家和村長說話--得到3000元P,ww|;|,T*}&bH)D-F
再來是劇情….出村長家'rE8oY:]*pBpkg
第一章完
]L S        ^^{"N\
7O{.OQ"fc*bmixchatz.com====================第二章====================Mix ChatZ 0?;Cv#i/V[.C
法蘭迪克城
p%b3C9J6v2u y7yv7U進城後會發生劇情o1el7B6R(z Q7R5q2D
進酒吧問中年男子….他會叫你去市政廳
1i;Pom?F
u
去市政廳問
;r&aNx
s
Zmixchatz.com
要進旅館時會發生劇情(T'pK^G$d&EF1x
四處問問等到天黑就可進旅館休息了
IG/dW4r5Bg隔天到亞力古斯港9vcS3TK,q

e5_1D[$BQfl{亞力古斯港
|+|OZ mL9WNf發現船已開走了O-T4Zd^        ]
先去酒吧打聽消息…去問水手他會叫你去戴歷才船長家….去戴歷才船長家他說要去港口等他 CQe9a1R*@.a2h
去港口後就上船了……不久就到了古力亞港[9f
Q6l:b+ui]GH

mixchatz.com'w ?ZMo})nbd#?        [
古力亞港 P9k+M+Dwxi
去Dr.診所對面的房子….和裡面的作曲家說話….他會給你黑色鑰匙….可去開他房裡的寶箱--得到女神祝福 rQQ(gg;j.N9w
接著去旅館休息mixchatz.com2r:N)dV WZjA
上樓會遇到海因利希….進入房內和他說話
)vq
M L w(V/w
隔天去英格利曼城
:N!D"O0p4|UR9SaZWMix ChatZ b2qZ
B3V6U

英格利曼城!{.g
ClRE/k

去城堡裡…和奧莉花公主拿魔法戒指
)N
D@        N1iu
等天黑….去旅館休息
,cLh5B;n隔天到森林Mix ChatZ +eq7|
T,y7]-lZkdy

有一條小路
S#h2?r!F0M
.@B6T4j"M.O*L森林小徑
%uw].q(e        C2vy(I\會看到魔女….接著爬到梯子上….會看到一個女孩….和那女孩說話….他會叫你躲到他的房間
#}1j
d3J7P*~?9J
等魔女回來….走出去和他戰鬥….打完後會發生劇情….出了森林就可去古力亞港了
6v2\2}:H;p
N5{J%Remixchatz.com古力亞港7E2@\ BvaEq*r[
去酒館找戴歷才船長….跟他說話他會叫你去港口等+jos2_(B
接著去港口….中途會遇到海盜….再來要和海盜戰鬥@9Y0PO;g7}uk2hX
接著就到了亞力古斯港l5F'U7NZ/r|0z

F#LofO1l亞力古斯港
[j(^$wb;omixchatz.com天黑就去旅館休息了8LjcXy1Z)?Wi
隔天到法蘭迪克城
.\9X1l3h Q.emixchatz.com
CwBTa&H~`SO法蘭迪克城}6R#LO#U
去城堡….和國王講話後得到藍色鑰匙
v\h4Q-GzbL,v用藍色鑰匙開往地牢的門mixchatz.com@7O2k%F]3y?

%YO5R$R-Z!{jMix ChatZ 法蘭迪克城地牢D M)h1Y+\O
去拿紅色鑰匙….開啟一道門….裡面有寶箱--得到回魂劑Mix ChatZ r.E0[m6S/M
等練到更高等'D0nsf(T^ y"P
就可從地牢的樓梯….下去地下水道了
r3F)s-Fz"{H']
l-CxNPm4TK法蘭迪克城地下水道
A`
C"[;J7Mmixchatz.com
所有寶箱的東西 麟甲盾….2000元….清新藥草….銷子甲….30000元….
j)r"l
xvKt6oY!E0?
走到最左邊要和變成龍的王子打WGdgL/m f
打完後會發生劇情….海因利希會送你大地之咭….他就離開了

?k-bekmixchatz.com
第二章完9CI*t'D+hQ0E

*B"Y4u.P*i        q5HkPmixchatz.com====================第三章====================hx4z!Y%Q;p]7d
達拉村?E K.Yr%| HL
一開始是劇情
K1mS6j,E!k去最左上方的房子
1r$[#|Y*Nk eJ他會問你相信科學還是魔法…. 回答<魔法>.f:Qz`e
接著出去達拉村….到下面的森林
K)Dd a w P(Ymixchatz.com
'M e.L5O;}7jmc]s東方小樹林mixchatz.comx?n9q+|H7\"v
D

