最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: 週末快閃重慶之旅, 描述: 11/9/2014 - 14/9/2014

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


之前因為讀書既關係, 有機會可以出下學術trip (其實即係去研討會)
![B@"o2R~j8m&M%`Mix ChatZ 而我既第一個學術trip就奉獻左俾重慶啦, 已經係2014年既事mixchatz.com1lkTuQn
q}a y_R`8h;a(nX
2014年9月11日 (四)
-x.oZj0t6GfB18:25 香港國際機場 -> 21:00 重慶江北國際機場 -> 華辰國際大酒店

4@{ Kz7vW1SHe+g
\*b"E7N0SU d
u{LR
研討會舉行日期其實係9月11至14日, 但我呢種小人物只需要出席9月12日既活動
G!A Q/]d9T+Jmixchatz.com因為唔想請咁多日假, 所以我9月11日晚先出發v:T7_V ~,e        V
F

坐6點25分既飛機直飛重慶, 經過兩個幾鐘既機程, 9點既時候就到重慶江北國際機場啦RMq#k IQ p
#f~^P]*Az;o

6Hv^V+?o?'OYO
o1^

主辦單位喺研討會舉行期間安排左重慶華辰國際大酒店俾參加既人入住;u;Gc:A(drD
所以9月11同12日晚有機會俾我體驗下五星級酒店既服務
yCv?dEwQvr
"Cp6iC[6je重慶華辰國際大酒店 (空港新城百果路33號) 位於機場附近, 所以搭的士方便又唔貴,xS*n L_
(唔好奇怪點解張酒店正面相咁光, 因為係走嗰日影既haha)Mix ChatZ  s+t9N5q)[$O'|8wO

J5U!F}Cm
'gIz.uRrmixchatz.comAIP!sv/`;a4~4XR d%N*e
其實checkin既時候都發生左一段小插曲, 因為分配酒店房方面出左少少問題
%Y        K%W&NcE,LIG:W酒店一開始講錯左個房號俾我聽, 結果我上到房門口拍卡入唔到mixchatz.com/P-cqKCx8N.`pa%m
試多幾次都唔得之後, 準備番前台問下之際...突然有人過黎開門 \*fx @k/nV
但係嗰個人開完門之後望左我一眼就關門, 完全無機會俾我解釋下發生咩事6i-I}Qi'LP
不過都估到係酒店俾錯一間已經有人入住既房號俾我
[c$~8e[}0cn#}-V b-YMix ChatZ
XY*s2]B:fUnY)Sd

番前台查詢後, 如我所料, 佢再重新分配z~!ipk,E#VY;^q
其實張房卡 (無房號) 應該係岩既, 只係佢寫錯左房號喺放卡既袋度Mix ChatZ Wv8~ Q0rv
搞左一輪, 終於入到房啦.nt9Q"m3BJ

%L,U5X;U-V\[}
)Mw/^K^Mix ChatZ
)u Rs]bu VMix ChatZ #N8ctHt
'L~7Y4g8S9|@D6W&|        qC

4hA syR[mixchatz.com8Q"|9X9RG'Q
五星級係唔同啲, 間房真係好大 (不過我影得唔好, 睇唔出佢大)9y2}J5udl9R
雖然影唔到, 但我記得佢係有兩張雙人床既, 廁所亦都好大好乾淨Mix ChatZ WSaNnl%A
I

舒服完呢兩晚, 跟住兩晚就要住番自己出錢既平價酒店, 好大對比哈哈$j#O2k@&]].bd%J1y

%{@,mF2as w
F;I(tQ3RiI
a!~"r(J,O ]|Mix ChatZ .]{5q'} h        I
Le0gb,Noi

[%^ B7`U)Bh

T{s$v
d        A        owX y

M6s~/?z


PuN&^Abmixchatz.com另外, 當我上左房無耐, 就有人送呢粒火龍果上黎啦
#k,`#]"Voo\#j7U我嗰時見識少, 以為係酒店用黎為搞錯房號呢件事賠罪
&X%Cr/Q j:b
c
但後來聽聞五星級酒店多數有迎賓水果, 所以呢粒其實係咪迎賓水果?
LySAcr5x`