往下走會走到森林小屋Mix ChatZ s d)y$V B"A

Hv.uFl森林小屋Q0R6p        YcU A5C
走進森林小屋後….走到右下方
-p:c Ia_        }mixchatz.com接著是劇情….劇情完後….得到精靈之淚水Mix ChatZ ee:U^e1OR-?I"[
出森林小屋後….回到東方小樹林….再到沙達拉村問人
b1TH
h
A7I L:[
/@+G8t\:g-i(hb/X{
沙達拉村mixchatz.com$T'@"a        }VP8f*]
去最左邊有花圃的房子….和裡面的人說話….他會問你有沒有聽過沙漠遺跡的事….回答<曾經聽過>
x%~4R)fuR上階梯後去最左邊的房子和裡面的人說話他會叫你去普拿村買武器mixchatz.comzlUS({        S,x        p
接著出沙達拉村….到沙達拉村下面的沙漠繞一繞….就到了沙漠Mix ChatZ $mf2ln2{ u

&@%A9yX        ME沙漠
?m!V.Y1eQ所有寶箱--高級傷藥…速度鞋
1}/g:A9m*E)}
}
一直走會看到一道門….走進去;v7S K/N8[?8k"g}%z)_
D?db5O"Lf7@
沙漠遺跡+F$l6O9d9iD5`
會看到一道門….走進去l1t1tU@vC6D&U
9iMInU#r
古代遺跡內
        ym$Ha-yx所有寶箱--回魂劑…鐵盾…12000元
4c @&G%U^-H要按花紋的按鈕…共有5個
tZN-ht e\jMix ChatZ *沒按花紋的按鈕….右上角的門就不會出現
/}n o3R2].nM+m:z;b:zmixchatz.com接著進入右上角的門Mix ChatZ [N){w%| Y
在裡面繞一繞….就有一個天使和你打ysRBP([DAY%m%Q${6V
打完後得到天神之水晶….接著從出口出去
,o(G{9u2nmixchatz.com用得到的天神之水晶給艾莉用….得到魔法--一級天使聖光
3R
qr!azk0a0v @
接著去普拿村
g~(btvAwgmk+y.a4L:k LG%u$y2q!x
普拿村
S!Q*{Z7~去武器店買武器
2Ii5}3MM,D&rmixchatz.com普拿村後的路 K JZ5T r4E"z
繼續走到普拿村山路\'nU/w:`Wh
普拿村山路 T        fhK-]
沿著這條路來到一廢棄礦場前….走入廢棄礦場,{b^-F,@-x{
&k;Yk/wB4E&h(]!U
廢棄礦場
k
j \ i2`8c
走到最右下方….看到樓梯往下走
4[bjmX\.pgWmixchatz.comzEk o$N3\lZ
廢棄礦場地下.Tl5{G!II        a0_
一直往右上方走
0@X2g1D,h|/ZMix ChatZ 看到一洞穴….走進去….會看到一個戴鐵面具的人….走出洞穴後要和鐵面人的僕人戰鬥
Z?CKI4Ln_\o接著從上方洞穴出去到高山之路
d(j#tu U7bt Z+yMix ChatZ "XOl
}_oT bA

高山之路
$d9F
_
U
W&zJex
沿著路走….走到山森村
Q(f(boa'eWv#{:u
-|0I:?zx"{:@\0{山森村
5yV$JZe一進去就會發生劇情
.O
DF6tl[WWmixchatz.com
到最左邊最上面那棟房子---綠色屋頂的那棟1O8k1`6kj^']
進去後到二樓看到一小男孩….跟他講完話後….得到銅製鎖匙B'_9~/_3XXlL5h
到三樓開上方的那個寶箱--得到火之紋章mixchatz.com5utl2Cb        w'SPQ0H        O
_I

出房子後到右上方的墓園…之後是劇情啦
Tl2Ti/p0|;G~8mtmixchatz.com之後就可到旅館休息了
~}n9y3Vj7e/m睡著後會有劇情
+Q2HqtLF;C8vw1[Mix ChatZ 隔天到山森村之路
L s6B{:rMix ChatZ k5YW7`/DLZ
山森村之路
D;Y4fpNX沿著路走來到山路+Ly&W K!|m{6a
f.?6sUK
山路&kkf7Vh4Z I
K

沿著山路走
"TjK#KIy        m中途遇到2名男子Mix ChatZ %O1i8H:d
vdO
r"@

走出山路後去西維珍尼亞城mixchatz.com7U,\P0~2m+M*h)xhH
0k5I0b*vh.i#@t&c#`
西維珍尼亞城-南
)Fgo R#[mixchatz.com先去教堂….會碰到施文跟柏德烈
        LU$}ovF
C6H8w
接著是劇情….到東區
+C/?Yt&K~mixchatz.comO1no!o+oq
@

西維珍尼亞城-東mixchatz.com0G Y?(^&_uR/@$]
去時裝店問店員!X:O5d:Z]#_&J
會有劇情
,pW/SkrE8R到西區mixchatz.comt#@}*?&i1m|o2i's
&K!u W)`o B1[:Y        q
西維珍尼亞城-西*u
t f}qw0z:b

先到右下角海灘的樓梯正對面的藍色屋頂房子
#cP
C`$hIy
進去後到二樓….會看到一女孩--辛妮….他會問你要不要幫他做事….要回答<做>Mix ChatZ 9L5L9s*T$i!\
他會叫你送信給一個叫凱爾的人
@i*E E5]2Zgy出了房子後….到斜左上方有圍牆和信差的那戶人家
&~
@M9H5w Pxc
進去後到二樓找在桌子前的男孩---凱爾….他會叫你送回信給辛妮
gnX_3T-yzA接著再回到剛剛的那棟房子找辛妮….把回信拿給他….得到水之紋章
:EB9cooa到酒吧打聽消息
4x V;Ndme4c再去北區
9C3LAgIb        ^"wbMix ChatZ
"VxE'DpEd西維珍尼亞城-北+^7z$nU^9~$Io+?o4j7h
去軍方辦公室問穿紅軍服的人ygQ
i7h:A

問完後再回西區
t;IH*Z7y-xIluCee'z2B2z_
西維珍尼亞城-西
(cf"_0[MM2Omixchatz.com去旅館休息
'y9t2d2V6x B3yKE進房間後會發生劇情
;N+g F4~"Z^ pmzH睡著後又發生劇情3fiR#\Q!UtM2s
]

隔天去南區
)nDIc9shEMix ChatZ mixchatz.comR
~0l/H/^p"P        s!W

西維珍尼亞城-南
7y w+D)_,[k(U&ZMix ChatZ 去教堂找施文說話d'Pb3O#|3iWW
去北區
+^WX0L#K
d oZ'M2]

Zhd'{N0l8}&gMix ChatZ 西維珍尼亞城-北
@
n8l{3JW'} P }.c
去繽紛工房--右上角有星星招牌的房子
x8n Aa%_(B1]Mix ChatZ 裡面的人會幫你修正-?.n.i"vO)C
接下來就去城堡{NK?y'|#u;N

JN}J~~3amixchatz.com城堡mixchatz.com1?(XS:d)_r#s
一進去會踏入皇后設的魔法陣N |#@*Q;Fc ooT
接著會被轉到三樓
u|G5HxS.h{DO開始練功
zC9?&USWF U接著到三樓的大廳和假國王戰鬥
w{G@\'U eY]Mix ChatZ 到地下一樓的地牢去救國王和施文
7wE3O'gpi,D-e救完後到一樓大廳找皇后….接著要戰鬥
}vq |Rs,e}fCMix ChatZ 打完後出大廳就自動跳到教堂…. 發生劇情…. 發生劇情後會得到烈火之咭X
{.w7Z#s.WV+nE9^

出教堂後走往西維珍尼亞城-西
a|9[lG~+U:lB3gmixchatz.com第三章完Mix ChatZ q{[;{H
iF
w)A(I)F._

====================第四章====================
|#B/Db_-q{Mix ChatZ 拿畢拉斯港Mix ChatZ 3`3y2f+@Ii
|
J

先去左上方和穿紅衣服的小男孩說話
Rw#R,zFa接下來去占卜屋占卜選擇愛情運--在喵咪開的店內A        W:vkq+Fh5pA
接下來去拿畢拉斯港北方的森林到森林風車小屋nzpEQ@YO
XU!h'_Fn
森林風車屋&qU9JdPvK {-j
和裡面的人--莎朗說話
5F_Y$h6BMix ChatZ 接著回拿畢拉斯港lfj&`#^8C