5?r3@
C!Hq/}~


0P1g4k-a        Dmixchatz.comW0~BKM5BH{HX
U,I        @Ef
;W6A KfT
食完水果整理下行裝, 就要瞓啦
kd(Hll[Mix ChatZ
2r5S)P3djkmixchatz.commixchatz.com9oYdq.SS
2014年9月12日 (五)Mix ChatZ ^:ae
f7\"Ei1?5qT

華辰國際大酒店 -> 悅來會展中心 -> 麻辣燙
~$eq,Z0B,][E
i2u JV?i+MN
瞓醒梳洗完, 第一件事感受下日頭既重慶先RkYMs,P]c`:X!J
天氣質素好似唔多好wor 定只係霧haha
tf8r+N'g(q去之前上網睇過下重慶既介紹, 有山城之稱, 亦都係金融中心, 所以都預計到同香港個樣差唔多
n"fq        Y&S}{Xmixchatz.commixchatz.com5h-f CK6U
TQ
T"us e.k        C L^4U(j6h4N*f,zAMix ChatZ
好啦, 睇完城市既景係時候去食酒店自助早餐, 都幾多野食, 早西式都有, 味道都唔錯mixchatz.comNE/Rmfu
^

我雖然為食, 但其實對食無咩要求, 只要有唔同野食俾我試就滿足, 所以我既"味道唔錯"係咪真我都唔知
5A2}K:u;J9V
`.]
Mix ChatZ 7P-y0AZc{8m
Mix ChatZ .tq_k;y*YRq
$c/Wv%Tzr
食完就去出席研討會啦, 場地係重慶市悅來會展中心 (渝北區悅來濱江大道86號)8t_&ke/~8p
我選擇再搭的士, 但...居然無的士 就係呢個時候, 有個嬸嬸黎兜搭我, 同我講佢可以幾錢車我
9K Bw'{LnuyY8`.bmixchatz.com本來我係拒絕的, 但佢再三遊說, 最後我見佢係女人就上左車了, 諗番都幾大膽Mix ChatZ D`*J eM
!VdN'?BF
安全到達會場附近之後, 我做左另一件更大膽既事
BS
Ek)P
@#WCmixchatz.com
因為嬸嬸既車唔方便駛入會場, 佢喺會場附近大馬路放低我?uxN#y+o
而會場周圍其實都做緊建築, 所以我搵極都搵唔到路入去會場, 最後我選擇問一問啲建築工人
/d)V}U }點知佢地話會場入口其實仲要行一段10幾20分鐘既路先到, 問我要唔要搭佢地既車, 反正佢地要駛去嗰個方向順路C4t~q{
之後...我真係跟左佢地上車, 係貨車黎既, 有4個大男人同我一齊搭, 我同2個男人一齊迫喺中間嗰行, 我坐最左開門位mixchatz.com9@X*~8PU
一開始其實無咩感覺, 佢地都有同我傾下計, 問我邊度黎 (同問我覺得香港係咪中國一部分, 要小心答哈哈)Mix ChatZ 2cW$Ow4Y1e
不過搭搭下覺得好似已經駛左好遠仲未到, 馬路周圍又無咩人, 心諗係咪真係未到定我準備有危險
6h\{f-K/C#it@L好彩...無耐開始見到其他著住西裝既人行出一座建築物, 真係到啦, 平安無事到會場門口
p7bB k({
|Mix ChatZ
呢一段路真係成個旅程最驚險既幾分鐘 (其實我都唔記得駛左幾耐haha)Mix ChatZ M`c#wS        CJ-t

qngii8S$aWMix ChatZ 跟住就係開始研討會, 我知大家都無興趣聽詳情嫁啦, 所以唔講啦Mix ChatZ "\nXdX@*~%PU:d
當晚完左研討會之後, 主辦單位安排左大家去一間麻辣燙打邊爐
([xq g        B@'\-bmixchatz.com不過因為同好多權威人士一齊食, 唔敢拎相機出黎影相留念, 無相俾大家睇了
k
EY%Z$aKNM}
我諗如果只係我自己一個黎重慶玩, 一定試唔到重慶出名既麻辣燙, 所以真係要多謝大會俾個機會我試到當地出名既野食haha
D+DOy&a ?{}mixchatz.com%?"}-S#\f
食完野番華辰國際大酒店瞓多一晚, 跟住就真正開始自己既重慶一日遊旅行啦


Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]