y!K
y-nk+F'IX

拿畢拉斯港
j},{@wo去海員船務室買去雅各布港的船票….就可直接上船了:d[5_a        LZc f
到了雅各布港
*}jIF~K!d,Q)c8d#?'CQ*Q5~KB:`
雅各布港
8u
g C7y6J
到時霧很大….SZn        \7R[1O
先去最右方藍色屋頂的房子2樓….和裡面的人說話他會問你願不願意替他開寶箱….選擇<好啊>…
%b+w
x,}f7Pmixchatz.com
接著去樓下右邊房間拿一把金製鑰匙….回到2樓開寶箱--得到地之紋章mixchatz.comO!VUr"g0B5Xh2i
接著問教堂裡左上角的人說話他會問你要不要去教堂的地庫看看….選擇<好啊>….
M
jH%EE.Um:ScMix ChatZ
然後下教堂的樓梯….到中間下面的棺材….要和小孩的靈魂戰鬥….其實很爛….打完後出教堂
&d[#I{Z|接著到洛柏里村
'C;d
[H6EzFyY\B4\
tZ0s7JQe/SO
洛泊里村Mix ChatZ Bf%q+Xh
到村長室和村長說話….他會給你貨倉的鑰匙叫你去貨倉休息….
CBXd:Su`l7~ y接著就到貨倉休息--貨倉在右下角養了很多牛和羊的地方
;e1X:T-WE0_6@走到床邊會發生劇情5{6PY4Kq+G)H
隔天….把鑰匙還給村長
o
Y
\;fummixchatz.com
到洛柏里村右方的森林….到中部小樹林mixchatz.com5k        p} u,VX
R-Rb]!tVC/t
中部小樹林1]g?Ar0q}
沿著路走….走到最後要和野狼戰鬥….打敗後會有劇情y ?p)I$F:B)a
Mn&H

劇情結束後離開中部小樹林到威廉港
3}4@ oc%_9dYmixchatz.comY1Z6XP*Q7q/\o
g*sv

威廉港mixchatz.com9W.jP.`s0\-B
到船務室預約往愛立頓港的票
F GAwUfaVB再來就可去旅館休息了Mix ChatZ 1I T$|~z g5V-~
隔天搭船去愛立頓港
~Xp A_V;{mixchatz.com
3h4i(~Y8xAMix ChatZ 愛立頓港mixchatz.com#enZZ c`
等黃昏就可到旅館休息了0X-a:ioz;]"{&i
隔天到由利各村mixchatz.com*l|6bL }'V&z'o%R
9O.v0bI9c"B        n
由利各村mixchatz.comEZ        @i        w)R
和左上角雪人旁的人說話….他會問你箱不相信他看過獨角獸….回答<相信>
O dZ1Z]+G2amixchatz.com接著往上走來到….由利各村後路
E]T\9~nT+@:P`qW,r}5C
由利各村後路5a6{:q$r:WN
走進前方的山洞….來到由利各村礦洞
vM)A0U$XRf'A;x#R_1L2NwjZg2J
由利各村礦洞r'fS0W&_%cI`+Q3E/a
沿著露走出山洞….來到獨角獸森林
6P/CB
^hB1|5K%p%J

Uye`5lM]R#OE獨角獸森林
E(KN9FNz:q其實通往獨角獸所在地只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼
+N+]bb
u(oC
接著要和獨角獸戰鬥….打完後….畫面跳回由利各村後路….然後回由利各村

z`
m0d(u-aN        f9_(I
:lG+j4NMw5Dh
由利各村-j{{3g8GlBT9x
先去最右上角的房子二樓後小男孩說話
4f|v&d;XZ再去右下方最靠近階梯的房子--沙森太太的家….^$D#G
Z
L;s,~
a

和裡面的人說話….說完話後上樓到左上角的桌子按一下那本書,得到寒冰護身法--給艾莉用學會寒冰護罩        gu9NF;D
接著到由利各村後路
bl4u\&a;LL_X f"U8w
由利各村後路
:N/_q`4|/x-hmixchatz.com往右走….到由利各村山谷Mix ChatZ ,_PM#Z5W.^c

wGL!|yB)@%CsMix ChatZ 由利各村山谷
Gj7NO(K
E*H
一直走到山谷會發生劇情D#e*vc#B        e&~
劇情完後回到由利各村後路
.~|LH%nbz
(o;I@(A)hoMix ChatZ 由利各村後路`)U,nrDx9b;R
再回到由利各村
?H,\3Cw'@"urb離開由利各村….到愛立頓港
xFB8~#K)Xmixchatz.comi5\3oP(C[
愛立頓港
#xo:wcOp到船務室預約往威廉港的票V"`bBk Uw%o4C&xp
就可直接上船了4s'Acg
Km

隔天下船後就到威廉港了
bK2z,Mu1\+qpMix ChatZ
u5WaV5_ ?R9m威廉港3XJ        R&^vR,|
去連坦村wMB3I"f
c2C4m

c6ST8]+Yg
Re9N

連坦村p7GA4o[x!x
到教堂和門附近的那個婆婆說話
?p^H8K"B$b0Y

到酒吧和三個在打牌的人其中之一紅色頭髮的人說話
        [Z9~F:[i'iS接下來就可到旅館休息了i,Q \OJ)w-Q+S
上樓後會發生劇情….然後要和石像戰鬥….戰鬥完後就自動跳到隔天3U*Y"jx7t
隔天去連坦村後的路
BQ#[5n{$QP7gMix ChatZ [R/F*P u4cw
連坦村後的路u#n.Uheb
往右上走….去白雪森林0uA(pP/Mu

~"KZ3VE;svl

白雪森林
M{'o5Du_
CSY
往右上走有一個山賊挾持維達….安達臣會獨自一人跟他打….戰鬥完後得到一台對講機
{Zn:KA~-c`)U接著到連坦村後的路
,`z#tgj'o
V A8q&i        S,T

)@s1oNZH連坦村後的路 mixchatz.com{P0W$o.W(M*P
回到連坦村
F(q&H-q4lq$W I

DiX1La&Aj
連坦村
&d1a        QuP&O'yCMix ChatZ 往左走出連坦村後用對講機叫維達K!I$Z/y u@
K(jE\~

維達就乘熱氣球來了….上熱氣球….移到大鳥皇宮前就可下熱氣球了} wD$y(^1XE4P B"J
接著進大鳥皇宮r+w}\$cBt

.f{2}Ik*x!F GwMix ChatZ 大鳥城
h
_,Y!wn1J8L
走到最上方….進大鳥皇宮mixchatz.comYF:e X;nvn!O
Mix ChatZ E/T"~ L*wE&p]J~$M
大鳥皇宮Mix ChatZ
tyu(Rt)|#M&f$K]-v

一進去後….就有一大串的劇情….最後得到天空之咭
E{,E^Ez:nSG走出大門….接下來進去墓碑裡的空間
        Q7t?E:s*bmixchatz.com畫面會跳到風之守護獸那裡 Az|zl P q"h|
Mix ChatZ kd3^(u%{
風神獸殿Q'~Cps
*等級最好練高一點
EQC'u}w0~PJ:Fl到最上層神殿裡面打風之守護神….打完得到風之珠
B
I/A#l&ru}
畫面會跳到火之守護獸那裡
\&XX)u^ uRC]
mR ??d({]mixchatz.com火神獸殿mixchatz.com U        c)D0K#L;d@
*等級最好練高一點
3tS
Q5_@R
x
其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼
mS2N O8\`Tvk%fMix ChatZ 進神殿後打火之守護神….打完得到火之珠
I wn3D(jS畫面會跳到地之守護獸那裡Mix ChatZ xt\*^5bLk;G
}?Zw*MFV
地神獸殿mixchatz.comP9R/rp#g9X
*等級最好練高一點L$J0p)][r~,k_y
其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼Mix ChatZ `9t"h1Z fQ;~:E
進神殿後打地之守護神….打完得到地之珠mixchatz.com4bX|9G~9^8Wy"o t
畫面會跳到水之守護獸那裡Mix ChatZ s^/se})r~&`E

1m)L&Ozd'p m\'E,t*xo水神獸殿Mix ChatZ
rm
[:v/P7N|t r

*等級最好練高一點
KjK3v6F f&d0nsMix ChatZ 其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼?%d0H(P!~&BZr;v
進神殿後打水之守護神….打完得到水之珠
d2F5A;kAJMix ChatZ 接著又有劇情….然後畫面跳至哈梅村mixchatz.comJJy9nt%t
mixchatz.coml7{*uB?R
哈梅村4E;d]~z5Y f
問喵咪店的喵咪….他會問你要不要賣出所有裝備來換回玻璃珠….選<賣出>ODi)B,kwZf        s
接著又有劇情
6Q        uLa,aUzUoLMix ChatZ 第四章完Mix ChatZ .`6Zq%y#c AU

k0l
vV2H4?b
====================THE END====================2\S/}Y-ny3a        MK

e+of ?B|v[&R        A#s(b Wd3|Jz-f
小貼士:mixchatz.com}*O9DCZj8m? s
無論係諾基定係艾莉都好,每到一個城市都睇下有冇書店或者圖書館,有既話就按下 D 書櫃,Mix ChatZ $G5JsQ E?M!~JP[
話唔定佢會有 D 魔法書俾你地學呢!但係記住,一定要係黃昏,唔係黃昏就唔會有嫁啦 @@
8lg#m9LY]X;EMix ChatZ 呢個係我既實際經驗,呢個 RPG 唔錯嫁,玩下啦


Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]